Tag: Stadsfries

Er was eens een sprookje en dat heette Stadsfries

Over het misleidende van een zeventiende-eeuwse naam.

Door Reitze Jonkman en Arjen Versloot

Begin november is op de ‘Dach fan ut Stadsfries’ het boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys verschenen met daarin 50 sprookjes in zeven verschillende stadsdialecten van Fryslân. De naam Stad(s)fries is echter erg misleidend, want het is geen Fries, maar een dialect van het Nederlands. Er wordt ook wel gedacht dat het een mengtaal is van Fries en Nederlands, maar dat is een sprookje. In dit artikel wordt verslag gedaan van een (taal)historisch onderzoek naar de achtergronden van de naam en het dialect.

Historisch onderzoek naar het ontstaan van naam en dialect

Eind zeventiende eeuw gebruikte Johannes Hilarides als eerste de term StadfriesenStadtaal, de taal die in de Friese steden wordt gesproken. Over de taalkundige inhoud van die taal laat Hilarides geen misverstand bestaan: Lees verder >>

Vandaag is het de ‘Dach fan ut Stadsfrys’

Door Reitze Jonkman en Henk Wolf

Het Stadsfries of Stads is al bijna vijfhonderd jaar een van de talen van Fryslân. Het wordt – met kleine onderlinge verschillen – gesproken in Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Stavoren. Soortgelijke taalvarianten worden overigens ook op het platteland gebezigd in Kollum, Midsland op Terschelling, in het Bildt en op Ameland. Deze verschillende varianten staan door de concurrentie met het Fries en Nederlands onder druk.

Dach fan ut Stadsfrys

Om het Stads opnieuw schwung te geven zoeken, heeft een groep liefhebbers van de taal de manifestatie ‘Dach fan ut Stadsfrys’ georganiseerd. Die vindt vandaag plaats in Franeker. Lees verder >>

3 november 2018, Franeker: Dach fan ut Stadsfrys

Een van de talen van Fryslân is het ‘Stadsfrys’, dat – met kleine onderlinge verschillen – wordt gesproken in de steden Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Stavoren. Hoe mooi het Stadsfrys ook is, de taal staat onder druk. Er zijn echter nog genoeg mogelijkheden om nieuwe Schwung in het Stadsfrys te krijgen. Om die mogelijkheden te verkennen, over de taal te leren én om de schouders onder het Stadsfrys te zetten, wordt de “Dach fan ut Stadsfrys” georganiseerd, op zaterdag 3 november in Franeker.

De Dach zal bestaan uit drie delen: ’s ochtends is, in het stadhuis, een symposium voor ambtenaren en taalprofessionals/taalwetenschappers, waarbij het de bedoeling is dat beide groepen elkaar voeren: ambtenaren krijgen informatie over de taal in ‘hun’ stad en de mogelijkheden om die te bevorderen, wetenschappers krijgen contacten om bijvoorbeeld veldonderzoek mee op te kunnen zetten. Na een tussenprogramma waarbij, na een lunchbuffet, met een Stadsfrise gids een korte stadswandeling door het mooie Franeker kan worden gemaakt, is dan ’s middags in de Martinikerk het publieksdeel: een indoor minifestival voor het Stadsfrys. Daar zal het bredere publiek op speelse wijze het Stadsfrys kunnen ‘vieren’. Met o.a. muziek, voordrachten, gesprekjes, taalspelletjes en de aanbieding van het nieuwe boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys aan Commissaris van de Koning Arno Brok, wordt het een vrolijke middag. Lees verder >>