Tag: slowquiz

Slowquiz: wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het is nog maar kort geleden dat Jaap de Rooij overleed, en nu al gedenken wij zijn geboortedag. Er moeten vast nog mensen zijn met herinneringen aan deze markante persoonlijkheid. En wat te denken van het feit dat het deze week precies 125 jaar geleden is dat Victor van Vriesland geboren is? En weet u nog wie Jacoba van Lessen was? En zo ja: wordt het niet eens tijd dat u daar ook anderen van op de hoogte brengt? Dit is allemaal geen kennis die je voor eeuwig voor jezelf kunt houden. Dus doe mee aan de slowquiz en voeg uw herinneringen en gedachten toe in het reactiegedeelte!

 

zondag 22-10 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 23-10-1887 geboortedag Leonardus Michels
dinsdag 24-10-1821 geboortedag Jan Beckering Vinckers
woensdag 25-10-1895 sterfdag Henri Moltzer
25-10-1931 geboortedag Jaap de Rooij
25-10-1936 geboortedag Willem Wilmink
donderdag 26-10-1920 geboortedag August Keersmaekers
26-10-2003 sterfdag Boudewijn Damsteegt
vrijdag 27-10-1892 geboortedag Victor van Vriesland
27-10-1981 sterfdag Martha Muusses
27-10-1991 sterfdag Hendricus van der Lubbe
zaterdag 28-10-1897 geboortedag  Jacoba van Lessen
28-10-1963 sterfdag Maximilianus van Moerdijk
28-10-1985 sterfdag Piet Meertens

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij de enige quiz ter wereld waarbij de deelnemers zo lang de tijd nemen om te reageren dat er soms weken voorbij gaan waarin de wekelijkse opgaven het enige teken van leven zijn. Uiteraard vervult het weeklijstje dan de functie om ons nog eens te doen beseffen dat er geen week is zonder dat daarin neerlandici uit het verleden te gedenken zijn, maar anekdotes en verhalen brengen deze herinneringen nog meer tot leven.

Graaft u dus nog eens in uw geheugen deze week of u de oude Van der Lubbe nog meegemaakt hebt, of uit de eerste of tweede hand iets weet over Gerlach Royen, of plukt u nog eens een anekdote over Kees Fens uit uw geheugen dat daar ongetwijfeld vol mee zit.

Ik vind het al een leuke gedachte om te beseffen dat in de jaren dertig op 18 oktober drie neerlandici tegelijk de kaarsjes op hun verjaardagstaarten uitbliezen. Maar dat kun je eigenlijk geen anekdote noemen.

zondag 15-10 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 16-10 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 17-10-1911 geboortedag Hendricus van der Lubbe
woensdag 18-10-1866 geboortedag Christiaan Uhlenbeck
18-10-1880 geboortedag Gerlach Royen
18-10-1929 geboortedag Kees Fens
18-10-1950 sterfdag Andries Verdenius
donderdag 19-10-1885 sterfdag Willem Jonckbloet
vrijdag 20-10-1945 sterfdag Jac van Ginneken
20-10-1998 sterfdag Samuel Lenselink
zaterdag 21-10-2014 sterfdag Seth Gaaikema

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De slowquiz verschijnt vandaag iets later dan u gewend bent (het werd nog laat na afloop van het Onze Taal-congres), maar ik heb al eerder opgemerkt (en de inzendingen voor de slowquiz bevestigen dit beeld) dat onze slowquiz juist een tegenwicht biedt tegen de gejaagdheid van allerlei andere vormen van lezersparticipatie, waarbij het alleen maar om de snelheid en minder om de inhoud gaat.

Die inhoud – het zij nog maar eens opgemerkt – komt van u. De quizorganisatie en de lezersschare zijn blij met iedere anekdote over een verscheiden neerlandicus die boven water komt, dan wel onder het stof vandaan gehaald wordt. Bedenk dat u allerlei anekdotes in uw hoofd hebt waarvan u denkt dat iedereen die kent, maar die in de praktijk voor de jongere lezertjes onbekend blijken. Schrijft u die dan ook vooral op, want de slowquiz heeft naast een onderhoudend karakter ook een opvoedkundige waarde!

En wellicht ten overvloede: wij voegen bijna wekelijks nog wel een vergeten neerlandicus toe, dus als u omissies in de lijst opmerkt, meldt u die dan vooral.

zondag 08-10-1906 geboortedag Frederik Zwaan
maandag 09-10-1988 sterfdag Cebus de Bruin
09-10-2007 sterfdag Hugo Verdaasdonk
dinsdag 10-10-1811 geboortedag Willem Brill
woensdag 11-10-1847 geboortedag Mathijs Koenen
donderdag 12-10-1884 geboortedag Maximilianus van Moerdijk
12-10-1956 sterfdag Ludovic Grootaers
vrijdag 13-10-1890 geboortedag Henriëtte de Beaufort
zaterdag 14-10-1961 sterfdag Cyriel de Baere

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Was september een stille maand wat de ingezonden anekdotes betreft, de eerste week van oktober is extreem dun bezaaid met te herdenken verscheiden neerlandici. Op maar liefst vier dagen van de week zijn er geen neerlandici geboren of gestorven. Ook degenen die wij wel herdenken zullen niet meteen neerlandici zijn waar de meesten van u nog levendige herinneringen aan hebbenm of het zou Schönfeld moeten zijn, van wie de oudere studenten Nederlands onder u de gehele historische grammatica nog van buiten hebben moeten leren (zo heb ik uit de eerste hand vernomen).

Kijkt u anders nog eens naar de oudere afleveringen van de Slowquiz of u nog iets weet van deze of gene, of bedenk welke verscheiden neerlandici ten onrechte nog niet in onze galerij zijn opgenomen.

zondag 01-10-1887 geboortedag Pieter van Eyck
maandag 02-10 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 03-10-1910 geboortedag Dirk de Jong
woensdag 04-10-1880 geboortedag Nicolaas van Wijk
04-10-1958 sterfdag Moritz Schönfeld
donderdag 05-10-1922 sterfdag Foeke Buitenrust Hettema
vrijdag 06-10 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 07-10 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Ik zie tot mijn genoegen dat u mijn raad om het kalmpjes aan te doen met uw antwoorden en er even goed voor te gaan zitten, niet in de wind hebt geslagen. Echter, de vorige week heeft iedereen die raad wat al te letterlijk genomen, zodat er nog geen enkele anekdote toegevoegd is. Het is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling dat er herinneringen gedeeld worden, anders schiet de quiz zijn doel enigszins voorbij en kunnen we hem beter omdopen tot de nonquiz (misschien een idee voor het volgende jaar).

U kunt trouwens ook nog steeds omissies in de lijst opmerken. Niet alleen omdat er nog dagen zijn waarop we in het geheel niets te gedenken hebben, maar ook omdat er vast meer neerlandici uit het verleden de moeite waard geweest zijn om te worden herinnerd dan de krap 250 die we tot nu toe verzameld hebben. Een van onze lezers merkte op dat “de lat laag lag,” maar de galerij is niet bedoeld als een wedstrijd, en hij is eerder gericht op het feest der herinnering dan op het scherprecht van het harde oordeel.

Blijft u dus uw herinneringen noteren aan uw favoriete neerlandici, of degenen aan wie u al dan niet dierbare herinneringen hebt. Ook uw verhalen zijn de moeite waard, en worden sterk gewaardeerd! En klikt u anders ten minste de namen van deze week eens aan om te bezien wie dát ook alweer was.

zondag 24-9 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 25-09-2008 sterfdag Přemysl Janota
25-09-2009 sterfdag Jan Heersche
dinsdag 26-09-1835 geboortedag Napoléon de Pauw
woensdag 27-09-1760 geboortedag Annaeus Ypey
27-09-1854 geboortedag Jan Bergsma
27-09-1894 geboortedag Martha Muusses
donderdag 28-09-2002 sterfdag Guus Sötemann
28-09-2009 sterfdag August Keersmaekers
vrijdag 29-09-1964 sterfdag Edgard Blancquaert
zaterdag 30-9 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! U mag maandag wel een halve dag vrij nemen, of althans geen bijzondere bezigheden in de avond plannen, want dan is het gedenken geblazen. U zult de neerlandici van deze week niet allemaal in levenden lijve hebben meegemaakt, maar sommigen van hen toch zeker. Enkelen zijn al eerder in de slowquiz langsgekomen, maar misschien zorgt de hernieuwde kennismaking voor een extra herinnering die u met uw collega-neerlandici wilt delen.

Gaat u er dus maar weer eens rustig voor zitten en denkt u eens terug aan al die neerlandici die het vak gemaakt hebben tot wat het nu is.

zondag 17-09-1919 geboortedag Hendrik Entjes
maandag 18-09-1838 sterfdag Nicolaas Anslijn
18-09-1917 geboortedag Gerrit Borgers
18-09-1998 sterfdag Hans Gomperts
18-09-2008 sterfdag Hendrik Landheer
dinsdag 19-09 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 20-09-1912 geboortedag Gied Galama
donderdag 21-09-1883 sterfdag Johannes van Vloten
21-09-1999 sterfdag Albert Sassen
vrijdag 22-09 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 23-09-1778 sterfdag Balthazar Huydecoper
23-09-1911 geboortedag Henk Wage

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Naarmate de weken vorderen zullen we bij de slowquiz steeds vaker in herhaling vallen, omdat verscheiden neerlandici nu eenmaal twee keer per jaar herdacht kunnen worden (op hun geboortedag en op hun sterfdag). Zelden zal die herhaling echter zo snel optreden als bij deze week herdachte Harry Prick, die de dag na zijn verjaardag overleed.

In de afgelopen week kwam ik overigens ook nog een artikeltje tegen van Jozef (Jef) Leenen, die geheel ten onrechte nog niet in onze lijst was opgenomen. Hoewel zijn sterfdag op 29 juli net voorbij is, heb ik ook de slowquiz van die week aangepast, zodat u een eventuele herinnering nog daar kunt toevoegen.

Blijft u lezenswaardige verhalen insturen! Neemt u bijvoorbeeld een voorbeeld aan Freek van de Velde, die de vorige week met mooie anekdotes over Bilderdijk en Gysseling kwam. Denkt u niet (zoals hij) dat geboekstaafde verhalen uit het verleden algemeen bekend zijn, want dat blijkt in de praktijk wel mee te vallen (of tegen, het is maar hoe je het bekijkt). Hoe dan ook, de slowquiz biedt ook ruimte aan verhalen die iedereen al kent!

zondag 10-09-1921 geboortedag Antonin van Elslander
maandag 11-09 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 12-09 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 13-09-1809 geboortedag Lamert te Winkel
13-09-1909 geboortedag Klaas Heeroma
13-09-1925 geboortedag Harry Prick
13-09-1999 sterfdag Johan Diepstraten
donderdag 14-09-1963 sterfdag Jan Lindemans
14-09-2006 sterfdag Harry Prick
vrijdag 15-09 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 16-09-1845 sterfdag Johannes Kinker
16-09-1909 geboortedag Fernand Lodewick

Slowquiz: wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! In de week na de uitvaart van Jaap de Rooij, die natuurlijk meteen een plaatsje in onze eregalerij heeft gekregen, pakken wij de draad weer op met al die andere verscheiden neerlandici. Het wordt weer een drukke week, met hier en daar een dagje om op adem te komen, maar verder is het een en al gedenken geblazen.

Blijft u even de tijd nemen om een mooie anekdote over uw favoriete neerlandici op te schrijven en voor het nageslacht te bewaren. Gezamenlijk bouwen wij zo voort aan het monument dat al zo’n respectabele omvang heeft gekregen. Of als u een naam ziet van een neerlandicus die u niet kent, surft u dan eens naar zijn of haar levensbeschrijving!

zondag 03-09-1944 geboortedag Frans Broers
(Jacq Vogelaar)
03-09-1944 geboortedag Herman Verhaar
03-09-2017 sterfdag Pieter van Empelen
maandag 04-09 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 05-09-1866 sterfdag Joannes Schrant
05-09-2002 sterfdag Gerard Huygens
woensdag 06-09-1899 geboortedag Piet Meertens
06-09-1943 geboortedag Joris Gerits
06-09-2004 sterfdag Jan Kooij
donderdag 07-09-1756 geboortedag Willem Bilderdijk
07-09-1919 geboortedag Maurits Gysseling
vrijdag 08-09-1902 geboortedag Nico Donkersloot
08-09-2015 sterfdag Joost Zwagerman
zaterdag 09-09 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De afgelopen week verschenen er twee overlijdensberichten van onlangs verscheiden neerlandici, die wij natuurlijk onmiddellijk toegevoegd hebben aan onze lijst. Op 13 november zullen wij de geboortedag gedenken van Willem van den Berg (overleden op 16 augustus), en op 29 februari volgend jaar de geboortedag van Henk Meter (overleden op 3 mei).

In de komende week over het algemeen neerlandici van iets langer geleden (zoals vader en zoon Kalff), maar sommigen van hen geven vast nog aanleiding tot memorabele anekdotes, die de aanstaande neerlandici die volgende week met hun studie beginnen zullen vervullen met het besef van een rijke traditie. Neemt u dus vooral de komende week even rustig de tijd, tussen alle hectiek van het begin van het schooljaar of academisch jaar, om uw herinneringen aan de slowquiz toe te vertrouwen!

zondag 27-08-1808 geboortedag Philip-Marie Blommaert
maandag 28-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 29-08-1935 geboortedag Hugo Brandt Corstius
woensdag 30-08-1849 geboortedag Willem van Helten
30-08-1892 geboortedag Arie Bouman
donderdag 31-08-1923 sterfdag Gerrit Kalff
31-08-1978 sterfdag Sumitaka Asakura
vrijdag 01-09-1889 geboortedag Gerrit Kalff jr.
zaterdag 02-09-1991 sterfdag Pierre Boyens

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De slowquiz verschijnt vandaag iets later dan u van ons gewend bent, maar wat zijn een paar uurtjes in het licht der eeuwigheid? Daarbij komt, dat de urgentie vandaag wat minder is omdat er tot en met dinsdag geen geboorte- of sterfdagen van neerlandici te gedenken zijn. U kunt trouwens een groot gedeelte van de week iets voor uzelf gaan doen, want ook op donderdag en vrijdag is het stil.

Het is misschien een goede gelegenheid om nog eens terug te bladeren in de oudere slowquizzen, om de vele anekdotes te zien die lezers in de loop van de weken hebben toegevoegd, of om eindelijk eens dat ene verhaal over die ene neerlandicus op te schrijven dat met uw eigen verscheiden niet voor de gemeenschap van neerlandici verloren mag gaan!

zondag 20-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 21-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 22-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 23-08-1900 geboortedag Jelle Brouwer
23-08-1903 geboortedag Catrien Ypes
23-08-1983 sterfdag Lieven Rens
donderdag 24-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 25-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 26-08-1899 sterfdag Pieter Cosijn
26-08-1930 sterfdag Gerrit Boekenoogen

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het midden van de maand augustus is een slechte periode voor de neerlandistiek, dus kijkt u maar goed uit. Veel sterfdagen van neerlandici de komende week, van 1826 tot 2016. Klein flitsvraagje: een van hen speelde nog een prominente rol in een onlangs verschenen neerlandistisch proefschrift. Welk proefschrift was dat, en in welk verband werd deze neerlandicus genoemd?

Blijft u echter vooral uw herinneringen en anekdotes opschrijven. Het hoeft niet meteen zo uitgebreid als Peter van Zonneveld afgelopen week deed. Mag wel natuurlijk, maar laat u niet afschrikken: ook de petites histoires worden op prijs gesteld!

zondag 13-08-2010 sterfdag Cornelis de Deugd
maandag 14-08-1871 sterfdag Philip-Marie Blommaert
dinsdag 15-08-1937 sterfdag Amaat Joos
15-08-1970 sterfdag Maria Kronenberg
woensdag 16-08-1826 sterfdag Lambertus van Bolhuis
16-08-1882 geboortedag Pierre Ritter
donderdag 17-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 18-08-1997 sterfdag Henk Wage
18-08-2016 sterfdag Peter Gumbert
zaterdag 19-08 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Hoe slecht het ook gaat met de instroom van de nieuwe neerlandici in onze huidige universitaire studies neerlandistiek, het gaat goed met de slowquiz. Uiteindelijk moet dit zijn weerslag hebben op de aanwas van jonge belangstellenden, want wie wil er nu niet na zijn of haar dood vereeuwigd worden in de galerijen van de verscheiden neerlandici die hun stempel op de wetenschap hebben gedrukt?

Er zijn weer gemiddeld bijna twee neerlandici per dag te gedenken deze week, dus ondanks de vakantieperiode (die misschien voor sommigen alweer ten einde loopt) is het wel even opletten.

Van de vorige week is de vraag blijven liggen naar een documentaire of anderszins over het leven van Willem Wilmink. Hebt u daar de oplossing voor, voegt u die dan toe in de slowquiz van de vorige week.

zondag 06-08-1925 sterfdag Cornelis Kaakebeen
maandag 07-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 08-08-1977 sterfdag Jan Kamerbeek
08-08-1992 sterfdag Adriaan Crena de Iongh
woensdag 09-08-1885 geboortedag Ludovic Grootaers
09-08-1892 sterfdag Matthias de Vries
09-08-1913 geboortedag Bob Uhlenbeck
09-08-1928 geboortedag Clem Neutjens
donderdag 10-08-1898 geboortedag Willem Beuken
10-08-1966 sterfdag Jacques Bloem
vrijdag 11-08-1920 geboortedag Guus Sötemann
11-08-1963 sterfdag Herman Buiskool
zaterdag 12-08-1946 sterfdag Enneus Rijpma
12-08-1951 sterfdag Christiaan Uhlenbeck

Slowquiz: wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Veel sterfdagen in de komende week, maar dat hoeft niet te betekenen dat u er de halve week treurig bij moet lopen. Integendeel, dit is juist een gelegenheid om het bruisende leven van de overledenen nog eens te memoreren. Doet u dus vooral mee aan de slowquiz, en voegt u uw persoonlijke verhalen toe.

zondag 30-07-1948 sterfdag Bernardus Molkenboer
maandag 31-07-1994 sterfdag Adriaan de Vin
dinsdag 01-08-1920 sterfdag Mathijs Koenen
01-08-1955 sterfdag Gerrit Kalff jr.
woensdag 02-08-2003 sterfdag Willem Wilmink
donderdag 03-08 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 04-08-1912 geboortedag Sophie van Gilse
zaterdag 05-08-1934 geboortedag Marijke Spies

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Zes neerlandici gedenken wij in de komende zeven dagen, maar ze zijn niet gelijkelijk verdeeld over de week. Vandaag en morgen gaat u maar iets voor uzelf doen, maar daarna kunt u weer volop meedoen aan onze leerzame slowquiz. Natuurlijk kunt u in de komende dagen ook nog (of: alvast) anekdotes toevoegen, of u kunt de redactie erop wijzen dat er nog neerlandici ten onrechte niet in de lijst opgenomen zijn (zoals gisteren nog gebeurde). Er moeten per slot van rekening meer dan 230 neerlandici zijn die de geschiedenis van de neerlandistiek geschreven hebben!

Denkt u dus nog eens terug aan uw studietijd, of aan al die werken van bekende en minder bekende neerlandici die u de ogen geopend hebben voor ons mooie vak, en ontrukt u hun namen aan de vergetelheid.

zondag 23-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 24-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 25-07-1880 geboortedag Frans Schuringa
woensdag 26-07-2016 sterfdag Joris Gerits
donderdag 27-07-1968 sterfdag Willem Asselbergs (Anton van Duinkerken)
27-07-2007 sterfdag Jos Hermans
vrijdag 28-07-1860 geboortedag Adriaan Beets
28-07-1942 geboortedag Fritz Ponelis
zaterdag 29-07-1976 sterfdag Jef Leenen

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het wordt weer een week van uitersten, met drie dagen zonder dat wij neerlandici hoeven te betreuren of vreugdevol kunnen gedenken, en een dag (woensdag) waarop er maar liefst vijf neerlandici voornamelijk te betreuren vallen. Ook zitten er recente neerlandici bij, en neerlandici die al decennialang hun invloed op het vak hebben uitgeoefend. En dan is het ook nog eens de week waarin wij toevallig zowel de geboortedag van Eelco Verwijs als de sterfdag van Jacob Verdam gedenken. Wie is er niet groot geworden met het woordenboek van Verwijs en Verdam?

Aanleiding genoeg, zou je zeggen, voor weer een paar respectvolle maar smakelijke anekdotes of ontroerende verhalen. Neem echter gerust de tijd, want het is tenslotte een slowquiz.

zondag 16-07 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 17-07-1830 geboortedag Eelco Verwijs
17-07-1989 sterfdag Willem Beuken
dinsdag 18-07-1933 geboortedag Aad Nuis
18-07-1994 sterfdag Jacob Drewes
woensdag 19-07-1801 geboortedag Taco Roorda
19-07-1901 geboortedag Wim Caron
19-07-1901 sterfdag Jan ten Brink
19-07-1919 sterfdag Jacob Verdam
19-07-2010 sterfdag Hans den Besten
donderdag 20-07-1963 sterfdag Jan Naarding
20-07-2008 sterfdag Rein Bloem
vrijdag 21-07 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 22-07 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze populaire slowquiz, waarbij niemand zich hoeft te bekommeren om de tijd en alle antwoorden even goed zijn, als het maar lezenswaard is.

De komende week zien we Karel Meeuwesse weer langskomen, die blijkbaar kort voor zijn verjaardag overleed, en we zien vooral veel verjaardagen en weinig sterfdagen. Dat maakt het een zonnige week, in een aantal opzichten.

Wij wachten in spanning weer enkele verfrissende anekdotes af!

zondag 09-07-1898 geboortedag Anton Reichling
maandag 10-07-1887 geboortedag Gesinus Kloeke
dinsdag 11-07-1914 geboortedag Karel Meeuwesse
11-07-1978 sterfdag Sonja Witstein
woensdag 12-07-1881 geboortedag Maria Kronenberg
donderdag 13-07-1935 sterfdag Jacob Prinsen
vrijdag 14-07-1905 geboortedag Adolphe van Loey
zaterdag 15-07-1859 geboortedag Derk Hesseling
15-07-1934 geboortedag Leo Ross

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij uw zondagse strolling down memory lane, waar u zelf herinneringen kunt ophalen aan neerlandici uit het verleden die een beslissende invloed op uw leven hebben gehad, dan wel kunt lezen hoe dit uw collega-neerlandici overkomen is.

Sommige van de neerlandici die wij deze week gedenken zullen niet meer in de directe herinneringen van mensen zitten, maar velen moeten nog een indruk hebben nagelaten die het waard is om vermeld te worden.

Het is onvermijdelijk dat deze slowquiz gedurende het jaar in herhalingen gaat vallen, aangezien iedereen in onze eregalerij nu eenmaal zowel een geboorte- als een sterfdag heeft, en dus twee keer per jaar langskomt. Maar voel u vooral vrij om bij willekeurig welke gelegenheid een mooie anekdote voor het nageslacht te bewaren!

(en als er nog iemand weet hoe het met Van Haeringen en zijn vrouw zat – zie de quiz van twee weken geleden-  dan houden wij ons aanbevolen)

zondag 02-07-1888 geboortedag Jan Lindemans
02-07-1920 geboortedag Tine Halkes
02-07-1965 sterfdag Goverdus Pannekoek (G.H. ’s Gravesande)
maandag 03-07 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 04-07-1932 geboortedag Jan de Zanger
woensdag 05-07-1915 geboortedag Boudewijn Damsteegt
05-07-2012 sterfdag Gerrit Komrij
donderdag 06-07-1817 geboortedag Willem Jonckbloet
06-07-2010 sterfdag Jan Blokker (sr.)
vrijdag 07-07-1933 sterfdag Johannes Mathijs Acket
07-07-1979 sterfdag Berend van den Berg
07-07-1999 sterfdag Jaap Oversteegen
zaterdag 08-07-1871 geboortedag Kornelis ter Laan
08-07-1912 geboortedag Félicien de Tollenaere

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het was weer een memorabele week, waarin de kwestie Van Haeringen en zijn vrouw een beetje in de lucht is blijven hangen (of het moet zijn dat het door je vrouw – of man? – laten checken van je manuscripten op leesbaarheid zo niet een staande praktijk, dan toch wel een aanbevelenswaardige gewoonte onder neerlandici gevonden wordt). Graag dus nog aandacht daarvoor, want ik weet niet hoe het met u zit, maar nou wil ik het weten ook.

Was het de vorige week al een feest met al die herinneringen, de komende week belooft ook weer een rijke oogst. Ik heb al eens eerder een anekdote over Sassen verteld (die ik desgewenst graag nog eens herhaal, want je kunt een anekdote niet vaak genoeg vertellen), maar ook iemand als Nieuwenhuis zal zeker nog indrukken hebben nagelaten die in de huidige generaties nog doorklinken.

Deelt u dus weer uw herinneringen of – al dan niet vermeende – anekdotes over de neerlandici die wij de komende week gedenken!

zondag 25-06-1921 geboortedag Albert Sassen
maandag 26-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 27-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 28-06-1912 geboortedag Samuel Lenselink
28-06-1997 sterfdag Karel Reijnders
donderdag 29-06-1982 sterfdag Gerard Knuvelder
vrijdag 30-06-1856 geboortedag Gerrit Kalff
30-06-1908 geboortedag Rob Nieuwenhuys
zaterdag 01-07 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Op deze zonnige zondag wordt u weer van harte uitgenodigd om uw zomerse (of winterse) herinneringen te delen aan een keur van neerlandici die wij de komende week gedenken. Er zijn deelnemers die graag willen wachten tot de sterfdag of geboortedag zelf, als die midden in de week valt, en dat is natuurlijk prima. We hebben alle tijd, en in het licht der eeuwigheid kijkt men niet op een dag. Dit alles is des te meer reden om in de rechterzijbalk eens af en toe de slowquizzen erop na te slaan of er niet een lezenswaardige anekdote bij is gekomen.

Het belooft weer een rijke week te worden, met veel neerlandici die iedereen kent, en ook flink wat die veel mensen gekend zullen hebben. Ik verheug mij al op anekdotes over Endepols, Michels, Van Haeringen, Stutterheim en Meeuwesse (bij de laatste ga ik zelf meedoen, want van hem heb ik nog college gehad)!

zondag 18-06-1962 sterfdag Joseph Endepols
maandag 19-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 20-06-1849 sterfdag Barthold Lulofs
20-06-1894 geboortedag Edgard Blancquaert
20-06-1984 sterfdag Leonardus Michels
20-06-1986 sterfdag W.A.P. Smit
woensdag 21-06-1903 geboortedag Jan Naarding
21-06-1983 sterfdag Coenraad van Haeringen
donderdag 22-06-1991 sterfdag Cornelis Stutterheim
vrijdag 23-06-1774 geboortedag Matthijs Siegenbeek
23-06-1872 geboortedag Jacobus Heinsius
zaterdag 24-06-1991 sterfdag Karel Meeuwesse

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, beste vrienden van de verscheiden neerlandici! Na een zware week waarin weer menig roltongtoeter gesneuveld is en wij samen een heel speciale doordeweekse aflevering van de slowquiz hebben meebeleefd, keren wij terug naar de serene zondagse werkelijkheid van ons in aanbouw zijnde monument voor de ons ontvallen neerlandici.

Juni is geen maand waarin bij bosjes neerlandici sterven of geboren worden, maar degenen die wij in juni gedenken zijn zeker niet de minsten. Daar komt bij dat er deze week wel een bijzonder rijke oogst aan herinneringen en anekdotes verwacht mag worden, want wij zien in het lijstje waarlijk topneerlandici.  Het is waar dat sommigen het bestaan van deze categorie wetenschappers betwijfelen, maar ik denk dat niemand iemand als Jo Daan of Kees Fens die status zal betwisten.

Daar komt nog eens bij dat een aantal van de neerlandici van deze week zeker binnen de herinneringshorizon uit de eerste hand moeten liggen. Dus komt u maar op met de mooie verhalen!

zondag 11-06-2006 sterfdag Jo Daan
maandag 12-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 13-06-1973 sterfdag Leendert van Dis
woensdag 14-06-1858 geboortedag Jacob Muller
14-06-2008 sterfdag Kees Fens
donderdag 15-06-1834 geboortedag Jan ten Brink
vrijdag 15-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 17-06-1988 sterfdag Cornelia Brinkman
17-06-1999 sterfdag Antonin van Elslander

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! U bent natuurlijk nog maar nauwelijks bekomen van de vorige aflevering van onze slowquiz, waarin ook de antwoorden zich in overeenstemming met het karakter van de quiz slechts in gletsjertempo opvolgen. Van de week kwam er nog een anekdote bij over de vraag van drie weken geleden, dus u zult ook af en toe de oude afleveringen moeten doorbladeren om weer helemaal bij te zijn. Gaat u daar echter vooral maar eens rustig voor zitten, want er wordt al genoeg gejacht en gejaagd op het internet.

Dit is het lijstje van de komende week. Weet u nog een leuke anekdote over een van deze neerlandici? Voeg hem dan toe. Het hoeft niet meteen, het kan ook van de week, of later. Zie maar.

zondag 04-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 05-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 06-06-1862 geboortedag Foeke Buitenrust Hettema
woensdag 07-06-1945 geboortedag Hugo Verdaasdonk
donderdag 08-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 09-06-1854 geboortedag Gerardus Bolland
vrijdag 09-06-1976 sterfdag Foort Dominicus
zaterdag 10-06-1910 geboortedag Adriaan Crena de Iongh

Wat weet u nog van hen?

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze nieuwe slowquiz, waarin het niet gaat om het snelste of het beste antwoord, maar om de bevrediging die een weldoordacht of snedig verhaal ons allen oplevert. U krijgt het hele lijstje van neerlandici die we de komende week gedenken. Als u een verhaal hebt over een van hen, voegt u het bij de reacties toe. Het mag ook een persoonlijke herinnering zijn aan de confrontatie met zijn of haar werk, als het maar aardig is om te lezen.

Er zijn waarschijnlijk deze week niet veel neerlandici die u nog persoonlijk gekend hebt, maar dat hoeft ook niet. Ook als u een anekdote kent over een van de deze week herdachten, dan is dat waardevol. En het kan natuurlijk ook zijn dat een van hun publicaties uw leven heeft veranderd. Ook dan horen wij het graag!

U kunt uw herinneringen nog steeds kwijt bij  de vorige afleveringen, want zoals het bij een slowquiz past bent u nooit te laat met het geven van een antwoord, waar u ook best even voor mag gaan zitten.

En u kunt natuurlijk ook nog altijd omissies in onze lijst signaleren!

Dit zijn de neerlandici die wij de komende week gedenken:

zondag 28-05 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 29-05 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 30-05-1927 geboortedag Jan Steenbeek
dinsdag 30-05-1958 sterfdag Jozef van Mierlo
woensdag 31-05-1911 geboortedag Cor Kruyskamp
woensdag 31-05-1927 sterfdag Jan te Winkel
donderdag 01-06-1853 sterfdag Jeronimo de Vries
vrijdag 02-06-1631 geboortedag Joannes Vollenhove
vrijdag 02-06-1997 sterfdag Wim Hendriks
zaterdag 03-06-1904 geboortedag Theo Weevers
zaterdag 03-06-1973 sterfdag Catrien Ypes

Wat weet u nog van hen?

 

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij de zesde aflevering van onze nieuwe slowquiz, waarin het niet gaat om het snelste of het beste antwoord, maar om de bevrediging die een weldoordacht of snedig verhaal ons allen oplevert. U krijgt het hele lijstje van neerlandici die we de komende week gedenken. Als u een verhaal hebt over een van hen, voegt u het bij de reacties toe. Het mag ook een persoonlijke herinnering zijn aan de confrontatie met zijn of haar werk, als het maar aardig is om te lezen.

Het voordeel van een slowquiz boven een flitsquiz is dat u zich niet hoeft te bekommeren om de vraag of u wel de eerste bent met een antwoord, maar dat u in plaats daarvan ook eens een zondagmorgen kunt uitslapen. Bovendien kunt u uw herinneringen nog steeds kwijt bij  de vorige afleveringen, want zoals het bij een slowquiz past bent u nooit te laat met het geven van een antwoord, waar u ook best even voor mag gaan zitten.

En u kunt natuurlijk ook nog altijd omissies in onze lijst signaleren!

Dit zijn de neerlandici die wij de komende week gedenken:

zondag 21 mei geboortedag Cornelis Stutterheim (1903)
zondag 21 mei geboortedag Leendert van Dis (1904)
maandag 22 mei geboortedag Sonja Witstein (1920)
dinsdag 23 mei Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 24 mei Geen neerlandici geboren of gestorven
donderdag 25 mei sterfdag Anton Reichling (1968)
vrijdag 26 mei geboortedag Cornelis de Vooys (1873)
vrijdag 26 mei geboortedag Wim Ornée (1921)
zaterdag 27 mei geboortedag Jan Blokker (sr.) (1927)
zaterdag 27 mei sterfdag Pieter Minderaa (1968)
zaterdag 27 mei sterfdag Bob Uhlenbeck (2003)

Wat weet u nog van hen?

[Dank aan Ton Harmsen voor zijn hulp met de tabel]

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij de vijfde aflevering van onze nieuwe slowquiz, waarin het niet gaat om het snelste of het beste antwoord, maar om de bevrediging die een weldoordacht of snedig verhaal ons allen oplevert. U krijgt het hele lijstje van neerlandici die we de komende week gedenken. Als u een verhaal hebt over een van hen, voegt u het bij de reacties toe. Het mag ook een persoonlijke herinnering zijn aan de confrontatie met zijn of haar werk, als het maar aardig is om te lezen.

U zult niet meteen levendige herinneringen hebben aan Joannis Knuttel of Frans Schuringa (al kent u misschien wel nog de grammatica van Rijpma & Schuringa uit uw jeugd), maar Wim Bronzwaer moet op velen een zekere indruk hebben gemaakt, en ook Wilem Pée behoort tot onze tijdgenoten.

Het voordeel van een slowquiz boven een flitsquiz is dat u zich niet hoeft te bekommeren om de vraag of u wel de eerste bent met een antwoord, maar dat u in plaats daarvan ook eens een zondagmorgen kunt uitslapen. Bovendien kunt u uw herinneringen nog steeds kwijt bij  de vorige afleveringen, want zoals het bij een slowquiz past bent u nooit te laat met het geven van een antwoord, waar u ook best even voor mag gaan zitten.

En u kunt natuurlijk ook nog altijd omissies in onze lijst signaleren!

Dit zijn de neerlandici die wij de komende week gedenken:

Wat weet u nog van hen?

[Nog een kleine technische noot: ik merk, nu ik deze quiz op een andere browser bekijk, dat de lijst er soms nogal rommelig uitziet. Ik heb daar al uren op geknutseld, en ik krijg het niet goed, omdat op de een of andere manier WordPress daarin zit te knoeien, en ik kan niet vinden waar ik dat kan beïnvloeden, dus als er een WordPresswizard in de zaal is hoor ik dat graag]

 

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Welkom bij de vierde aflevering van onze nieuwe slowquiz, waarin het niet gaat om het snelste of het beste antwoord, maar om de bevrediging die een weldoordacht of snedig verhaal ons allen oplevert. U krijgt het hele lijstje van neerlandici die we de komende week gedenken. Als u een verhaal hebt over een van hen, voegt u het bij de reacties toe. Het mag ook een persoonlijke herinnering zijn aan de confrontatie met zijn of haar werk, als het maar aardig is om te lezen. Aarzelt u niet om uw persoonlijke herinneringen met de community te delen: de mensen kunnen alleen in uw verhalen echt voortleven. Wie heeft er bijvoorbeeld nog college gehad van Karel Reijnders of van Marijke Spies?

Op deze manier richten we het komende jaar een op gedenksteen in verhalen op voor al onze verscheiden neerlandici. Leest u vooral ook de vorige afleveringen met spannende verhalen over Piet Paardekooper, Ton Vallen, Carel Swinkels, Jac van Ginneken, Enno Endt en Jozef Vercoullie.

En u kunt natuurlijk ook nog altijd omissies in onze lijst signaleren!

Dit zijn de neerlandici die wij de komende week gedenken:

Wat weet u nog van hen?