Tag: slowquiz

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De slowquiz loopt deze week ten einde. Op 17 april zijn we eigenlijk al rond, en zijn alle (terecht of ten onrechte) in de galerij opgenomen neerlandici aan de beurt geweest. We hebben met zijn allen in dit jaar een waarlijk monument opgericht voor hen die ons voorgingen, opdat zij niet in de vergetelheid raken. En hoewel wij af en toe ook een traantje hebben weggepinkt, was het ophalen van herinneringen en anekdotes overwegend een feest.

Nu wordt het echter tijd voor de volgende stap. Hoe zagen die neerlandici er eigenlijk uit? Dat gaan we in het komende jaar ontdekken in onze nieuwe Showquiz. Van sommige neerlandici bestaat fotomateriaal op het internet, vaak bij de pagina naar verwezen wordt. Maar van anderen ontbreekt elke beeltenis. Dat gaan we in de komende tijd proberen aan te pakken.

Ik zit nog een beetje te puzzelen op een goede manier om dit alles op te slaan. Idealiter zou je een wiki-achtige omgeving willen hebben, waarbij elke verscheiden neerlandicus een portaal zou hebben met beeltenis(sen), links naar levensbeschrijvingen, en anekdotes en herinneringen. Ik zie op dit moment nog een beetje op tegen het opzetten van zoiets (je moet het eigenlijk meteen goed opzetten wil het levensvatbaar worden), dus als iemand mij daar een goed idee over aan de hand wil doen, graag.

In elk geval starten we de volgende week met de eerste Showquiz. Houd uw neerlandistiek-feed in de gaten!

 

zondag 15-04-1910 geboortedag Saskia Ferwerda
maandag 16-04-1964 sterfdag Jacob Wille
dinsdag 17-04-1892 geboortedag Gerard Brom
17-04-1991 sterfdag Bert van Selm
woensdag 18-04-1868 geboortedag Gerrit Boekenoogen
donderdag 19-04-1857 geboortedag Jozef Vercoullie
19-04-1871 geboortedag Julius Pée
vrijdag 20-04-1887 geboortedag Frank Baur
20-04-1932 geboortedag Rein Bloem
zaterdag 21-04-1877 geboortedag Jac van Ginneken
21-04-1959 geboortedag Ben Peperkamp
21-04-2007 sterfdag Enno Endt
21-04-2011 sterfdag Tine Halkes

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Een week zonder dat Marc Beerens hoeft op te merken dat er op een dag ten onrechte vermeld wordt dat er geen neerlandici geboren of gestorven zijn. Dat gebeurt ons niet zo vaak!

De week begint een beetje feestelijk, met veel geboortedagen. Dat moet op de helft van de twintigste eeuw een vrolijke boel onder de neerlandici zijn geweest met al die verjaardagen. Maar aan het einde van de week zakt de stemming een beetje, omdat er dan redelijk wat sterfdagen te betreuren zijn. Zo ziet u maar weer dat de slowquiz het leven zelf weerspiegelt.

Wie schrijft nou eindelijk eens de definitieve biografie van Arie de Jager? Wie vertelt de ultieme anekdote over Frida Balk? De wereld van de neerlandici moet gisten van alle verhalen. Ik zie erg naar deze week uit.

 

zondag 08-04-1881 geboortedag Jacob Wille
08-04-1922 sterfdag Napoléon de Pauw
08-04-2006 sterfdag Gerard Reve
maandag 09-04-1777 geboortedag Jeronimo de Vries
09-04-1884 geboortedag Cyriel de Baere
09-04-1903 geboortedag Willem Pée
09-04-1906 geboortedag Karel Jonckheere
09-04-1921 geboortedag Ton Leeman
09-04-1940 geboortedag Jan Kooij
dinsdag 10-04-1695 geboortedag Balthazar Huydecoper
10-04-1806 geboortedag Arie de Jager
10-04-1879 geboortedag Enneus Rijpma
woensdag 11-04-1906 geboortedag Wim Buitendijk
11-04-1942 geboortedag Piet van der Vliet
11-04-1954 sterfdag Pieter van Eyck
donderdag 12-04-1929 geboortedag Frida Balk-Smit Duyzentkunst
12-04-1990 sterfdag Wim Ornée
vrijdag 13-04-1941 geboortedag André Hanou
13-04-1962 sterfdag Pierre Ritter
13-04-1973 sterfdag Gerrit Kuiper
13-04-2016 sterfdag René Felix Lissens
zaterdag 14-04-1919 geboortedag Frans van Coetsem

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! U brengt ongetwijfeld deze Paasdagen in gepaste bezinning door, en wat past daar beter bij dan een wandeling langs de dreven uwer herinneringen?

Veel sterfdagen de komende week, en ook veel personen die nog in de persoonlijke herinnering van velen onder u zullen voortleven. Gaat u anders morgen een uurtje later naar de meubelboulevard, en schrijft u al die mooie herinneringen eens van u af! Dat lucht niet alleen op, u doet er ook velen een plezier mee. En bedenkt u bij dit alles dat een ei geen ei is, twee ei nog maar een half ei, en pas drie ei een paasei oplevert.

zondag 01-04-1996 sterfdag Toon Cohen
maandag 04-04 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 03-04-1924 geboortedag Henk Schultink
03-04-1945 geboortedag Bert van Selm
03-04-2004 sterfdag Carlo Zaalberg
woensdag 04-04-2000 sterfdag Redbad Fokkema
04-04-2009 sterfdag Anthony Mertens
04-04-2010 sterfdag Rudy Kousbroek
04-04-2011 sterfdag Ton Vallen
donderdag 05-04-1837 sterfdag Annaeus Ypey
05-04-1990 sterfdag Nico Scheepmaker
05-04-2014 sterfdag Richard Bromberg
vrijdag 06-04-1941 sterfdag Derk Hesseling
06-04-1990 sterfdag Cor Kruyskamp
zaterdag 07-04 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Als je op 30 maart geboren bent (niet toevallig dit jaar Goede Vrijdag), heb je een veel grotere kans om een bekende neerlandicus te worden dan wanneer je verjaardag een dag eerder is. Het is een van de talloze toevalligheden die je opvallen als je de neerlandicikalender aller tijden bekijkt. Je hebt er verder niks aan, maar het is een leuk weetje voor als je nog eens een pubquiz wilt maken.

Het zou mooi zijn als we deze week ook weer eens een anekdote aan onze verzameling konden toevoegen. De vorige week liet ons met een licht gevoel van hunkering achter, maar het spreekwoord indachtig dat wat in het vat zit niet pleegt te verzuren (of het moet zuurkool zijn denk ik dan altijd) is de kans op spannende verhalen nog niet verkeken. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk om op die Goede Vrijdag, tussen het contempleren door, even een mooie anekdote met de goegemeente te delen. U kunt daartoe in de rechtermarge op het woord ‘Slowquiz’ klikken en zo alle oude afleveringen nog eens rustig bekijken. Aanrader!

zondag 25-03-1870 geboortedag Renaat Despicht
25-03-1941 sterfdag Nicolaas van Wijk
maandag 26-03-1982 sterfdag Henriëtte de Beaufort
26-03-2016 sterfdag Pol Peeters
dinsdag 27-03-1912 geboortedag René Felix Lissens
woensdag 28-03-1880 sterfdag Eelco Verwijs
donderdag 29-03 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 30-03-1857 geboortedag Roeland Kollewijn
30-03-1860 geboortedag Cornelis Kaakebeen
30-03-1931 geboortedag Olga Krijtová
30-03-1944 geboortedag Gerrit Komrij
30-03-1949 geboortedag Jos Hermans
30-03-1951 geboortedag Johan Diepstraten
zaterdag 31-03 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het is een goede zaak dat u met een zekere ingetogenheid elke dag kennis neemt van al die geboren en gestorven neerlandici, maar het succes van de slowquiz staat of valt met de mate waarin u uw innerlijke zielenroerselen deelt met de neerlandistische gemeenschap. Dus werp nu eens alle schroom van u af en vertrouw uw herinneringen toe aan de digitale snelweg, opdat het voorbijrazende verkeer deze als interessante lifters een tijdje met zich mee kunnen dragen.

Het gaat deze week niet om grote aantallen, dus des te meer gelegenheid om bij elk van de deze week herdachten uitgebreid stil te staan.

zondag 18-03-1945 sterfdag Jacob Muller
maandag 19-03-1971 sterfdag Jan Greshoff
19-03-1995 sterfdag Fernand Lodewick
dinsdag 20-03 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 21-03-1911 geboortedag Willy Dols
donderdag 22-03-1787 geboortedag Barthold Lulofs
22-03-1993 sterfdag Jules van Oostrom
vrijdag 23-03 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 24-03-1783 geboortedag Joannes Schrant

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Er zullen deze week weinig neerlandici zijn die nog vers in uw herinnering zitten. Maar dat geeft helemaal niks. Het is een mooie gelegenheid om eens af en toe door te klikken op een naam van een van die vele neerlandici uit een verder verleden. Wie waren zij? Wat dreef hen? Wat hebben wij allemaal aan ze te danken? Ook daarover kunt u desgewenst iets kwijt bij de reacties.

Aarzelt u dus niet, en deel uw herinneringen of persoonlijke ontboezemingen met ons. En hoewel de week goed gevuld is, kan er altijd nog wel een neerlandicus bij.

zondag 11-03-1549 geboortedag Hendrik Spieghel
11-03-1892 geboortedag Jo van Ham
maandag 12-03-1951 sterfdag Julius Pée
dinsdag 13-03-1916 geboortedag Adriaan de Vin
13-03-1921 sterfdag Willem Knuttel
13-03-1965 sterfdag Adriana Hol
woensdag 14-03-1658 geboortedag David van Hoogstraten
14-03-1708 sterfdag Joannes Vollenhove
donderdag 15-03 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 16-03-1985 sterfdag Wytze Hellinga
zaterdag 17-03-1917 sterfdag Willem van Helten

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! U denkt misschien: ‘Wat een late aflevering!’ Maar dat komt zo, ik zat te zoeken om de lege plek van vandaag op te vullen. En het mag dan wel de sterfdag van Karel van het Reve zijn vandaag, en er zullen ongetwijfeld anekdotes over hem in omloop zijn, maar is hij wel een neerlandicus? Natuurlijk, hij heeft weleens een knuppel in een hoenderhok gegooid, en hij is misschien wel een van onze grootste essayisten, maar zijn expertise ligt niet echt op het gebied van de neerlandistiek, en hij heeft ook geen Nederlands gestudeerd. Dus vooralsnog staat hij niet in onze lijst.

Deze week een paar witte plekken, maar ook drukke dagen, zoals 6 maart, blijkbaar een populaire sterfdatum onder neerlandici. Dus kijkt u maar uit overmorgen.

 

zondag 04-03 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 05-03 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 06-03-1960 sterfdag Renaat Despicht
06-03-1963 sterfdag Kornelis ter Laan
06-03-1987 sterfdag Adolphe van Loey
06-03-1991 sterfdag Rudy Cornets de Groot
woensdag 07-03-1876 geboortedag Andries Verdenius
donderdag 08-03-1917 geboortedag Arend Mooij (A. Marja)
08-03-1937 sterfdag Albert Verwey
vrijdag 09-03-1866 geboortedag Jacob Prinsen
09-03-1922 geboortedag Leo Mosheuvel
zaterdag 10-03 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De Neerlandistiek-redactie wacht uw herinneringen aan de deze week geboren of overleden neerlandici met spanning weer af. Zoals u ziet kan de lijst ook best nog wat aanvulling hebben. Misschien staan er nog veel neerlandici niet op de lijst omdat er van hen geen levensberichten op het internet te vinden zijn. Aarzelt u dan niet en probeert u een levensbericht van een van die vergeten neerlandici te publiceren! Het is vrij eenvoudig om een Wikipedialemma aan te maken (al loopt u hierbij het risico dat de pagina als ‘niet-encyclopedisch’ weer verwijderd wordt), dus wat let u?

zondag 25-02-1770 geboortedag Adam Simons
maandag 26-02-1997 sterfdag Fokke Veenstra
dinsdag 27-02 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 28-02-2014 sterfdag Hugo Brandt Corstius
donderdag 01-03-1797 geboortedag Lodewijk Visscher
vrijdag 02-03-1892 geboortedag Mea Verwey
zaterdag 03-03-1988 sterfdag Wim Caron

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het wordt weer een week waarin wij aan de bak moeten. En dan heb ik het natuurlijk niet over het einde van de voorjaarsvakantie, maar over een slowquiz-week met weer een aantal witte plekken. Dat betekent dat u zelf op zoek kunt gaan (bijvoorbeeld via het calendarium van dbnl, zoals Marc Beerens al eens suggereerde) naar vergeten neerlandici, die in ons overzicht niet hadden mogen ontbreken.

Maar laten we natuurlijk ook niet vergeten dat er zeker wel een aantal gedenkwaardige neerlandici in deze week geboren of gestorven zijn. Over Piet Verkruijsse is in deze rubriek al het een en ander gezegd (maar lang niet alles vermoed ik), maar waarom hoor ik zo weinig over Bert Vanheste, bijvoorbeeld? Dat was toch ook een markante persoonlijkheid, die de harten van vele studenten Nederlands geraakt moet hebben.

zondag 18-2-1927 geboortedag Richard Bromberg
maandag 19-2 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 20-02-2012 sterfdag Piet Verkruijsse
woensdag 21-02-1893 geboortedag Sumitaka Asakura
21-02-1944 geboortedag Herman de Coninck
donderdag 22-2 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 23-02-2007 sterfdag Bert Vanheste
zaterdag 24-02-1966 sterfdag Arie Bouman

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Op deze dag van inkeer en reflectie op de aanstaande vastenperiode gedenken wij alvast twee neerlandici, waarvan er een wellicht nog vers in uw herinnering zit.

Wij zullen deze week wat opgelopen achterstand in de meldingen wegwerken, en ook de gaten van deze week trachten op gepaste wijze te vullen, maar u zij er toch alvast aan herinnerd dat het eerder de bedoeling is dat de deelnemers het werk doen dan dat de quizredactie hier in arren moede toe over moet gaan.

Zet u dus nog even uw feestneus af, en neemt u een paar minuten de tijd om een mooie herinnering aan een geliefde neerlandicus aan het internet toe te vertrouwen. Dan kunt u helemaal met een gerust hart en onbekommerd u overgeven aan het carnavalsgeweld.

zondag 11-02-1922 sterfdag Gerardus Bolland
11-02-2002 sterfdag Frans van Coetsem
maandag 12-02-1951 sterfdag Dirk Tinbergen
dinsdag 13-02 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 14-02-1844 sterfdag Joan van Bolhuis
14-02-1911 geboortedag Berend van den Berg
14-02-1925 geboortedag Pol Peeters
donderdag 15-02-1828 geboortedag Johan van Dale
15-02-1877 geboortedag Joseph Endepols
15-02-1944 sterfdag Etsko Kruisinga
vrijdag 16-02 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 17-02 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Op deze late middag zit u natuurlijk alweer nagelbijtend op de nieuwe aflevering te wachten. Maar uw quizmaster was te zeer verdiept in andere werkzaamheden die – het is moeilijk voor te stellen – prioriteit hadden.

De komende week zijn er weer veel, en ook recent gestorven neerlandici te gedenken. De verwachting is dan ook dat er de komende week veel herinneringen en anekdotes aan onze verzameling kunnen worden toegevoegd!

zondag 04-02-1937 sterfdag Jozef Vercoullie
04-02-1955 sterfdag Gerlach Royen
maandag 05-02-1965 sterfdag Jan Knuttel
05-02-1679 sterfdag Joost van den Vondel
dinsdag 06-02 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 07-02-1942 sterfdag Roeland Kollewijn
07-02-2013 sterfdag Frida Balk-Smit Duyzentkunst
donderdag 08-02-2011 sterfdag André Hanou
vrijdag 09-02-1842 geboortedag Jan Bols
09-02-1880 geboortedag Moritz Schönfeld
09-02-2008 sterfdag Toon Weijnen
zaterdag 10-02 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De week die voor ons ligt bezie ik met gemengde gevoelens. Enerzijds verheugt het mij dat er zo weinig neerlandici te betreuren zijn deze week, maar anderzijds valt er dan ook weinig te gedenken. En die gevoelens vermengen zich met een beetje schaamte, alsof ik deze week niet goed heb opgelet welke neerlandici er allemaal thuishoren in onze galerij. Deze schaamte ervaar ik temeer, omdat Marc Beerens mij van de week de simpele oplossing aan de hand deed: gewoon elke dag even op het calendarium van dbnl kijken, en de neerlandici eruit vlooien.

Ik zal het maar rondweg bekennen: dat gaat mij waarschijnlijk niet lukken. Hoewel ik alles overheb voor de neerlandistiek. Met name het feit dat ik altijd een levensbericht nodig heb maakt dat het vaak een hele zoektocht is (waarom heeft nooit iemand een fatsoenlijk levensbericht over Teun Hoekstra op het internet gezet bijvoorbeeld? Die hoort echt wel in onze verzameling thuis!). Misschien moeten we volgend jaar de quiz van de ontbrekende levensberichten organiseren.

Maar goed, ik ben de beroerdste niet, dus ik ga zeker in de loop van de week een en ander proberen aan te vullen. Het zou helpen als de deelnemers van deze week behalve in deze week geboren of gestorven neerlandici ook de link naar het beste levensbericht doorgeven (zoals Marc Beerens meestal al doet). Lees verder >>

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De redactie van de slowquiz is gewend om niet het onmogelijke te verwachten van de snelheid, het geheugen of de leeftijd van de deelnemers, dus wij hebben geen al te hoge verwachtingen over het aantal anekdotes dat ons deze week zal bereiken. Of het moeten herinneringen zijn aan de in kringen van Neerlandistiek (en het voormalige Neder-L) nog steeds met warme gevoelens herdachte Piet Verkruijsse, die zaterdag zijn 75e verjaardag zou hebben gevierd. En Marc Beerens zal vast nog wel een neerlandicus kennen die op 21 januari geboren of gestorven is.

zondag 21-01-1851 geboortedag Dolf Worp
maandag 22-01-1845 geboortedag Jacob Verdam
22-01-1981 sterfdag Jelle Brouwer
dinsdag 23-01-1674 geboortedag Lambert ten Kate
23-01-1914 sterfdag Johannes Franck
23-01-1936 geboortedag Peter Gumbert
woensdag 24-01-1867 geboortedag Johan Kern
donderdag 25-01-1902 geboortedag Gerard Knuvelder
vrijdag 26-01-1842 sterfdag Pieter Weiland
26-01-1859 sterfdag Lodewijk Visscher
26-01-1862 geboortedag Jan van den Bosch
zaterdag 27-01-1943 geboortedag Piet Verkruijsse

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Iets later dan u van ons gewend bent onze wekelijkse stroll down memory lane, met deze week maar een beperkt aantal neerlandici die u zich uit de eerste hand zult herinneren. Dat geeft u echter mooi de gelegenheid om eens door de oude afleveringen te bladeren en te bezien of wij niet nog enkele neerlandici ten onrechte niet in onze lijst hebben opgenomen.

zondag 14-01-1991 sterfdag Jan de Zanger
maandag 15-01-1921 sterfdag Jan Bols
15-01-1925 geboortedag Lieven Rens
15-01-1987 sterfdag Gerrit Borgers
dinsdag 16-01-1980 sterfdag Annie Salomons
woensdag 17-01 Geen neerlandici geboren of gestorven
donderdag 18-01-1818 geboortedag Johannes van Vloten
18-01-1882 geboortedag Goverdus Pannekoek (G.H. ’s Gravesande)
18-01-1987 sterfdag Harry Scholten
vrijdag 19-01-1896 sterfdag Willem Brill
zaterdag 20-01-1981 sterfdag Gustaaf van Es
20-01-1999 sterfdag Wim Bronzwaer

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! “Geen dag zonder geboren of gestorven neerlandici,” zo beweerde Marc Beerens eind vorig jaar. Welnu, dan mag hij voor maandag en woensdag nog een aanvulling toevoegen, want dit zijn nog witte plekken in onze eregalerij.

Verder is het hoe dan ook een beetje een stille week, maar hierdoor kunnen de weinige neerlandici die er te gedenken zijn juist meer aandacht krijgen! Aan de actualiteit kan het niet liggen (al valt Halma, en ook Buiskool, een beetje uit de toon), maar er moeten zeker lezers zijn die veel van de neerlandici van deze week nog persoonlijk gekend hebben. Ik zie dus met spanning uit naar de anekdotes.

Ik ben ook nog na aan het denken aan een manier om alles netjes bij elkaar te brengen, zodat alle herinneringen en levensberichten bij de juiste persoon verzameld staan. Ik sta open voor goede ideeën daarover.

zondag 07-01-2017 sterfdag Henk Schultink
maandag 08-01-2007 sterfdag Anna Simoni
dinsdag 09-01-1969 sterfdag Frank Baur
woensdag 10-01-1964 sterfdag Arend Mooij (A. Marja)
donderdag 11-01-1992 sterfdag Theo Weevers
vrijdag 12-01-1884 geboortedag Herman Buiskool
12-01-2015 sterfdag Wam de Moor
zaterdag 13-01-1722 sterfdag Francois Halma

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Nu wij ongeveer op het moment zijn aangekomen dat er nog evenveel dagen in het jaar zijn als er vwo-leerlingen een 10 voor het centraal eindexamen gehaald hebben buigen wij ons nog een keer dit jaar over de zondagse slowquiz.

Het wordt een week met voornamelijk geboortedagen. Blijkbaar is het begin van het jaar ook een goede periode om ter wereld te komen, wil je een bekend neerlandicus worden. Alleen Hendrik Spieghel en Adam Simons bederven een beetje de pret, maar dat kunnen we ze na al die jaren niet meer aanrekenen.

In de vorige aflevering zagen we al een mooie anekdote overLeendert Strengholt langskomen, die vandaag 87 jaar zou zijn geworden. Ik ben benieuwd of de anderen u ook weer inspireren om eens in uw eigen geheugen te graven.

De voltallige puzzelredactie van Neerlandistiek wenst alle neerlandici een zalig uiteinde (begrijpt u dit niet verkeerd!) en een gelukkig nieuwjaar, waarin u wel de kiem legt voor veel mooie herinneringen aan uzelf, maar natuurlijk zelf nog lang niet in onze eregalerij hoeft toe te treden.

zondag 31-12-1908 geboortedag Jan Brandt Corstius
31-12-1930 geboortedag Leendert Strengholt
maandag 01-01-1764 geboortedag Johannes Kinker
dinsdag 02-01-1878 geboortedag Jan Walch
02-01-1903 geboortedag Willem Asselbergs (Anton van Duinkerken)
02-01-1926 geboortedag Jaap Oversteegen
02-01-1938 geboortedag Redbad Fokkema
woensdag 03-01-1653 geboortedag Francois Halma
donderdag 04-01-1612 sterfdag Hendrik Spieghel
04-01-1929 geboortedag Maarten van den Toorn
vrijdag 05-01 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 06-01-1834 sterfdag Adam Simons

Slowquiz: wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! U hebt er natuurlijk allen al nagelbijtend naar uitgekeken, maar de Slowquiz was vandaag door allerlei omstandigheden wat later dan u van ons gewend bent. Maar late reageerders als u zelf bent zal u dit eerder een vertrouwd gevoel geven dan dat het tot echte onrust geleid zal hebben: de doorgewinterde slowquizzers kijken niet op een halve dag.

Wat onmiddellijk opvalt in de komende week is dat er op eerste Kerstdag geen neerlandici geboren of gestorven zijn. Toegegeven, dat komt op meerdere dagen van het jaar voor, maar het is toch iets om even bij stil te staan.

Verder is het weer een bonte verzameling van kleurrijke neerlandici, die stuk voor stuk een sieraad voor hun vakgebied genoemd mogen worden. Mocht u tijdens het Kerstdiner dus om een gespreksonderwerp verlegen zitten, roert u dan eens wat verscheiden neerlandici aan, en wacht u eens af welke mooie anekdotes er langskomen. En deelt u die vervolgens bij onze slowquiz natuurlijk!

De gehele puzzelredactie van Neerlandistiek wenst alle deelnemers fijne feestdagen!

zondag 24-12-1937 sterfdag Adriaan Beets
24-12-1978 sterfdag Mea Verwey
maandag 25-12-1917 geboortedag Max de Jong
25-12-1981 sterfdag Cornelis (C.J.) Kelk
dinsdag 26-12-1915 geboortedag Hans Gomperts
26-12-1965 sterfdag Nico Donkersloot
woensdag 27-12-1846 geboortedag Cornelis den Hertog
27-12-1943 geboortedag Karel Bostoen
27-12-2010 sterfdag Wouter Blok
donderdag 28-12-1909 geboortedag Toon Weijnen
28-12-1918 geboortedag Mia Gerhardt
vrijdag 29-12-1884 geboortedag Foort Dominicus
29-12-1906 geboortedag Fokke Veenstra
29-12-1944 geboortedag Jo (J.A.) Dautzenberg
zaterdag 30-12-1985 sterfdag Jo van Ham
30-12-2009 sterfdag Leo Mosheuvel

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Nu wij in de afgelopen week Hans van den Bergh, Jo (J.A.) Dautzenberg en Ron van Zonneveld aan de galerij van niet te vergeten neerlandici hebben toegevoegd, is hun aantal tot over de 250 gegroeid. Zonder nu meteen te willen beweren dat de lijst de compleetheid benadert (er moeten veel meer neerlandici zijn die niet vergeten mogen worden, maar helaas staan er van sommigen geen levensberichten of in memoriams online), kunnen we toch stellen dat we een onderhand een kalender hebben die eigenlijk op geen wc van een rechtgeaarde neerlandicus mag ontbreken. Mocht u in uw dierbare herinneringen dus nog een neerlandicus tegenkomen die in onze lijst ontbreekt, schrijft u die herinneringen op, en wij van Neerlandistiek zullen hem of haar in onze gedenkingen opnemen.

De komende week is een week waarin veel neerlandici jarig geweest zijn. Wellicht is er dus toch een gesternte voor eminente neerlandici, want per slot van rekening is onze eigen Marc van Oostendorp ook rond deze tijd jarig.

Blijft u dus vooral doorgaan met uw herinneringen en anekdotes in deze, of een van de voorgaande afleveringen van de slowquiz op te nemen. U doet er velen een plezier mee, die alleen maar vage indrukken hebben van personen die het waard zijn om in scherpe contouren voor ons aller geestesoog te staan. De komende weken gelden er geen excuses van ‘ik heb het te druk,’ want met de kerstvakantie in zicht lopen de agenda’s langzaam leeg.

zondag 17-12-2009 sterfdag Fritz Ponelis
maandag 18-12-1831 sterfdag Willem Bilderdijk
18-12-1933 geboortedag Wim Hendriks
18-12-1948 geboortedag Hans den Besten
dinsdag 19-12-1891 sterfdag Jan Beckering Vinckers
19-12-1901 geboortedag Pierre Boyens
19-12-1933 sterfdag Johan Kern
19-12-1951 sterfdag Jacoba van Lessen
woensdag 20-12-1805 geboortedag Joan van Bolhuis
20-12-1907 geboortedag Jacob Drewes
20-12-1908 geboortedag Wytze Hellinga
donderdag 21-12-1904 geboortedag Gustaaf van Es
21-12-1907 geboortedag Garmt Stuiveling
21-12-2014 sterfdag Leo Ross
vrijdag 22-12 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 23-12-1935 sterfdag Jan Bergsma
23-12-1943 geboortedag Johan Taeldeman

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Men kan goed merken dat het jaar ten einde loopt, en de neerlandici (vooral de gebruikelijke deelnemers aan de Slowquiz) in een contemplatieve modus aan het geraken zijn. Liever dan de wereld deelgenoot te maken van hun rijke en waardevolle neerlandicigeheugen wenden zij de blik naar binnen en verwijlen zij, temidden van hun dierbare herinneringen, in hun eigen wereld.

Ik zal niet ontkennen dat dit alles grote waarde heeft, maar het ondermijnt enigszins het bestaansrecht van de slowquiz. Het is ondenkbaar dat alles al gezegd is over de neerlandici die we komende week gedenken, daarvoor zijn er sommigen nog maar te kort geleden van ons heengegaan. Neemt u dus nog even de gelegenheid om uw herinneringen op schrift te stellen, en voegt u deze beneden bij de reacties toe.

zondag 10-12-1879 geboortedag Bernardus Molkenboer
maandag 11-12 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 12-12-1944 sterfdag Gerrit Overdiep
12-12-1946 sterfdag Jan Walch
12-12-2008 sterfdag Jan de Vries
12-12-2009 sterfdag Félicien de Tollenaere
woensdag 13-12-1942 geboortedag Ron van Zonneveld
13-12-1944 sterfdag Jo (J.A.) Dautzenberg
13-12-1993 sterfdag Karel Jonckheere
donderdag 14-12-1731 sterfdag Lambert ten Kate
14-12-1862 geboortedag Johannes Mathijs Acket
14-12-1924 geboortedag Cornelis de Deugd
14-12-1937 geboortedag Jan de Vries
vrijdag 15-12-1888 geboortedag Jan Greshoff
15-12-1914 geboortedag Hendrik Landheer
15-12-2016 sterfdag Karel Bostoen
15-12-1803 geboortedag Antoine Changuion
zaterdag 16-12 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het moet nou maar eens onderhand weer eventjes afgelopen zijn met al die sterfgevallen van neerlandici! Taeldeman, Peperkamp, Van den Toorn, begrijp me goed, ik voeg graag mensen toe aan de eregalerij van neerlandici die u elke dag op Neerlandistiek ziet voorbijkomen, maar ik zit er niet op te wachten dat daar mensen voor moeten overlijden.

Toch is er een – zij het schrale – troost: recente neerlandici zitten nog volop in het collectieve geheugen van de levenden, dus de vele anekdotes kunnen nog allemaal opgetekend worden.

Ook tussen de neerlandici van deze week zitten er vast en zeker die sommigen zich nog kunnen herinneren. Aarzelt u dus niet, en voegt u uw eigen anekdote toe aan de stroom van inzenders die wij nu weer kunnen verwachten!

zondag 03-12-1893 geboortedag Pieter Minderaa
03-12-1923 geboortedag Enno Endt
03-12-1984 sterfdag Piet Oomes
03-12-1985 sterfdag Jan Brandt Corstius
maandag 04-12-1922 geboortedag Toon Cohen
dinsdag 05-12 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 06-12-1903 geboortedag W.A.P. Smit
06-12-1912 geboortedag Gerard Huygens
donderdag 07-12 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 08-12-1875 geboortedag Etsko Kruisinga
08-12-2002 sterfdag Kurt Ruh
zaterdag 09-12-2013 sterfdag Frans Broers (Jacq Vogelaar)

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Er is wellicht iets mis met het hele concept van de slowquiz. Doordat de neerlandici zowel met hun geboortedag als hun sterfdag in de lijst staan komt het, naarmate de tijd vordert, steeds vaker voor dat de te gedenken neerlandici van de week al eens eerder aan de beurt zijn geweest. Dat betekent dat hun anekdotes ook al uitvoerig voor het voetlicht zijn gebracht.

Een en ander heeft tot gevolg, dat de slowquiz ook langzaam uitdooft bij gebrek aan nieuwe neerlandici. Hoewel geboorte- en sterfdagen van neerlandici niet de neiging hebben om zich geheel evenredig over het jaar te verdelen, zit er toch voldoende van het toeval in deze gebeurtenissen om een zekere natuurlijke spreiding te bewerkstelligen: we zijn nu een half jaar bezig, en het aantal inzendingen is duidelijk minder dan in het begin.

Het is jammer voor de neerlandici wier geboorte- én sterfdag in de eerste helft van het jaar valt, maar binnen de redactie van Neerlandistiek zijn wij ons aan het beraden op een nieuwe opzet. Houdt u de afleveringen in de gaten! En blijft u ook vooral toch  uw anekdotes inzenden.

zondag 26-11-1854 sterfdag Matthijs Siegenbeek
26-11-1989 sterfdag Leendert Strengholt
maandag 27-11-1909 geboortedag Carlo Zaalberg
dinsdag 28-11-1878 geboortedag Jozef van Mierlo
28-11-1904 geboortedag Gerrit Kuiper
woensdag 29-11-1840 geboortedag Pieter Cosijn
donderdag 30-11-1959 sterfdag Gerard Brom
30-11-1985 sterfdag Dirk Bakker
vrijdag 1-12 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 2-12 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! De vorige week was een historische week in de geschiedenis van deze quiz: er is geen enkele anekdote over een van de die week gedachte neerlandici toegevoegd. En dat terwijl de verhalen voor het oprapen moeten liggen! Wellicht dat het korten der dagen en dientengevolge het lengen der avonden u mag inspireren om eens in uw mentale archieven te duiken, op zoek naar de parels die daar nog voor het nageslacht verborgen mogen liggen. Of u bladert nog eens in uw oude opleidingsliteratuur en denkt terug aan uw eigen leermeesters. Dat zal u vast op ideeën brengen die het waard zijn om met de hunkerende Neerlandistiek-gemeenschap te delen!

19-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 20-11-1741 geboortedag Lambertus van Bolhuis
20-11-1898 geboortedag Piet Oomes
dinsdag 21-11-1724 sterfdag David van Hoogstraten
21-11-1916 geboortedag Cornelia Brinkman
21-11-1946 geboortedag Anthony Mertens
21-11-1972 sterfdag Klaas Heeroma
woensdag 22-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
donderdag 23-11-1997 sterfdag Piet van der Vliet
vrijdag 24-11-1922 geboortedag Wouter Blok
24-11-1997 sterfdag Maurits Gysseling
zaterdag 25-11 Geen neerlandici geboren of gestorven

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Op een enkeling na zijn er redelijk recente neerlandici deze week te gedenken, dus dat belooft wat voor de authentieke anekdotes denk ik zo.

Blijft u ook de ten onrechte over het hoofd geziene neerlandici insturen, zoals Jan Noordegraaf deed toen hij mij er vorige week op opmerkzaam maakte dat D.M. Bakker in de lijst ontbrak. Als u nog iets van hem weet (van D.M. Bakker bedoel ik), eind deze maand ziet u zijn sterfdag voorbij komen.

zondag 12-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 13-11-1930 geboortedag Nico Scheepmaker
13-11-1934 geboortedag Willem van den Berg
13-11-1988 sterfdag Mia Gerhardt
dinsdag 14-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 15-11-1885 geboortedag Gerrit Overdiep
donderdag 16-11-1847 geboortedag Jan te Winkel
vrijdag 17-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 18-11-1941 sterfdag Jan van den Bosch
18-11-1963 geboortedag Joost Zwagerman
18-11-2002 sterfdag Jan Steenbeek

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Wij zijn nog maar net bekomen van het plotselinge overlijden van Johan Taeldeman (die natuurlijk meteen een ereplaats in onze galerij heeft gekregen), of een nieuwe week dient zich aan.

Vooral vandaag zijn er veel neerlandici die niet vergeten mogen worden. Maar ook in de rest van de week zijn er velen die nog op de huidige generatie een onuitwisbare indruk moeten hebben gemaakt. Neemt u dus vooral even de tijd om uw herinneringen aan hen op papier te zetten, want dan zijn ze tenminste voor de eeuwigheid bewaard. In de roerige tijden waarin we leven, en waarin de neerlandistiek het geheel ten onrechte toch al niet gemakkelijk heeft, kunnen we elke snipper positiviteit goed gebruiken!

zondag 05-11-1754 geboortedag Pieter Weiland
05-11-1920 geboortedag Jules van Oostrom
05-11-1944 sterfdag Willy Dols
05-11-1963 sterfdag Gesinus Kloeke
maandag 06-11-1920 geboortedag Piet Paardekooper
06-11-1937 geboortedag Bert Vanheste
06-11-1955 sterfdag Cornelis de Vooys
dinsdag 07-11-1999 sterfdag Rob Nieuwenhuys
07-11-2013 sterfdag Olga Krijtová
woensdag 08-11-2007 sterfdag Aad Nuis
donderdag 09-11-1820 geboortedag Matthias de Vries
vrijdag 10-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 11-11-1905 geboortedag Jan Kamerbeek

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Tja, wat moet je nou over de komende week zeggen? Dat er rond Allerzielen geen neerlandici plegen te sterven, noch dat de in die periode geboren zuigelingen uitgroeien tot beroemde neerlandici? Er zijn nog 96 dagen in het jaar waarop wij geen neerlandici gedenken, dus het moet wel af en toe voorkomen dat je er zo’n week tussen hebt, en het is niet eens een record. Half juli hadden we een week waarop er op vier achtereenvolgende dagen niets te gedenken viel.

Laten wij daarom al onze aandacht deze week richten op de vier die wij wel gedenken, bijvoorbeeld de 115e sterfdag van Cornelis Den Hertog, de man aan wiens werk iedere Nederlander wel herinneringen heeft. Of op Victor van Vriesland, ook al een van die vergeten kleurrijke figuren, die twee dagen na zijn 82e verjaardag overleed. En misschien heeft er ook  nog wel iemand herinneringen aan Rudy Kousbroek.

Ingrediënten genoeg dus om ondanks de kwantitatieve schaarste een spannende aflevering van de slowquiz te garanderen! (en u kunt natuurlijk ook altijd een van de 96 witte plekken in de lijst opvullen; niet door zelf te overlijden natuurlijk, maar door ons op het spoor te zetten van verscheidene vergeten verscheiden neerlandici.

zondag 29-10-1935 geboortedag Jan Heersche
29-10-1974 sterfdag Victor van Vriesland
maandag 30-10 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 31-10-1902 sterfdag Cornelis den Hertog
31-10-2017 sterfdag Johan Taeldeman
woensdag 01-11-1929 geboortedag Rudy Kousbroek
donderdag 02-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
vrijdag 03-11 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 04-11 Geen neerlandici geboren of gestorven