Tag: slavernij

Pas verschenen: De stille plantage in Tekst in context

Op 8 november j.l. verscheen een editie van de eerste historische roman over de slavernij in het Nederlands: De stille plantage van Albert Helman. Het is de eerste editie van een postkoloniale tekst in de reeks Tekst in context, die zich richt op de hogere klassen van Havo en VWO. Daarmee doet Helman zijn intrede naast Hooft, Vondel, Bredero, Hildebrand en andere klassieken uit de Nederlandstalige literatuur.

Lees verder >>

9 november 2018, Zeist: studiemiddag ‘De schaduw van de slavernij’

Dit jaar zal de Stichting Réveil-Archief op vrijdag 9 november 2018 bijeenkomen in Zeist, waar we welkom zijn bij de Evangelische Broedergemeente, die het 250-jarig bestaan van haar kerkgebouw viert. Het thema van de studiemiddag luidt:

De schaduw van de slavernij
Het Réveil en de strijd tegen oude en nieuwe slavernij

In 1865 werd in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij afgeschaft. De gevolgen daarvan hielden echter allerminst op en blijven tot op de dag van vandaag nazaten van slaven volop bezighouden. Binnen de kring van het Réveil woedden ook veel debatten over de slavernij en enkele van de meest uitgesproken tegenstanders kwamen uit deze kring voort. Toch bekommerde het Réveil zich niet alleen om grove misstanden in de koloniën: ook praktijken als prostitutie in het eigen land werden onbeschroomd als slavernij aangewezen. Lees verder >>

Nederlandse letterkunde in de Verenigde Staten

Door Yves T’Sjoen

Elk jaar organiseert Modern Language Association of America (opgericht in 1883) een druk bijgewoond en veel te groots opgevat congres in een metropool van de Verenigde Staten. Horden congresgangers treffen elkaar in mastodontische en poepchique hotels van het type Hilton en Sheraton. Van 4 tot 7 januari had in een berenkoud New York City, met een meteorologisch understatement, de 133ste editie plaats met in totaal 830 sessies. Voor de Humanities is MLA een jaarlijks terugkerende bomcycloon. Het driehonderd pagina’s omvattende overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd in een speciale aflevering van Publications of the Modern Language Association of America. Het is niet alleen het meest imposante symposium voor geesteswetenschappelijk onderzoek aan de andere kant van de Atlantische oceaan: daarenboven is het op het gebied van lidmaatschap en registratie in zoverre ik het kan inschatten het duurste ter wereld. Al betalen onderzoekers niet werkzaam in de VS aanzienlijk minder deelnamekosten. MLA en bij uitbreiding het onderzoek van de menswetenschappen staat al enkele jaren onder druk in Amerika. Het is sinds de verkiezing van Donald Trump niet beter geworden. Integendeel. Lees verder >>

Taal en slavernij

Door Marc van Oostendorp

“Deze mengtaal”, schreef John Stedman in 1790 over het Sranan, de taal van de meeste Surinamers, “is zo zoet en welluidend dat er zelfs in het beschaafdste Europese gezelschap niets anders gesproken wordt in Suriname; ze is ook uitzonderlijk expressief en rijk aan gevoel.”

Dat blanken aan het eind van de achttiende eeuw zo positief over het Sranan dachten is nieuws. Het nuanceert het beeld dat het in de kolonieën een taal waarin de slaven, afkomstig uit verschillende Afrikaanse taalgebieden en gedwongen te communiceren met hun blanke slavendrijvers, onderling met misschien ook met de meesters, spraken. Het was een taal die ook de blanken gebruikten en zelfs apprecieerden.

Er werd in die tijd wel verschil gemaakt tussen twee variëteiten: bakra tongo en nengre tongo, de taal van respectievelijk de blanken en de zwarten. Lees verder >>