Tag: Rijckaert zonder Vreese

Rijckaert zonder Vreese als feuilleton in Neder-L

Toen in 1951 de handelseditie verscheen van Luc. Debaenes De Nederlandse Voksboeken, was er geen oudere druk van Rijckaert zonder Vreese bekend dan die van Hieronimus Verdussen, Antwerpen 1619. E. van Autenboer noemt in ‘Onbekende drukken van volksboeken en andere duutsche werken in 1569’, in: Leuvensche bijdragen, 45 (1955), p. 134-145, een verloren gegane Antwerpse druk uit of van vóór 1569: nr. 103: Ryckaert sonder bieese [sic], een historie. Helaas moet deze druk als verloren beschouwd worden.
     Rijckaert zonder Vreese is de Nederlandse vertaling van een Franse prozaroman, Richard sans Peur, geredigeerd door Gilles Corrozet. De oudste bekende druk is die van Pierre Mareschal en Barnabé Chaussard, Lyon s.d. Vanaf ca. 1530 wordt de roman ook te Parijs herdrukt door Alain Lotrian en Denis Janot. Deze drukken zijn digitaal (nog) niet beschikbaar, wel een herdruk Barthelemy Ancelin, Lyon 1601. Onlangs vond ik deze druk in facsimile op Gallica, de website van de Bibliothèque nationale de France.
     Met de digitale publicatie van deze druk kan de Nederlande vertaling effectief met de Franse brontekst vergeleken worden. De editie van de roman door Denis Joseph Conlon, Richard sans Peur. Edited from Le Roman de Richart and from Gilles Corrozet’s Richart sans Paour, Chapel Hill 1977, is hiervoor minder geschikt.
Lees verder >>