Tag: Renaissance

2 maart 2018, Den Haag: Boekpresentatie The Knowledge Culture of the Netherlandish Rhetoricians

Special issue Renaissance Studies 32.1 (2018)

Onder redactie van Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel en Bart Ramakers
Met bijdragen van Ruben Buys, Arjan van Dixhoorn, Alisa van de Haar, Samuel Mareel, Bart Ramakers, Didi van Trijp en Jeroen Vandommele

In de drie decennia sinds de publicatie van De sneeuwpoppen van 1511 (1988) van Herman Pleij hebben onderzoekers steeds meer relaties blootgelegd tussen de rederijkerscultuur en de vroegmoderne kenniswereld. Dat betreft relaties met de wereld van de ideeën en de volkstalige filosofie, de meer technische artesliteratuur en de beeldcultuur, maar ook met de wereld van kennispraktijken. Die relaties zijn gaandeweg verder gepreciseerd en zullen de komende jaren ongetwijfeld onderwerp van nog meer onderzoek worden. De rederijkers kunnen namelijk steeds meer gesitueerd worden in het centrum van de volkstalige kenniswereld zoals die zich tussen de vijftiende en de zeventiende eeuw ontwikkelde. Dit themanummer bouwt verder op de inzichten van de afgelopen dertig jaar en gaat dieper in op deelaspecten van de kenniscultuur van de rederijkers. Tijdens een Nederlandstalig symposium geven drie collega’s een korte reflectie op de inhoud van het nummer. Aan het eind worden de eerste exemplaren aangeboden aan Herman Pleij en Hilde de Ridder-Symoens. Lees verder >>

Vlogboek109 – Literatuurgeschiedenis / 17e eeuw: Renaissancetoneel

Een Vlogboekaflevering gericht op de literatuurgeschiedenis.

In deze video bespreekt Jörgen de ontwikkeling en professionalisering van het Nederlandse toneel onder invloed van de Renaissance aan het begin van de 17e eeuw.

Besproken werken:
P.C. Hooft – Warenar
G.A. Bredero – De klucht van de molenaer
G.A. Bredero – Spaanschen Brabander
Joost van den Vondel – Gijsbrecht van Aemstel

(Bekijk deze video op YouTube.)