Tag: recht

Pas verschenen: Ted Laros, Literature and the Law in South Africa, 1910–2010. The Long Walk to Artistic Freedom

In 1994, artistic freedom pertaining inter alia to literature was enshrined in the South African Constitution. Clearly, the establishment of this right was long overdue compared to other nations within the Commonwealth. Indeed, the legal framework and practices regarding the regulation of literature that were introduced following the nation’s transition to a non-racial democracy seemed to form a decisive turning point in the history of South African censorship of literature. This study employs a historical sociological point of view to describe how the nation’s emerging literary field helped pave the way for the constitutional entrenchment of this right in 1994. On the basis of institutional and poetological analyses of all the legal trials concerning literature that were held in South Africa during the period 1910–2010, it describes how the battles fought in and around the courts between literary, judicial and executive elites eventually led to a constitutional exceptio artis for literature. As the South African judiciary displayed an ongoing orientation towards both English and American law in this period, the analyses are firmly placed in the context of developments occurring concurrently in these two legal systems.

Ted Laros, Literature and the Law in South Africa, 1910–2010. The Long Walk to Artistic Freedom. Rowman and Littlefield, 2018. Bestelinformatie bij de uitgever.

Verdediging van het Nederlands tegen de juristen

Door Marc van Oostendorp

Als de manier waarop prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels in zijn onlangs gehouden afscheidslezing ‘De taal van het bestuursrecht‘ over taal redeneert, representatief is voor zijn vakgebied, ziet het er somber uit voor het bestuursrecht. De ene niet onderbouwde stelling vormt de basis voor de volgende boutade, alsof er geen noodzaak bestaat voor empirisch onderzoek of reflectie, alsof het volstaat om vanaf het katheder zomaar wat te roepen.

Taal is niet zomaar een onderwerpje voor Michiels, zoals de titel van zijn rede al aangeeft. De lezing is er helemaal aan gewijd, en mondt uit in een pleidooi om minder Engels te gebruiken in de wetenschap van het bestuursrecht, maar het begint met een hoofdstukje dat de ‘verslonzing’ van de taal heet.

De term verslonzing is een veroordeling. Lees verder >>

Gelijke rechten voor alle talen

Door Marc van Oostendorp

taalrechten
Illustratie: M. van Oostendorp

Wie het nieuwe nummer van Language Problems & Language Planning (LPLP) doorneemt, merkt weer eens hoeveel dingen er op deze wereld niet geregeld zijn. Dat nummer is namelijk geheel en al gewijd aan de gelijkheid der talen: moeten alle talen gelijke rechten hebben?

In de praktijk is dat natuurlijk niet zo: met het Engels kun je natuurlijk op veel meer plaatsen terecht dan met het Beloetsjie, een minderheidstaal uit het grensgebied tussen Iran en Pakistan. Is dat erg? En zo ja, wat valt eraan te doen? In Friesland zijn er mensen die zich boos maken omdat er vanwege bezuinigingen steeds meer Friezen buiten de provincie voor de rechter komen – waar ze geen recht hebben om Fries te spreken. Is die boosheid terecht? Lees verder >>

Een gebaar is geen woord

Door Marc van Oostendorp


Juristen leven in een heel andere wereld dan ik. Een heleboel discussies die deze lieden voeren gaan natuurlijk over taal – de interpretatie van dit of dat woord, van deze of gene zinsnede –, maar het soort argumenten dat ze daarbij gebruiken lijkt in geen velden of wegen op wat ik zelfs maar herken als een bijdrage aan een discussie.

Een artikel in NRC Handelsblad van vorige week staat vol instructief materiaal. Een Arnhemse rechter had op één dag zes zaken over ‘discriminatie’ op het programma gezet.

Ik moet toegeven dat het verslag ook niet altijd even duidelijk is:

Lees verder >>

Louche

door Gert de Jager
Het gaat om een adjectief dat ‘onguur, verdacht’ betekent.

De kwestie is bekend. Een strafpleiter uit Maastricht, producent van een reclamefolder die als boek op de markt wordt gebracht, zelfverklaard ‘dandy’ en ‘dwarsligger’, wil door een cartoonist niet als ‘louche advocaat’ worden neergezet. De cartoon wordt verspreid in een huis-aan-huisblad en argeloze Maastrichtenaren zouden wel eens aan ’s mans integriteit kunnen twijfelen. Omdat de karakterisering ‘louche’ de advocaat schaadt in zijn beroepspraktijk, probeert hij via de rechter rectificatie af te dwingen. De rechter wijst de eis toe. Ook voor een cartoonist is de vrijheid van meningsuiting soms beperkt.

De advocaat heeft nog andere kwaliteiten – als mens, zeg maar. Lees verder >>

De uitwisselbaarheid van ‘en’ en ‘of’

Door Marc van Oostendorp

Bij een kantine hangt een bordje: Voor € 15,- mag u een voor- of een nagerecht bij uw hoofdgerecht nemen. De heer Van Dalen laadt zowel een voor- en een hoofdgerecht op zijn dienblad en wil vervolgens alleen vijftien euro betalen. Mag dat? Het woord of kan immers soms ook en betekenen (‘Ik drink iedere dag wel wat kopjes koffie of thee’: dan kunnen het er ook best van allebei zijn), maar soms ook niet (‘Ik ga naar Zwolle of ik ga naar Deventer’: dan verwacht je niet dat ze allebei worden aangedaan.)

Je zal maar rechter zijn en in een dergelijk geval moeten beslissen. Gelukkig is er nu een proefschrift (van Martin Aher) dat dit soort zinnen in juridische teksten vertaalt in logische formules. 
Lees verder >>