Tag: reacties

Reactie van De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De bezorgdheid van de internationale neerlandistiek, die de afgelopen weken verschillende fora beheerste, heeft de Raad niet onberoerd gelaten. Het is ons op die manier ook weer duidelijk geworden dat heel veel mensen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied zich met overtuiging engageren voor het Nederlands. De Raad verheugt zich over het feit dat er intussen een constructief overleg heeft plaatsgevonden tussen de IVN en het Algemeen Secretariaat van de Taalunie, waardoor beide partijen nu samen naar een aangepaste aanpak kunnen zoeken binnen de gegeven besparingscontext. We hopen dat het verdere proces via open overleg begeleid en ondersteund zal worden door beide partijen. De Raad zal het in elk geval met aandacht blijven volgen. De jongste tijd zijn er heel wat positieve initiatieven ontwikkeld voor het Nederlands waarbij de Taalunie een verbindende rol gespeeld heeft. Wij menen dat ook de internationale neerlandistiek een mooie plek verdient in die positieve dynamiek.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren is het officiële adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie.


Het belang van goed lezen (en herlezen)

Naar aanleiding van Marc van Oostendorps bespreking van Literatuur in de wereld

Door Jan Rock, Gaston Franssen en Femke Essink 

Met veel plezier stelden wij, de redacteuren van Literatuur in de wereld, vast dat er onlangs in Neder-L door Marc van Oostendorp aandacht werd besteed aan ons handboek. Het boek komt voort uit een specifieke onderwijspraktijk: de teksten die we erin opnamen vormen de ruggengraat van het modern-letterkundige onderwijsprogramma op de Universiteit van Amsterdam. Het bestrijkt het eerste jaar tot en met het derde studiejaar van onze opleiding, waarin de student zich specialiseert in de moderne Nederlandse letterkunde, een van onze ‘tracks’ binnen de neerlandistiek. Het is mooi om te zien dat het handboek nu ook buiten de UvA lezers vindt.
Toch moesten we ook constateren dat de af en toe raar opkijkende lezer Van Oostendorp niet altijd even secuur leest.

Lees verder >>