Tag: quiz

Uitslag De De Avondenquiz

Door Roland de Bonth

avondenDrie dagen na het plaatsen van de De Avondenquiz ontving ik reeds de eerste antwoorden. Dat dit geen toeval was, bleek uit de toevoeging die de deelnemer achter zijn naam zette: ‘Avondenlezer sinds 1976’. Met slechts één foutje – en terechte kritische opmerkingen bij twee vragen – is Niek van den Elzen dan ook de terechte winnaar van deze quiz. Van harte gefeliciteerd. Het speelgoedkonijn komt zijn kant op.

De juiste antwoorden: Lees verder >>

De De Avondenquiz

Door Roland de Bonth

radioDe ware Reviaan kijkt elk jaar uit naar 22 december. Op de vroege ochtend van die dag in het jaar 1946 namelijk ontwaakt Frits van Egters, de ‘held’ en hoofdpersoon van de roman De Avonden. Die datum vormt voor sommigen de aanleiding om Gerard Reves klassieker uit de boekenkast te halen en vervolgens tien dagen lang elke dag één hoofdstuk te herlezen. Enkele jaren geleden heb ik – het lezen valt grotendeels in de vakantie – een lange lijst aangelegd met triviale vragen over het boek. Die lijst vormde de basis voor deze De Avondenquiz.

De spelregels van de quiz zijn eenvoudig. Elk goed antwoord levert één punt op. De beginletters van de antwoorden vormen samen twee versregels uit een gedicht van Reve. Met het noemen van de titel van dit gedicht kan nog één extra punt worden verdiend. Dit betekent dat er in totaal dus 50 punten zijn te behalen (49 antwoorden + 1 voor de titel van het gedicht). Lees verder >>

Uitslag van de Grote(-)Vondelquiz


Op 15 juli 2014 verscheen op Neder-L de Grote(-)Vondelquiz, die betrekking had op al Vondels toneelstukken. Wie alle vragen goed had beantwoord, kreeg 33 letters te zien die te samen de slotregel vormden van het beroemde hekeldicht ‘Roskam’. Uit deze regel was het woord ‘gebeente’ weggelaten. Na één dag waren de juiste antwoorden en het ontbrekende woord mij al toegezonden door een zeer enthousiaste Janien Benaets. Zij is dan ook de terechte winnaar van een exemplaar van Vondels Joseph, een bijbelse tragedie

Voor degenen die er niet in geslaagd zijn de oplossing te vinden, volgen hier de antwoorden op de 33 vragen.
Lees verder >>

De Grote(-)Vondelquiz

Doe mee aan onze zomerse quiz! Met een aantrekkelijke hoofdprijs!

Door Roland de Bonth

Tijdens mijn studietijd aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen – midden jaren tachtig – maakte ik kennis met  de oprichter van Neder-L, Ben Salemans. Samen met Frans Schaars werkte hij aan een project om een concordantie te vervaardigen van het volledige dramatisch oeuvre van de grote Joost van den Vondel. Daarbij was het wel noodzakelijk dat al zijn toneelstukken uit de beroemde Wereldbibliotheekeditie digitaal beschikbaar kwamen. Optical Character Recognition-programma’s waren op dat moment nog onvoldoende nauwkeurig en aangestoken door het enthousiasme van de initiatiefnemers van het Vondelproject heb ik met enkele medestudenten urenlang toneelstukken van Vondels in zitten tikken en gecollationeerd; wij noemden dat ‘Vondelen’. In 1990 verscheen bij de Assense uitgeverij Quarto in vijf kloeke linnen banden: Ben J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars. Concordantie van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679). De banden 1, 2 en 3 bevatten de alfabetische concordantie op alle 32 – volledige – drama’s van Vondel, band 4 bestond uit een alfabetische woordenlijst, frequentielijst, retrograde woordenlijst en tekstweergave van de drama’s en band 5 tenslotte was de concordantie van hoogfrequente woorden.