Tag: Prijzen

Academische Jaarprijzen 2019: Nederlandse taalkunde (2017-2018)

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft op 23 augustus 2019 de volgende prijzen toegekend:

  • voor de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde:Policy versus Practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch van Andreas Krogull. Universiteit Leiden, 2018.    
  • voor het beste artikel  op het gebied van de Nederlandse taalkunde:  ‘Expressive markers in online teenage talk. A correlational analysis’ van Lisa Hilte, Reinhild Vandekerckhove en Walter Daelemans (Universiteit Antwerpen), in: Nederlandse taalkunde 23:3 (2018), p. 293-323. 
  • voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandse taalkunde: Complementizer agreement in Dutch dialects, A quantitative approach in search for subtypes van Milan Valadou. Begeleid door Jeroen van Craenenbroeck en Benedikt Szmrecsanyi, Universiteit Leuven.

De jury bestond uit prof. dr. Hans Bennis, prof. dr. Marinel Gerritsen en prof. dr. Jaap van Marle. 

Lees verder >>

Ilona Plug (RU) wint Onze Taal @ DRONGO-prijs

Zaterdag 10 november won Ilona Plug (promovendus Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit) de Onze Taal @ DRONGO-prijs voor de beste presentatie tijdens het DRONGO talenfestival. Ilona Plug onderzoekt de rol van sekse en gender bij de communicatie tussen arts en patiënt. De jury, die bestond uit een afvaardiging van Onze Taal en van Drongo zelf, was onder de indruk van de duidelijke manier waarop Plug haar uiterst actuele en relevante onderzoek presenteerde. De onderzoekster wint een masterclass wetenschapscommunicatie, verzorgd door de redactie van Onze Taal. Lees verder >>

De toekomst van de roman is het e-boek

Door Marc van Oostendorp

Ik heb nog nooit een tv-serie op literair niveau gezien. Ik kijk graag tv, maar dan wel naar Smeris, De rijdende rechter of Ik vertrek. Het soort geweldige series van hoog niveau, die je moet bingewatchen, daar heb ik geen geduld voor.

En daarmee mis ik dus de toekomst of zelfs het heden van de roman. Regelmatig lees of hoor je immers dat die series, dat dát nu de moderne manier is van verhalen vertellen. Ook in Geen verlangen zonder tekort, een bundel die Margot Dijkgraaf en Wouter van Gils samenstelden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Libris Literatuur Prijs, kun je die mededeling af en toe tegenkomen.

De bundel is nogal divers. Bekende schrijvers als Arnon Grunberg en Karin Amatmoekrim, wetenschappers als Lisa Kuitert en essayisten als Marja Pruis mogen er komen vertellen waarom de roman nog lang niet dood is. Er is eigenlijk niemand die zegt dat het einde echt nabij is, want dat is geloof ik de belangrijkste functie van de mededeling dat de roman dood is: dat mensen dat dan kunnen komen erkennen. Lees verder >>

Oproep scriptieprijs 2018 werkgroep De Zeventiende Eeuw

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Sindsdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord.

Ook in 2018 wordt de tweejaarlijkse prijs (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum). Lees verder >>

Gouden Penning 2017 voor Frits van Oostrom

(Lichtelijk aangepast persbericht van UitgeverijPrometheus)

Foto: Bob Bronshoff

Historisch letterkundige Frits van Oostrom heeft de Gouden Penning 2017 gewonnen. De Gouden Penning is de belangrijkste prijs die De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) jaarlijks uitreikt. De prijs wordt uitgereikt aan ‘een persoonlijkheid die voor het brede publiek een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoediging en de verspreiding van de wetenschap en van de kunst.’ Frits van Oostrom zal de eerste Nederlander zijn die de prijs in ontvangst neemt.

KVAB-voorzitter Joos Vandewalle zegt over Van Oostrom: ‘Zelden heeft een literator de oude Vlaamse Letterkunde met zoveel deskundigheid en waardering beschreven als Frits van Oostrom.’ Verder zegt de KVAB over zijn werk: ‘Al zijn boeken hebben de ambitie om zowel de wetenschap vooruit te helpen als een breed publiek te boeien.’ Dat zien we onder meer terug in zijn meest recente werk Nobel streven ‘waarin hij de geschiedenis van Jan van Brederode virtuoos reconstrueert en vervat in een meeslepend verhaal.’

Frits van Oostrom (1953) is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Hij won zowel de ako Literatuurprijs als de Spinozaprijs. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Eerder verschenen van zijn hand Het woord van eer, Maerlants wereld en het tweeluik Stemmen op schrift en Wereld in woorden

Dr. P.A. Tiele-Stichting Scriptieprijs 2017

In 2017 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en lezingen en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2017

De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2016 1 september 2017. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. Lees verder >>

Bekroningen Academische Jaarprijzen MNL 2016 bekend

De bekroningen van de Academische Jaarprijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zijn bekend. Ze worden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze jaarlijkse prijzen bekronen de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde of de Nederlandstalige en Afrikaanse letterkunde.

In 2016 was de Nederlandse en/of Afrikaanse letterkunde aan de beurt. Lees verder >>

Van der Hoogt-prijs 2016 voor Niña Weijers. Henriëtte de Beaufort-prijs 2016 voor Elisabeth Lockhorn

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft in haar bestuursvergadering van 16 maart 2016 de volgende prijzen toegekend:
1) de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2016 aan Niña Weijers voor haar roman De consequenties.
Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. De nu bekroonde roman De consequenties  (Uitgeverij Atlas Contact) verscheen in 2015. De prijs bestaat uit een ‘object’ en 7.500 euro.
Enkele passages uit het rapport van de Commissie van voordracht:

Lees verder >>

Oproep: scriptieprijs 18e eeuw

Jaarlijks reikt de Werkgroep 18e Eeuw de Scriptieprijs 18e Eeuw uit aan de auteur van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). Scripties kunnen zowel in het Nederlands, Engels, Frans en Duits zijn opgesteld. Voor deze editie dient de scriptie in 2015 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

De prijs bestaat uit een korte voorstelling van de scriptie op het jaarcongres van de Werkgroep 18de Eeuw, een geldbedrag van € 250 en de mogelijkheid tot publicatie van de scriptie in artikelvorm in het jaarboek van de werkgroep.

Lees verder >>

Oproep: Academische jaarprijzen MNL 2016

Oproep tot het doen van voorstellen voor bekroning van de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse letterkunde 2014 en 2015
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde reikt jaarlijks drie prijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Het gaat daarbij om het bekronen en stimuleren van veelbelovende onderzoekers. De prijzen bestaan uit € 250 voor de beste masterscriptie, € 500 voor het beste artikel en € 750 voor de beste dissertatie.
Op 17 september 2016 worden de prijzen uitgereikt op het gebied van de Nederlandstalige of Afrikaanse letterkunde, voor een scriptie, een dissertatie en een wetenschappelijk artikel, geschreven in de academische jaren 2014 en 2015.
Inzendingen (in pdf) worden tot 1 mei 2016 ingewacht via mnl@library.leidenuniv.nl.  

Lees verder >>

AVT/Anéla-prijs voor Koen Sebregts; LOT-populariseringsprijs voor Ronny Boogaart

Tijdens een feestelijke bijeenkomst vanmiddag aan het eind van het Taalgala is de AVT/Anéla-prijs voor het beste taalkundige proefschrift uitgereikt aan Koen Sebregts voor zijn dissertatie The Sociophonetics and Phonology of Dutch r.

De prijs voor de beste populair-wetenschappelijke publicatie ging naar Ronny Boogaart (Universiteit Leiden) voor zijn boek Een sprinter is een stoptrein zonder wc.

Neder-L besteedde het afgelopen jaar aandacht aan zowel het proefschrift van Sebregts <hier>, als aan het boek van Boogaart <hier> en <hier>.

Visser-Neerlandiaprijs voor Anne Van Raemdonck

De docente neerlandistiek Universiteit Barcelona Anne Van Raemdonckkrijgt de Visser-Neerlandiaprijs 2015. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden.
Het ANV kent jaarlijks maximaal drie Visser-Neerlandiaprijzen toe waarvoor het publiek voordrachten kan doen in de categorieën cultuur, persoonlijke verdienste en maatschappij.
Anne Van Raemdonck ontvangt de persoonlijke prijs omdat zij sinds 1986 als docent neerlandistiek aan de universiteit van Barcelona en in Zuid-Europa de neerlandistiek heeft verdedigd. Door een veelvoud aan initiatieven heeft zij ervoor gezorgd dat het Nederlands zich kon handhaven tussen de grote talen. Al die jaren heeft Anne Van Raemdonck een culturele en talige ambassadeursfunctie uitgeoefend.
Ook het literair tijdschrift Das Magazin en de componist Wilfried Westerlinck hebben dit jaar een Visser-Neerlandiaprijs gekregen. De prijzen zullen in het voorjaar van 2016 worden uitgereikt.
Het Algemeen-Nederlands Verbond, dat het Visser-Neerlandiafonds beheert, wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bevorderen. Grondlegger van het fonds is mr. H.L.A. Visser, die in de Tweede Wereldoorlog een groot deel van zijn vermogen aan het ANV naliet met de bedoeling deze gelden volgens zijn idealen te besteden. Hieruit zijn de Visser-Neerlandiaprijzen voortgekomen, die het ANV sinds 1955 toekent.

Menno Hertzberger Prijs voor Ina Kok

Dr. C.H.C.M. (Ina) Kok, conservator van de Athenaeumbibliotheek in Deventer, heeft de Menno Hertzberger Prijs gewonnen.

Dit maakt het bestuur van de Stichting Menno Hertzberger Prijs bekend. Ina Kok ontvangt de prijs voor haar boek Woodcuts in Incunabula Printed in the Low Countries, een vierdelig standaardwerk op het gebied van houtsneden in incunabelen, gedrukt in de Nederlanden.

De Menno Hertzbergerprijs wordt éénmaal in de drie tot vier jaar toegekend aan auteurs die zich onderscheiden met hun studie op het gebied van de bibliografie of de boekgeschiedenis. Ina Kok ontvangt de Menno Hertzbergerprijs op donderdag 12 november 2015 in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Tevens zal aan Stijn van Rossem de vijfde Menno Hertzberger Aanmoedigingsprijs worden uitgereikt voor zijn proefschrift Het gebecht met de boeken. De uitgeversstrategieën van de familie Verdussen (Antwerpen, 1589-1689) (Universiteit Antwerpen, 2014). De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 12 november 2015 in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, ‘s-Gravenhage.

Zie voor meer informatie de website van de KB.

Uitreiking Vercoullieprijs 2015 (21/10)

De Jozef Vercoullieprijs 2015 (over de periode 2006-2014) werd toegekend aan Elisabeth de Bruijn voor haar proefschrift Verhalende verzamelingen. Flos unde Blankeflos en de overlevering van de Middelnederduitse narratieve literatuur. (Universiteit Antwerpen 2013).

Uit het juryverslag:
Het werk van Elisabeth de Bruijn is een bijzonder fraai verzorgde en grondige studie, die uitmunt door een grote helderheid. Het is zeer gedetailleerd maar gaat tegelijk de grote lijnen of vragen niet uit de weg. De Bruijns werkwijze is minutieus en getuigt van een indrukwekkende acribie. Opvallend is haar grondige kennis van de wetenschappelijke literatuur op tal van gebieden, vooral omdat hier een combinatie van onderzoeksmethodes werd gerealiseerd. Ook is kennis betrokken uit de lees- en tekstcultuur uit verschillende aangrenzende taalgebieden. Deze dissertatie is voorbeeldig en superieur van kwaliteit en garandeert het voortbestaan van de klassieke filologische methode met gebruikmaking van hedendaagse digitale middelen.
De jury heeft dan ook unaniem beslist de Jozef Vercoullieprijs aan deze studie toe te kennen.


Het volledige juryverslag kan u hier lezen.

De jury van de Vercoullieprijs 2015 bestond uit Piet Couttenier, Anne Marie Musschoot, Remco Sleiderink en Yves T’Sjoen. Marcel De Smedt fungeerde als voorzitter.
Met de Jozef Vercoullieprijs bekroont de KANTL om de vier jaar een proefschrift, afwisselend op het op het gebied van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandse literatuurstudie, dat verdedigd werd aan een Belgische universiteit.
De prijs werd in 1938 gesticht met een gift van de erfgenamen van liberaal politicus en taalkundige
Jozef Vercoullie (1857-1937), die van 1919 tot 1937 lid was van de Academie. Vandaag bedraagt de prijs 1250 euro.

De prijs wordt uitgereikt in de openbare vergadering van de Academie op woensdag 21 oktober. Wie deze vergadering wil bijwonen kan zich aanmelden via secretariaat@kantl.be.

Belangenverstrengeling bij Toneelschrijfprijs 2015

Hoe is het toezicht op de Taalunie geregeld?

De Vlaams-Nederlandse Taalunie heeft zichzelf beschadigd door de kwestie Freek Mariën met zijn zuster Ruth Mariën in de jury voor de toekenning van de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015 van 10.000 euro. Wijbrand Schaap heeft er voor het Cultureel Persbureau aandacht aan besteed in een kritisch artikel.

Uitleg van ‘secretaris’ Steven Peters dat bij de besluitvorming in de jury Ruth Mariën terugtrad schiet tekort omdat dit de rol van de Raad van Toezicht (RvT) ongenoemd laat die volgens principe 8 van de Governance Code Cultuur bij belangenverstrengeling essentieel is: ‘Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de raad van toezicht.’


Lees verder >>

Dr. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs 2015

In 2015 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2015

De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2014 – 1 september 2015 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking.


Lees verder >>

Scriptieprijs Poëziecentrum


Het Poëziecentrum wil de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in Nederlandse vertaling stimuleren en richt daartoe een tweejaarlijkse scriptieprijs voor poëzie in.
Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in de twee voorgaande academisch jaren voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, om een graad als MA of licentiaat te behalen.
Poëziecentrum voorziet 3 prijzen. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een jaar lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs  is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar.

Lees verder >>

Lof- en Sofprijzen der Nederlandse Taal

Vanavond, 13 mei 2015, worden in Amsterdam in Akhnaton de Lof- en de Sofprijs der Nederlandse taal uitgereikt. Een unieke gebeurtenis, omdat die prijzen sedert de eerste uitreiking in 2004 nooit tegelijk zijn uitgereikt.

Op een na, het ministerie van EZ, wilden de Sofprijswinnaars die nooit in ontvangst nemen. Dit keer lijken de heren Toonk en Paternotte, beiden politici in Amsterdam, zelfs verheugd te zijn met de prijs. Ze ontvangen die voor hun pleidooi het Amsterdamse basisonderwijs te vertweetaligen. De Lofprijswinnaars zijn vier universitaire docenten die opkomen voor het Nederlands als onderwijstaal aan de Amsterdamse faculteit Geesteswetenschappen (VU en UvA), zich tegenwoordig noemende Humanities.

Plaats: Nieuwezijds Kolk 25, 1012 PV Amsterdam
Datum/tijd: 13 mei 2015, 19.00-21.00

Breng nu uw stem uit voor de verkiezing van de ‘Beste leraar Nederlands van 2015’!

De afgelopen maanden heeft het KRO-radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1 twaalf docenten voorgesteld die door hun omgeving kandidaat waren gesteld voor de titel ‘Beste leraar Nederlands van 2015’. Een vakjury, bestaande uit Trudy Coenen, Peter-Arno Coppen en Frans Daems, heeft drie van die docenten genomineerd voor de titel.

Nu is de keus aan het volk! Op de website van Onze Taal kunt u stemmen op de genomineerde die volgens u de titel ‘Beste leraar Nederlands van 2015’ verdient. Dit kan tot vrijdag 15 mei, 18.00 uur. De uitslag wordt op zaterdag 16 mei in een bijzondere uitzending van De Taalstaat bekendgemaakt. De prijs zal worden uitgereikt door de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker.

Lees verder >>

Scriptieprijs Achttiende Eeuw 2014 (deadline 1 juli 2015)

Jaarlijks reikt de Werkgroep Achttiende Eeuw de Scriptieprijs Achttiende Eeuw uit aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient in 2014 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden. Zowel scripties in het Nederlands als het Engels komen in aanmerking.

Allemaal taalprofessionals!

Door Miet Ooms

Allemaal taalprofessionals! Dat is het centrale thema van de campagne voor de LIA’s, of de Language Industry Awards 2014. 

De LIA’s zijn de prijzen van en voor iedereen die professioneel met taal bezig is. Het hoofddoel van deze prijsuitreiking is niet zozeer het uitreiking van de prijzen zelf, maar wel de zichtbaarheid van de taalsector in al zijn facetten voor een breed publiek. Dat de LIA’s hier ook in slagen, is vooral te danken aan de enorme diversiteit aan taalprofessionals en de rijke variatie aan taaldiensten, taalproducten en taalexpertise die in de taalsector ontwikkeld worden. Aan de 40 genomineerden voor een LIA ziet iedereen ook dit jaar meteen hoe creatief, innovatief en toekomstgericht de moderne taalsector is. De genomineerden zijn onder meer wetenschappelijke instellingen, vertaalbureaus, uitgeverijen, educatieve organisaties.

Lees verder >>

Oproep: beste masterscriptie / artikel / dissertatie Nederlandse taalkunde

Oproep tot het doen van voorstellen voor bekroning van de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde 2013 en 2014

1. Te beginnen met het academische jaar 2014-2015 reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde jaarlijks drie prijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Deze ‘Academische jaarprijzen’ worden alternerend uitgereikt voor publicaties op het gebied van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandstalige of Afrikaanse letterkunde, historisch of modern, te beginnen met de Nederlandse taalkunde. De te bekronen publicatie is bij voorkeur gesteld in het Nederlands, Afrikaans of het Engels, maar ook Duits- of Franstalige publicaties kunnen voor bekroning in aanmerking komen. 

2. Hiertoe is door het bestuur van de Maatschappij een ‘Commissie Academische jaarprijzen’ ingesteld, bestaande uit twee letterkundigen en twee taalkundigen, die in samenspraak met het bestuur van de MNL iedere vier jaar een nieuwe Commissie van voordracht samenstelt.

Lees verder >>

Genomineerd voor E. du Perronprijs 2014: Fikry El Azzouzi, Warna Oosterbaan en Theo Baart en Peter Vermeersch

De schrijvers Fikry El Azzouzi, Peter Vermeersch en journalist Warna Oosterbaan en fotograaf Theo Baart zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2014. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan het begrip van de multiculturele samenleving. De uitreiking vindt plaats op donderdagavond 2 april bij het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) in Tilburg. Dan houdt Bas Heijne, onder meer columnist bij NRC Handelsblad, tevens de E. du Perronlezing met als thema ‘maatschappelijke diversiteit in hedendaagse samenlevingen’.
Lees verder >>