Tag: prijsvraag

De De Avondenquiz

Door Roland de Bonth

radioDe ware Reviaan kijkt elk jaar uit naar 22 december. Op de vroege ochtend van die dag in het jaar 1946 namelijk ontwaakt Frits van Egters, de ‘held’ en hoofdpersoon van de roman De Avonden. Die datum vormt voor sommigen de aanleiding om Gerard Reves klassieker uit de boekenkast te halen en vervolgens tien dagen lang elke dag één hoofdstuk te herlezen. Enkele jaren geleden heb ik – het lezen valt grotendeels in de vakantie – een lange lijst aangelegd met triviale vragen over het boek. Die lijst vormde de basis voor deze De Avondenquiz.

De spelregels van de quiz zijn eenvoudig. Elk goed antwoord levert één punt op. De beginletters van de antwoorden vormen samen twee versregels uit een gedicht van Reve. Met het noemen van de titel van dit gedicht kan nog één extra punt worden verdiend. Dit betekent dat er in totaal dus 50 punten zijn te behalen (49 antwoorden + 1 voor de titel van het gedicht). Lees verder >>

Wie ontwerpt de beste nieuwe taalregel van 2014?

Door Marc van Oostendorp


Uit betrouwbare kring komt het bericht dat de spellingcommissie die het nieuwe Groene Boekje van 2015 voorbereidt, de strikte opdracht heeft gekregen om deze keer niets te veranderen.

Niets! Volgend jaar komt er een nieuwe versie van de officiële woordenlijst en daar zal ons de correcte spelling van jezedi worden onthuld, alsmede van een aantal Surinaamse woorden, maar geen enkele spellingregel zal ook maar een komma anders worden.

Niets! Nog geen enkel tussenennetje! Wat een verspilling! Dan heb je zo’n fikse commissie vol eminente taalkundigen ingesteld die flink wat ingewikkelder regels zouden kunnen maken, van die regels waar de ware liefhebber van opveert. En dan laat die commissie het erbij zitten en doet niets!

En dat terwijl zulke regels goed zijn voor de werkgelegenheid. Ga maar na: wanneer we erin slagen het Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse volk ervan te overtuigen dat taal veel te ingewikkeld is voor eenvoudige schoenlappers of verandermanagers, iets dat je eigenlijk alleen mag gebruiken nadat je eerst advies hebt ingewonnen van een hoog opgeleide en goedbetaalde deskundige, dan breken er gouden tijden aan voor de taalgeleerde. De collegebanken stromen vol, we kunnen dure trainingen gaan aanbieden en makkelijk 500 euro toucheren voor iedere gevonden spelfout of kromme zin.
Lees verder >>

Top 3 van Onvergankelijke Zinnen

Vanaf nu kunt u op het Erfgoedplatform van de Open Universiteit uw stem uitbrengen op de meest Onvergankelijke Zinnen uit de Nederlandse literatuur. De afgelopen weken kregen we vele voordrachten voor de Top 3 van Onvergankelijke Zinnen binnen, waarvoor onze grote dank!
Literair erfgoed is dat deel van het literaire verleden dat levend blijft, omdat we er het gesprek mee blijven koesteren. Veel voordrachten gingen gepaard met een motivering waarin u uiteenzette welke persoonlijke betekenis de bewuste zin voor u heeft. 

Op basis van uw stemmen zal eind april de Top 3 van Onvergankelijke Zinnen worden gepresenteerd. Onder de stemmers en onder degenen die een voordracht hebben gedaan zullen we een exemplaar verloten van Altijd weer vogels die nesten beginnen van Hugo Brems, de als toonaangevend bestempelde literatuurgeschiedenis van de periode 1945-2005.

18/11/13 • Wetenschappelijke prijs van de KANTL voor cultuurstudie 2014

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde reikt elk jaar een wetenschappelijke prijs uit met betrekking tot een van de onderzoeksgebieden die tot haar bevoegdheid behoren.

Met de wetenschappelijke prijs van de KANTL voor cultuurstudie wordt in 2014  een wetenschappeijke studie bekroond over het thema

‘Nederlandse literatuur en interculturaliteit’.

De prijs bedraagt 1240 euro.
De uiterste datum van inzending is 11 december 2013. Zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde studies komen in aanmerking. De inzendingen moeten in drie exemplaren bezorgd worden aan het secretariaat van de KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent.
Op de website van de KANTL vindt u een overzichtvan de thema’s van de wetenschappelijke prijzen van de Academie tot 2018.

Anglicisme van het jaar

De tijd van de verkiezingen van ‘X-van-het-jaar’ is alweer aangebroken. Aan die lijst kan nu een verkiezing Anglicisme van het Jaar worden toegevoegd. Zo’n verkiezing was er nog niet. Dat is niet zo gek: er wordt vaak heel negatief gedaan over Engelse leenwoorden. Ze worden weggezet als indringers, als nare woorden die eerlijke, calvinistische, hardwerkende Nederlandse woorden verdringen. Onzin, vindt internetfenomeen Milfje Meulskens:  “Veel anglicismen zijn buitengewoon nuttige toevoegingen aan onze geweldige Nederlandse taal. Bovendien verdringen ze het Nederlands niet, maar worden de woorden juist aangepast aan de Nederlandse uitspraak, grammatica en uiteindelijk vaak ook spelling.”

Om de anglicismen te eren organiseert Milfje dit jaar voor de eerste keer deze roemruchte verkiezing. Ze doet dit geïnspireerd door onze de Duitse website Anglizismus des Jahres, die al vier jaar met groot succes een dergelijke verkiezing houdt.

Meer informatie vindt u op anglicisme.nl, waar u tot 28 november a.s. ook uw nominaties kunt plaatsen.

Prijsvraag bij boekpresentatie ‘Worm en donder’

Op 12 december 2013 verschijnt bij Uitgeverij Bert Bakker/Promotheus Worm en donder, deel IV in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, geschreven door Inger Leemans en Gert-Jan Johannes. Worm en donder beslaat de periode 1700-1800.

Ter gelegenheid van de boekpresentatie roepen de auteurs, geheel in de geest van het achttiende-eeuwse sociabiliteitsideaal, een ‘prijsvraag’ uit over een of meer van de volgende onderwerpen:
Lees verder >>

Wie bedenkt de beste nieuwe taalregel van 2013?

Door Marc van Oostendorp

Ook dit jaar schrijft het elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek Neder-L weer een prijsvraag uit voor de beste nieuwe taalregel van het jaar. Het Nederlands is namelijk nog lang niet af: er zijn nog allerlei punten waarop de ene Nederlandstalige dit zegt en de ander dat, terwijl niemand kan vertellen welk van de twee nu de juiste is, simpelweg omdat nog nooit iemand zich over de kwestie heeft uitgesproken.
Daar moet verandering in komen. Het Nederlands moet helemaal dichtgetimmerd worden, liefst met zo ingewikkeld mogelijke regels. Want met die nieuwe regels hopen wij twee vliegen in één klap te slaan. Niet alleen wordt de gewone taalgebruiker geholpen bij allerlei nieuwe taalproblemen, ook zorgen we ervoor dat het zo moeilijk wordt om correct Nederlands te spreken of schrijven, dat onbevoegden het wel uit hun hoofd zullen laten om zulks voortaan te doen.

Lees verder >>

Prijs-vraag 18e-eeuwse letterkunde

Ter gelegenheid van de boekpresentatie van Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur: de Republiek. 1700-1800, op 12 december van dit jaar, roepen de auteurs, Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, geheel in de geest van het achttiende-eeuwse sociabiliteitsideaaleen ‘prijs-vraag’ uit over een of meer van de volgende onderwerpen:

Wat is de waarde van de achttiende-eeuwse Nederlandstalige literatuur? Welke literaire teksten mogen niet vergeten worden en waarom niet? Wat is uw favoriete achttiende-eeuwse toneelstuk, gedicht, hofdicht, epos, embleem? Welke relevantie hebben deze teksten voor het hedendaagse publiek? Hoe kunnen we de achttiende-eeuwse literatuur vertolken en aantrekkelijk maken voor een breed publiek?

De jury van de Moderne Heliconprijs nodigt bijdragen uit in alle vormen en maten:
Lees verder >>

Millenniumprijsvraag 1999: Wandelen van Oud naar Nieuw

Een traditie moet van tijd tot tijd veranderen. Toen het instituut van de Grote Neder-L Kerstprijsvraag enkele jaren geleden werd ingesteld, besloot de jury deze prijsvraag de vorm te geven van twaalf vragen over de Nederlandse taal en literatuur, waarop de deelnemers een antwoord moesten vinden met gebruikmaking van het Internet.

De kerstprijsvraag van 1998 leverde in drie opzichten een groot schandaal op. In de eerste plaats deden er slechts twee personen mee, in de tweede plaats wonnen allebei deze personen de hoofdprijs, in de derde plaats hebben allebei de winnaars door een administratieve vergissing hun hoofdprijs nooit ontvangen.

Zo kon het niet langer, besloot daarom onlangs de het bestuur van de stichting. De vorige jury werd van haar taken ontheven, er werd een nieuwe jury geformeerd die de moeilijke taak kreeg een nieuwe formule te bedenken “die ook de jongeren in het studiehuis zou aanspreken” en de inderhaast samengestelde nieuwe jury verbond zich ertoe om de hoofdprijs van dit jaar in ieder geval ook uit te reiken aan de deelnemers van het vorige jaar, en dat op zo kort mogelijke termijn.

De Grote Neder-L Millenniumprijsvraag heeft niet langer de vorm van een oubollige kwis. De tijd dat je al een wizzkid moest zijn om iets op het Internet te kunnen vinden is voorgoed voorbij. Bovendien vindt de jury het nodig om ook de creatieve gaven van de deelnemers dit jaar aan te spreken. Een laatste voorwaarde was dat ook in Neder-L nu eindelijk eens aandacht moest worden besteed aan de hoe dan ook met rasse schreden naderende millenniumwisseling, al was het maar in de vorm van een verwijzing naar de rijke historie.

Het geheel nieuwe opgaveconcept luidt: maak een virtuele wandeling over het Internet van ‘oud’ naar ‘nieuw’. ‘Oud’ staat in dit verband voor een digitale editie van het fragment ‘hebben olla uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu uuat unbidan uue nu’, dat u ergens op Internet kunt vinden en dat we voor het gemak zullen beschouwen als de eerste Nederlandstalige tekst. ‘Nieuw’ staat voor het laatste artikel uit Neder-L van dit jaar (uitgezonderd het tijdschriftenoverzicht), dat wil zeggen de column van Willem Kuiper, die het einde van het millennium behandelt. De wandeling moet een manier zijn om van het ene document naar het andere te komen door alleen maar hyperlinks te volgen; iemand die op het begindocument begint en vervolgens alleen zijn muis gebruikt, moet de wandeling kunnen volgen om uiteindeijk op het einddocument uit te komen.

Onderweg moeten in chronologische volgorde minstens vijf hoogtepunten uit de Nederlandse taal- of literatuurgeschiedenis worden aangedaan. Deze hoogtepunten moeten gepresenteerd zijn op websites die (a) al bestaan op het moment dat deze wedstrijd gepubliceerd wordt, (b) elk op een andere servercomputer staan (u mag dus bijvoorbeeld hooguit een van de pagina’s van de Koninklijke Bibliotheek als hoogtepunt aanmerken). Waarschijnlijk hebt u telkens enkele tussenliggende stappen nodig om van het ene hoogtepunt naar het andere te komen. Deze mogen zo nodig wel van dezelfde servercomputer komen (u mag net zoveel pagina’s van de Koninklijke Bibliotheek in uw wandeling betrekken als u nuttig lijkt, maar er mag slechts één hoogtepunt zijn.)

Er zijn waarschijnlijk oneindig veel van dergelijke wandelingen te bedenken. De jury zal bij de beoordeling van de inzendingen onder meer letten op kortheid van de wandeling, originaliteit, de interessantheid van de hoogtepunten en van de wandeling als geheel en breedheid van de onderwerpkeuze. De inzending bestaat uit een lijst van alle Internet-adressen die onderweg worden aangedaan, met een markering van welke vijf adressen als ‘hoogtepunt’ worden aangemerkt.

De hoofdprijs bestaat uit naar keuze het boek Computers en taal van Marc van Oostendorp (Sdu/De Standaard, 1999) of de Onze Taal Taalkalender (Sdu/De Standaard, 1999). Zoals gezegd zal een van deze boeken ook gaan naar de winnaars van 1998 (meld u!). Als zij dit jaar weer winnen, krijgen zij allebei de boeken. De inzendingen moeten voor 29 januari 2000 08:30:00 (Middeneuropese tijd, volgens de computers van het Meertens Instituut) via e-mail ontvangen zijn op het adres
Marc.van.Oostendorp@Meertens.knaw.nl. Zoals elk jaar wordt elke manier om de jury goedgunstig te stemmen in de overweging betrokken.

Uitslag kerstprijsvraag 1998

Door Marc van Oostendorp

Onlangs werd ook mij een baan aangeboden met een goed salaris, een lease-auto en een mobiele telefoon. De onbekende die me over deze baan aanschreef, werkte bij een bedrijf dat `erotische websites’ maakte. Het bedrijf zocht iemand die veel van zoekmachines wist om hen te helpen hun website `vindbaar’ te maken. Mijn correspondent had de indruk dat ik zo iemand was omdat ik wel over zoekmachines geschreven heb. Ik heb het aanbod maar niet aangenomen. Ik zoek nog verder naar een passende werkkring.

Gezien de rijkdom en roem die je met goed zoeken op Internet moeiteloos verwerven kunt, is het misschien een wonder dat er toch nog twee deelnemers aan de prijsvraag hebben deelgenomen. Waarom je talenten verspillen aan het winnen van een t-shirt als je met evenveel moeite in het bezit kunt komen van een driedelig pak?

De twee deelnemers waren allebei nog even goed ook: ze misten allebei 1 vraag. Dat was gelukkig niet dezelfde. Daarnaast lieten ze in de details van de beantwoording allebei af en toe een steekje vallen, maar daar was weinig verontrustends bij. De vergadering van de jury kon daarom dit jaar zeer kort zijn. Het enige punt van discussie was nog dat een van de inzenders een kamergenoot was van de juryvoorzitter: was het wel veroorloofd om zo iemand een prijs te geven? De voorzitter maakte echter spoedig een einde aan deze discussies door erop te wijzen dat de reglementen wel familieleden van Neder-L-redacteuren uitsluiten, maar geen kamergenoten. Lees verder >>

Kerstprijsvraag: faits divers

Door Marc van Oostendorp

Je hoort wel eens dat de ontwikkelingen op het Internet zo snel gaan, maar in de neerlandistiek is het allemaal best bij te houden. Zeker, in het afgelopen jaar hebben een paar belangrijke organisaties eigen websites geopend: de Taalunie, het Constantijn Huygens Instituut, het INL en het Letterkundig Museum bijvoorbeeld. Maar echt indrukwekkend groot en rijk zijn die websites nog niet. En de instituten voor neerlandistiek blijven met enkele uitzonderingen (die vorig jaar ook al uitzonderingen waren) nog steeds een beetje achter.

De vragen in de traditionele kerstprijsvraag van dit jaar beperken zich dan ook tot faits divers uit het vakgebied; er worden weinig substantiële kwesties in aangesneden. De enige reden is dat ook u allen die dat leest vooralsnog lijkt te weigeren echt massaal uw onderzoeksresultaten op Internet te publiceren. Voor diepgang moet je nog steeds niet op het Internet zijn. Lees verder >>

De psychologie van de juryvoorzitter

Door Marc van Oostendorp

Om de hoofdprijs van de kerstprijsvraag van Neder-L in de wacht te slepen, is alles geoorloofd. Eén deelnemer had zich er dit jaar op toegelegd de ziel van de maker van de prijsvraag te doorvorsen. Deze deelnemer had mijn eigen webpagina uitvoerig bestudeerd en zo gevonden wat mijn favoriete zoekmachine was, en op welke pagina’s ik mijn favorieten bijhield. `Zeg mij wie de vragen heeft bedacht en ik zal u zeggen wat de antwoorden zijn,’ schreef die deelnemer.
Voor de tweede keer organiseerde ik vorig jaar een Internet-prijsvraag voor neerlandici. Ik stelde 12 vragen; de deelnemers werden geacht de plaats op het net aan te wijzen waar het juiste antwoord te vinden zou zijn.

Vorig jaar waren er drie deelnemers geweest die een min of meer acceptabele verzameling antwoorden hadden ingestuurd. Deze keer dongen vijf lezers van Neder-L mee naar de hoofdprijs.
Inderdaad bleek het wat moeilijker om goede vragen te formuleren dan vorig jaar. Het Internet begint meer structuur te krijgen, en met een combinatie van drie hulpmiddelen bleek vrijwel alles te vinden te zijn (de algemene zoekrobot HotBot, http://www.hotbot.com/; het archief van Neder-L, http://www.neder-l.nl/; en de verzameling koppelingen van Onze Taal, http://www.onzetaal.nl/. Lees verder >>

Kerstprijsvraag 1997

Door Marc van Oostendorp

Vorig jaar organiseerde ik in Neder-L een kleine prijsvraag om uw elektronische geletterdheid te testen. Op het gebied van de neerlandistiek was al veel informatie op Internet te vinden; het leek me aardig om eens te zien in hoeverre de lezers van Neder-L die informatie ook daadwerkelijk konden opsporen.

We zijn nu een jaar verder. Neder-L heeft in dit jaar een eigen website gekregen, die steeds beter bezocht wordt. Ook allerlei andere (private en commerciële) instellingen zijn op het web gekomen. Alleen de overheid (de Taalunie) en de meeste universitaire vakgroepen willen er kennelijk nog steeds niet echt aan. Veel actuele serieuze wetenschappelijke informatie heb ik ook dit jaar niet kunnen vinden op de universitaire servers bij de voorbereiding van de prijsvraag. Lees verder >>