Tag: persuasieve teksten

Wat is het effect van overdreven taalgebruik?

We zetten hyperbolen graag in om onze taal kracht bij te zetten. Ook op sociale media en in kranten worden ze veelvuldig gebruikt. Maar als alles belangrijk wordt gemaakt, welke woorden gebruik je dan als er echt iets aan de hand is? Neerlandica en communicatiewetenschapper dr. Christine Liebrecht (Tilburg University) vertelt over dit fenomeen en de gevolgen tijdens het Betweter Festival van de Universiteit Utrecht.

(Bekijk deze video op YouTube.)

Overtuigende en activerende taal

Door Roland de Bonth

Leerlingen opvoeden tot kritische, mondige én taalvaardige burgers. Dat is één van de doelstellingen van het Haags Montessori Lyceum – en van vele andere scholen. Om dit te bereiken heeft de sectie Nederlands járen geleden het zogeheten mediaproject in het leven geroepen. De meeste mensen denken bij het woord project aan een aantal lessen verspreid over een periode van een week of drie, vier. Maar dan kom je bedrogen uit. Het ging hier om een project over een actueel, controversieel en maatschappelijk relevant onderwerp waar leerlingen bijna een heel schooljaar lang aan werkten. Zij verzamelden artikelen, stelden daarbij argumentatieschema’s op, schreven een uiteenzetting en pleitredes, hielden een debat, namen een interview af met een deskundige en werkten dat vervolgens uit. Aan het eind van de rit werd dit alles verzameld in een dikke pleitmap. Tijdens de uitvoering van dit project mopperden leerlingen vaak dat het (te) veel werk was en (te) veel tijd kostte. Maar achteraf gezien waren ze trots op hun pleitmap en gaven de meesten aan en toe dat zij er veel van hadden opgestoken. Lees verder >>

Een kalender vol gruwelijke verhalen

Door Kobie van Krieken

Dat organisaties strategisch gebruik maken van verhalen in hun communicatie, is geen geheim meer. Verhalen over de ontstaansgeschiedenis van een bedrijf dienen de betrokkenheid van werknemers te verhogen, verhalen over producten en diensten dienen de consument tot een aanschaf te verleiden, en ervaringsverhalen over gezondheidsproblemen dienen het publiek te informeren over of aan te zetten tot gezond gedrag. In al deze contexten werken verhalen emotionerend en overtuigend: ze laten ons meeleven met personen met wie we ons kunnen identificeren en kunnen op die manier onze overtuigingen en gedragsintenties beïnvloeden.

Ook de politie maakt gebruik van verhalen, onder andere in de zogeheten Cold Case Kalender uit 2018. Deze kalender is een verzameling van onopgeloste zaken die de politie (opnieuw) onder de aandacht wil brengen. De kalender wordt verspreid onder gedetineerden, want die hebben nu eenmaal veel tijd om te lezen en vaak een schat aan kennis over het criminele circuit, maar ook mensen buiten de gevangenispoorten kunnen de kalender raadplegen en indien mogelijk hun steentje bijdragen. Het kan namelijk zomaar zo zijn, stelt de inleiding op de kalender, “dat u al jarenlang belangrijke informatie over een misdrijf voor uzelf houdt. Door deze te delen kan er een last van uw schouder vallen.” Lees verder >>

Kanttekeningen bij onderzoek naar persuasieve communicatie

Door Kees de Glopper

Als er één onderwerp is dat centraal staat in onderzoek naar taalgebruik en communicatie, dan is het wel persuasieve communicatie. Kijk maar naar de website van de conferentie VIOT2018 die van 17 tot en met 19 januari 2018 in Groningen is gehouden. Patriotisme, humor, typografische taalintensivering, framing, concrete details, interpersoonlijke communicatie, narratieven, fotostrips, perspectief, gelijkenis, angstaanjagende boodschappen en dreigementen; een hele baaierd aan factoren kwam in paperpresentaties en symposia aan bod. De conferentie vormde een staalkaart van het onderzoek van taalbeheersers en communicatiekundigen.

Niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor CIW-professionals buiten de universiteit –en natuurlijk voor studenten– vormt persuasieve communicatie een belangrijk thema, niet alleen in Groningen, maar ook elders in het land. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Begrijpelijk, want in ons dagelijks leven staan we onophoudelijk bloot aan pogingen tot overtuigen, in woord, schrift en beeld. Zo bezien is het niet verbazend dat er veel onderzoek naar overtuigende taal en tekst wordt gedaan. Lees verder >>