Tag: Persbericht

Tweedeling in taalprestaties noordelijke jeugd

Gemiddeld geen taalachterstand, wel grote verschillen

Jonge kinderen uit Noordoost-Nederland beginnen, anders dan aangenomen, gemiddeld niet met een taalachterstand aan de basisschool. Maar er zijn erg grote verschillen tussen kinderen die in een ‘talige cultuur’ worden opgevoed en kinderen die dat moeten missen. Daardoor is er wel degelijk een grote groep kinderen met een problematische taalachterstand. Dat blijkt uit promotieonderzoek van orthopedagoog Bé Poolman, die 10 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.

Kom dwalen tussen schrijvers en verhalen

 
Het Letterkundig Museum en Huygens ING presenteren het online Literatuurmuseum.
Verdiep je in mooie en unieke verhalen over de Nederlandse literatuur. Schrijvers, thema’s en gebeurtenissen worden tot leven gebracht aan de hand van literaire schatten.
 
Het Literatuurmuseum is een snel groeiend online museum; er komen regelmatig verhalen bij. Ook verschijnen er wekelijks nieuwe artikelen, waarin schrijvers van nu vertellen over de collectie van het museum.

Lees verder >>

Omroep NTR maakt blauwdruk van het gesproken Nederlands

1 december 2015


De NTR lanceert woensdag 2 december een Groot Nationaal Onderzoek naar alle Nederlandse accenten, tongvallen en dialecten, genaamd ‘Sprekend Nederland’. Met Sprekend Nederland willen de NTR, NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), en een grote groep wetenschappers voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een ware blauwdruk maken van de manier waarop Nederland spreekt. Bovendien gaan zij in kaart brengen welke vooroordelen mensen hebben over elkaars manier van spreken. Iedereen kan deelnemen aan dit onderzoek door het spelen van de Sprekend Nederland-app op telefoon of tablet.

Lees verder >>

Bredero’s onbekende: de tragikomedie Stommen Ridder weer op de planken

Amsterdam, 21-10-2015 


Bredero is tegenwoordig vooral bekend als de koning van de kluchten, maar schreef ook tragedies waarmee hij in de Gouden Eeuw vaak meer lof en waardering oogstte dan met het kluchtenrepertoire. Stommen Ridder verscheen kort na de dood van Bredero in 1618 en bleef gedurende de 17e-eeuw één van zijn meest gespeelde stukken. Op 23 januari 2016 neemt Theater Kwast het stuk in de serie Mond op Mond eenmalig op het repertoire. 

Lees verder >>

Tentoonstelling ‘Aan tafel! Een boekje open over eetcultuur’

Allerhande boeken en tijdschriften over eten en koken in Museum Meermanno

10 oktober 2015 t/m 31 januari  2016De Koninklijke Bibliotheek (KB) en Museum Meermanno doen van 10 oktober 2015 t/m 31 januari 2016 een boekje open over eetcultuur in Nederland. In de tentoonstelling ‘Aan Tafel!’ staan receptenboeken voor allerhande huis-middeltjes, achttiende-eeuwse handgeschreven kookschriften en standaardwerken van de huishoudschool tot vooroorlogse reclame-uitgaven, populaire kooktijdschriften en glossy koffietafelboeken centraal. Culinaire kaskrakers zoals De volmaakte Hollandsche keuken-meid (1746) en The naked chef van Jamie Oliver (2000) zullen te zien zijn net als Bakken en braden met Barbie uit 1966 en het legendarische kookboek Koken ‘con amore’ van Sophia Loren. Ook het Oorlogs-kookboek van A. Geurts en Het nieuwe Haagse kookboek van F.M. Stoll en W.H. de Groot zijn te bewonderen.

Lees verder >>

Nieuw woordenboekconcept: Linguee lanceert app voor iPhone en iPad

Keulen, Duitsland, 17/09/2015 – Enthralling and multifarious. Voor iedereen die nu een woordenboek nodig heeft, is er vanaf vandaag voor iPhone en iPad de gratis woordenboekapp Linguee. Voor het eerst kan je daarmee door meer dan twee miljoen begrippen zoeken, ook offline en zonder reclame.

Decennialang hebben woordenboeken vooral veel informatie op weinig ruimte geplaatst, omdat papier geld kost en veel weegt. Linguee slaat een volledig andere weg in.
Met de hulp van 400 lexicografen is een compleet nieuw woordenboek speciaal voor smartphones ontwikkeld. De nieuwe app bevat enerzijds meer vertalingen dan andere woordenboeken, anderzijds is het ook zeer overzichtelijk. Dat wordt mogelijk gemaakt door een uitermate interactieve interface. De invoer van slechts enkele letters volstaat om vertalingen te vinden. Een aanraking met je vinger is genoeg om voorbeeldzinnen voor woorden te openen of om de uitspraak van begrippen te horen.

Workshop Women’s History, Research, Dissemination and the role of the Digital


Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Omdat ik iets te zeggen had, over 19de-eeuwse schrijfsters, in het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek, organiseert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis op 29 en 30 september 2015 een “Knowledge Exchange Workshop”. Onder de titel Women’s History: Research, Dissemination and the role of the Digitalvindt deze workshop plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Het onderzoek naar de plaats van vrouwelijke auteurs in de Nederlandse literatuurgeschiedenis is enige decennia geleden krachtig ter hand genomen, en het heeft zeker ook belangrijke resultaten opgeleverd. Maar er is nog veel werk te verrichten. In “de” literatuurgeschiedschrijving is bijvoorbeeld het aantal vrouwen nog steeds gering, en in het Letterkundig Museum ligt nog veel onontgonnen materiaal. Dit geldt niet alleen voor Nederland. In het Europese HERA onderzoeksproject Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (2013–2016) werken collega’s uit Finland, Noorwegen, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen, om deze lacune middels een transnationale benadering aan te pakken. De focus ligt op de 19de eeuw: een periode waarin het aantal schrijfsters in heel Europa enorm toeneemt. De bedoeling is om uiteindelijk een groot publiek te laten beseffen dat al deze “voormoeders” ons “iets te zeggen hebben”. Maar hoe bereiken we dat precies?

Lees verder >>

“Omdat ik iets te zeggen had” – Tentoonstelling Nederlandse schrijfsters uit de 19de eeuw


Van 30 september tot en met 15 november 2015 wordt in het Letterkundig Museum en in de hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een dubbeltentoonstelling gehouden over 19de-eeuwse Nederlandse schrijfsters. De titel ervan, Omdat ik iets te zeggen had,  is ontleend aan de Herinneringen (1928) van de uit Haarlem afkomstige auteur Amy de Leeuw (ps. Geertruida Carelsen 1843-1938).
Aan de hand van documenten uit het archief van het Letterkundig Museum, uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en uit enkele privécollecties, wordt in de portrettengalerij van het Museum een impressie gegeven van de activiteiten van een aantal schrijfsters uit de 19de eeuw, hun onderlinge connecties, hun contacten met mannelijke collega’s, critici, uitgevers, en de invloed die ze ondergingen van buitenlandse auteurs (m/v). Vier vitrines in de hal van de Koninklijke Bibliotheek tonen bijzondere boeken die de ambities van de schrijfsters verder illustreren. Bovendien doet ook het Haagse Damesleesmuseum mee, dat is opgericht door een aantal schrijfsters/lezeressen aan het eind van de 19de eeuw. Op zaterdagmiddagen kan in de ‘oude boekerij’  van het DLM een aantal van de in de beginjaren aangeschafte boeken worden ingezien.

Lees verder >>

Lancering elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND)


Het Meertens Instituut lanceert op 16 juni een nieuwe databank: de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) (http://www.meertens.knaw.nl/ewnd). Het doel van de eWND is om zoveel mogelijk dialectwoordenboeken digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken.
De eWND bevat een alsmaar groeiend aantal oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken. Alle bestaande woordenboeken zijn aan elkaar gekoppeld via de Standaardnederlandse vorm. Zo zijn aan de Deventer dialectwoorden ‘achterwark’, ‘agósî’ en ‘tnegentig’ de vernederlandsingen ‘achterwerk’, ‘negotie, (handel)’ en ‘negentig’ toegevoegd. Op deze manier kunnen gebruikers van de eWND alle dialectopgaven van een bepaalde Standaardnederlandse vorm tegelijkertijd vinden, zonder dat ze de afzonderlijke dialectvormen hoeven te kennen. Door deze koppeling krijgt men gemakkelijk zicht op de verbreiding van dialectwoorden, -klanken, -vervoegingen en -verbuigingen (zoals meervoudsvormen en verkleinvormen) over het Nederlandse taalgebied. Via de eWND kan men het taalgebruik uit verschillende regio’s met elkaar vergelijken en doordat de woordenbank zowel oude als jonge dialectwoordenboeken bevat, komen veranderingen aan het licht die dialecten in de loop van de tijd hebben doorgemaakt.

Lees verder >>

Gezicht op Kerstmis van Gerard Reve naar Bijzondere Collecties UvA


De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam hebben het originele typoscript van Gerard Reves dichtbundel Gezicht op Kerstmis uit 1965 ten geschenke gekregen. Ook andere Reviana maken deel uit van de schenking. De verzameling is geschonken door prof. dr. Frits Boer als onderdeel van het archief van het Amsterdamse dispuut Baart, waarvan Reve beschermheer was.
Het typoscript van Gezicht op Kerstmis – met toevoegingen, ongepubliceerde varianten en aanwijzingen voor de volgorde, deels in handschrift – verleent deze kleine verzameling aanmerkelijk literair-historisch gewicht. Dat wordt nog vergroot door een exemplaar van Gezicht op Kerstmis met handgeschreven correcties en een opdracht, twaalf brieven en twee ansichtkaarten van Reve aan Frits Boer en enkele, deels door Reve geannoteerde, gedrukte stukken.

Lees verder >>

Te verschijnen: Stof tot nadenken – Anna Enquist & Sara Vrugt


Op 22 augustus 2014 wordt in de Oude Kerk in Amsterdam aan Anna Enquist het eerste exemplaar van Stof tot nadenken uitgereikt. Deze boekpublicatie komt voort uit het gelijknamige kunstproject, dat twee maanden eerder werd afgerond.
Van maart tot en met juni 2014 werkte kunstenaar Sara Vrugt, samen met buurtbewoners, kerkgangers en Amsterdammers, in het kerkatelier aan nieuwe bekleding voor de 118 stoelen van de Oude Kerk. Deze waren na 65 jaren trouwe dienst toe aan een volgend leven. Kleurrijke verhalen, anekdotes en mythes over de Oude Kerk en haar omgeving, vormden de basis voor het nieuwe stofontwerp. Stadsdichter van Amsterdam, Anna Enquist, verweefde deze verhalen tot een klinkend stuk proza van 118 woorden, die nu op de stoelen in de Oude Kerk te lezen zijn. Het te verschijnen boek bevat onder meer een selectie van de verzamelde verhalen, het proza voor de stoelen door Anna Enquist, foto’s van de stoelen en een inkijkje in het ontwerpproces.

De boekpresentatie op 22 augustus is alleen voor genodigden; het boek zelf is vanaf 23 augustus verkrijgbaar in de winkel van de Oude Kerk. De stoelen zijn daar uiteraard ook nog te bezichtigen. Meer informatie: http://www.oudekerk.nl/nl/programma/eerder
en http://vrugt.com/stoftotnadenken/.

Cursus Middelnederlands in Elburg


In de winter van 2014 organiseert de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg bij voldoende belangstelling een cursus Middelnederlands. De cursus zal gegeven worden door Gerard Bouwmeester. Hij studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en Mediëval Studies aan de University of York. Sinds 2007 is hij als junior-docent verbonden aan de vakgroep Middelnederlands in Utrecht. Sinds 2010 werkt hij als promovendus bij het Onderzoekcentrum voor Geschiedenis en Cultuur.
Gerard zal de cursisten aan de hand nemen bij het lezen van ‘literair’ Middelnederlands. Het is dus niet puur ‘archivarisch’ Middelnederlands, waar vaak jargon gebruikt wordt. De basisregels van de grammatica zijn echter gelijk, maar net als woordbetekenis, zijn de finesses anders. Bovendien is het taalgebruik vaak particulier. Het is zogezegd ‘een vak apart’. Iemand die goed literaire, MNL teksten kan lezen, zal zeker zijn/haar weg vinden in de meeste archiefstukken (meer dan andersom).

Lees verder >>

Van Dale start jubileumjaar met theatervoorstelling en boek


Van Dale viert in 2014 het 150-jarig bestaan van de Dikke Van Dale. Dit jubileum wordt feestelijk gestart met een voorstelling op donderdag 28 augustus 2014 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, die voor deze speciale gelegenheid omgedoopt wordt tot “Hotel Van Dale, het hotel waar woorden wonen”.
In de lobby van het hotel komen schrijvers, dichters, cabaretiers en andere woordkunstenaars samen en vinden vergeten woorden een veilige thuishaven. Op het podium checken de diverse bekende hotelgasten in bij de ‘bellboy van dienst’, Arjan Ederveen. Samen spelen zij woordspelletjes en genieten zij ruimschoots van het gezongen, gesproken én geschreven woord. In Hotel Van Dale ‘gebeuren dingen die normaal gesproken alleen in boeken voorkomen’.

Lees verder >>

Meermanno toont Koerbaghs verboden boek “Een ligt schijnende in duystere plaatsen” (1668)


Museum Meermanno toont tot en met 29 juni de twee originele exemplaren van het spraakmakende en verboden boek Een ligt schijnende in duystere plaatsen van Adriaan Koerbagh uit 1668. Dit doet het museum naar aanleiding van de verschijning van Een licht dat schijnt in duistere plaatsen, de hertaling van het werk door Michiel Wielema dat pas is verschenen bij Uitgeverij Vantilt.

Adriaan Koerbagh, Een ligt schijnende in Duystere Plaatsen, Amsterdam, gedrukt voor den schrijver, 1668 [7 D 1]

Over het boek

De filosoof en vrijdenker Adriaan Koerbagh (1633-1669) publiceerde in 1668 Een ligt schijnende in duystere plaatsen, een betoog vóór de rede en tegen allerlei dogma’s van de (gereformeerde) kerk. Het boek werd onmiddellijk in beslag genomen en bijna de gehele oplage werd vernietigd.

Lees verder >>

Taalunie lanceert online tijdschrift voor taalliefhebbers


De Nederlandse Taalunie brengt een nieuw online tijdschrift uit: Taalunie:Bericht. In het tijdschrift komen onderwerpen aan bod als: Wat zijn de nieuwe trends en ontwikkelingen in het taalgebied? en: Welke sporen zet de Taalunie uit in haar taalbeleid? Het is te lezen op www.taaluniebericht.org.
Via haar digitale tijdschrift wil de Taalunie naar buiten treden met haar visie en activiteiten. Tegelijk geeft het een breed beeld van wat er vandaag in en met het Nederlands gebeurt. 

Lees verder >>

Kaartenbank Meertens Instituut online


De Kaartenbank van het Meertens Instituut komt vandaag online. Deze website biedt een uitgebreid overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten van de Lage Landen en bevat een index met 30.000 titels van kaarten waarop taal- of cultuurverschijnselen zijn getekend. Bij ruim de helft van de titels kan men direct doorklikken naar een scan van de kaart; op termijn zal een dergelijke link bij alle kaarttitels worden toegevoegd.
De Kaartenbank is het eerste actuele overzicht van taal- en cultuurkaarten die zijn getekend van het Nederlandse taalgebied. De kaarten dateren van eind 19de eeuw tot heden. Ze zijn afkomstig uit de omvangrijke taalatlassen die het Meertens Instituut in de 20e eeuw heeft gepubliceerd, en uit taaltijdschriften en monografieën. Daarnaast komen tweeduizend ongepubliceerde kaarten die al decennialang in de bibliotheek van het Meertens Instituut liggen nu via de Kaartenbank voor het eerst voor iedereen beschikbaar. Naast dialectkaarten zijn er ook volkskundige kaarten opgenomen, onder andere uit de beroemde volkskundeatlas waarover Voskuil in Het Bureau schreef.

Lees verder >>

Striptentoonstelling in Museum Meermanno


Van 28 september 2013 tot en met 12 januari 2014 is in Museum Meermanno | Huis van het Boek in Den Haag de tentoonstelling ‘Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal’ te zien. Een dag eerder, op vrijdag 27 september, wordt de tentoonstelling geopend. Hierbij zal Thom Roep, oud-hoofdredacteur van Donald Duck, spreken over de positie van strip en stripmaker en treedt Theo van den Boogaard op met zijn Dylan-vertolkingen.

Lees verder >>

DRONGO festival over meertaligheid (28 september – OB Amsterdam)


Op 28 september vindt het tweede DRONGO festival over meertaligheid plaats. Het festival, bedoeld voor ouders en kinderen, studenten en docenten, taalprofessionals, beleidsmakers en taalliefhebbers, wordt georganiseerd door de Taalstudio en speelt zich af door het hele gebouw van de OBA in Amsterdam van 10.00 tot 22.00 uur.
In een door budgetreizen, internet en smartphones steeds meer met elkaar vergroeiende wereld wordt meertaligheid steeds belangrijker. Het DRONGO festival wil deze ontwikkeling in de schijnwerpers zetten. Tijdens het festival vinden onder meer een informatiemarkt, spoedcursussen, workshops, taallabs, lezingen en helpdesks plaats. Ook is er een kinderprogramma en een Engelstalig programma.

Lees verder >>

‘Sur la langue nationale’ – Lezing over taal en taalpolitiek onder Willem I

Op zondagmiddag 29 september 2013 geven prof. dr. Guy Janssens (ULG) en dr. Rik Vosters (VUB) om 16 uur in de KANTL te Gent de vierde lezing van de reeks ‘Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden‘. Deze draagt de titel ‘Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België’. Dr. Janneke Weijermars zal optreden als moderator.
Praktische informatie
De toegang is gratis, gelieve u aan te melden via info@anv.nl. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De middag wordt besloten met een borrel.

De lezing zal als hoorcollege op cd verschijnen, samen met een publicatie over het thema van de lezing, bestemd voor een breed publiek. U kunt deze cd en het boekje vooraf bestellen door een mail te sturen naar info@anv.nl. 
Het adres van de KANTL is: Koningstraat 18 te Gent. 

Lees verder >>

Feestelijke uitreiking provinciale cultuurprijzen letterkunde en geschiedenis 2012 tijdens Cultuurmarkt in Antwerpen


Op zondag 25 augustus 2013 reikt de provincie Antwerpen haar jaarlijkse prijzen in diverse cultuurdisciplines uit. De uitreiking vindt plaats tijdens de Cultuurmarkt in de stad Antwerpen in het Bernarduscentrum en begint om 11.30 uur. 
In 2012 werden vier originele auteurswerken bekroond. De vier laureaten, waarvan er drie een literair werk hebben afgeleverd en één een historische uitgave, worden op 25 augustus door gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens in het zonnetje gezet. De Cultuurmarkt van Vlaanderen in het hartje van Antwerpen is volgens de organisatie ‘de gelegenheid bij uitstek om deze prijzen te overhandigen’, en het Bernarduscentrum in het voormalige bisschoppelijk paleis daarvoor ‘het unieke historische decor’.

Lees verder >>

Zomercursus Nederlands voor buitenlandse studenten


Vanaf 15 juli organiseert de Nederlandse Taalunie, in samenwerking met het (in Brussel gevestigde) Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal voor de 58stekeer een zomercursus Nederlands in Zeist. 130 buitenlandse jongeren die in hun eigen land Nederlands studeren, komen voor drie weken bij elkaar om zich te laten onderdompelen in de Nederlandse cultuur. Doel van de cursus is niet alleen om de woordenschat te vergroten en de uitspraak te verbeteren, maar vooral ook om kennis te maken met Nederland en de Nederlanders.

Lees verder >>

Gratis reclame voor een commerciële bank?

                      Door Bart FM Droog

Enkele dagen geleden ontving ik een persbericht, waarin gemeld werd dat volgend jaar een naar een bankinstelling vernoemde poëzieprijs wordt uitgereikt. Dat bericht was afkomstig van een non-profit poëzieorganisatie. Met geen woord werd erin gerept over wie die prijs zou krijgen of zou kunnen krijgen, maar wel welke politieke hotemetoten in de jury zetelen.

De omgekeerde wereld. Ik heb die organisatie dan ook laten weten dat Stichting Nederlandse Poëzie Encyclopedie best wel reclame wil maken voor een bankinstelling, tegen de normale tarieven – die ik als bijlage bij het antwoord meestuurde. Want, om met de kersverse ex-Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf te spreken: “Veel gekker moet het niet worden”.

Hoe moet het examen Nederlands er dan uitzien?

Utrecht, 3 juni 2013
Persbericht Vereniging Levende Talen

Als vereniging van leraren Nederlands zijn we verheugd dat ons pleidooi voor een ander examen Nederlands nu ook ondersteund wordt door een grote groep van hoogleraren Nederlands.
Onduidelijk blijft echter hoe het examen Nederlands er dan uit zou moeten zien. Wij hebben daar wel ideeën over. Het centraal examen Nederlands zou moeten bestaan uit twee onderdelen. Een beter en vooral valide examen leesvaardigheid en een centraal gecorrigeerd examen schrijfvaardigheid. Het schrappen van het onderdeel samenvatten in het examen per 2015 biedt daarvoor ook ruimte.
Bij de invoering van de Tweede Fase in 1998 is het examen Nederlands gehalveerd. Tot die tijd legden leerlingen naast een examen leesvaardigheid ook een examen schrijfvaardigheid af. Die amputatie van schrijven uit het centraal examen Nederlands en de eenzijdige overheidssturing op cito-examenresultaten hebben ertoe geleid dat op scholen steeds minder aandacht besteed wordt aan schrijven.
Lees verder >>

Passionate lanceert nieuw literair platform


Vanaf vandaag is Passionate Platformonline, een initiatief van literair-culturele organisatie Passionate Bulkboek (bekend van onder meer Passionate Magazine, schrijfwedstrijd Write Now!, het Geen Daden Maar Woorden Festival en de Dag van de Literatuur). Passionate Platform wil een plek zijn waar de literair geÏnteresseerde terecht kan om primaire en secundaire literatuur in al haar verschijningsvormen te ontdekken. Naast interviews, verhalen, strips, poëzie en recensies, is er veel ruimte voor multimedia en uitgebreid aandacht voor jong literair talent. De inhoud wordt verzorgd door een vaste redactie, ondersteund door gastredacteuren en -bloggers.

Lees verder >>

Tentoonstelling over Nederlandse militaire boeken in Museum Meermanno


Van 15 juni tot en met 15 september 2013 is in Museum Meermanno in Den Haag de zomertentoonstelling Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland te zien. Aanleiding is de publicatie van het proefschrift Gewapend met kennis van Louis Sloos, conservator Literatuur en bibliothecaris van het Legermuseum in Delft.
De tentoonstelling biedt een overzicht van Nederlandse militaire boeken door de eeuwen heen: van het eerste gedrukte militaire boek in Nederland uit 1473, tot het exemplaar van het Handboek Soldaat van Ridder der Militaire Willems-Orde kapitein Marco Kroon. Deze brede selectie van bijzondere en vaak rijkelijk geïllustreerde boeken wordt aangevuld met objecten, zoals uniformen, wapens en schilderijen uit de collectie van het Legermuseum, andere openbare collecties en particulier bezit.

Lees verder >>