Tag: Pas verschenen

Lit: Najaarscatalogus en nieuwe non-fictie bij Vantilt

Eind september verscheen de nieuwe najaarscatologus van Uitgeverij Vantilt. Op de website van Vantilt kunt u de nieuwe prospectus digitaal doorbladeren: http://www.vantilt.nl/indemedia.aspx?idm_id=48.
Met vijf titels die dit najaar verschijnen willen we u hier in Neder-L een beetje laten kennismaken. Als u nadere informatie over een bepaald boek wilt zien, of als u een bepaald boek wilt bestellen, moet u op de titel van het betreffende boek klikken.
Lees verder >>

Lit: Anton van Wilderode, De moerbeitoppen ruischten

Anton van Wilderode, De moerbeitoppen ruischten; documentaire varianteneditie door Edward Vanhoutte.

Op 29 september 2010 verscheen de heruitgave van Anton van Wilderodes debuut De moerbeitoppen ruischten. Deze documentaire varianteneditie presenteert de oorspronkelijke teksten, een overzichtelijk variantenapparaat met genetisch commentaar, bibliografische beschrijvingen van al het overgeleverde bronnenmateriaal en een rijk gedocumenteerde reconstructie van de wordingsgeschiedenis waaronder 116 onbekende en ongepubliceerde gedichten van de jonge Van Wilderode.
Lees verder >>

Web: Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)

Terwijl er in Den Haag aan een regeer- en gedoogaccoord gewerkt werkt, waarvan nog maar moet blijken dat het werkt, wordt er in Amsterdam wekelijks en soms dagelijks gewerkt aan de uitbouw en de verrijking van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT). In behandeling zijn twee onuitgegeven laat-middeleeuwse prozaromans Ponthus ende Sidonie en Valentijn ende Oursson. Die zullen naar verwachting begin volgend jaar worden geïntegreerd.

Regelmatige raadplegers van het REMLT kunnen of zullen gezien hebben aan de datum dat de afzonderlijke letters stilzwijgend ververst worden, maar dat het totaal-bestand minder frequent vernieuwd wordt. Vanavond heb ik het REMLT in zijn geheel ververst.

Om het REMLT te raadplegen — al was het maar voor het vinden van een ongebruikelijke naam voor een kind dat geboren gaat worden — klikke men op [de link onder] de titel van dit bericht. De toegang is gratis en zonder inlognaam en wachtwoord.

Lit: G.F.H. Raat. Literatuur als noodzaak. Willem Frederik Hermans: Facetten van een schrijverschap (A’dam 2010)

Over de schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995) en zijn werk zijn al talloze boeken geschreven. Literatuur als noodzaak van Gerard Raat is echter de eerste studie die de verschillende aspecten van zijn schrijverschap in hun onderlinge samenhang belicht. Aan de hand van zijn verhalende en beschouwende proza laat G.F.H. Raat zien hoe Hermans’ poëtica, thematiek en techniek wortelen in zijn visie op het bestaan. Hermans ziet de literatuur als het ultieme wapen om zijn persoonlijke waarheid in de geest van zijn onwillige medemensen te branden. Literatuur is voor hem een bestaansvoorwaarde en bittere noodzaak. Deze werkelijkheidsconceptie komt tot uitdrukking in zijn thematiek; vruchteloos proberen de personages van Hermans de buitenwereld te overtuigen van hun gelijk in een universum dat geen waarheid kent. Tot slot plaatst Raat het werk van Hermans in een literair-historisch kader.
Lees verder >>

Lit: Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

Bij Uitgeverij Coutinho is verschenen Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs door Bart Bossers, Folkert Kuiken en Anne Vermeer (red.). Een actueel en compleet handboek voor Nederlands als tweede taal.

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs is ontwikkeld door universitaire experts in samenwerking met specialisten van opleidingen en uit de praktijk. De eerste twee hoofdstukken behandelen de context van het leren van een tweede taal en taalonderwijs en -didactiek. In de daarop volgende hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van taalvaardighedenonderwijs aan de orde. Daarna volgt een hoofdstuk over toetsing en evaluatie en ten slotte worden een aantal politieke, onderwijskundige en sociale aspecten van het NT2-onderwijs in een breder perspectief geplaatst.
Lees verder >>

Lit: Tikken tegen de maan – Nieuw boek van Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen verzamelde vijftig schitterende gedichten voor kinderen van Nederlandstalige dichters die debuteerden na 1945, pakweg van Annie M.G. Schmidt tot nu. Bij elk gedicht staat een tekening, telkens van een andere illustrator. Op twee na zijn alle tekeningen gloednieuw en speciaal voor dit boek gemaakt. Zo biedt deze bloemlezing tegelijk een fraaie staalkaart van de Nederlandstalige poëzie voor kinderen en van de moderne illustratiekunst in Nederland en Vlaanderen.

Met o.a.: Annie M.G. Schmidt, Hans Andreus, Willem Wilmink, Wim Hofman, Ed Franck, Wiel Kusters, André Sollie, Eva Gerlach, Daniel Billiet, Elma van Haren, Ted van Lieshout, Pat Donnez, Geert De Kockere, Bart Moeyaert, Klaas Verplancke, Siep Posthuma, Gerda Dendooven, An Candaele, Peter Vos, Paul Verrept, Mance Post, Toon Tellegen, Kaatje Vermeire, Peter van Hugten, Marit Törnqvist, Carll Cneut, Thé Tjong-Khing, Kitty Crowther en vele anderen.

Prijs (verzending en 6% BTW inbegrepen) € 17,50 (België) € 19,50 (Nederland en Europa) € 25,00 (Andere landen) 112 pagina’s.

Lit: SYBERG. De Zoetermeerse Alchemist

In het boek SYBERG. De Zoetermeerse Alchemist wordt een onbekend, pikant stukje geschiedenis van Zoetermeer blootgelegd. Aan de hand van eigentijdse krantenartikelen en teksten van Jacob Campo Weyerman wordt uit de doeken gedaan welke taferelen zich daar in de zomer van 1732 hebben afgespeeld.

Zoetermeer was in 1732 de plaats waar de internationaal beruchte oplichter, de baron van Syberg, was neergestreken. In zijn huis aan de Dorpsstraat vonden drankorgiën plaats. ’s Nachts zette hij de boel op stelten. Zoetermeerse dorpsmadelieven werden verleid. En, als we Syberg mogen geloven, werd in zijn huis goud gemaakt. Syberg was namelijk in het bezit van de steen der wijzen. In Zoetermeer werd de kunst der alchemie bedreven.

Syberg beloofde bankiers en renteniers tegen betaling van een voorschot een gouden toekomst. Ook Zoetermeer kon rekenen op gouden keien in de Dorpsstraat. Maar naar mate zijn schulden toenamen en het goud uitbleef, nam het wantrouwen tegen de eenarmige baron toe. Hij was dan ook weer snel vertrokken.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Antrekoo en kipfilet. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik

Bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp is een bundel verschenen van korte artikelen over taal, van de hand van Frans Lisman (1939). De artikelen zijn deels eerder gepubliceerd in Voeksnieuws, het blad voor Shell-gepensioneerden, en in Onze Taal.

Lisman, die rechten studeerde in Leiden en tot zijn pensionering in bij Akzo Nobel en Shell werkte, stelde in die functie verschillende gedragscodes op, waaronder deNederlandse Sollicitatiecode.

Met een scherp gevoel voor onlogische of ronduit foutieve ontwikkelingen in de taal verzamelde hij daarvan in de loop der jaren talloze voorbeelden. Sinds 2004 publiceerde hij zijn vondsten en kritische commentaren maandelijks in Voeksnieuws, en soms ook in Onze Taal. Veel van zijn artikelen verkondigen de opvatting dat neerlandici minder bereid moeten zijn om recentelijk gemaakte fouten die nog herstelbaar zijn, onder het mom van “taalontwikkeling” tot goed Nederlands te verklaren.

Antrekoo en kipfilee. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik van Frans Lisman.
Uitgever: Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp
ISBN 978-90-804188-8-2
Prijs: € 14,50 (verzendkosten € 2,50 per exemplaar)
Bestellen: www.eenpassievoorboeken.nl

Lit: Dissertatie Ute K. Boonen verschenen over Middelnederlandse oorkondetaal in de 13e en 14e eeuw

De onlangs verschenen dissertatie van Ute K. Boonen biedt een overzicht van de verschriftelijking van het Middelnederlands door het proces van de vertaling van formules uit het Latijn (Vorlagen), van de normering van het Middelnederlands als oorkondetaal (Normierung) en de regionale elementen in de verschillende schrijfdialecten (Sprachgebrauch), met name lexicale verschillen in de verwoording van de notificatio-formule en syntactische verschillen met betrekking tot de werkwoordelijke eindgroep.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Verslagen en Mededelingen van de KANTL, jrg. 120, afl. 1, 2010

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 120, afl. 1, 2010. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan:
1. Het oriëntalisme in de tragedie (17de eeuw)
2. De taalsituatie in Noord en Zuid (18de-19de eeuw)
3. Willems, Ecrevisse en de Kempense teuten (19de eeuw)
4. De schrijfster Rose Gronon (20ste eeuw)
Lees verder >>

Lit: De legende van de Heilige Godelieve: Herkomst en overlevering

Godelieve van Gistel heeft, zo geven de oudste levensbeschrijvingen te kennen, een vreselijk naar leven gehad en is slachtoffer geworden van een wrede moord. Ze was tijdens de Middeleeuwen in het Vlaamse kustgebied vrij populair en tot vandaag de dag zijn er nog veel mensen die belangstelling hebben voor de heilige. Zo is de stad Gistel nog steeds een bedevaartsoord en vindt er jaarlijks een Godelieve-processie plaats die door veel mensen wordt bezocht. In de loop van de eeuwen zijn er onder andere ook toneelstukken ontstaan die het Godelieve-verhaal behandelen en in de schilderkunst komt men de heilige, tenminste in West-Vlaanderen, redelijk vaak tegen. Men gaat ervan uit dat Godelieve echt heeft bestaan. Deze veronderstelling wordt ondersteund door officiële documenten van de graaf van Bonen waarin de naam van haar vader, Heinfriedus, wordt vermeld. Contemporaine opgaven wat haar geboortejaar en sterfjaar betreft zijn niet bekend; waarschijnlijk kwam ze omstreeks 1052 ter wereld en is ze in 1070, op jonge leeftijd, vermoord. In 1084 werd ze heilig verklaard en van de verheffingsakte is een later afschrift bewaard gebleven.

De legende van de heilige Godelieve was het onderwerp van de “Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Ersten Staatsexamens für Gymnasien und Gesamstschulen” geschreven door Paul Jakob Brüggemann onder begeleiding van prof. dr. Amand Berteloot (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Institut für Niederländische Philologie), Münster, 5. Mei 2010.

Lit: De tovenaar Vergilius

Gedurende de Middeleeuwen stond de klassieke Latijnse dichter Vergilius – wiens naam door de middeleeuwers doorgaans als Virgilius gespeld werd, omdat hij een echte ‘man’ was (Lat. vir) – ook bekend als tovenaar. In die hoedanigheid werden vanaf de twaalfde eeuw allerlei wonderlijke activiteiten aan hem toegeschreven. Zo zou hij de misdaad in Rome hebben uitgeroeid en een altijd brandende lamp hebben gemaakt.
Lees verder >>

Lit:: De Leidsche straatschender


De Leidsche straatschender, Of de Roekelooze Student. Editie Rietje van Vliet. Zoeterwoude, Astraea 2010. 176 pgs. Duivelshoekreeks 18. ISBN 978-90-75179-28-6. Prijs: € 19,50 excl. verzendkosten. Te bestellen: uitgeverijastraea@mac.com

De Leidsche Straat-schender (ca. 1679) is een van de vroegste pornografische romans uit de Nederlandse geschiedenis. Het boek verscheen in twee delen en kreeg gedurende de hele achttiende eeuw vele herdrukken. Omdat de handel in subversieve werkjes als dit niet was toegestaan, werd het waarschijnlijk onder de toonbank verkocht.

De hoofdpersoon van De Leidsche Straat-schender is Jodocus, een gesjeesde student medicijnen en een groot liefhebber van drank, dobbelen en dienstmeiden. De roman is een aaneenschakeling van een groot aantal avonturen die hij alleen of samen met zijn medestudenten beleeft.

De lezer wordt getrakteerd op hilarische verhalen over hoe hij dienstboden te slim af is. Over een uitgelubberde hospita die ’s nachts bij hem in bed kruipt. Over hoertjes en hoerenmadammen. Over een triootje met twee ‘nimfjes’. Over verkrachtingsscènes. Over stront, pis en braaksel. Over knokpartijen en over allerlei vernuftige manieren om schijnheiligheid, gierigheid en ijdelheid te bestraffen.
Lees verder >>

Pas verschenen: Awaters spoor

Niels Bokhove. Awaters spoor. Literaire omzwervingen door het Utrecht van Martinus Nijhoff. Deel 18 in de reeks Literaire wandelingen

Tussen 1933 en 1941 woonde Martinus Nijhoff (1894-1953) in Utrecht. Hier schreef hij zijn bekendste werken: ‘De moeder de vrouw’, (‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’), ‘Het kind en ik’, ‘Awater’ en ‘Het uur U’. Lees verder >>

Pas verschenen: Rudi Malfliet: Van den Vos Reynaerde. De feiten.


Van den vos Reynaerde is een vaste waarde in de canon van de Nederlandse literatuur. Op scholen en aan universiteiten staat hij steevast op de leeslijst; wetenschappers buigen zich eeuwen na het ontstaan ervan nog steeds over de diepere gronden en het vernuft dat aan de tekst ten grondslag liggen. Die studie wordt echter grotendeels gevoerd vanuit een literatuurwetenschappelijke invalshoek, waarbij de tekst het middelpunt van de belangstelling is. Lees verder >>

Pas verschenen: bundel Praagse Perspectieven 6

Praagse Perspectieven 6, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 22 en 23 oktober 2009. Onder redactie van Zdenka Hrnčířová, Kees Mercks, Jan Pekelder, Ellen Krol en Jesse Ultzen. Praag: Universitaire pers 2010. 204 blz. ISBN 978-807308-306-9.

In mei 2010 is verschenen de bundel Praagse Perspectieven 6, met lezingen en bijdragen over Nederlandse taal- en letterkunde. Het letterkundige onderdeel is gewijd aan ‘Het beeldverhaal in Nederland, België en Tsjechië’ en het taalkundige aan: ‘Het Nederlands van de 21e eeuw.’ Lees verder >>

Pas verschenen: Ik heb u den Havelaar niet verkocht. Multatuli contra Van Lennep

Nadat Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, de gewezen assistent-resident van Lebak) in het najaar van 1859 zijn Max Havelaar had geschreven, kwam het manuscript in handen van de invloedrijke schrijver Jacob van Lennep. Die zorgde ervoor dat het bij een ‘fatsoenlijke’ uitgever verscheen. Daarvoor moest Van Lennep wel het ‘kopijregt’ op de Havelaar krijgen. De argeloze Multatuli stuurde hem zo’n verklaring. In 1860 verscheen Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Na de verschijning en het succes van het boek betwistte Multatuli Van Lennep het recht op het manuscript. Hij spande een rechtszaak tegen hem aan, die hij ook in hoger beroep verloor.
Lees verder >>

Pas verschenen: Peter van Zonneveld. ‘Max Havelaar – Multatuli. Tekst in Context Reeks’

Peter van Zonneveld. Max Havelaar ‐ Multatuli. Tekst
in Context Reeks. Amsterdam: Amsterdam University Press , mei 2010.
ISBN 978-90-8964-195-3, paperback, 104 pagina’s, rijk geïllustreerd,
EUR 17,50. Een docentenhandleiding verschijnt deze zomer: ISBN
978-90-8964-218-9, EUR 9,95
Max Havelaar van Multatuli wordt beschouwd als een hoogtepunt
van de Nederlandse literatuur.
Lees verder >>

Pas verschenen: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15

Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Red. Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, 260 p., EUR 25.

Dit nieuwe jaarboek bundelt opstellen die het werk van Stijn Streuvels vanuit Europees perspectief benaderen. Die comparatistische invalshoek, die in de Nederlandse literatuurstudie sinds een aantal jaren meer wordt ingenomen, maakt met het oog op de West-Vlaamse schrijver velerlei gevarieerd onderzoek mogelijk. Lees verder >>