Tag: P.H. Ritter

“Omdat ik mijn brood bij elkaar schrijf, worden die vijf bladzijden niet gezien”

De gefnuikte ambities van P.H. Ritter Jr.

Door Marc van Oostendorp

P.H. Ritter jr.(1882-1962) was in zijn dagen de bekendste Nederlandse letterkundige, vooral door zijn boekbesprekingen voor de radio, maar ook door de vele boeken die hij schreef, de grote stukken die hij bijdroeg aan de krant, het Utrechts Dagblad, waarvan hij jarenlang hoofdredacteur was, en de vele en populaire lezingen en cursussen die hij gaf. Toch was hij verbitterd.

‘Weggejaagd hoofdredacteur’ liet hij op een visitekaartje drukken nadat de directie van zijn krant hem had laten weten dat zijn vele activiteiten buiten de deur niet goed verenigbaar waren met de baan voor de krant. “Klakkeloos word ik”, schreef hij toen er in een geschiedenisboek alleen gewag werd gemaakt van een schandaal dat rondom zijn krant was ontstaan en niet van zijn andere activiteiten, “prijs gegeven aan de verachting van het nageslacht! Moet hier niet iets tegen gebeuren.”

Inderdaad heeft er rond Ritter lang een negatief beeld bestaan, als iemand die meer boeken besprak dan hij kon lezen, als iemand die te oppervlakkig was én te commercieel, als iemand met zijn werk voor de AVRO nu niet bepaald de grote literatuur had geholpen. Lees verder >>

Promotie Alex Rutten: ‘De rol van Ritter bij het opvoeden van het volk’

De criticus, journalist en schrijver Dr. P.H. Ritter Jr. (1882-1962), die in zijn tijd een nationale bekendheid was, staat centraal in het proefschrift ‘De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum’ van Alex Rutten, letterkundig onderzoeker aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. In zijn proefschrift laat Rutten zien hoe Ritter het volk gedurende zijn leven probeerde op te voeden met behulp van nieuwe media en organisaties. Op vrijdag 8 juni 2018 verdedigt Rutten zijn proefschrift.

Volgens Alex Rutten zijn twintigste-eeuwse critici en schrijvers die niet vies waren van commercialiteit en populariteit vaak niet of nauwelijks bestudeerd. Dat was ook de aanleiding voor zijn onderzoek. “In zijn tijd was Ritter erg bekend en invloedrijk, een echt fenomeen, maar tegenwoordig is hij nagenoeg vergeten”, aldus Rutten. “Zijn ongekende bedrijvigheid en groeiende bekendheid werden niet door iedereen gewaardeerd. Ritter had een imagoprobleem. Toch bleef hij doorwerken: hij publiceerde het ene boek na het andere, sprak iedere zondag voor de AVRO over literatuur, recenseerde wekelijks boeken voor het Utrechtsch Dagblad en reisde het hele land door om colleges en lezingen te verzorgen.” Lees verder >>