Tag: Overleden

Ove: Cornelis de Deugd overleden

Op 13 augustus 2010 overleed in Spaubeek Cornelis de Deugd, emeritus hoogleraar, in de leeftijd van 84 jaar. Het curriculum van de Deugd mag kleurrijk genoemd worden.Geboren op 14 december 1924 te Alblasserdam bezocht hij na de lagere school de ambachtsschool aldaar. In 1940 verhuisde hij naar Rotterdam, hij bezocht daar de mulo en vervolgens vanaf ongeveer 1945 het Marnix Gymnasium. Die opleiding maakte hij niet geheel af en hij vertrok in 1950 naar Amerika om te gaan studeren aan het Calvin College te Michigan.
Lees verder >>

Ove: Appie Baantjer (16 september 1923 – 29 augustus 2010)

Zojuist is bekend geworden dat op de leeftijd van 86 jaar schrijver Appie Baantjer is overleden. Baantjer is vooral bekend geworden als auteur van de beroemde boeken over de Amsterdamse inspecteur De Cock. Het laatste deel verscheen in 2008. Begin augustus van dit jaar werd bij Baantjer een agressieve vorm van slokdarmkanker geconsteerd. Eerder kampte Baantjer met hartfalen. Zie ook het bericht op de website van de uitgeverij van Baantjer: http://www.uitgeverijdefontein.nl/

Ove: Herman Franke (1948-2010)

In zijn woonplaats Amsterdam is op 14 augustus schrijver en criminoloog Herman Franke overleden. Franke, geboren te Groningen op 13 oktober 1948, studeerde sociologie. Na zijn studie publiceerde hij in verschillende dag- en weekbladen over uiteenlopende onderwerpen. Hij werd in de jaren tachtig benoemd tot hoofddocent aan het Criminologisch Instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam en ontwikkelde zich tot vooraanstaand criminoloog. Lees verder >>

Ove: Henk Vonhoff (1931-2010)

Op 79-jarige leeftijd VVD-prominent Henk Vonhoff overleden. Vonhoff was vooral bekend als politicus en bestuurder. Hij was lid van de Tweede Kamer en werd burgemeester van Utrecht en later commissaris van de koningin.

Vonhoff was ook een groot liefhebber van de vaderlandse geschiedenis. Na zijn HBS-opleiding in Amsterdam behaalde hij vervolgens de M.O.-akte geschiedenis, waarmee hij lesbevoegdheid kreeg. Van 1957 tot 1967 was hij werkzaam als geschiedenisleraar. Vonhoff publiceerde over onder meer Vondel, Hooft en Willem van Oranje. Vooral voor het werk van Vondel had hij veel waardering. De columns die hij schreef voor De Gooi- en Eemlander eindigde hij altijd met een citaat van Vondel. Zijn laatste column verscheen voor de zomervakantie. Vonhoff overleed op 25 juli 2010 na een kort ziekbed in zijn woonplaats Hilversum .

Ove: Hans den Besten (1948-2010)

Zojuist is bekend geworden dat prof. dr. J.B. (Hans) den Besten in zijn woonplaats Amsterdam overleden is.

Den Besten was tijdens zijn hele werkzame leven verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij na een kandidaats Nederlandse Taal- en Letterkunde, Algemene Taalwetenschap gestudeerd had. Hij doceerde onder andere Nederlandse, Duitse en Algemene Taalwetenschap. De laatste jaren was hij deeltijds UHD voor Algemene Taalwetenschap en deeltijds UD voor Afrikaanse Taalwetenschap. Bovendien bekleedde hij een bijzonder hoogleraarschap in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Lees verder >>

Ove: In memoriam Ari Wesseling

In Memoriam: Ari Wesseling (Schiedam, 16 februari 1948 – Amsterdam, 2 juli 2010)

Vrijdagavond 2 juli 2010 is, totaal onverwacht, Ari Wesseling overleden. Zijn vrouw trof hem thuis aan in een stoel.
Diezelfde middag nog had ik hem gesproken in de bibliotheek van het PC Hoofthuis van de UvA. Hij zat tussen twee boekenkasten van de afdeling Neolatijn, opgewekt en ogenschijnlijk blakend van gezondheid. Op zijn schoot lag – hoe kon het ook bijna anders – een opengeslagen deel uit de omvangrijke Opera Omnia van Erasmus, waaraan hijzelf een zeer positief ontvangen deel over de Adagia heeft bijgedragen. Lees verder >>

Ove: Jan Blokker (27 mei 1927 – 6 juli 2010) overleden

Zojuist is bekend geworden dat journalist en schrijver Jan Blokker in zijn woonplaats Amsterdam is overleden. Blokker is 83 jaar geworden. Blokker begon in de jaren vijftig als verslaggever bij Het Parool. Bekendheid kreeg hij toen hij eind jarig zestig als columnist aantrad bij de Volkskrant. In 2006 stapte hij over naar NRC Next en NRC Handelsblad.

Blokker heeft meerdere onderscheidingen ontvangen voor zijn geschreven werk. In 1950 ontving hij de Reina Prinsen Geerligsprijs voor zijn debuutnovelle Séjour. In 2003 mocht hij de Gouden Ganzenveer in ontvangst nemen en ook ontving hij twee keer een Gouden Kalf.

In memoriam Wouter Voskuilen.

Op 20 mei 2010 overleed te Amsterdam op 82-jarige leeftijd Wouterus Wilhelmus Franciscus Voskuilen (geboren 15 november 1927 in Heeten), voormalig medewerker taalkunde aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Wouter trad eind jaren ’50 toe tot de staf van de hoogleraar W.Gs Hellinga, die in verband met de oprichting van de universitaire M.O.-opleiding in de cursus 1958-59 sterk werd uitgebreid. Aan aankomende neerlandici heeft hij vele jaren colleges grammatica en taalkundige tekstinterpretatie gegeven. Lees verder >>

Overleden: Driek van Wissen (1943-2010)

Op 66-jarige leeftijd is voormalig Dichter des Vaderlands Driek van Wissen overleden. Van Wissen is in 1943 geboren in Groningen. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en was werkzaam als docent Nederlands aan dr. Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Daarnaast was Van Wissen actief als dichter. In 1987 ontving hij de Kees Stip Prijs voor zijn poëzie. In 2005 werd hij gekozen tot de nieuwe Dichter des Vaderlands en volgde daarmee Gerrit Komrij op. Driek van Wissen overleed afgelopen vrijdag 14 mei te Istanbul aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zie voor meer informatie over zijn leven en werk: http://www.driekvanwissen.nl/

In memoriam John Peereboom (1924-2010)

Mieke Smits-Veldt

Op 27 maart 2010 overleed te Amsterdam de schrijver, criticus en journalist John James Peereboom (*Londen 14 november 1924). Van veel mensen spijt het mij dat ik ze niet eerder heb leren kennen, maar John kon dat goedmaken. Met zijn milde zelfspot en subtiel geformuleerde waarnemingen is ook zijn jongere ik nog steeds aanwezig in zijn gebundelde journalen en in de autobiografische overdenkingen in al die afleveringen van Hollands Maandblad die wij hier thuis hebben bewaard. Lees verder >>

Thilde Stuiveling overleden

Op 24 april 2010 overleed in het Rosa Spier Huis te Laren Mathilde Stuiveling, geboren jkvr. Van Vierssen Trip, geboren te Rotterdam op 28 maart 1907. Sinds Thilde van Vierssen Trip begin jaren ’30 in de Groningse collegebanken Garmt Stuiveling ontmoette, heeft zij – dochter van een Rotterdamse rechter – zich ogenschijnlijk gedragen als de vrouw van de zoon van de Gronings-Friese schoolmeester met SDAP-voorkeur, Pieter Stuiveling. Lees verder >>