Tag: Over taal

Het archief van Over taal staat online

Enkele weken geleden werd het digitale archief van het tijdschrift Over taal online gezet. Het gaat hierbij over alle integrale nummers en een aantal losse artikels uit de periode 2004-2017. Het register voor de periode 1997-2017 zal over enkele maanden worden toegevoegd.

Over taal?

Het Vlaamse populairwetenschappelijke tijdschrift Over taal heeft 56 jaar lang bestaan, waarvan 20 jaar onder deze titel, tot uitgeverij INNI in 2017 meldde dat ze ermee ophield. Reden: het tijdschrift paste niet meer binnen het portfolio van de uitgeverij, dat intussen steeds meer juridische en minder taalkundige uitgaves telde. In december 2017 is dan het laatste nummer verschenen. Lees verder >>

Het einde van het taaltijdschrift Over taal (na 56 jaar)

‘Lippendienst, je vindt dat ook bij de academische overheden. Popularisering vinden ze belangrijk. Zogezegd. Wel: honoreer dat dan! Desnoods met 0,1 of 0,01 punt voor een populariserende publicatie. Ik heb er zo stilaan mijn buik van vol, van al die ”lippendienst”. Kijk, ik heb ook in mijn privéleven al te veel “schone schijn” meegemaakt. Dat tekent een mens op den duur. Ik wil dat gewoon niet meer.’

‘Er moet gewoon een initiatief blijven komen van onderuit. Want enkel zo zal het kunnen werken. Van hogerhand moet je niet veel verwachten. Het zal van de ‘basis’ moeten komen. De Gentse psycholoog Paul Verhaeghe schrijft daar zeer rake dingen over in zijn laatste boek, Autoriteit. Ik hoop dat we daar dus eindelijk vanuit de basis volop steun voor krijgen. Er zijn duizenden mensen professioneel met taal bezig.’

Dat zegt hoofdredacteur Filip Devos in een (afscheids)interview in het laatste nummer van Over taal. U kunt dat interview (en trouwens het hele laatste (terugblik)nummer) integraal lezen op https://tijdschriftovertaal.wordpress.com/. Lees verder >>

Nieuw nummer van Over Taal verschenen

Zanzu.be. Seksuele voorlichting in 14 talen

Hoe vertel je een Iraanse vrouw dat de pil geen bescherming biedt tegen infecties? Hoe kan een Syrisch koppel zich voorbereiden op een bevalling in België? Of hoe vertel je een Afghaanse man dat mensen van hetzelfde geslacht in België kunnen huwen? De communicatie met anderstalige migranten over seksualiteit en seksuele gezondheid loopt niet altijd van een leien dakje. Toch is die volgens Sensoa vzw, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, essentieel. Om de kennis van kwetsbare migranten rond seksuele gezondheid te verhogen, lanceerde Sensoa vzw eind 2015 in samenwerking met het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie BZgA de 14-talige website Zanzu.be. Een onderzoeksteam van de Universiteit Gent evalueert nu of de website haar doel bereikt.

 De bijdrage van Pauline Van Daele, July De Wilde, Ellen Van Praet, Katrijn Maryns en Kaat Van Bosstraeten in het nieuwe nummer van Over taal kunt u integraal lezen op www.overtaal.be.

Verder in het nieuwe (en voorlaatste) nummer van Over taal (jrg. 56, nr. 4, 2017) Lees verder >>

Nieuw nummer Over taal

Hoe effectief zijn universitaire toelatingsvoorwaarden voor internationale studenten? 

‘Dit onderzoek had tot doel enkele belangrijke assumpties die aan de basis liggen van het toelatingsbeleid van Vlaamse universiteiten onder de loep te nemen. Uit de resultaten blijkt dat lang niet alle veronderstellingen empirisch hard te maken vallen. De toelatingscriteria bieden geen garantie op studenten die voldoende taalvaardig zijn, en ze garanderen evenmin dat studenten die niet toegelaten worden niet taalvaardig genoeg zouden zijn.’

Dat schrijft Bart Deygers in het nieuwe nummer van Over taal. Die bijdrage kunt u integraal lezen op www.overtaal.be. 

Verder in het nieuwe nummer van Over taal (jrg. 56, nr. 3, 2017):  Lees verder >>

Het einde van ‘Over taal’

Uitgeverij INNI trekt de stekker uit het tijdschrift ‘Over taal’, het enige taalwetenschapspopulariserende tijdschrift in Vlaanderen. Jammer. Het doet pijn na een dikke tien jaar hoofdredacteurschap. Wat de toekomst brengt, weten we niet.  Op de foto (vlnr): uitgever Bruno Scheers, redactielid Albert Oosterhof, en hoofdredacteur Filip Devos.

(Foto en tekst overgenomen van de Facebook-pagina van Over taal.)

Deze week verschijnt: nieuw nummer Over taal

Interview: ‘Guillaume Van der Stighelen: Taal moet altijd imperfect zijn’ (door Christophe Bell)

Een interview met de medeoprichter van het internationale reclamebureau Duval Guillaume, nu onder meer singer-songwriter van de Antwerpse Grungblavers. Een gesprek over dialect en schoonheid, over cultuur en onderwerping. Het interview werd afgenomen/geschreven door een taalstudent! Chapeau!

Taalwerk: ‘West-Vlamingen en het muggengeheugen: feiten en fictie’ (door Anne-Sophie Ghyselen)

De West-Vlaamse g/h-wissel breidt uit! ‘Dat het kenmerk niet uniek is voor West-Vlamingen, komt amper ter sprake. Tijd voor opheldering.’ Lees verder >>