Tag: Oraties

Nederlandse letterkunde: een zonnige toekomst

Door Mathijs Sanders

Laat ik maar bekennen dat de lof die Bram Lambrecht mijn boek Europese papieren toezwaait in zijn recensie voor het tijdschrift Internationale Neerlandistiek (2019-2) mij niet onbewogen laat. De bespreking verwoordt precies wat ik met dat boek beoogde, namelijk het leveren van een bijdrage aan de het onderzoek binnen ons vakgebied naar de internationale dimensies van literatuur in Nederland en ‘meer mensen warm [te] maken voor ons werk’ (vooral die eerste persoon meervoud in de recensie bevalt mij zeer). ‘Het [boek] zet radicaal en systematisch in op een transnationale neerlandistiek en bewijst dat een dergelijke werkwijze tot nieuwe inzichten leidt.’

Lees verder >>

Spreken voor leken in 45 minuten

Door Marc van Oostendorp

Op donderdag 25 oktober 2018 sprak ik mijn oratie uit als hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De oratie ging over het belang van onderwijs in taalvaardigheid in combinatie met kennis van taal; hij was op een aantal manieren speciaal bedoeld voor het publiek in de aula. Uit deze gemonteerde registratie (die iets korter is geworden dan 45 minuten) krijg je hopelijk toch een indruk van de inhoud.

(Bekijk deze video op YouTube.)

Twee Nijmeegse oraties in de neerlandistiek: Lotte Jensen en Marc van Oostendorp

Op 25 oktober 2018 houdt Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie, zijn oratie in Nijmegen, met als titel Spreken voor leken in 45 minuten. Dit is een openbare bijeenkomst; u kunt hier meer informatie vinden en zich hier aanmelden.

Iets meer dan een week later, op 2 november, is de oratie van Lotte Jensen, als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, ook al aan de Radboud Universiteit. De titel van haar oratie: Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd. Meer informatie volgt snel; u kunt zich wel hier al aanmelden!

Oratie Nicoline van der Sijs online

Gisterenmiddag sprak prof. dr. Nicoline van der Sijs in Nijmegen haar oratie uit, De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen.

In haar oratie gaat Van der Sijs in op de E-Humanities en de nieuwe toekomst van oude teksten. Digitale onderzoeksmethoden zijn binnen de geesteswetenschappen sterk in opkomst. De verwachtingen zijn hooggespannen, zowel bij onderzoekers als bij subsidiegevers. Terwijl de computer met moderne teksten al redelijk uit de voeten kan, zijn er voor oude teksten nog veel moeilijkheden te overwinnen.

De tekst van deze oratie staat inmiddels online.

Oratie Nicoline van der Sijs: digitale technologie in historisch-taalkundig onderzoek


Op donderdag 27 maart 2014 houdt Nicoline van der Sijs haar oratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onder de titel De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen. Van der Sijs is sinds januari 2013 hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit.
In haar oratie laat Nicoline van der Sijs zien hoe digitale technologie ondanks beperkingen met succes kan worden gebruikt om oude en nieuwe historisch-taalkundige onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo geeft ze antwoord op de oude vraag in hoeverre de gezaghebbende Bijbelvertaling uit 1637, de zogenoemde Statenvertaling, in taalgebruik volgend of leidend is geweest. De mythe wil dat de Statenvertaling grote invloed heeft uitgeoefend op de Nederlandse standaardtaal. Uit digitaal onderzoek blijkt echter dat de Statenvertaling bij verschijnen al archaïsch was, in ieder geval voor wat betreft het gebruik van naamvallen. Haar conclusie is dat historische taalkunde en digitale onderzoeksmethoden een gelukkige combinatie vormen: de nieuwe onderzoeksinstrumenten werpen vaak een verrassend nieuw licht op oude, fundamentele vragen rond taalverandering.

Lees verder >>

Oratie Arnoud Visser: Literaire roem in de renaissance


Op woensdag 27 november om 16.15 uur zal Arnoud Visser in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht zijn oratie houden, onder de titel In de gloria. Literaire roem in de Renaissance.
Arnoud Visser is in september 2012 benoemd als profileringshoogleraar ‘Tekstuele cultuur in de Renaissance van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden’, een leerstoel ingesteld vanwege het Algemeen-Nederlands Verbond.

Bron: Universiteit Utrecht