Tag: opleiding

Houd Nederlands in Amsterdam!

Door Marc van Oostendorp

Wat is er in Amsterdam aan de hand? Twee weken geleden werden we opgeschrikt door de mededeling dat aan de VU de opleiding Nederlands te weinig studenten lijkt te trekken, maar vorige week kwam er al even verontrustend nieuws van de UvA.

De decaan van de Faculteit voor Geesteswetenschappen, Fred Weerman lijkt in een opiniestuk in Folia naar aanleiding van de commotie te pleiten voor het opheffen van de opleiding Nederlands. Hij ontkent eerst expliciet dat zoiets de bedoeling is (‘dat is aan de UvA niet aan de orde’), om dan in de rest van het stuk de lezer met zachte hand te leiden naar de conclusie dat het toch zal gebeuren en dat dit ook een goede ontwikkeling zou zijn. In plaats van een vak als Nederlands zou er een ‘brede bachelor’ kunnen komen. Dat is dan tegelijkertijd een mooie aanleiding om de lerarenopleiding voor Nederlands ook voor andere studenten open te stellen.

Het is een opiniestuk en dus niet meteen beleid. Weerman is een bedachtzaam man. Maar het feit dat een dergelijke opinie door een decaan naar voren wordt gebracht op een moment dat er discussie is over de opleiding, geeft te denken.

Lees verder >>