Tag: NVT

100 studenten, 30 landen, 1 taal: Nederlands


Elk jaar vindt er een taalwonder plaats: op de 60e zomercursus Nederlandse Taal & Cultuur voor internationale studenten gebeurde het opnieuw. 100 talentvolle studenten uit 30 landen kregen drie weken lang de gelegenheid om niet alleen hun gevorderde Nederlands bij te spijkeren volgens een uitgekiend lesprogramma, maar moesten ook de koetjes en kalfjes delen in ’t Nederlands: in de kantine, in de slaapkamer, in het centrum van Den Haag, op het fietspad naar Utrecht.

Vooral op het fietspad: er is geen tijd om na te denken: of je nu Russisch, Oekraïens, Kroaat of Serviër, Indonesiër of Argentijn bent: je moet reageren in het Nederlands, op z’n Nederlands.

Dat is de speciale ‘formule’ van de Zomercursus van de Taalunie. De vreemde taal is niet alleen een instrument tot communicatie, maar wordt ook een noodzakelijkheid om te zeggen wie je bent, wat je gevoelens en gedachten zijn. Zoiets is in je moedertaal al niet gemakkelijk, maar deze zomercursus zorgt er juist voor dat deze alchemie ontstaat: in een luttele drie weken wordt de vreemde taal eigen.

Lees verder >>

Door Franse en Taalunie-bezuinigingen dreigt het Nederlands in Noord-Frankrijk te stagneren

APNES (docentenvereniging middelbaar onderwijs Noord-Frankrijk)

Naast de recente plannen van de Franse overheid om het secundair onderwijs in de onderbouw te hervormen (waardoor de positie van het Nederlands als tweede vreemde taal op de helling komt te staan), is er in onze grensregio ongerustheid ontstaan over de gevolgen van de bezuinigingen die de Taalunie onlangs heeft aangekondigd.

Als docent en assistent-inspecteur houd ik me naast lesgeven bezig met het begeleiden en evalueren van het veertigtal docenten dat in Noord-Frankrijk in het middelbaar onderwijs werkzaam is. In die hoedanigheid heb ik regelmatig contact met de mensen van de Taalunie, met name die van het Taaluniecentrum in Brussel die zich sterk maken voor de ontwikkeling van het onderwijs van het Nederlands in de grensgebieden (waarvan één deels gedetacheerd werkzaam in Lille). Mede dankzij deze samenwerking heeft het Nederlands zich in Noord-Frankrijk kunnen ontwikkelen: het aantal scholen (50), leerlingen (2.000) en vakbekwame docenten (40) stijgt gestaag.

Gratis online ‘Introduction to Dutch’


Sinds vorig jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen een zogenaamde massive open online course Nederlands ontwikkeld op het platform van FutureLearn. De ‘Introduction to Dutch’-cursus werd voor de eerste keer aangeboden in maart. Toen volgden wereldwijd meer dan 33.000 mensen deze cursus. De cursus is op 1 juni jl. weer van start gegaan. Op dit moment leren bijna 15.000 mensen de basisbeginselen van het Nederlands.
De leerders komen overal vandaan en maken in drie weken tijd kennis met de  Nederlandse taal en cultuur, leren de grammatica en krijgen een basiswoordenschat op weg naar A1. In de MOOC is er zowel aandacht voor lezen en luisteren als voor de productieve vaardigheden schrijven en spreken. Meedoen kan gedurende de drie weken dat de MOOC wordt aangeboden. Daarna blijft het cursusmateriaal beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.futurelearn.com/courses/dutch/
De universiteit heeft ook een video gemaakt over de MOOC. De video is hier te zien.

Vacature: docent Nederlands in Veliko Tarnovo (Bulgarije)

Met spoed gezocht: een avontuurlijke (net) afgestudeerde letterkundige, liefst Neerlandicus, die het leuk lijkt om gedurende 1 studiejaar Nederlandse les te geven aan de universiteit van de mooie oude hoofdstad van Bulgarije, Veliko Tarnovo.

Het studiejaar begint in oktober 2015. In juni 2016 start de zomervakantie, met mogelijk in september 2016 herexamens. Je geeft ca. 16 uren per week les aan gemotiveerde eerste-, derde- en vierdejaars studenten Toegepaste Taalwetenschappen, die Nederlands als keuzevak volgen. Het salaris is voor Nederlandse begrippen aan de lage kant, maar aangevuld met een subsidie (die al geregeld is), kan je er in Bulgarije ruimschoots van rondkomen.

Als je zin hebt in een spannende, leerzame ervaring, dan is dit een echte buitenkans!

Neem voor meer informatie contact op met Nikolay Popov, hoofd van de vakgroep Nederlands. Je kan hem natuurlijk ook meteen je gegevens en je CV mailen: dutch.centre@uni-vt.bg.

De kracht van, en liefde voor taal

door Miet Ooms

Als docent Nederlands voor Anderstaligen probeer ik mij zoveel mogelijk in te leven in de situatie van mijn cursisten. Enerzijds betekent dat voor mij de moeilijkheidsgraad van mijn taal inschatten aan de hand van de moedertaal en de verdere talenkennis van de cursist. Dat is vrij eenvoudig als mijn cursist het Engels, Duits en/of Frans beheerst, dan koppel ik terug naar die talen en zoek ik zo een link. Het is moeilijker als de beheersing van die talen er niet of onvoldoende is en als ikzelf de moedertaal van de cursist niet ken. Dan is het moeilijk om te voorspellen waar de cursist precies problemen zal ondervinden. Ik heb afgelopen weekend bijvoorbeeld geleerd dat het Turks geen onderscheid kent in grammaticale geslachten. Geen wonder dus dat het gebruik van het lidwoorden en de correcte verbuiging van het adjectief in het Nederlands grote problemen voor hen oplevert.

Lees verder >>

Morgen ik ga rijden naar mijn werk als het sneeuwt niet

Onlangs zond Canvas de tweede reeks uit van het knappe taalprogramma Man over Woord. In een van de afleveringen legden enkele anderstaligen die Nederlands geleerd hadden uit wat zij zo moeilijk vonden aan onze taal. Ik heb mijn huidige cursiste Nederlands (een hoogopgeleide beginner) dit filmpje getoond en ze kan zich er volledig in vinden, zeker in de opmerking over die zinsstructuur. Ondanks haar ruime talenachtergrond (ze is viertalig Italiaans-Grieks-Frans-Engels, dat zijn drie verschillende taalfamilies), worstelt ze er enorm mee. Vooral de bijzinsvolgorde is compleet onnatuurlijk voor haar. Net zoals voor alle andere Engels- en Franstaligen. En dat is van belang, want uiteindelijk beheersen veel, zo niet de meeste anderstaligen die hier in Nederland of Vlaanderen Nederlands leren minstens een van die twee talen. Waar gaat het eigenlijk over?
Lees verder >>