Tag: NVT

Pas verschenen: オランダ語の基本

Nieuw leerboek Nederlands in het Japans

Door Anne Dykstra

Van de Germanist Makoto Shimizu  is onlangs een nieuw leerboek Nederlands voor gevorderden verschenen. De doelgroep bestaat uit Japanstaligen die zich willen verdiepen in het Nederlands. Shimizu (1958) is sinds 2000 hoogleraar taalkunde aan de Faculty of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University. Hij beheerst mondeling en schriftelijk verschillende talen, waaronder Duits, Nederlands en Fries. Hij is in 2006 gepromoveerd op Grammatika fan it Westerlauwersk Frysk: in systematyske beskriuwing fan in moderne Noardseegermaanske taalstruktuer.

In een kort interview via e-mail vroeg ik hem of hij een idee heeft hoeveel mensen er in Japan belangstelling voor het Nederlands hebben. Op mijn in het Fries gestelde vraag antwoordt hij: ‘Ik bin der net alhiel wis fan. Neffens my bestiet der gjin statistyk foar, mar ik tink dat der in soad minsken binne dy’t besykje (wolle) om Nederlânsk te learen. Yn Japan binne der op ’t stuit yn totaal mear as 10 grammatika’s Nederlânsk en 2 wurdboeken Nederlânsk-Japansk te keap. Fierders hawwe wy inkelde lytse wurdboeken en oefenboeken Nederlânsk ta ús foldwaan. Dizze feiten litte sjen dat de Japanners al sûnt 400 jier altiten grutte niget hawwe oan it Nederlânsk en de Nederlânsktalige kultuer.’

Lees verder >>

Duitse Volkshochschulen bestaan 100 jaar; een lofzang.

Door Esther Bouma

100 Jahre Volkshochschule: de postzegel

De Duitse Volkshochschulen (900 totaal) bestaan dit jaar 100 jaar en dat wordt natuurlijk op veel plaatsen gevierd. Omdat op veel van deze Volkshochschulen Nederlands wordt aangeboden, zijn ze een belangrijke multiplicatorfactor van het Nederlands in Duitsland en is het daarom de moeite waard dit jubileum onder de aandacht te brengen. 

In de Duitse grondwet is de zogenaamde Bildungsauftrag door de staat verankerd. Niet toevallig dus dat Prof. Dr. Dr. Andreas Voßkuhle, de president van het Bundesverfassungsgericht, één van de sprekers was op de jubileumsbijeenkomst op 13 februari j.l. in Frankfurt en in zijn toespraak de woorden sprak: 

Eine komplexer werdende Welt braucht aufgeklärte Bürger. Aufgeklärte Bürger sind neugierig. Das ist das Staatsbürgerideal des Grundgesetzes. Dieser selbstbestimmte, zur kritischen Reflektion fähige, neugierige Bürger des Grundgesetzes steht der modernen Welt nicht hilflos gegenüber. Wenn wir heute 100 Jahre Volkshochschule feiern, ehren wir genau diesen Geist. Die Idee der Volkshochschule steht für eine Einrichtung, die Neugier stillen will, und für die Bildung nicht mit dem Schulabschluss beendet ist. Mit anderen Worten, ein Ort des Dialogs und der Offenheit für Neues – auch für ältere Generationen.

Bron

Lees verder >>

Basta pasta!

Door Marc van Oostendorp

Peppa Pig wil tot wanhoop van papa niet slapen want de zon schijnt.

Nene is vijf jaar, ze is geboren in Hongarije, en ze is net begonnen met Nederlands te leren. Dat is een behoorlijke opgave omdat ze niet alle mogelijkheden heeft gekregen om haar Hongaars net zo te ontwikkelen als een andere vijfjarige. Ze kan verschillende medeklinkers nog niet zeggen, zoals de l, de r, de j en de v (die in het Hongaars wel wat weg heeft van een w), waar andere kinderen dat al wel kunnen.

Ze moet daar allerlei nieuwe klanken bij leren. De Nederlandse g bijvoorbeeld. Soms vervangt ze die door een h (“Papa hek”) en in andere gevallendoor een k (“Reken”). Allebei die vervangingen zijn te begrijpen: de h behoudt de wrijving in de klank en de k wordt juist ongeveer op dezelfde plaats in de mond gemaakt als de g. Wanneer ze wat doet (ze zegt altijd hek, ze zegt altijd reken), en waarom, daar heb ik nog te weinig datapunten voor. Lees verder >>

Nem slapen!

Door Marc van Oostendorp

Nene is vijf jaar, ze is geboren in Hongarije, en ze is net begonnen met Nederlands te leren. Ze begint met woorden die ze nuttig vindt. Hoewel ze best begrijpt wie ik bedoel als ik hondje en poesje zeg, vindt ze die woorden te raar om te herhalen. Die beestjes heten immers kutya en cica, en iedereen die ze kent begrijpt wat ze bedoelt. Er is dus geen reden om iets anders te zeggen.

Anders is dat met woorden waarmee ze een effect kan bereiken. Met aardbeien en appel verkrijgt ze sneller resultaat met dan met epen en alma en dat werd dan ook haar eerste actieve woord Nederlands; Skinner heeft toch niet helemaal voor niets geleefd. Zulke dingen gelden ook voor bepaalde abstractere concepten, zoals lekker, vies en mooi, die duidelijk kunnen maken waarom bepaalde zaken in de supermarkt wel of niet moeten worden aangeschaft. Iets wat heel abstract is, maar Nene heel snel heeft geleerd: het verschil tussen op (het eten is op) en klaar (ik ben klaar met eten).

Een tussenstatus heeft speeltuin; ze weet dat de volwassenen die haar begeleiden begrijpen als ze vraagt om de játszótér, en dus gebruikt ze dat woord, maar als die volwassenen in lopende spraak de Nederlandse versie gebruiken (‘Als ze dan zo graag wil, kunnen we misschien vanmiddag nog heel even naar een speeltuin hier in de buurt gaan’), reageert ze daar onmiddellijk op.

Zoals ze sowieso dingen duidelijk oppikt. Ze kijkt naar een aflevering van Peppa de Big, die haar grotendeels moet ontgaan, omdat hij over een planetarium gaat en allerlei termen bevat die ze nooit heeft gehoord. Maar zodra koekjes zegt, zegt Nene ook: koekjes.

Lees verder >>

Taalonderwijs aan nieuwkomers in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Vlaanderen. Een online inventarisatie van ‘good practices’

Door Jacomine Nortier

Trots op mijn studenten! In het laatste onderwijsblok van studiejaar 2017-18 werd de cursus Taalonderwijs aan Nieuwkomers voor het eerst aangeboden. Het maken van een gezamenlijk geschreven document was de afsluitende opdracht bij deze cursus. De studenten hebben in kleine groepjes gezocht naar online informatie in landen en regio’s die ze zelf hadden uitgekozen, namelijk Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Vlaanderen. Dit alles op basis van de volgende vijf sturende vragen:

 1. Hoe is het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers georganiseerd?
 2. Wat is de rol van de moedertaal en hoe wordt die betrokken bij het onderwijs?
 3. Hoe worden getraumatiseerde kinderen opgevangen?
 4. Hoe is de relatie tussen scholen en ouders en is er sprake van ouderparticipatie?
 5. Welke taalleerbevorderende activiteiten zetten scholen in voor nieuwkomers?

Lees verder >>

Vacature voor een native Dutch speaking (assistant/associate) professor aan de Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea

VACANCY
SEOUL, SOUTH KOREA (deadline Thursday 26 Oct 2017)

NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/associate) professor
of Department of Dutch
Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, South Korea

Email: hufs.nederland@hufs.ac.kr TEL: 82 (0)2 2173 2288

1. Position: NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/ associate) professor in Dutch Area Studies

We expect that he/she

 • is a native speaker
 • is able to teach ‘Dutch area studies’ subjects (e.g. Dutch International Relations, Dutch Cultural history, Dutch Current Issues etc.)
 • helps with Dutch language practices (speaking & writing)
 • has a PhDdiploma. Or a MA-Diploma with teaching experiences
 • is able to publish (at least) one academic article per year.
 • helps with administrative work and cultural activities for the department etc.

2. Contract Period: March 1, 2018 – February 28, 2019 (The contract may be extended every 1 year) Lees verder >>

Ambassadeurs voor onze moedertaal, dat zijn jullie!

Door Anne de Paepe, rector Universiteit Gent en Yves T’Sjoen (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands)

Onderstaande tekst werd vrijdag uitgesproken tijdens de slotbijeenkomst van de Taalunie Zomerschool Nederlands voor buitenlandse studenten in Gent.

Geachte dames en heren,
beste studenten van de Taalunie Zomercursus Nederlands,

Sta ons toe ter gelegenheid van de slotmanifestatie van de 62e Taalunie Zomercursus Nederlands een huizenhoog cliché te formuleren. Omdat het een cliché is, bevat het ontegensprekelijk een grond van waarheid. Anderstaligen die ervoor kiezen in het buitenland een taal te leren, de literatuur van die taal te ontdekken en zich onder meer te verdiepen in de woordenschat en de grammatica, zijn de beste ambassadeurs van die taal. Het selecte gezelschap van 120 studenten, hier in feeststemming verzameld en de voorbije twee weken enthousiaste en bijzonder betrokken zomercursisten aan de Universiteit Gent, is niet minder dan een staalkaart van die vele ambassadeurs voor het Nederlands.

Lees verder >>

Feest van de internationale neerlandistiek in Gent

Door Yves T’Sjoen

Van 30 juli tot 12 augustus organiseren de Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs de 62e zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep. In totaal honderdtwintig niet-moedertaalsprekers Nederlands volgen gedurende twee weken aan de Universiteit Gent een reeks workshops van het vaste docententeam en lezingen door gastsprekers. Ze lopen daarnaast twee dagen stage in bedrijven, culturele instellingen en op krantenredacties. Aan het einde van de stageweek, tijdens het slotevenement, presenteren de studenten hun posters waarin verworven competenties en stageopdrachten voor een breed belangstellend publiek aanschouwelijk worden gemaakt. Tijdens de immer feestelijke slotmanifestatie reiken de docenten en het publiek prijzen uit voor de meest aantrekkelijke posterpresentaties.

Nederlandse taalvaardigheid

Na een intensief voorbereidingstraject met videocolleges, taalcursussen en specifieke werkopdrachten door eigen docenten zijn de buitenlandse studenten de voorbije weken en maanden klaargestoomd voor een taalbad Nederlands en – voor de meesten – eerste contacten met de maatschappelijke en culturele omgeving van de Lage Landen. Lees verder >>

Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie: Professionalisering van het NVT-onderwijs in de Cariben

Oranjestad – 22 – 24 november 2017

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de vierde CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 november aanstaande op de Universiteit van Aruba.

Het thema van de conferentie is ‘Professionalisering van het NVT-onderwijs in de Cariben’.

De positie van het Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk is inmiddels geëvolueerd van officiële taal tot noodzakelijke minderheidstaal. Voor het onderwijs is deze ontwikkeling van groot belang. Uit het rapport NVT Overzee, uitgevoerd door de Taalunie in 2016, blijkt eens temeer dat er veel behoefte is aan een duidelijk taalbeleid, aan professionalisering van docenten, materiaal dat inspeelt op de eilandelijke context en een didactische aanpak die aansluit bij de digitale belevingswereld van de cursist. Bovendien moet werk gemaakt worden van onderwijs in het Nederlands dat niet langer uitgaat van Nederlands als moedertaal maar Nederlands als vreemde taal. Lees verder >>

Oproep: Medeauteur gezocht Arabisch-Nederlands idioomboek

Ik zoek een medeauteur voor het samenstellen van een Nederlands corpus dat de basis moet vormen voor een Arabisch – Nederlands idioomboek. Het Nederlandse corpus zal door de Arabist Mohammed Idoe naar het Standaard Arabisch worden vertaald. Het boek is in de eerste instantie bedoeld voor syrische inburgeraars, kan echter ook gebruikt worden door studenten Arabische Taal- en Cultuurwetenschappen. Het boek zal deel uitmaken van een bestaande methode die door de meeste inburgeraars wordt gebruikt. Dit corpus kan in een later stadium tevens gebruikt worden voor andere talen. Tevens zal een grammaticaal compendium van het Nederlands moeten worden gemaakt, dat of afzonderlijk of als bijlage bij het idoomboek zal verschijnen.

Profiel: Neerlandicus liefst uit de wetenschappelijke gemeenschap, taalkundig goed onderlegd, liefst gespecialiseerd in Nederlands als Tweede Taal, toepassing van de woordfrequentielijsten en een overtuigd aanhanger van idioomverwerving mede als basis voor een goede taalbeheersing. Lees verder >>

Vacature: Dutch Teaching Assistant, Sheffield (GB)

University of Sheffield – School of Languages and Cultures

Contract Type: This post is fixed-term with a start date of 1 September 2017 and an end date of 30 June 2018.

Working Pattern: Part-time, working 17.5 hours per week, working pattern to be agreed. Lees verder >>

Vacature native Dutch speaking professor aan de Hankuk University of Foreign Studies, Zuid-Korea

VACANCY

SEOUL, SOUTH KOREA
(deadline 24 April 2017)

NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/associate) professor
of Department of Dutch
Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, South Korea

Email: hufs.nederland@hufs.ac.kr TEL: 82 (0)2 2173 2288

1. Position: NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/ associate) professor

in Dutch Language / conversation (Language Faculty)

Lees verder >>

De deskundigen hebben het weer gedaan

Door Marc van Oostendorp

 “De afgelopen twintig jaar”, berichtte de NOS gisteren, “waren deskundigen het erover eens dat het lesgeven in de moedertaal een snelle integratie niet bevorderde, maar daar wordt nu anders over gedacht.” De NOS schreef het naar aanleiding van een nieuw boekje van het ministerie van onderwijs, waarin aan onderwijzers in de basisschool wordt uitgelegd hoe ze moeten omgaan met de vele talen van de kinderen in hun klas. “Volgens lector taaldidactiek Maaike Hajer, een van de auteurs van de brochure,” vervolgt het bericht van de NOS, “is het wetenschappelijk aangetoond dat het veel beter is om de moedertaal wel te betrekken in het onderwijs.”

Het is een topos in de wetenschapscommunicatie. Tot nu toe dachten de deskundigen dit, maar nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat die deskundigen zich vergisten. Onnozele deskundigen, altijd overtuigd van het verkeerde! Lees verder >>

Vacture: Cursusleider docentencursus Nederlands als Vreemde Taal en Neerlandistiek

Vacaturetekst komt van Taalunie-site

Docenten Nederlands als Vreemde Taal en Neerlandistiek vormen de basis voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek van en naar het Nederlands in het buitenland. Ze spelen daarenboven een belangrijke rol als ‘ambassadeurs’ voor het Nederlands en de Lage Landen in het buitenland. Levenslang leren, netwerken met collega’s, regelmatig een bezoek brengen aan het Nederlandse taalgebied en contact hebben met relevante onderwijs- en cultuurinstellingen, organisaties en bedrijven binnen het Nederlandse taalgebied zijn essentieel voor de kwaliteit van de docenten, hun onderwijs en onderzoek. De Taalunie speelt hierop in door een professionaliseringsaanbod voor hen te organiseren.

Dit aanbod wordt in 2017 vernieuwd. Eén van de nieuwe cursussen beoogt docenten Nederlands in het buitenland onder meer na te scholen in didactiek Nederlands als Vreemde Taal, inzicht te geven in hun onderwijspraktijk, te ondersteunen bij de transfer van onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk, indien gewenst hun taalvaardigheid Nederlands aan te scherpen en hun netwerk te vergroten. De inhoud is nadrukkelijk Nederlands-Vlaams. Het doelpubliek bestaat uit in de eerste plaats docenten uit het hoger onderwijs, en ook docenten secundair onderwijs zijn welkom. De cursus duurt ongeveer tien dagen en zal plaatsvinden in Vlaanderen en/of Nederland in juli/augustus 2017. Lees verder >>

Actieplan moet het Nederlands in de buurlanden versterken

Bericht Taalunie

Er komt een gezamenlijk actieplan om het delen van kennis en ervaringen rond Nederlands als buurtaal tussen de grensregio’s gemakkelijker te maken. Dat is de uitkomst van het recent gehouden colloquium ‘Nederlands als buurtaal’ in Luik. 

Speerpunten

Het actieplan concentreert zich rond vijf thema’s die tijdens het colloquium aan bod zijn gekomen: doorlopende leerlijn, bij- en nascholing, beleid, innovatie en werk. Iedere regio krijgt hierbij de ruimte om de intentieverklaring met eigen specifieke eisen en wensen aan te vullen.

Het moet een plan worden met gezamenlijke speerpunten die passen binnen de 21e-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden waarover leerlingen nu en in de toekomst zouden moeten beschikken.

In februari, 25 jaar na het Verdrag van Maastricht, wordt dit actieplan ondertekend in Maastricht. Dit plan zal de leidraad vormen voor de komende vijf jaar. En in aanloop naar de ondertekening gaat de Taalunie alvast in gesprek met de diverse interregionale partijen. Lees verder >>

Turkse Sjengen

Door Leonie Cornips

Vanaf 1964 kwamen Turken als arbeidsmigranten naar Nederland. In dat jaar sloten Nederland en Turkije een wervingsovereenkomst waardoor Nederland in Ankara het Nederlands Wervingsbureau voor Turkse werknemers kon starten. Onderzoeker Jak den Exter beschrijft dat Nederlandse bedrijven tot 1969 gemakkelijk toestemming kregen om in een bepaalde streek in Turkije te werven. Elke provincie in Turkije had een arbeidsbureau. Het Nederlands wervingsbureau stond in contact met de Turkse arbeidsbureaus en wist daardoor wie er in het buitenland wilde werken. Turken meldden zich bij het arbeidsbureau aan in hun eigen provincie. En die provincie was essentieel voor waar iemand in Europa te werken kwam. Kwam je uit de provincie Konya, dan migreerde je naar Zweden. Woonde je dan ook nog eens in het district Kulu uit die provincie, dan kwam je terecht in Stockholm. Stond je als werkzoekende te boek in de provincie Emirdağ dan werd België het nieuwe werkland.

Lees verder >>

Vacature: Voltijds ambt van docent (tenure track) in het vakgebied toegepaste taalkunde met specialisatie Nederlands als vreemde taal

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is vanaf 1 februari 2017 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Toegepaste Taalkunde met specialisatie Nederlands als vreemde taal (NT2). Lees verder >>

Syriërs die Nederlands willen leren

Door Marc van Oostendorp


Noem me naïef, een wegkijker, of een lid van de laffe elite, maar ik vind dat we mooie tijden beleven met al die mensen die hiernaartoe komen.

Natuurlijk, het is vreselijk voor de mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en dan hier de kilte tegenkomen van het klimaat en van de mensen. Maar het worden mooie tijden voor de Nederlandse samenleving en voor onze cultuur. Nieuw bloed! Al die interessante nieuwe mensen erbij, met een nieuwe kijk op de wereld, en op ons en op ons land! De onvoorspelbare nieuwe manieren waarop onze taal en cultuur kunnen groeien!

Lees verder >>

Talige belevenissen in de Nvt-les


Op een volksuniversiteit in Berlijn (Tempelhof-Schöneberg) geef ik Nederlands. We geven ca. 75 cursussen per trimester op alle niveaus (A1-C1) met drie docenten, allen afkomstig uit Nederland.
Als docente ben ik altijd razend benieuwd naar de beweegredenen van de cursisten om Nederlands te leren en daar informeer ik dan ook altijd naar aan het begin van elke cursus. Behalve de voor-de-hand-liggende en rationele redenen zoals studie- en werkwensen, boeien mij vooral de emotionele redenen en ik krijg dan ook regelmatig de interessantste verhalen te horen waardoor ik o.a. ook zo van dit werk houd.
Boeiend is sowieso al dat in deze cursussen mensen samen leren in de leeftijd van ca. 18 tot 75 jaar. Omdat de cursisten een intrinsieke motivatie hebben Nederlands te leren en daardoor meestal erg gemotiveerd zijn, is het lesgeven buitengewoon aangenaam.
Vooral de oudere taalleerders hebben vaak bijzondere verhalen over hun ervaringen met -meestal-Nederland en het Nederlands.

Lees verder >>

Pluricentrisch Nederlands

Door Marc van Oostendorp


Deze week een lange video (ruim een uur): vorige week werd in het kader van het Colloquium neerlandicum een panel gewijd aan het idee dat het Nederlands een ‘pluricentrische’ taal is – je kunt niet alleen naar het éne centrum van Amsterdam kijken, maar er bevindt zich op zijn minst een ander centrum in Antwerpen en wie weet ook nog een in Paramaribo – en de vraag wat dit betekent voor het onderwijs, vooral het onderwijs Nederlands als vreemde of als tweede taal.