Tag: NT2

Ze loop, ze kom

De verbuigings-e, dat is pas echt een teken dat wij Nederlandstaligen niet goed bij ons hoofd zijn. Wat voor zin heeft het dat zo’n stom e’tje verplicht is in een mooie jongen, in de mooie jongen, in het mooie meisje, maar dan ineens niet meer mag in een mooi meisje?

We zijn niet alleen. Welke taal je ook leert, verbuiging (mooi-mooie) en vervoeging (loop-lopen) zijn altijd een van de grote struikelblokken bij het leren van vreemde talen. Er is ook al veel onderzoek naar gedaan. Toch weet Loes Oldenkamp er in haar binnenkort in Nijmegen te verdedigen proefschrift een verrassende nieuwe invalshoek voor te vinden.

Lees verder >>

Taaltrots

Waarom vinden wij Nederlanders het toch zo moeilijk om Nederlands te spreken met buitenlanders? Dat is nu een aspect van de Nederlandse cultuur dat ik niet begrijp, ook al maak ik er zelf deel van uit. Want ik heb het zelf ook: met een buitenlander praat ik stiekem vaak liever een andere taal. Alleen als die buitenlander echt héél goed Nederlands spreekt, en stug volhoudt, schakel ik om.

Mijn vrouw is Italiaans en klaagt er wel eens over. We wonen in Nederland en spreken thuis drie talen door elkaar, maar het Nederlands is daarbij minder prominent dan zij zou willen. Wanneer het heel ingewikkeld wordt – laten we zeggen als we onenigheid hebben over een ander vraagstuk dan of we vanavond fusilli eten of juist spaghetti – schakelen we meestal over naar het Engels. En dat schakelen doe ik.
Lees verder >>

Uitgeluld in onze kuttaal

Nederlands doceren in Jeruzalem, dat is ook niet makkelijk. Mieke Daniëls-Waterman schrijft erover in een stukje op de website van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

Wat is het probleem? Daniëls wordt af en toe ‘beschroomd’ van het taalgebruik van Nederlandse auteurs. Die gebruiken namelijk zinnen als “Pas toen de tong was uitgeluld en als een slap blaadje spinazie in zijn mond lag, sprak zijn zoon de eerste woorden.” Dat is natuurlijk ook een lelijke zin, maar het gaat Daniëls daarbij eigenlijk alleen maar om één woord: uitgeluld. Hoe moet ze dat uitleggen? “Een regelrechte vertaling geven of een omslachtige omschrijving en er een biologieles van maken?”

Ze drukt zich wat omzichtig uit, maar Daniëls lijkt te denken dat ze om uitgeluld uit te leggen, eerst moet uitleggen wat een lul is. Maar er is geen enkele reden om dat te doen.

Lees verder >>

‘Designated Emphasis in Dutch Studies’ voor doctoraatsstudenten in de V.S.


Aan de University of California, Berkeley (UC Berkeley) kunnen doctoraatsstudenten voortaan een ‘Designated Emphasis in Dutch Studies’ behalen. Dat meldt de Nederlandse Taalunie.
Aan de Amerikaanse universiteiten waar Nederlands wordt aangeboden, bestaat op dit moment nog geen regulier doctoraatsprogramma voor Dutch Studies. UC Berkeley ziet de invoering van de Designated Emphasis als een eerste stap in de richting van zo’n programma.
De invoering van de Designated Emphasis houdt in dat doctoraatsstudenten uit verschillende vakgebieden (geschiedenis, kunstgeschiedenis, sociologie, enzovoort) een aantal cursussen in Dutch Studies kunnen toevoegen aan hun curriculum en hun specialisatie in Dutch Studies ook kunnen laten erkennen op hun diploma. Dat kan een stimulans zijn voor meer dissertaties in de neerlandistiek.
De Nederlandse Taalunie ondersteunt de buitenlandse universitaire neerlandistiek. Zij kent onder meer beurzen toe aan studenten die hun onderzoek in Nederland of Vlaanderen willen afronden.

Nederlands voor beginners

Eergisteren stond ik een dagje voor Onze Taal op de 50PlusBeurs in Utrecht (die beurs is inmiddels afgelopen, u kunt er niet meer naartoe). De bedoeling was om abonnementen te verkopen aan de van heinde en verre toegestroomde kwieke bejaarden, maar dat viel ondanks de zeer aantrekkelijke beursaanbieding een beetje tegen. 

Wel kreeg ik er door het publiek een idee aangereikt dat eigenlijk zou moeten worden uitgevoerd. Dat kwam onder andere doordat de beurs ook bezocht werd door een aantal heren met hun Oost-Europese of -Aziatische bruiden.
Lees verder >>

Het het dat regent

Af en toe schrijft Hans me een mailtje. Hij geeft Nederlandse les aan een paar Japanners en Pakistanen die soms zomaar met de wonderlijkste puzzels komen. Die schrijft Hans dan op:

[1] De kans is groot om te regenen

Dat is niet goed. Waarom niet?
Immers, wel goed is de tweelingzin:

[2] De kans is groot om te slagen.

Terwijl beide wel tweelingen zijn in:

[3] De kans is groot dat het regent.
[4] De kans is groot dat hij slaagt.

Tja, inderdaad, daar zit je dan, als goedwillende Japanner of Pakistaan. Lees verder >>

Het gaat allemaal om mij

Gisteren kreeg ik weer een mail van Hans, een leraar Nederlands als tweede taal die mij af en toe vragen doorspeelt die hij van zijn studenten kreeg. Deze keer vroeg hij:

– Het gesprek gaat om hem
– Het gesprek gaat over hem

Is daar verschil tussen? Meestal betekent Het gaat om X: Het belangrijkste is X (bijv.: Het gaat om de knikkers, niet om het spel) Maar is er ook een betekenis van “om” = “over” = “betreffende”?

Tja, is er een verschil tussen? Ik kon het in geen naslagwerk vinden, maar ik denk eigenlijk dat het verschil dat Hans beschrijft toch ook in deze zinnen een rol speelt. Het gesprek gaat om hem suggereert meer dat hij echt de inzet van het gesprek is, hij is niet zomaar vrijblijvend het onderwerp van uitwisseling van allerlei wetenswaardigheden. In dat laatste geval zou je liever Het gesprek gaat over hem gebruiken.

Kwesties als deze zijn moeilijk wetenschappelijk vast te stellen. Het valt niet op te googelen (je zou voor iedere vindplaats de subtiele betekenis moeten vaststellen en dat kan alleen een mens doen). Je zou een experiment kunnen doen en mensen kleine verhaaltjes geven die ze dan op een van deze twee manieren moeten aanvullen. Dat zou interessant zijn, maar dat lukt niet meer op deze vrijdagmiddag.

Omgekeerde taalverloedering

Het leuke van iedere dag een stukje schrijven in Neder-L is dat ik af en toe een vraag krijg van Hans. Hij is gepensioneerd en geeft in zijn vrije tijd Nederlandse les aan immigranten. Ik vind dat nobel werk, maar ik begin na een aantal van zijn mails ook wel in te zien wat de aardigheid ervan is: je kunt zoveel leren door je eigen taal te bezien met de ogen en oren van een volwassen anderstalige.

Gisteren kreeg ik bijvoorbeeld weer zo’n vraag van Hans (‘eigenlijk zou ik dat zelf moeten/kunnen beantwoorden, desnoods met een woordenboek’).

Het schijnt me leuk om…
Het lijkt me leuk om…..

Je zegt meestal “het lijkt me leuk om…”
Zijn schijnen en lijken dan toch niet geheel synoniem? Waarin ligt het verschil?

Lees verder >>