Tag: NT2

Ook Maria brengt de auto wel eens naar de garage

Genderrepresentatie in NT2-lesmethodes

Door Matthijs Looij

‘Veel minder vrouwen en regelmatig stereotypering in schoolboeken’ kopte de NOS op 13 november jl. naar aanleiding van onderzoek van de Universiteit Leiden. De onderzoekers, onder leiding van prof. Judi Mesman, analyseerden hoe mannen en vrouwen worden gerepresenteerd in verschillende lesboeken Nederlands en wiskunde voor brugklassen. Wat klopt hiervan?

Lees verder >>

Pas verschenen: Zichtbaar Nederlands. Grammatica NT2

(Persbericht Coutinho)

Dat grammatica niet moeilijk, abstract en saai hoeft te zijn, bewijst de nieuwe uitgave Zichtbaar Nederlands. In deze uitgave wordt de Nederlandse grammatica op een visuele manier uitgelegd met weinig tekst en veel schema’s, voorbeelden en humoristische tekeningen.

Zichtbaar Nederlands helpt anderstaligen om de grammaticaregels op een leuke, toegankelijke manier snel onder de knie te krijgen. De auteur werkt met vuistregels en de uitleg is zo kort mogelijk. De visuele ondersteuning werkt verhelderend en motiverend, en zorgt er bovendien voor dat cursisten de informatie goed kunnen onthouden.

Lees verder >>

Call for abstracts: themanummer ‘Als we elkaar maar verstaan: spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede taal’

Graag nodigen we u uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan een themanummer over  ‘spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede/vreemde taal’. We beogen een themanummer dat in 2021 in het tijdschrift Nederlandse Taalkunde zal verschijnen. 

Gastredactie: Chloé Lybaert, Ellen Simon & Mathijs Debaene. De gastredacteurs werken alle drie als onderzoekers aan de Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken & Communicatie, en zijn verbonden aan de het onderzoekscentrum MULTIPLES (Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society).

Lees verder >>

Basta pasta!

Door Marc van Oostendorp

Peppa Pig wil tot wanhoop van papa niet slapen want de zon schijnt.

Nene is vijf jaar, ze is geboren in Hongarije, en ze is net begonnen met Nederlands te leren. Dat is een behoorlijke opgave omdat ze niet alle mogelijkheden heeft gekregen om haar Hongaars net zo te ontwikkelen als een andere vijfjarige. Ze kan verschillende medeklinkers nog niet zeggen, zoals de l, de r, de j en de v (die in het Hongaars wel wat weg heeft van een w), waar andere kinderen dat al wel kunnen.

Ze moet daar allerlei nieuwe klanken bij leren. De Nederlandse g bijvoorbeeld. Soms vervangt ze die door een h (“Papa hek”) en in andere gevallendoor een k (“Reken”). Allebei die vervangingen zijn te begrijpen: de h behoudt de wrijving in de klank en de k wordt juist ongeveer op dezelfde plaats in de mond gemaakt als de g. Wanneer ze wat doet (ze zegt altijd hek, ze zegt altijd reken), en waarom, daar heb ik nog te weinig datapunten voor. Lees verder >>

Nem slapen!

Door Marc van Oostendorp

Nene is vijf jaar, ze is geboren in Hongarije, en ze is net begonnen met Nederlands te leren. Ze begint met woorden die ze nuttig vindt. Hoewel ze best begrijpt wie ik bedoel als ik hondje en poesje zeg, vindt ze die woorden te raar om te herhalen. Die beestjes heten immers kutya en cica, en iedereen die ze kent begrijpt wat ze bedoelt. Er is dus geen reden om iets anders te zeggen.

Anders is dat met woorden waarmee ze een effect kan bereiken. Met aardbeien en appel verkrijgt ze sneller resultaat met dan met epen en alma en dat werd dan ook haar eerste actieve woord Nederlands; Skinner heeft toch niet helemaal voor niets geleefd. Zulke dingen gelden ook voor bepaalde abstractere concepten, zoals lekker, vies en mooi, die duidelijk kunnen maken waarom bepaalde zaken in de supermarkt wel of niet moeten worden aangeschaft. Iets wat heel abstract is, maar Nene heel snel heeft geleerd: het verschil tussen op (het eten is op) en klaar (ik ben klaar met eten).

Een tussenstatus heeft speeltuin; ze weet dat de volwassenen die haar begeleiden begrijpen als ze vraagt om de játszótér, en dus gebruikt ze dat woord, maar als die volwassenen in lopende spraak de Nederlandse versie gebruiken (‘Als ze dan zo graag wil, kunnen we misschien vanmiddag nog heel even naar een speeltuin hier in de buurt gaan’), reageert ze daar onmiddellijk op.

Zoals ze sowieso dingen duidelijk oppikt. Ze kijkt naar een aflevering van Peppa de Big, die haar grotendeels moet ontgaan, omdat hij over een planetarium gaat en allerlei termen bevat die ze nooit heeft gehoord. Maar zodra koekjes zegt, zegt Nene ook: koekjes.

Lees verder >>

Moeilijk door de moedertaal

Door Karen Van de Cruys 

In een vorig leven hield ik me bezig met contrastief taalkundig onderzoek. In mensentaal: ik vergeleek de grammatica van het Nederlands en het Russisch. In een zoektocht naar meer maatschappelijk engagement maakte ik enkele jaren geleden de overstap naar het secundair onderwijs. Mijn taalkundig hart maakt echter nog altijd hevige sprongetjes als ik merk dat anderen bruggen bouwen tussen abstract taalkundig onderzoek en maatschappelijk relevante thema’s. Vandaag wil ik jullie aandacht vestigen op de website Moedertaal in NT2, een website die de moeilijkheden van verschillende moedertaalsprekers in het Nederlands blootlegt.

Typische fouten

In mijn dagdagelijkse praktijk als taalleerkracht in een secundaire school in Antwerpen merk ik dat leerlingen met een meertalige achtergrond gelijksoortige fouten maken. Het betreft fouten die elke taalleerkracht zal herkennen: Lees verder >>

Is taal een activiteit? Het gapende gat van de inburgeraar

Door Marc van Oostendorp

Wat taal is, weet niemand. Vraag het iemand op straat en die zal zoiets zeggen als ‘een communicatiemiddel’, zonder rekening te houden met het feit dat je taal ook kunt gebruiken voor andere dingen dan communicatie (bijvoorbeeld om een gedicht op te zeggen als je niet kunt slapen) en zonder uit te kunnen leggen wat taal dan precies onderscheidt van andere ‘communicatiemiddelen’.

Vraag het een taalkundige, en die geeft een even onvolledig antwoord. Of zegt ‘ik weet het ook niet’.

Dat is allemaal wel leuk en aardig, en misschien ook alleen maar theoretisch gezeur, zij het dat het wel degelijk praktische consequenties heeft, bijvoorbeeld als nieuwkomers in Nederland het Nederlands willen leren, zo blijkt uit een nieuw artikel van een groep Tilburgse taalkundigen in het tijdschrift Language Policy.  Lees verder >>

Nieuwe app helpt docenten die Nederlands als tweede taal doceren

(Persbericht Universiteit Utrecht)

21 februari is wereldwijd de Internationale Dag van de Moedertaal. Op deze dag vieren we samen met initiatiefnemer UNESCO taalkundige en culturele diversiteit en meertaligheid. Een mooie dag om stil te staan bij de app die op dit moment aan de Universiteit Utrecht ontwikkeld wordt: Moedertaal in het onderwijs Nederlands als Tweede Taal (MoedINT2). De app helpt docenten die Nederlands als tweede taal doceren. Lees verder >>

Bekendstelling van Eenders & Anders, Afrikaans/Nederlandse lespakket en webblad vir Afrikaans Huistaal

 (Persbericht SASNEV/Protea)

Nadat die Nederlandse taal om en by dertig jaar lank afwesig was in Suid-Afrikaanse skole, kondig Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis met groot genoegdoening aan dat die eerste Afrikaans/Nederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, vanaf 22 Januarie 2018 beskikbaar is.

Die Afrikaans/Nederlandse lespakket – ’n reeks vir graad 6- tot graad 11-leerders – het ten doel om leerders wat Afrikaans Huistaal neem aan die Nederlandse/Vlaamse kultuur, taal en letterkunde bekend te stel. Leerders vertrek vanaf ’n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde (die Nederlandse taal, en Nederland en België). Hulle fokus op dit wat dieselfde is in die verskillende lande en tale, maar ondersoek ook dit wat anders is. Lees verder >>

Vanaf volgend jaar: Master Nederlands als Tweede Taal in Nijmegen

In september 2018 begint aan de Radboud Universiteit Nijmegen een nieuwe master Nederlands als Tweede Taal. Elk jaar weer zijn er veel volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands die graag onze taal onder de knie willen krijgen. Of het nu gaat om een laagopgeleide Eritrese vluchteling die in Nederland een nieuw bestaan wil opbouwen, een Russische student die hier een master fiscale economie gaat volgen of een ICT’er uit India die voor een Nederlands bedrijf gaat werken: allemaal zijn ze op zoek naar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). En voor deze cursussen zijn hooggekwalificeerde docenten én experts nodig.

De behoefte aan wetenschappelijk geschoolde docenten NT2 is in Nederland groter dan ooit. Ook zit de samenleving te springen om experts die zich buigen over het leren van een tweede taal, de kennismaking met een nieuwe cultuur en allerlei daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Het mooie van deze masterspecialisatie is dat we je opleiden voor beide banen: docent én expert NT2. Zo verwerf je een uitstekende positie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie op de website van de Radboud Universiteit

Oproep: Medeauteur gezocht Arabisch-Nederlands idioomboek

Ik zoek een medeauteur voor het samenstellen van een Nederlands corpus dat de basis moet vormen voor een Arabisch – Nederlands idioomboek. Het Nederlandse corpus zal door de Arabist Mohammed Idoe naar het Standaard Arabisch worden vertaald. Het boek is in de eerste instantie bedoeld voor syrische inburgeraars, kan echter ook gebruikt worden door studenten Arabische Taal- en Cultuurwetenschappen. Het boek zal deel uitmaken van een bestaande methode die door de meeste inburgeraars wordt gebruikt. Dit corpus kan in een later stadium tevens gebruikt worden voor andere talen. Tevens zal een grammaticaal compendium van het Nederlands moeten worden gemaakt, dat of afzonderlijk of als bijlage bij het idoomboek zal verschijnen.

Profiel: Neerlandicus liefst uit de wetenschappelijke gemeenschap, taalkundig goed onderlegd, liefst gespecialiseerd in Nederlands als Tweede Taal, toepassing van de woordfrequentielijsten en een overtuigd aanhanger van idioomverwerving mede als basis voor een goede taalbeheersing. Lees verder >>

Tegen de moedertaalspreker?

Door Marc van Oostendorp

In bijna alle soorten van taalwetenschap staat de ‘moedertaalspreker’ centraal. Hij is de uiteindelijke rechter die mag beoordelen of je iets wel of niet zo kunt zeggen, hij is het model waarnaar mensen streven die een taal als vreemde taal aannemen, hij is degene die rechtvaardigt dat we zeggen dat de taalkunde gaat over een biologisch feit: het wonder dat jonge kinderen moeiteloos hun moedertaal oppikken.

Van wijlen Alan Davies en zijn lange strijd tegen het begrip ‘moedertaalspreker’ had ik nog nooit gehoord tot ik een artikel van John E. Joseph <€> las in het tijdschrift Language and Communcation.

En natuurlijk zijn er problemen met het begrip, vooral politieke. Lees verder >>

Nederlands op Turkse melodie

Door Marc van Oostendorp

Vloeiend Nederlands spreken ze over het algemeen, de Turken van de tweede generatie in Nederland, en ook nog een behoorlijk mondje Turks. De laatste taal is vaak technisch gezien hun eerste – ze hebben hem van hun ouders meegekregen –, maar omdat een groot deel van hun opleiding en hun maatschappelijk en sociaal leven zich natuurlijk in het Nederlands afspeelt, is die laatste taal in zekere zin sterker.

Je kunt daarom verwachten dat hun Turks meer vernederlandst is dan dat hun Nederlands is verturkst. Over onderzoek naar het eerste heb ik weleens geschreven, maar onderzoek naar het tweede is veel schaarser. Vaak gaat het dan over etnolectisch Nederlands, dat wil zeggen een taalgebruik waarmee mensen zich bewust of onbewust als ‘etnisch’ profileren. Dat kan zelfs betekenen dat Turken met een Marokkaanse z praten.

Maar uit nieuw onderzoek blijkt er dat ook in het ‘gewone’ Nederlands van Turken van de tweede generatie nog heel subtiele spoortjes Turks zitten. Lees verder >>

20 april 2017: Studieavond ‘Welke (moeder)taal in de (multiculturele) klas?’

Op donderdag 20 april (19-21u) organiseren de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, de onderzoeksgroep MULTIPLES (Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society) en het tijdschrift ‘Over taal’ de studieavond ‘Welke (moeder)taal in de (multiculturele) klas?’

Actueler kan het thema niet zijn. Welke taal gebruiken we in de klas? Welke taal voor moedertaalsprekers van het ‘Nederlands’ of voor vreemdetaalleerders van het ‘Nederlands’? Jarenlang was er geen twijfel over het antwoord: ‘Standaardnederlands, natuurlijk!’. Anno 2017, en in een context van een multiculturele samenleving en van aandacht voor variëteiten van het ‘Nederlands’, is dat antwoord allicht aan herziening toe.

Verdere info in bijlage en op de website van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Nederlandse taal en cultuur in India (Hyderabad)

Door Yves T’Sjoen

Het India Platform van de Universiteit Gent initieerde sinds zijn oprichting in 2008 een consortium van academische instellingen in de Lage Landen en in India. Het belang van een uitgebouwd netwerk is paden te plaveien en openingen te creëren naar een andere en zeer diverse cultuurgemeenschap. Het Platform faciliteert interculturele gesprekken en slaat bruggen tussen de Lage Landen en India. Een van de partners is sinds 2015 de English and Foreign Languages University (EFLU) in Hyderabad. De universiteit biedt op hoog academisch niveau taalonderwijs aan. Naast Engels kunnen studenten onder meer opleidingen Duits, Frans, Italiaans en Spaans volgen. De taalverwerving aan de EFLU wordt in de loop van het opleidingstraject gecombineerd met literatuurwetenschappelijk onderzoek.

Tijdens een intensief werkbezoek met vertegenwoordigers van de Taalunie, het Universitair Centrum voor Talenonderwijs en de taalkundige en letterkundige neerlandistiek van de Universiteit Gent zijn de voorbije dagen afspraken gemaakt over een structurele samenwerking. De interuniversitaire coöperatie is in de nabije toekomst gericht op de studie van het Nederlands en de cultuur van de Lage Landen. Lees verder >>

Geheimlimburgs?

Door Leonie Cornips

Mijn jonge taalkundige collega aan de Universiteit Maastricht is van huis uit Duitstalig en heeft zich in een jaar tijd het Nederlands via intensieve cursussen eigen gemaakt. Zij maakt in tegenstelling tot vele van huis uit Nederlandstalige studenten geen spelfouten en zondigt niet tegen het kofschip. Het voltooid deelwoord in ‘Ze is verhuisd’ spelt ze correct met een d waar velen een t spellen. Ook haar luistervaardigheid en gesproken Nederlands is meer dan vloeiend. Alleen in haar uitspraak is nog een ietsepietsie Duits te horen. Ze bekende me laatst heel verdrietig dat ze in Maastricht opgehouden is met Nederlands te gebruiken omdat iedereen haar onmiddellijk in het Engels aanspreekt bij het horen van dat vleugje Duits. Zij is niet de enige die hierover klaagt. Zoveel mensen die graag het Nederlands willen leren, merken op dat zij niet de gelegenheid krijgen om het te oefenen. Zodra maar iets van een buitenlands maar dan wel Europees accent merkbaar is, switchen van huis uit Nederlandstaligen naar het Engels. Nederlands leren spreken is moeilijk omdat het bijna een geheimtaal is waar je als buitenstaander geen toegang toe krijgt. ‘Nederlanders spreken Engels met je in plaats van Nederlands’, roepen ze! Gek genoeg staat dat in schril contrast met de mening in Nederland dat mensen van buiten zo snel mogelijk Nederlands moeten leren.
Lees verder >>

Hans van der Togt!

Door Marc van Oostendorp

In Sulmona (de geboorteplaats van Ovidius), ergens in de bergen van Abruzzo, wonen twee broers die ’s ochtends bars schoonmaken en die zichzelf onder andere Nederlands hebben geleerd door ’s middags en ’s avonds intensief naar de tv te kijken. In Nederland zijn ze nooit geweest, en geoefend hebben ze vooral met elkaar, maar ze leerden wat ze weten van Hans van der Togt en Hans Kazen. Ik had een gesprek met hen voor mijn zondagochtendminicollege.

Waar praten internationale studenten Nederlands over?

Door Henriette Louwerse

‘Seksuele voorlichting in het basisonderwijs in de UK en Nederland’, ‘Persvrijheid in Europa’, ‘Moet het dragen van een fietshelm verplicht worden gesteld?’ Dit zijn een paar voorbeelden van de onderwerpen die studenten in Sheffield hebben gekozen voor hun eindpresentatie.

Aan het eind van het vierde studiejaar sluiten taalstudenten in het Verenigd Koninkrijk hun bachelor programma af. Deze groep ‘finalists’ heeft Nederlands als onderdeel van hun studieprogramma: sommige studenten studeren Nederlands als hoofdvak, andere als derde taal. Op de dag van de studentenconferentie geven all studenten een presentatie over een onderwerp dat ze zelf hebben gekozen en onderzocht.

Dit jaar hebben we in Sheffield de sprekers eens op een rijtje gezet. Het levert een leuk inkijkje op in de interesses van studenten Nederlands buiten het taalgebied.

Vacature in Polen – docent Nederlands

De Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies van de Faculteit Engels aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań (AMU), Polen, zoekt per 1 oktober 2016 een voltijds docent Nederlands.
Algemene informatie

Aan de AMU worden sinds 1992 lessen Nederlandse taal aangeboden waarvan in 1999 een Nederlandse specialisatie is uitgegroeid. Sinds 2007  hebben we een zelfstandige BA- en MA-opleiding Nederlands. De Vakgroep is dus relatief jong, maar zeer dynamisch. Op dit moment hebben we meer dan 150 studenten en 17 medewerkers waarvan de helft moedertaalspreker is.
Functie

De leerkracht geeft lessen taalverwerving aan onze BA- en MA-studenten in niveaus die uiteenlopen van A1 tot C1. Ook geeft hij enkele cultuurgerelateerde vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands in het bedrijfsleven. Al deze lessen worden gegeven in kleine groepen (10-25 studenten) en zijn in het Nederlands. Naast de lessen zijn er de volgende werkzaamheden:
  • het creëren van lesmateriaal dat aansluit bij de studenten,
  • verschillende organisatorische en administratieve werkzaamheden,
  • verwacht wordt ook vaardigheid in het redigeren van wetenschappelijke publicaties, o.a. de bijdragen voor het door de vakgroep uitgegeven tijdschrift Werkwinkel,
  • deelname aan promotieactiviteiten en activiteiten voor studenten.

Lees verder >>

Vacatures taalasisstenten Université Lille 3

Bij de sectie Nederlands van de Université Lille 3, Frankrijk, heeft twee vacatures voor twee taalassistenten (maître de langue, full time) voor Nederlandse taalvaardigheid.

Ingangsdatum: 1 september 2016

Taken:

  • colleges mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid aan hoofd- en bijvakstudenten 
  • opstellen en correctie van huiswerk en examens 
  • het mede-beheren van het talenlaboratorium 
  • het mede-verzorgen van het onderwijs op afstand 
  • enkele taken in de organisatie van de afdeling Nederlands 

Lees verder >>

Oekraïense studenten Nederlands over het associatieverdragHallo Nederland! Wij zijn vierdejaarsstudenten van de Kyiv Nationale Linguïstische Universiteit. Op 6 april stemmen jullie in het referendum over het associatieverdrag met ons land. Hier hebben wij een Nederlandstalige boodschap voor jullie. Stem voor ons!

Olia Sokovich, Anja Yanochkina, Viktoria Volosjina, Maria Namolova, Viktoria Artiushchenko, Angelina Kononenko en Ira Vasylyk

Syriërs die Nederlands willen leren

Door Marc van Oostendorp


Noem me naïef, een wegkijker, of een lid van de laffe elite, maar ik vind dat we mooie tijden beleven met al die mensen die hiernaartoe komen.

Natuurlijk, het is vreselijk voor de mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en dan hier de kilte tegenkomen van het klimaat en van de mensen. Maar het worden mooie tijden voor de Nederlandse samenleving en voor onze cultuur. Nieuw bloed! Al die interessante nieuwe mensen erbij, met een nieuwe kijk op de wereld, en op ons en op ons land! De onvoorspelbare nieuwe manieren waarop onze taal en cultuur kunnen groeien!

Lees verder >>