Tag: nepnieuws

Fake news in de Nederlandse literatuur

Voor docenten Nederlands

Wanneer geldt iets als dichterlijke vrijheid, en wanneer als hoax? Waar gaat fictie over in een leugen? Deze nascholing voor docenten Nederlands gaat in op actuele thema’s in literatuuronderzoek en onderzoeksgeoriënteerd literatuuronderwijs, en resulteert in een docentenhandleiding voor profielwerkstukken over Nederlandstalige literatuur.

Doel

Uitgangspunt van deze cursus is dat reflecteren op literatuur een prikkelend en kritisch perspectief biedt op actuele vraagstukken rondom nepnieuws, alternatieve feiten en framing. In dit project nemen de cursisten, begeleid door Gaston Franssen en Lia van Gemert, de proef op de som. Ze onderzoeken historische en moderne teksten die de grens tussen ‘waargebeurd’ en ‘verzonnen’ op scherp stellen. Tegelijkertijd worden de teksten in de onderwijspraktijk aan leerlingen voorgelegd, om hun reacties en leespraktijk in kaart te brengen. De historische casus focust op de framing van Nederlandse criminelen in de Verlichting, die vergeleken wordt met de actuele beeldvorming over criminaliteit. De moderne casus draait om verzonnen autobiografische teksten en werpt vragen op over de media-presentatie (en –manipulatie) van hedendaagse auteurs.

Lees verder >>

Est Est Est: nep uit de zestiende eeuw

Door Renaat Gaspar

“De tous les produits de l’économie mondiale le vin est certes celui qui offre aux prodigieux et inépuisable thème de la publicité séduisante les plus admirables ressources.” ‘Zoek maar bij Google of Wikipedia, daar vind je wel wat.’
(Vrij naar Willem Elsschot, Lijmen.)

Bron: Sogno Italiano

Eind 1674 reisde de schilder en etser Cornelis de Bruyn van Den Haag naar Rome. In Latium kwam hij langs Monte Fiascone, toen al eeuwen bekend om zijn voortreffelijke wijn. (Zie ‘Een onbekende Middelnederlandse rijmspreuk’ in Neerlandistiek 2016).

Hij schrijft daarover:

‘Den 14den der gemelden maand december zette ik de reis weder voort en nam myn weg over Monte Fiascone, alwaar uitsteekende muskadelwyn is. Om welke reden een zeker reiziger zich daar (vry wat langer als hy behoorde) ophield, vindende denzelven zoo smaakelyk dat hy, konnende die nectar niet een oogenblik missen, zyne wellust eindelyk met de dood moest betaalen. Ter gedachtenis van hetwelk ziet men op zyn graf (want hy wierd alhier ter aarde besteld) de volgende Latynsche regelen:

Est.est.est.

Propt.nimium est.

Jo – defuc. D.meus

Mortuus est.

De Franse editie van 1732 bevat een uitgebreide aanvulling op de tekst van De Bruyn. Een verklarende voetnoot aldaar luidt (in vertaling): Lees verder >>