Tag: Neder-L

Nieuwsbrievenarchief Neder-L opgenomen in Neerlandistiek

Op 21 juni 1992, lang voordat het internet gemeengoed werd, gebeurde er iets bijzonders in de neerlandistiek. Ben Salemans begon een nieuwsbulletin voor Neerlandici met de naam Neder-L. Je kon je erop abonneren via een mailinglist, waarna je meerdere keren per maand een bericht ontving met neerlandistische vragen, antwoorden en aankondigingen.

In 18 jaar tijd werden er 565 nieuwsbrieven verstuurd, waarin vele duizenden berichten stonden. Online was dit allemaal helaas niet meer terug te vinden, maar bewaard werd het wel, op het Meertens Instituut. De afgelopen maanden zijn ze stuk voor stuk  afgestoft, in de mal gegoten van deze Neerlandistiek-website en klaargezet, en vanaf vandaag zijn ze hier ook te lezen. Ze hebben de tag ‘Neder-L’ gekregen, en zijn daarmee makkelijk te vinden via de link neerlandistiek.nl/tag/neder-l/ (samen met een 15-tal stukjes die deze tag al hadden, die staan bovenaan die pagina). Het eerste Neder-L-bulletin staat hier: 9206.a (lees als: 1992, juni, aflevering a).

Lees verder >>

Neerlandistiek. Een openingstoespraak

Taal is niet schaars
Illustratie: M. van Oostendorp

Taal is nooit schaars en daardoor onttrekt ze zich aan alle wetten van de economie. Of je nu een gedicht schrijft of óver een gedicht schrijft, of je nu staat te schelden of staat te oreren, altijd gebruik je materiaal dat niets kost. En als Ard van der Steur een woord gebruikt, betekent dat niet dat Adri van der Heijden voortaan meer moet betalen voor gebruik van hetzelfde woord.

Er zijn constructies bedacht om mensen toch te laten betalen voor taal of beter gezegd voor de toegang tot taal: het auteursrecht, bijvoorbeeld, en het leenrecht. Die stellen uitzonderlijke taalgebruikers (schrijvers, journalisten) hun gratis materiaal te rangschikken en daar dan toch voor betaald te krijgen. Er zouden andere manieren zijn om dat te doen – die schrijvers een maandelijkse toelage van de overheid geven, bijvoorbeeld –, maar we geven er kennelijk de voorkeur aan om op deze manier de wetten van de vrije markt te imiteren voor taal.

De vraag is of die wetten ook moeten gelden voor degenen die de taal en de letteren bestuderen en dáár dan over schrijven. Wij krijgen immers over het algemeen wél zo’n maandelijkse toelage, we zijn immers in dienst als onderzoekers. Als het dan te taalcommunistisch is om te willen dat alle taal gratis is, dan toch minstens die meta-taal die wij maken.

Initiatieven

Vanuit dat ideaal zijn er in de afgelopen decennia al verschillende initiatieven geweest. Al in de vroege jaren negentig begon de Nijmeegse neerlandicus Ben Salemans met zijn elektronische nieuwsbrief Neder-L die de afgelopen jaren door een groep anderen is voortgezet als weblog. En aan het begin van dit millennium namen Matthias Hüning en Johan Koppenol het initiatief tot Neerlandistiek.nl, dat de geschiedenis in zal gaan als het eerste peer reviewed, open access tijdschrift in ons vak.

Het nieuwe Neerlandistiek wil een voortzetting zijn van die initiatieven. De eerste stappen daarvoor zijn nu gezet: het oude Neder-L is opgegaan in Neerlandistiek, met medeneming van alle archieven van in ieder geval de periode van het weblog. Alle oude artikelen van het oude Neerlandistiek.nl zijn hier bovendien ook te vinden.
Dit alles draait op de servers van het Meertens Instituut in Amsterdam en wordt door onderzoekers zelf gedraaid.

Gemeenschap

Onze ambities zijn hiermee nog niet uitgeput. We willen naast de vrijplaats van het weblog ook graag voorzieningen terug voor meer wetenschappelijke publicaties. Wanneer zich een jonge ambitieuze redactie meldt kan dat gebeuren in de vorm van een herleving van het oude Neerlandistiek.nl; maar we denken ook aan het inrichten van een archief voor al dan niet eerder gepubliceerde wetenschappelijke manuscripten.

Ons belangrijkste doel is: te proberen de gemeenschap van neerlandici – of die nu aan de universiteiten werken, op school, in een tekstbureau, bij een uitgever of elders – elektronisch bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. Er is genoeg dat er iedere dag gebeurt en dat interessant is voor de leden van die gemeenschap. Dat willen we laten zien: dat niet alleen de taal niet schaars is, maar dat ook degenen die zich er iedere dag in verdiepen dat niet zijn.


De komende dagen en weken zal er nog af en toe wat veranderen (verbeteren) aan Neerlandistiek; feedback is natuurlijk welkom. De archieven van Neder-L zijn in hun geheel ingelezen. Plaatjes zijn daarbij niet meegekomen; waar dit essentieel is, zal dit worden hersteld.

Neerlandistiek wordt technisch ondersteund door het Meertens Instituut (KNAW). Het logo is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Opdat de neerlandistiek gratis blijve!

Door Marc van Oostendorp


Dat was wel even onaangenaam wakker worden, vanochtend. Normaliter drink ik eerst een kop thee (koffie mag niet want mijn vrouw wordt wakker van het espresso-apparaat) en begin dan de dag met Neder-L: eerst lezen wat de collega’s allemaal hebben gedaan, dan mijn eigen stukje tikken.

Maar vanochtend schrok ik me rot. Midden in de nacht blijkt Peter-Arno Coppen een coup te hebben uitgevoerd: lees zijn stukje hier.

Mijn ideaal met Neder-L was altijd: een gratis forum voor alle neerlandici bieden: discussie, vermaak, nieuws. Gezamelijk aan elkaar én aan de buitenwereld laten zien wat een rijk vak we hebben, hoeveel erin gebeurt, dat er iedere dag wel weer iets nieuws te beleven is.

Lees verder >>

Neder-L volgen

Het einde van het kalenderjaar nadert – een jaar waarin we u gemiddeld bijna 100 berichten per maand brachten. U kunt ons volgen via het weblog, maar ook via e-mail (zie de rechterkolom van het weblog), via Twitter en via Facebook. Ook houden we een YouTube-kanaal bij met video’s die mogelijk interessant zijn voor neerlandici in het onderwijs.

Het werk aan Neder-L is ongesubsidieerd en daardoor volkomen onafhankelijk en open access. Het is een publicatievorm voor academici waar wij in geloven. We denken dat dit ook in het afgelopen jaar zijn nut heeft bewezen, bijvoorbeeld doordat het een onafhankelijk platform kon zijn voor allerlei discussies, zowel over inhoud als over structuren.

We stellen commentaar – vooral op wat er beter kan – altijd op prijs, bijvoorbeeld via e-mail. We zien dit weblog het liefst als een gezamenlijk product van de gemeenschap van neerlandici in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Redacteuren gezocht

Door Marc van Oostendorp


Neder-L wordt al 23 jaar goed gelezen. Het is ooit begonnen als een elektronische rondzendlijst en de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek.

Vanwege de hernieuwde grote groei in belangstelling van de afgelopen maanden en omdat sommige medewerkers inmiddels een drukke baan hebben gevonden. Ben je neerlandicus of student Nederland – waar dan ook ter wereld – en wil je helpen met redactie, eindredactie, techniek? Met het indammen of uitbreiden van de stroom berichten? Meld je bij redactie.nederl@gmail.com, en we zien wat we kunnen doen.

Let op: Neder-L is al 23 jaar onafhankelijk; er heeft nog nooit iemand een cent aan verdiend. Wij bieden dus geen salaris.

Goede voornemens!

De redactie van Neder-L is voortdurend op zoek naar al dan niet gediplomeerde neerlandici om de, overigens behoorlijk anarchistisch georganiseerde en door niets of niemand betaalde, redactie te komen versterken. Heb je zin om af en toe, of heel vaak, berichten te plaatsen op ons weblog op het gebied van de neerlandistiek (nieuwsberichten, aankondigingen, recensies, opinies)? Heb je het idee dat jouw deel van het vakgebied of het taalgebied ondervertegenwoordigd is? Meld je bij de redactie met een korte beschrijving van hoe je zou kunnen bijdragen. Wie weet verschijnt jouw bericht dan ook binnenkort op dit weblog.

Mijn 1001e ochtend

Door Marc van Oostendorp

Het was mijn plan om duizend-en-een stukjes op Neder-L te schrijven: de Sheherazade van de neerlandistiek worden!

Dat doel is met dit stukje bereikt. Wat nu?

Een weblogger is een straatmuzikant. Je zit ergens op de hoek van een straat te spelen, de hele tijd komen mensen voorbij die niet om jou gevraagd hebben, die al dan niet kennisnemen van wat je doet, en die weer doorlopen. Soms begint er een puistige puber op zijn manier mee te fluiten, soms klapt een oude, wat verwarde, heer beleefd in zijn handen; meestal sta je te toeteren voor een hoed waar je zelf maar wat munten in hebt gegooid.

Maar de overeenkomst is vooral: je staat permanent op straat te kijk.
Lees verder >>

Weblog, clubgevoel en onrust.

Door Marc van Oostendorp

Goed nieuws, gisteren: de Tweede Kamer heeft bepaald dat de eindexamens voortaan niet meer alleen beoordeeld moeten worden door het College voor Examens, dat de controle achteraf tot nu toe deed terwijl het zelf ook vooraf verantwoordelijk was voor die examens. Daar komt nu dus als het goed is een einde aan. Hopelijk gaat dat de kwaliteit van de examens verbeteren.

Een van de aanleidingen die de motie van Kamerlid Tanja Jadnanansing noemt, is de ‘commotie’ die vorig jaar is ontstaan ‘rond bepaalde examens’. Hoewel er vorig jaar ineens van alles borrelde op een groot aantal plaatsen, is die commotie minstens voor een deel hier, op Neder-L ontstaan. (Zo dacht in ieder geval het Colleges voor Examens erover toen ze mij en enkele andere onruststokers vorig jaar op het matje riepen en daar woedende dingen begon te schreeuwen over die onrust.)

Lees verder >>

Drie hoeraatjes voor Willem Kuiper

Door Marc van Oostendorp


Helaas kan ik er niet bij zijn, als Willem Kuiper vanmiddag in Utrecht geëerd wordt en een boek overhandigd krijgt. Willem is misschien wel de pionier van de neerlandistiek op het internet. Hij is tegelijkertijd een zeer consciëntieuze geleerde. En hij is ook nog eens een uiterst beminnelijk mens.

Willem zat al op internet toen jullie en ik nog respectievelijk met de rammelaar en de typemachine in de weer waren. Ergens eind jaren tachtig, begin jaren negentig moet hij al ontdekt hebben dat je meer met teksten kunt doen wanneer je ze eerst digitaliseert, en hij heeft dat voortvarend aangepakt.

Ik ontmoette hem in de zomer van 1996, in bierproeflokaal In de Wildeman in de Kolksteeg in Amsterdam. Het is daar binnen heel donker, en het bier was bruin, dus ik zou niet durven beweren dat ik veel gezien heb. Maar gezellig was het wel.

Lees verder >>

Redacteuren gezocht!

Neder-L is een elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek dat op een aantal verschillende manieren gelezen kan worden: via een weblog bijvoorbeeld, of via een dagelijkse gratis e-mail. Sinds het begin, in 1992, is Neder-L onafhankelijk van iedere vorm van subsidie. We zijn inmiddels hét informatieblad voor de neerlandistiek in brede zin.

Om te kunnen blijven groeien, zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe medewerkers. Vooral hebben we behoefte aan mensen die nieuwsberichten willen opsporen en plaatsen: persberichten over promoties, nieuwe publicaties en opvallende en interessante gebeurtenissen in de neerlandistiek in brede zin, recensies van nieuwe boeken, aankondigingen van congressen, advertenties met vacatures, enzovoort.

Ook mensen die goede achtergrondartikelen kunnen schrijven, vooral over literatuurwetenschappelijke onderwerpen, zijn van harte welkom. Ook bijdragen buiten Nederland zijn meer dan welkom!

Neder-L heeft geen inkomsten en kan dus op dit moment ook niets bieden behalve collegialiteit en de gelegenheid om een grote groep belangstellenden in de neerlandistiek in brede zin te bereiken. Bovendien krijgen bloggers bij ons, na een korte proefperiode, alle vrijheid. Voor studenten is het waarschijnlijk wel mogelijk om het werk de status te geven van een stage, natuurlijk in overleg met de onderwijsinstelling.

Hoe vaak zou je mee moeten bloggen? Zo vaak als je zint, al heeft het misschien niet veel zin om het minder dan één keer per maand te doen, en willen we onze lezers ook weer niet bijvoorbeeld meerdere berichten per uur voorschotelen. Maar ieder aantal tussen die extremen is welkom.

Meld je bij redactie.neder.l@gmail.com voor meer informatie!

Waarom populariseren? En wat?

Door Marc van Oostendorp

Nadat Peter-Arno Coppen tijdens de Grote Taaldag opriep tot meer lawaai rondom de populariseringsprijs van de Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde, hebben verschillende bloggers erover geschreven.

Milfje Meulskens meldde bijvoorbeeld: ‘Een samenleving wordt rijker van kennis, dus ook van taalwetenschappelijke kennis. Het is zonde als je onderzoek binnen de uni blijft hangen.’ En Mark Dingemanse herhaalde: ‘We hebben allemaal intellectuele blinde vlekken. Voor wetenschappers is een van de manieren om daarvan af te komen: luisteren naar mensen buiten de academische kaasstolp.’

Er is in ieder geval, zeker de laatste jaren, een tamelijk uitgebreide infrastructuur van voorlichting over taal en taalkunde ontstaan. Ons land is al ruim 80 jaar gezegend met het fenomeen Onze Taal. De laatste jaren zijn daar allerlei weblogs en websites en stukjes in de krant en sinds kort een radio-programma bij gekomen.

Er valt desalniettemin nog van alles te wensen.
Lees verder >>

Gezocht: Bloggers voor Neder-L

Neder-L bestaat dit jaar twintig jaar als elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, maar maakt de laatste maanden ineens een sterke groei door als weblog: die groei geldt zowel het aantal berichten als het aantal bezoekers. Het eerste is in het afgelopen jaar verdubbeld, het tweede ongeveer verachtvoudigd.

Om te kunnen blijven groeien, zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe medewerkers. Vooral hebben we behoefte aan mensen die nieuwsberichten willen opsporen en plaatsen: persberichten over promoties, nieuwe publicaties en opvallende en interessante gebeurtenissen in de neerlandistiek in brede zin, recensies van nieuwe boeken, aankondigingen van congressen, advertenties met vacatures, enzovoort.

Neder-L heeft geen inkomsten en kan dus op dit moment ook niets bieden behalve collegialiteit en de gelegenheid om een grote groep belangstellenden in de neerlandistiek in brede zin te bereiken. Voor studenten is het waarschijnlijk wel mogelijk om het werk de status te geven van een stage, natuurlijk in overleg met de onderwijsinstelling.

Hoe vaak zou je mee moeten bloggen? Zo vaak als je zint, al heeft het misschien niet veel zin om het minder dan één keer per maand te doen, en willen we onze lezers ook weer niet bijvoorbeeld meerdere berichten per uur voorschotelen. Maar ieder aantal tussen die extremen is welkom.

Meld je bij redactie.neder.l@gmail.com of marc.vanoostendorp@gmail.com voor meer informatie. We hopen je snel te kunnen begroeten!

Neder-L in blogformaat: http://nederl.blogspot.com/

Subject: Neder-L in blogformaat: http://nederl.blogspot.com/
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 16 Jun 2010 01:18:51 +0200
Content-Type:text/plain

Beste Neder-L-abonnees,

Het zal jullie zijn opgevallen dat de afgelopen maanden er maandelijks minder Neder-L-nummers verschenen dan jullie gewend waren. Het maken van Neder-L-nummers kost redactieleden gewoon erg veel (vrije) tijd en die is steeds schaarser.

De redactie heeft besloten om Neder-L in blogformaat te gieten. De verschillende redacteurs van Neder-L hebben toegang tot dat blog en plaatsen er al nieuwsberichten in. Dat werkt efficiënter. Bovendien worden nieuwsberichten sneller geplaatst. In de praktijk betekent dit dat Neder-L wekelijks een of meer keren wordt ververst / aangevuld met nieuwe berichten op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Dat is toch goed nieuws, lijkt me.

Jullie kunnen het blog al bekijken en gebruiken:

http://nederl.blogspot.com/

Lees verder >>

Neder-L, no. 1005.a

Subject: Neder-L, no. 1005.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 8 May 2010
Content-Type:text/plain
            *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 1005.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 1005.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Koksijde (Belgie): Derde Vlaamse Dialectendag, za |
|            29 mei 2010                    |
|          02. Leiden: 11e Annie M.G. Schmidtlezing door Marita |
|            de Sterck: 'Amazing distances. Vreemd gaan in de |
|            jeugdliteratuur', wo 26 mei 2010         |
|          03. Lublin (Polen): Dag van het Nederlands, do 13 mei |
|            2010                       |
|          04. Utrecht: 'Op de rug van de stier': 'Bestaat er  |
|            zoiets als Europese literatuur?', met Nelleke   |
|            Noordervliet, Margot Dijkgraaf en Hanneke van   |
|            Eijken, di 11 mei 2010              |
| (2) Med: 1005.02: Overleden: Thilde Stuiveling (28 maart 1907 - 24   |
|          april 2010)                      |
| (3) Rub: 1005.03: Hora est! Gepromoveerd: Dirk Schoenaers op 27     |
|          november 2009 te Liverpool              |
| (4) Med: 1005.04: KB Den Haag koopt papiercollectie Theo en Frans    |
|          Laurentius aan                    |
| (5) Med: 1005.05: Theatervoorstelling 'Max Havelaar of de        |
|          kredietverstrekkingen van een Nederlandsche      |
|          bankmaatschappy' over Max Havelaar en de       |
|          kredietcrisis, Amsterdam, za 15 mei 2010       |
| (6) Med: 1005.06: Informatie over de derde Debuutprijs voor poezie 'Het |
|          Liegend Konijn' 2011                 |
| (7) Med: 1005.07: Nieuws van het Reynaertgenootschap (1 mei 2010)    |
| (8) Med: 1005.08: Derde Boek.be-chair-lezing 'Book without borders' door|
|          prof. Claire Squires, Antwerpen, do 20 mei 2010    |
| (9) Ten: 1005.09: Tentoonstelling 'Boekengeluk. Vijftig hoogtepunten uit|
|          het Museum Meermanno', za 26 juni - zo 24 oktober 2010|
|(10) Web: 1005.10: Nieuwe titels DBNL, mei 2010             |
|(11) Web: 1005.11: Catalogus UB Gent op je mobiel            |
|(12) Lit: 1005.12: Pas verschenen: meinummer Onze Taal          |
|(13) Lit: 1005.13: Pas verschenen: nieuw nummer Over taal (jrg. 49, nr.2)|
|(14) Lit: 1005.14: Pas verschenen: Parelduiker-nummer over Jeroen    |
|          Brouwers                       |
|(15) Sym: 1005.15: Symposium marketing en taal: 'Taalzaken en zakentaal |
|          (met speciale aandacht voor de situatie in Zuidelijk |
|          Afrika en de relatie tussen het Nederlands en het   |
|          Afrikaans)', Amsterdam, di 25 mei 2010        |
|(16) Sym: 1005.16: Symposium 'Text, Transmission, Reception', Nijmegen, |
|          do 28 - vr 29 oktober 2010 (Call for papers)     |
|(17) Sym: 1005.17: Symposium 'De Middag van het IK', Leiden, vr 21 mei  |
|          2010                         |
|(18) Sym: 1005.18: Congres Landelijke Vereniging van Neerlandici over de |
|          leraar en de lessen Nederlands - in Nederland en in  |
|          Vlaanderen, Utrecht, za 5 juni 2010          |
|(19) Col: 1005.19: Column 70 van Marc van Oostendorp: Waarom ik nog geen |
|          iPad heb                       |
|(20) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------------za-8-mei-2010-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 1004.a

Subject: Neder-L, no. 1004.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 24 Apr 2010
Content-Type:text/plain
            *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 1004.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 1002.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Den Haag: Overzichtstentoonstelling van het werk |
|            van Charlotte Mutsaers: 'Paraat met pen en    |
|            penseel', vr 2 april - zo 29 augustus 2010    |
|          02. Den Haag: Charlotte Mutsaers spreekt over de aan |
|            haar gewijde tentoonstelling 'Paraat met pen en  |
|            penseel', zo 2 mei 2010              |
|          03. Leeuwarden: 'Dag van de Friese taalkunde 2010',  | 
|            vr 29 oktober 2010                |
| (2) Vac: 1004.02: Vacature / promotieplaats voor een wetenschappelijk  |
|          medewerker op het gebied van Nederlandstalige     |
|          literatuur in Belgie en Afrikaanstalige literatuur in |
|          Zuid-Afrika aan de Carl von Ossietzky Universitaet  |
|          Oldenburg (deadline: di 18 mei 2010)         |
| (3) Vac: 1004.03: Twee vacatures voor medievistische onderzoekers bij  |
|          het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen (deadline: zo  |
|          25 april 2010)                    |
| (4) Vac: 1004.04: Vacature Vrije Universiteit Amsterdam voor een    |
|          universitair docent Cultuurgeschiedenis van de    |
|          vroegmoderne tijd (deadline: za 1 mei 2010)      |
| (5) Vac: 1004.05: Vacature voor een AiO 'Perceptie van vloeiendheid in |
|          spraak' aan het Utrecht Instituut voor Linguistiek OTS|
|          van de Universiteit Utrecht (deadline: ma 10 mei 2010)|
| (6) Rub: 1004.06: Hora est! Promotie Suzan Verberne, Nijmegen, di 27  |
|          april 2010                      |
| (7) Rub: 1004.07: Hora est! Gepromoveerd: Sjoerd Levelt op vr 26 maart |
|          2010 te Londen                    |
| (8) Rub: 1004.08: Hora est! Gepromoveerd: Leonieke Vermeer op do 21   |
|          januari 2010 te Groningen               |
| (9) Med: 1004.09: 150 jaar Max Havelaar: evenementen in Brussel en   |
|          Amsterdam op 14 en 15 mei 2010            |
|(10) Med: 1004.10: Gratis studieavond '(De toekomst van) grammatica in  |
|          het secundair onderwijs', Gent, do 29 april 2010   |
|(11) Med: 1004.11: 15 miljoen artikelen in e-Depot KB          |
|(12) Med: 1004.12: Anton de Kom en zijn boek 'Wij slaven van Suriname'  |
|(13) Med: 1004.13: Essaywedstrijd 2010 van tijdschrift Streven: 'Nooit  |
|          helemaal ergens thuis'                |
|(14) Med: 1004.14: Tiele-Scriptieprijs 2009 uitgereikt aan Richard    |
|          Velthuizen                      |
|(15) Med: 1004.15: 19e Bert van Selm-lezing door prof. Frank Willaert:  |
|          'De ruimte van het boek. Literaire regio's in de Lage |
|          Landen tijdens de middeleeuwen', Leiden, di 7     |
|          september 2010                    |
|(16) Web: 1004.16: Taalschrift nr. 70 verschenen             |
|(17) Web: 1004.17: Nieuws van de dbnl - 1 april 2010           |
|(18) Web: 1004.18: Nieuws van de dbnl - 9 april 2010           |
|(19) Lit: 1004.19: Pas verschenen: Jan Goossens. De Genker toonaccenten |
|          en hun geografische inbedding. (Hasselt 2009)     |
|(20) Lit: 1004.20: Pas verschenen: Sonja Pos. Dorbeck is alles!     |
|          Navolging als sleutel tot enkele romans en verhalen  |
|          van W.F. Hermans. (Amsterdam 2010)          |
|(21) Lit: 1004.21: Te verschijnen: nieuwe Flanor-uitgave: 'Bric a brac' |
|          van Willem Brakman                  |
|(22) Lit: 1004.22: Pas verschenen: nieuw nummer Parmentier        |
|(23) Lit: 1004.23: Pas verschenen: Piet J. Buijnsters. Geschiedenis van |
|          de Nederlandse bibliofilie. Boek- en         |
|          prentverzamelaars 1750-2010. (Nijmegen 2010)     |
|(24) Lit: 1004.24: Pas verschenen: Tiele-lezing 2010 (in druk)      |
|(25) Lit: 1004.25: Pas verschenen: G.J. van Bork en N. Laan (red.). Van |
|          romantiek tot postmodernisme. Opvattingen over    |
|          Nederlandse literatuur. (Bussum 2010)         |
|(26) Lit: 1004.26: Pas verschenen: Kris Humbeeck, Jan Robert, Koen    |
|          Rymenants en Jan Stuyck (red.), Literatuur en crisis. |
|          De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren    |
|          dertig. (Antwerpen 2010)               |
|(27) Lit: 1004.27: Pas verschenen: Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte en |
|          Bert Van Raemdonck (red.). Trends en thema's in de  |
|          editiewetenschap. Themanummer Verslagen en      |
|          Mededelingen van de KANTL. Gent 2010.         |
|(28) Lit: 1004.28: Pas verschenen: Onze Taal april 2010         |
|(29) Sym: 1004.29: Symposium Multatuli Genootschap 'De toekomst van   |
|          Multatuli', Amsterdam, za 15 mei 2010         |
|(30) Sym: 1004.30: TS-symposium 'De periodieke pers in (post)koloniale  |
|          samenlevingen', Utrecht, vr 21 mei 2010        |
|(31) Sym: 1004.31: VAL-studiedag 'Uitgeverijonderzoek en         |
|          literatuurwetenschap: verworven ideeen, overwonnen  |
|          standpunten en nieuwe uitdagingen', Antwerpen, wo 24 |
|          november 2010 (Call for Papers)            |
|(32) Sym: 1004.32: Symposium 'Tussen beleving en verbeelding. Steden in |
|          een spanningsveld, 1800-1914', Nijmegen, do 10 - vr  |
|          11 maart 2011 (Call for Papers)            |
|(33) Med: 1004.33: Themamiddag rond de nieuwe 'Geschiedenis van de    |
|          Nederlandse Literatuur', Leiden, wo 26 mei 2010    |
|(34) Med: 1004.34: 'Dag van het Nederlandse lied', Utrecht, ma 10 mei  |
|          2010                         |
|(35) Sym: 1004.35: Symposium Werkgroep Negentiende Eeuw: 'Wereldburger  |
|          in een eeuw van nationalisme', Amsterdam, vr 10    |
|          december 2010 (Call for Papers)            |
|(36) Sym: 1004.36: Jaarlijkse congres van de Werkgroep 18e Eeuw: 'De   |
|          Oudheid in de Achttiende Eeuw', Haarlem, vr 28 - za  | 
|          29 januari 2011 (Call for Papers)           |
|(37) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ----------za-24-april-2010-*
            *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 1003.a

Subject: Neder-L, no. 1003.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 26 Mar 2010
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 1003.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 1003.01: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100301.html = |
|          Evenementenagenda, met:                | 
|          01. Amsterdam: 'Scheppingsverhaal': Marja Pruis in  |
|            gesprek met Jan Siebelink, wo 31 maart 2009    |
|          02. Amsterdam: Colloquium 'Hugo de Groot en de    |
|            archeologie van de archieven: het imago van een  |
|            Nederlandse nationale held sinds de 17e eeuw',  |
|            do 1 april 2010                  |
|          03. Amsterdam: Lezing 'De verloren geliefde' (over  |
|            Orpheus, Eurydice, Psyche en Amor) door Anneke  |
|            Luger, za 10 april 2010              |
| (2) Med: 1003.02: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100302.html = |
|          Overleden: Ronald Breugelmans (10 juni 1943 - 5    |
|          februari 2010)                    |
| (3) Med: 1003.03: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100303.html = |
|          Overleden: Max Gortzak (14 januari 1984 - 27 februari |
|          2010)                         |
| (4) Med: 1003.04: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100304.html = |
|          Overleden: Margreet van Hoorn (26 april 1922 - 18   |
|          maart 2010)                      |
| (5) Vac: 1003.05: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100305.html = |
|          Vacature voor een docent Oudere Nederlandse      |
|          Letterkunde aan de RU Groningen (deadline: za 17   |
|          april 2010)                      |
| (6) Vac: 1003.06: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100306.html = |
|          Twee vacatures voor een lecteur/maitre bij het    |
|          Departement d'Etudes Neerlandaises van de Universite |
|          de Paris-Sorbonne, Paris IV (deadline: za 1 mei 2010) |
| (7) Vac: 1003.07: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100307.html = |
|          a.r.t.e.s. Research School van de universiteit Keulen |
|          biedt (o.a.) 20 PhD-studiebeurzen aan (deadline: zo  |
|          30 mei 2010)                     |
| (8) Rub: 1003.08: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100308.html = |
|          Hora est! Gepromoveerd: Johanneke Liemburg, do 25   |
|          maart 2010 te Groningen                |
| (9) Web: 1003.09: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100309.html = |
|          Nieuwe titels van de dbnl, maart 2010         |
|(10) Web: 1003.10: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100310.html = |
|          Taalschrift nr. 69 verschenen             |
|(11) Web: 1003.11: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100311.html = |
|          Huis van de Poezie online, met vele voordrachten   |
|          van bekende dichters tijdens Gedichtendag 2010    |
|(12) Med: 1003.12: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100312.html = |
|          Internationale lof voor Multatuli, Gerbrand Bakker en |
|          Hugo Claus; Max Havelaar volgens El Pais een van   |
|          de beste Europese romans aller tijden         |
|(13) Med: 1003.13: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100313.html = |
|          Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kent Van der |
|          Hoogt-prijs 2010 toe aan Bert Natter en De      |
|          Beaufort-prijs 2010 aan Henk Nellen; uitreiking in  |
|          Leiden op za 29 mei 2010               |
|(14) Med: 1003.14: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100314.html = |
|          Tiele-lezing van prof. dr. Jos de Haan over de trage |
|          acceptatie van snelle media              |
|(15) Med: 1003.15: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100315.html = |
|          Geen Daden Maar Woorden Festival 2010, Den Bosch, za |
|          15 mei 2010                      |
|(16) Med: 1003.16: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100316.html = |
|          (Negende) Poeziefestival Landgraaf, Landgraaf     |
|          (Zuid-Limburg), za 24 - zo 25 april 2010       |
|(17) Med: 1003.17: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100317.html = |
|          Nieuw en uniek in Nederland: masterstudie       |
|          Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht       |
|(18) Lit: 1003.18: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100318.html = |
|          Pas verschenen: 'Over taal' (jrg. 49, nr. 1)     |
|(19) Lit: 1003.19: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100319.html = |
|          Pas verschenen: Raoul Lefevre De avonturen van Jason |
|          (plm. 1465), vertaald door Robert de Does (Rotterdam |
|          2010)                         |
|(20) Sym: 1003.20: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100320.html = |
|          Colloquium "Belgisch-Nederlands", Gent, do 29 april  |
|          2010                         |
|(21) Sym: 1003.21: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100321.html = |
|          Programma colloquium 'De verbeelding van het verleden.|
|          Literatuur, geschiedschrijving, ideologie, ca.    |
|          1600-1815', Nijmegen, vr 4 juni 2010         |
|(22) Sym: 1003.22: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100322.html = |
|          Studie- en discussiedagen 'De manke Usurpator' over  |
|          het Verkavelingsvlaams, Antwerpen, ma 18 - di 19   |
|          oktober 2010 (Call for Papers)            |
|(23) Art: 1003.23: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100323.html = |
|          Artikel Nicoline van der Sijs: Het tijdperk van de  |
|          Nieuwe Lexicografie is aangebroken          |
|(24) Col: 1003.24: http://www.neder-l.nl/bulletin/2010/03/100324.html = |
|          Column 69 van Marc van Oostendorp: Verslaafd aan   |
|          variatie                       |
|(25) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ----------vr-26-maart-2010-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 1002.b

Subject: Neder-L, no. 1002.b
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 6 Mar 2010 16:31:03 +0100
Content-Type:multipart/mixed

In het attachment vinden jullie Neder-L-bulletin 1002.b, het tweede nummer dat in de maand februari 2010 verscheen. Ik verstuur dit nummer direct via de listserver, in de hoop daarmee eerder gesignaleerde ‘spam’-problemen te voorkomen.

Groet van Ben Salemans
http://www.neder-l.nl

Parts/Attachments: text/plain (9 lines) , NEDFE2.TXT (1 lines)
            *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 1002.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 1002.35: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Amsterdam: Lezing 'Het hergebruik van       |
|            woordenboeken' door prof. dr. Wim Honselaar, do  |
|            11 maart 2009                   |
|          02. Amsterdam: Poeziecafe van Tjitske Jansen (met   |
|            deelname van diverse bekende dichters), zo 7   |
|            maart 2010                    |
|          03. Brugge: 'De oogst van het seizoen': Kurt Van   |
|            Eeghem interviewt Jef Geeraerts, Peter Verhelst & |
|            Klaas Verplancke, wo 10 maart 2010        |
|          04. Nederland: 75e Boekenweek, wo 10 t/m za 20 maart |
|            2010                       |
|          05. Rotterdam: 41e Poetry International Festival, vr |
|            11 juni t/m vr 18 juni 2010            |
| (2) Med: 1002.36: Overleden: Gerard de Vriend (20 december 1943 - 2   |
|          februari 2010)                    |
| (3) Vac: 1002.37: Vacature voor een hoogleraar Nederlandse taalkunde  |
|          aan de Wilhelms-Universitaet Muenster (deadline: do  |
|          15 april 2010)                    |
| (4) Vac: 1002.38: Vacature voor een voltijds assistent bij de Vakgroep |
|          Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Gent    |
|          (deadline: vr 19 maart 2010)             |
| (5) Vac: 1002.39: Vacature voor wetenschappelijk medewerk(st)er Vrije  |
|          Universiteit Berlijn (deadline: ma 8 maart 2010)   |
| (6) Vac: 1002.40: Vacature voor een Lector Nederlands aan de      |
|          Universiteit Debrecen (deadline: vr 30 april 2010)  |
| (7) Med: 1002.41: DANS roept op kandidaten Dataprijs 2010 voor te dragen|
| (8) Med: 1002.42: Nederlandse Taalunie houdt internationaal topberaad  |
|          'Nederlands, wereldtaal' in Brugge op za 20 november | 
|          2010                         |
| (9) Med: 1002.43: Is 'hun hebben' fout? Meertens Panel vraagt de mening |
|          van de Nederlander                  |
|(10) Med: 1002.44: Uitnodiging vragenlijst evaluatie TST-Centrale    |
|(11) Med: 1002.45: Kiliaanlezing 2010 'Wonen in woorden' door MaartenJan |
|          Hoekstra, Amsterdam, do 22 april 2010         |
|(12) Med: 1002.46: Frappante teksten op het podium. 50 jonge schrijvers |
|          on stage!                       |
|(13) Med: 1002.47: Engelse vertaling verschenen van het Middelnederlandse|
|          'Spotsermoen over Sint Niemand' (plus een uitgebreide | 
|          inleiding)                      |
|(14) Web: 1002.48: Vernieuwde blogs van Ons Erfdeel           |
|(15) Web: 1002.49: Nieuw in Trefwoord                  |
|(16) Ten: 1002.50: Tentoonstelling 'Een keuze van Philip Elchers', t/m  |
|          vr 19 maart 2010 te zien in Groningen         |
|(17) Lit: 1002.51: Pas verschenen: Parelduiker (2009/5)         |
|(18) Lit: 1002.52: Pas verschenen: Ivo Michiels. Het literatuurkritisch |
|          werk in Het Handelsblad. Deel 1. Bezorgd door Bart  |
|          Nuyens en Yves T'Sjoen. (Gent 2010)          |
|(19) Lit: 1002.53: Pas verschenen: Jaarboek I van het Gerard       |
|          Walschapgenootschap                  |
|(20) Lit: 1002.54: Te verschijnen: Karel ten Haaf. Zieteratuur.     |
|          (Groningen 2010)                   |
|(21) Lit: 1002.55: Pas verschenen: Hendrik van Wijn. Over paen, peen,  |
|          pien, poen, puen. Ingeleid en bezorgd door Lianne   |
|          Broekman (Amsterdam/Munster 2010)           |
|(22) Lit: 1002.56: Pas verschenen: Joop van der Horst. Met oog op morgen;|
|          opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal.|
|          (Leuven 2010)                     |
|(23) Lit: 1002.57: Pas verschenen: Over Susan Petrilli (ed.), Signifying |
|          and Understanding: Reading the Works of Victoria Welby|
|          and the Signific Movement. (Berlin 2009)       |
|(24) Lit: 1002.58: Pas verschenen: Nieuw nummer Onze Taal        |
|(25) Lit: 1002.59: Pas verschenen: Vooys 27.4              |
|(26) Lit: 1002.60: Pas verschenen: Nieuwe bundel 'Stapvoets' van P.C.  |
|          Hooftprijswinnares Eva Gerlach bij De Slegte     |
|(27) Sym: 1002.61: Colloquium over Christine D'haen, Gent, do 18 maart  |
|          2010                         |
|(28) Sym: 1002.62: 18e Congres van de International Society for the   |
|          History of Rhetoric (ISHR), Bologna, ma 18 - vr 22  |
|          juli 2011 (Call for papers)              |
|(29) Sym: 1002.63: EURALEX International Congress, Leeuwarden, di 6 - za |
|          10 juli 2010, Leeuwarden               |
|(30) Sym: 1002.64: 21st International Congress of Historical Sciences,  |
|          Amsterdam, zo 22 - za 28 augustus 2010        |
|(31) Col: 1002.65: Column 68 van Marc van Oostendorp: Een toekomst    |
|          zonder verleden                    |
|(32) Col: 1002.66: Linguistisch Miniatuurtje CXXX: Het is ook al 400   |
|          jaar hetzelfde                    |
|(33) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------zo-28-februari-2010-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, nummer 1002.b: technische problemen

Subject: Neder-L, nummer 1002.b: technische problemen
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 3 Mar 2010 10:51:32 +0100
Content-Type:text/plain

Beste mensen,

Er zijn technische problemen met de listserver, waardoor ik al een paar dagen het tweede bulletin van februari 2010 niet kan verzenden. De listserver ziet het bulletin namelijk als een spambericht en weigert dat door te sturen naar de abonnees. Ik heb al enkele mailtjes hierover naar Surfnet gestuurd. Daar is tot nu toe nog niet op gereageerd. Wordt vervolgd…

Het nummer is overigens wel (al) te zien op het web:
http://www.neder-l.nl

Groeten van Ben Salemans

Neder-L, no. 1002.a

Subject: Neder-L, no. 1002.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 11 Feb 2010 02:51:18 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 1002.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 1002.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Antwerpen: Congres 'Stadsklanken 18 - Sounds of  |
|            the city 18', do 11 t/m zo 14 maart 2010     |
|          02. Brussel: Avond rond de Nederlandse schrijver Jan |
|            Arends, di 16 februari 2010            |
|          03. Brussel: Integrale en meerstemmige opvoering van |
|            'de Slalom soft', de nieuwste bundel van dichter |
|            Paul Bogaert, di 16 februari 2010         |
|          04. Leiden: Desanne van Brederode te gast bij Burcht |
|            Literair, do 11 februari 2010           |
|          05. Oostende: Liefde tussen de lijnen' met Oscar van |
|            den Bogaard, Marie Vinck en Blackie & the Oohoos, |
|            zo 14 februari (Valentijnsdag) 2010        |
|          06. Stuttgart: 'Hommage aan Hugo Claus', met Cees   |
|            Nooteboom en J. Sartorius, wo 10 februari 2010  |
| (2) Med: 1002.02: Overleden: Bibeb (pseudoniem van Elisabeth Maria   |
|          Lampe-Santberg) (15 juni 1914 - 18 januari 2010)   |
| (3) Vac: 1002.03: Vacatures voor een aio en postdoc voor het project  |
|          'Popularisation and media strategies (1700-1900)' aan |
|          de Universiteit Utrecht (deadline: ma 1 maart 2010)  |
| (4) Rub: 1002.04: Hora est! Promotie Ester Sorm op di 23 februari 2010 |
|          in Nijmegen                      |
| (5) Med: 1002.05: Gedichtendag 2010 groot succes            |
| (6) Med: 1002.06: Hun blijven 'hun' zeggen (en Nijmeegse        |
|          taalwetenschappers begrijpen dat wel)         |
| (7) Med: 1002.07: Henk Proepper benoemd tot directeur Nederlands    |
|          Letterenfonds                     |
| (8) Med: 1002.08: Colleges Vlaamse literatuur in centrum Nijmegen    |
| (9) Med: 1002.09: Toneelstuk Jan Arends hervonden, uitgegeven en    |
|          gespeeld in Brussel op di 16 februari 2010      |
|(10) Med: 1002.10: Literaire prijs De Brandende Pen 2010: shortlist   |
|(11) Med: 1002.11: Lezingen rond boekgeschiedenis in erfgoedbibliotheek |
|          Hendrik Conscience in Antwerpen: Renaud Adam op wo 24 |
|          februari 2010 over 'Aalst, wieg van de boekdrukkunst |
|          in Belgie?' en op wo 28 april 2010 Remi Mathis over  |
|          'Rood in een zwart-wit wereld. Gekleurde titelpagina's|
|          in oude drukken'                   |
|(12) Med: 1002.12: Vroege toets voorkomt leesachterstand         |
|(13) Med: 1002.13: Bijzondere (muziek)drukken van het Nederlands Muziek |
|          Instituut in de STCN                 |
|(14) Med: 1002.14: Ruusbroecgenootschap Lezingen 2010 in Antwerpen: Petra|
|          Galama (vr 26 feb), Imke de Gier (vr 26 maart), Ulrike|
|          Wuttke (vr 23 april), Patricia Daily (vr 28 mei)   |
|(15) Med: 1002.15: Eerste Multatulilezing door Dik van der Meulen,    |
|          Brussel, wo 17 februari 2010             |
|(16) Med: 1002.16: CTB viert tiende verjaardag met tien publicaties voor |
|          10 euro                        |
|(17) Web: 1002.17: Taalschrift no. 68 verschenen             |
|(18) Web: 1002.18: DBNL presenteert een geheel vernieuwde website    |
|(19) Web: 1002.19: De nieuwe titels van de DBNL, februari 2010      |
|(20) Ten: 1002.20: Tentoonstelling over het beeldend werk van Hugo Claus,|
|          Literaturhaus Stuttgart, t/m vr 16 april 2010     |
|(21) Ten: 1002.21: Tentoonstelling 'Het is geen roman, 't is een     |
|          aanklacht!' 150 jaar Max Havelaar, Universiteit van  |
|          Amsterdam, Bijzondere Collecties (UB), t/m zo 16 mei |
|(22) Ten: 1002.22: Tentoonstelling 'Liefde en erotiek. Verleid door de  |
|          collecties van de Universiteit Leiden', UB Leiden, do |
|          25 maart t/m zo 2 mei 2010              |
|(23) Lit: 1002.23: Pas verschenen: Herbert Van Uffelen, D. De Geest, Chr.|
|          Hermann, H. Moors (red.). Heimatliteratur 1900-1950 - |
|          regional, national, international [= Wiener Schriften |
|          niederlaendischen Sprache und Kultur, 5]. (Wenen 2009)|
|(24) Lit: 1002.24: Pas verschenen: Het Wiesbadense handschrift. Hs.   |
|          Wiesbaden, Hessische Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10.  |
|          (...) door H.Kienhorst en K.Schepers. (Hilversum,2010)|
|(25) Lit: 1002.25: Pas verschenen: Bart Baele. De schande, de eenzaamheid|
|          en het schilderij                   |
|(26) Lit: 1002.26: Pas verschenen: Mathilde Jansen. Een echte Amelander |
|          spreekt dialect. (Amsterdam 2010)           |
|(27) Lit: 1002.27: Pas verschenen: Over taal (jrg. 48, nr. 5)      |
|(28) Lit: 1002.28: Pas verschenen: Zuurvrij 17              |
|(29) Lit: 1002.29: Pas verschenen: Raoul Lefevre. De avonturen van Jason |
|          Vertaald door Robert de Does. (Rotterdam 2009)    |
|(30) Sym: 1002.30: Congres 'Loopbaan en carriere in de Gouden Eeuw,   |
|          Amsterdam, za 28 augustus 2010 (Call for papers)   |
|(31) Sym: 1002.31: Colloquium Christine D'haen, Gent, do 18 maart 2009  |
|(32) Sym: 1002.32: Taal & Tongval-colloquium: 'Werkwoordsvolgorde in een |
|          ruimer perspectief', Gent, vr 19 november 2010 (Call |
|          for papers)                      |
|(33) Sym: 1002.33: Congres: 'Aanstormend en Gevestigd, Boekonderzoek in |
|          de Lage Landen', Utrecht, vr 9 april 2010       |
|(34) Sym: 1002.34: Retorica-symposium, Utrecht, vr 12 februari 2010 (met |
|          locatiewijziging)                   |
|(35) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------wo-10-februari-2010-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 1001.a

Subject: Neder-L, no. 1001.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 19 Jan 2010 04:22:14 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 1001.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 1001.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Amsterdam: Symposium 'Past and present      |
|            processes of dialect convergence. Data and    |
|            methods', do 4 februari 2010           |
|          02. Antwerpen: Inhuldiging nieuwe Antwerpse      |
|            stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, Gedichtendag, |
|            do 28 januari 2010                |
|          03. Den Haag: Literair festival 'Het Voorwoord',   |
|            za 6 maart 2010                  |
|          04. Utrecht: Uitreiking Gedichtendagprijzen 2010   |
|            en Huis van de poezie, Gedichtendag, do 28    |
|            januari 2010                   |
| (2) Med: 1001.02: Overleden: Leonardus Hendrikus Mosheuvel (9 maart   |
|          1922 - 30 december 2009)               |
| (3) Med: 1001.03: Overleden: Hilda van Assche (5 september 1922 - 31  |
|          december 2009)                    |
| (4) Vac: 1001.04: Vacature voor een docent in het Tenure Track stelsel |
|          in het vakgebied Nederlandse taalkunde aan de     |
|          Universiteit Gent (deadline: vr 5 februari 2010)   |
| (5) Med: 1001.05: KB Den Haag - Beleidsplan 2010-2013          |
| (6) Med: 1001.06: Voor snelle en zorgvuldige communicatie gebruik je  |
|          ook je handen                     |
| (7) Med: 1001.07: Martijn Kager wint Taalunie Scriptieprijs       |
| (8) Med: 1001.08: Vertalersprijs voor Ingrid Wiken Bonde        |
| (9) Med: 1001.09: Reynaertgenootschap, E-brief 2010, nr. 1       |
|(10) Web: 1001.10: Update Corpus Toneelkritiek Interbellum        |
|(11) Web: 1001.11: Nummer 67 van Taalschrift staat online        |
|(12) Web: 1001.12: De nieuwe titels van de DBNL, januari 2010      |
|(13) Lit: 1001.13: Pas verschenen: Kevin Absillis. Vechten tegen de   |
|          bierkaai. Over het uitgevershuis van Angele Manteau  |
|          (1932-1970). (Antwerpen/Amsterdam 2009)        |
|(14) Lit: 1001.14: Pas verschenen: Taal Top 100. (Den Haag 2009)     |
|(15) Lit: 1001.15: Pas verschenen: Martin Wings. Enge mensen.      |
|(16) Lit: 1001.16: Pas verschenen: Kritisch Literatuur Lexicon 113, 114 |
|          en 115                        |
|(17) Lit: 1001.17: Pas verschenen: Onze Taal, januari 2010        |
|(18) Lit: 1001.18: Pas verschenen: Mededelingen van het Cyriel Buysse  |
|          Genootschap, XXV                   |
|(19) Lit: 1001.19: Pas verschenen: Kleurproef-Proefkleur (2010)     |
|(20) Lit: 1001.20: Pas verschenen: Jos Koning. De Nieuwe Hollandsche   |
|          Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in  |
|          de Amsterdamse muziek. (Nijmegen 2010)        |
|(21) Lit: 1001.21: Pas verschenen: Niks geniaal vandaag. De       |
|          briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en    |
|          Emmanuel de Bom. Uitgegeven en toegelicht door Bert  |
|          van Raemdonck (Kappellen 2010)            |
|(22) Sym: 1001.22: ISHR retoricasymposium, Utrecht, vr 12 februari 2010 |
|(23) Sym: 1001.23: 'De Wereld in Kaart'. Publieksdag UCEMS (Utrecht   |
|          Centre for Early Modern Studies), Universiteit    |
|          Utrecht, za 23 januari 2010              |
|(24) Sym: 1001.24: Colloquium 'De Groningse meteoor: Petrus Camper    |
|          (1722-1789)', Groningen, do 4 - vr 5 februari 2010  |
|(25) Sym: 1001.25: Spring School Comparatieve Neerlandistiek. Een    |
|          driedaagse conferentie voor Europese BA-studenten   |
|          Nederlands aan de Freie Universitaet Berlin, do 25 - |
|          za 27 maart 2010                   |
|(26) Sym: 1001.26: 7e 'Studiedag middeleeuwen', Nijmegen, vr 29 januari |
|          2010                         |
|(27) Col: 1001.27: Column 67 van Marc van Oostendorp: De weg van de   |
|          Winkler Prins                     |
|(28) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           --------ma-18-januari-2010-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 0912.b

Subject: Neder-L, no. 0912.b
From: “Ben B.J. Salemans” <
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 25 Dec 2009 03:39:57 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 0912.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0912.27: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Nederland/Vlaanderen: Gedichtendag, do 28 januari |
|            2010                       |
|          02. Utrecht: 'In De houten Broek' met Tommy Wieringa, |
|            zo 3 januari 2010                 |
|          03. Utrecht: Het Huis van de Poezie, do 28 januari  |
|            2010                       |
| (2) Med: 0912.28: Overleden: Evert Wiskerke (9 februari 1954 - 16    |
|          december 2009)                    |
| (3) Med: 0912.29: Overleden: Corry Hogetoorn (3 december 2009)     |
| (4) Med: 0912.30: Overleden: Alfred Gustave Herbert Bachrach (9     |
|          december 1914 - 18 december 2009)           |
| (5) Vac: 0912.31: Twee vacatures voor docenten historische Nederlandse |
|          Letterkunde (vacature 1: periode middeleeuwen - 1550; |
|          vacature 2: periode 1550 - 1850) aan de Universiteit |
|          Gent (deadline: vr 5 februari 2010)          |
| (6) Rub: 0912.32: Hora est! Promotie Leonieke Vermeer op do 21 januari |
|          2010 te Groningen                   |
| (7) Med: 0912.33: Het Van Dale Woord van het Jaar 2009 is bekend:    |
|          'ontvrienden'                     |
| (8) Med: 0912.34: Prisma buigt zich over de mooiste woorden van 2009  |
| (9) Med: 0912.35: Schrijvers zien toekomst veranderen door e-lezer   |
|(10) Med: 0912.36: De Nederlandse Taalunie begint in 2010 niet met    |
|          voorbereidingen van nieuwe spellingsregels      |
|(11) Med: 0912.37: Prijsvraag 2009 Teylers Tweede Genootschap te Haarlem |
|          voor literairhistorische studie naar een of meer   |
|          Middelnederlandse spreuken(verzamelingen)       |
|          (sluitingsdatum voor inzendingen: za 31 december 2011)|
|(12) Med: 0912.38: 'Leegte' thema van Literaire prijs Gelderland 2010;  |
|          nieuwe editie jaarlijkse schrijfwedstrijd van start  |
|(13) Med: 0912.39: Jan Campert-prijzen 2009 voor Arnon Grunberg, Alfred |
|          Schaffer en Marie Kessels; uitreiking te Den Haag op |
|          za 6 maart 2010                    |
|(14) Web: 0912.40: Alle zes de wetenschappelijke woordenboeken (ONW,   |
|          VMNW, MNW, WNT, ANW en EWN) van het Nederlands nu   |
|          gratis online te gebruiken              |
|(15) Web: 0912.41: Nieuw in Trefwoord                  |
|(16) Web: 0912.42: De nieuwe titels van de dbnl, december 2009      |
|(17) Lit: 0912.43: Pas verschenen: Alexander Lubotsky en Michiel de Vaan |
|          (red.). Van Sanskriet tot spijkerschrift.       |
|          Breinbrekers uit alle talen. (Amsterdam 2009)     |
|(18) Lit: 0912.44: Pas verschenen: A. van den Ende. Algemeene boekenlijst|
|          (uit 1815), ten dienste der scholen in de noordelijke |
|          provincien van het Koningrijk der Nederlanden, editie |
|          Arno van der Plank. (Lettele 2009)          |
|(19) Lit: 0912.45: Pas verschenen: Over taal (jrg. 48, nr. 4)      |
|(20) Lit: 0912.46: Pas verschenen: Onze Taal december 2009        |
|(21) Lit: 0912.47: Pas verschenen: Rene Veenman. De klassieke traditie  |
|          in de Lage Landen. (Nijmegen 2009)          |
|(22) Lit: 0912.48: Pas verschenen: Dirk Coigneau & Samuel Mareel (red.). |
|          Met eigen ogen - De rederijker als dichtend individu |
|          (1450-1600). (Gent 2009)               |
|(23) Sym: 0912.49: Symposium 'Het Wiesbadense Handschrift', Nijmegen,  |
|          vr 5 februari 2010                  |
|(24) Sym: 0912.50: 'Spring School Comparatieve Neerlandistiek', een   |
|          driedaagse conferentie voor Europese BA-studenten   |
|          Nederlands aan de Freie Universitaet Berlin, do 25 - |
|          za 27 maart 2010                   |
|(25) Sym: 0912.51: Conferentie 'Between Stability and Transformation.  |
|          Textual Traditions in the Medieval Netherlands',   |
|          Ghent University (B), Gent, di 21 - wo 22 september  |
|          2010 (Call for papers)                |
|(26) Sym: 0912.52: Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium, Oldenburg, |
|          vr 5 - za 6 november 2010 (Call for Papers)      |
|(27) Sym: 0912.53: Conferentie 'Enlightenment? Ideas, Transfers,     |
|          Circles, Attitudes, Practices', Gent, vr 22 - za 23  |
|          januari 2010                     |
|(28) Sym: 0912.54: Publieksdag UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern  |
|          Studies) 'De Wereld in Kaart', Universiteit Utrecht, |
|          za 23 januari 2010                  |
|(29) Sym: 0912.55: TS-symposium 2010: 'De periodieke pers in       |
|          (post)koloniale samenlevingen', Utrecht, vr 21 mei  |
|          2010 (Call for papers)                |
|(30) Sym: 0912.56: Van Lier-lezing 'Adieu aan koelies, nikkers en    |
|          makambas: raciaal denken binnen de antropologie van  |
|          de Caraiben' door Francio Guadeloupe, Leiden, vr 26  |
|          februari 2010                     |
|(31) Col: 0912.57: Column 66 van Marc van Oostendorp: Pleidooi voor een |
|          jaarwisseling                     |
|(32) Col: 0912.58: Column Willem Kuiper, no. 73: Dramatisch lezen    |
|(33) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------vr-25-december-2009-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 0912.a

Subject: Neder-L, no. 0912.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 3 Dec 2009 04:23:56 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 0912.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0912.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Brussel: Literaire avond in de Nederlandse    |
|            ambassade rond de internationale dag van de    |
|            mensenrechten, do 10 december 2009        |
|          02. Brussel: Feestavond met Remco Campert, do 17   |
|            december 2009                   |
|          03. Nijmegen: De Mansarde, poeziemiddag met      |
|            dichteressen Eva Cox, Saskia de Jong en Saskia  |
|            van Leendert, zo 13 december 2009         |
| (2) Vac: 0912.02: Vacatures voor 11 onderzoeksplaatsen binnen het    |
|          project 'Mobility of Ideas and Transmission of Texts: |
|          Vernacular Literature and Learning in the Rhineland |
|          and the Low Countries 1300-1550' (deadline: vr 15   |
|          januari 2010)                     |
| (3) Rub: 0912.03: Hora est! Gepromoveerd: Sanne Parlevliet, op do 26  |
|          november 2009 te Groningen              |
| (4) Rub: 0912.04: Hora est! Gepromoveerd: Lydeke van Beek, op wo 25   |
|          november 2009 te Leiden                |
| (5) Med: 0912.05: Call for proposals Brill fellowship 2010       |
| (6) Med: 0912.06: Cees Nooteboom ontvangt Prijs der Nederlandse Letteren|
| (7) Med: 0912.07: Gezocht: medewerkers voor tijdschrift Vooys      |
| (8) Med: 0912.08: Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen 2009 voor    |
|          Nelleke van Maaren en Karol Lesman          |
| (9) Med: 0912.09: Nieuwe Nederlands-Duitse zoekmachine ANNH legt zelf  |
|          verbanden en ziet meer dan Google ziet        |
|(10) Web: 0912.10: Complete Nederlandse FamilienamenBank (NFB) online  |
|(11) Web: 0912.11: Taalschrift no. 66 verschenen             |
|(12) Web: 0912.12: Nieuwe titels van de dbnl, december 2009       |
|(13) Lit: 0912.13: Pas verschenen: Nieuw nummer Vooys 27.3: Van Borges  |
|          tot bordeel                      |
|(14) Lit: 0912.14: Pas verschenen: Aletta Beaujon. De schoonheid van   |
|          blauw / The Beauty of Blue. Verzamelde gedichten.   |
|          Redactie: A.G. Broek en K. de Groot. (Haarlem 2009)  |
|(15) Lit: 0912.15: Pas verschenen: Mijn Tweede Van Dale Interactief   |
|          woordenboek. (Utrecht 2009)              |
|(16) Lit: 0912.16: Pas verschenen: Arjen Ligtvoet en Cathelijne de    |
|          Busser. Vaagtaal. (Zaltbommel 2009)          |
|(17) Lit: 0912.17: Te verschijnen: Ada Deprez. De vriendschap tussen F.A.|
|          Snellaert en J.A. de Laet (1838-1871). (Gent 2009);  |
|          presentatie op za 5 december 2009 te Gent       |
|(18) Lit: 0912.18: Pas verschenen: Nieuw nummer Parelduiker (2009/4)   |
|(19) Lit: 0912.19: Te verschijnen: Verzameldichtbundel 'Grootste hits!  |
|          De jaren nul' van Philip Hoorne (Amsterdam 2009);   |
|          presentatie op vr 4 december 2009 in Roeselare    |
|(20) Lit: 0912.20: Pas verschenen: drie nieuwe uitgaven van Charlotte  |
|          Mutsaers, Elisabeth Tonnard en Paul Claes bij     |
|          Uitgeverij Druksel                  |
|(21) Lit: 0912.21: Pas verschenen: Prisma Handwoordenboek Nederlands   |
|          (Houten 2009)                     |
|(22) Sym: 0912.22: International conference 'Tales of Transit. Narrative |
|          Migrant Spaces in Transatlantic Perspective 1830-1954'|
|          Antwerpen, wo 9 - za 12 juni 2010 (Call for Papers) |
|(23) Sym: 0912.23: SEL-studiedag 'Jan Walravens en het experiment',   |
|          Brussel, vr 18 december 2009             |
|(24) Sym: 0912.24: TiNT (= Terminologie in het Nederlandse Taalgebied)  |
|          2009, Antwerpen, vr 11 december 2009         |
|(25) Sym: 0912.25: Workshop Schriftsystemen, Parijs, do 30 september -  |
|          vr 1 oktober 2010 (Call for Papers)          |
|(26) Sym: 0912.26: Programma Morfologiedagen 2009, Universite de Liege, |
|          Luik, do 17 december 2009               |
|(27) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           --------do-3-december-2009-*
             *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 0911.a

Subject: Neder-L, no. 0911.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 14 Nov 2009 03:37:50 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Achttiende-jaargang------ Neder-L, no. 0911.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0911.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Leiden: Huizingalezing Marita Mathijsen,     |
|            'Historische sensatiezucht. Over de moraal van de |
|            geschiedenis', vr 18 december 2009        |
|          02. Leuven: Lezing Johan Oosterman, 'Dichter op de  |
|            huid. Gevaren en verlokkingen in de omgang met  |
|            Anthonis de Roovere', wo 25 november 2009     |
|          03. Utrecht: Bert Natter en Joke Hermsen lezen voor  |
|            uit hun 'Brieven aan Belle van Zuylen', wo 25   |
|            november 2009                   |
| (2) Vac: 0911.02: Vacature voor een Research Assistant bij het project |
|          'Dutch Songs On Line' van het Onderzoekinstituut voor |
|          Geschiedenis en Cultuur (OGC), Universiteit Utrecht, |
|          standplaats: Meertens Instituut in Amsterdam     |
|          (deadline: wo 25 november 2009)            |
| (3) Rub: 0911.03: Hora est! Promotie Jan Posthumus, di 22 december 2009 |
|          aan de VU Amsterdam                  |
| (4) Med: 0911.04: Nederlands muziekleven in de 17e eeuw was wel rijk;  |
|          eerste studie (door Natascha Veldhorst) naar     |
|          Nederlandse liedboeken in de Gouden Eeuw       |
| (5) Med: 0911.05: Verstaan van vreemde taal gaat vooruit met      |
|          ondertiteling in die taal op tv            |
| (6) Med: 0911.06: Uitnodiging boekpresentatie 'Een hoopje vuil in de  |
|          feestzaal. Facetten van het proza van Willem Elsschot'|
|          door Koen Rymenants, Antwerpen, vr 27 november 2009  |
| (7) Med: 0911.07: Tom Weterings wint Vlaams-Nederlandse Prijs voor   |
|          Teksteditie 2009                   |
| (8) Med: 0911.08: Het EWN (Etymologisch Woordenboek van het Nederlands) |
|          is klaar; presentatie vierde (en laatste) deel op do |
|          26 november 2009 in Amsterdam en op do 10 december  |
|          2009 in Gent                     |
| (9) Web: 0911.09: Album amicorum 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare  |
|          Vriend' voor Marita Mathijsen in de dbnl       |
|(10) Web: 0911.10: De nieuwe titels van de dbnl, november 2009      |
|(11) Web: 0911.11: Rederijkers nu ook online: website 'Lustige geesten' |
|          met biografieen en bestanden             |
|(12) Lit: 0911.12: Pas verschenen: 'Geluk in de negentiende eeuw. 21   |
|          auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen' ter |
|          gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Moderne |
|          Nederlandse letterkunde van de Universiteit van    |
|          Amsterdam. Onder redactie van Lotte Jensen en Lisa  |
|          Kuitert. (Amsterdam 2009)               |
|(13) Lit: 0911.13: Pas verschenen: Nieuwe Flanoruitgave 'Geerten     |
|          Meijsing: Gekte en sektarisme'. (Nijmegen 2009)    |
|(14) Lit: 0911.14: Pas verschenen: nY, 3, Tijdschrift voor literatuur,  |
|          kritiek en amusement                 |
|(15) Lit: 0911.15: Pas verschenen: (downloadbaar) Van Dale Jaarboek taal |
|          2010 - actualisering Dikke Van Dale. (Utrecht 2009)  |
|(16) Sym: 0911.16: Vlaamse Vereniging voor Algemene Literatuurwetenschap |
|          (VAL) Onderzoeksdag 2010, Gent, vr 21 mei 2010 (Call |
|          for Papers)                      |
|(17) Sym: 0911.17: Symposium 'Door Data Gedreven': creativiteit en    |
|          vernieuwing in wetenschappelijk onderzoek, Den Haag, |
|          wo 2 december 2009                  |
|(18) Sym: 0911.18: Symposium Jan Campert-Stichting 'De moraal van het  |
|          verhaal', Den Haag, vr 27 november 2009        |
|(19) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------vr-13-november-2009-*
             *********************
Lees verder >>