Tag: nascholing

Tweede editie lezingenreeks Grote vragen van het Nederlands!

Dit jaar wordt de reeks voortgezet en vervolgd met nieuwe serie nascholingscolleges rond belangrijke vragen in de Neerlandstiek vandaag de dag. Het thema Dimensies van taal staat dit jaar centraal. De colleges zullen ingaan op vragen als: Welke factoren belemmeren de begrijpelijkheid van taal? Heeft grof taalgebruik eigenlijk een functie? Hoe wordt taal ingezet in de hiphop-cultuur? Hoe stimuleer je een creatieve omgang met taal bij jongeren? 

Lees verder >>

Fake news in de Nederlandse literatuur

Voor docenten Nederlands

Wanneer geldt iets als dichterlijke vrijheid, en wanneer als hoax? Waar gaat fictie over in een leugen? Deze nascholing voor docenten Nederlands gaat in op actuele thema’s in literatuuronderzoek en onderzoeksgeoriënteerd literatuuronderwijs, en resulteert in een docentenhandleiding voor profielwerkstukken over Nederlandstalige literatuur.

Doel

Uitgangspunt van deze cursus is dat reflecteren op literatuur een prikkelend en kritisch perspectief biedt op actuele vraagstukken rondom nepnieuws, alternatieve feiten en framing. In dit project nemen de cursisten, begeleid door Gaston Franssen en Lia van Gemert, de proef op de som. Ze onderzoeken historische en moderne teksten die de grens tussen ‘waargebeurd’ en ‘verzonnen’ op scherp stellen. Tegelijkertijd worden de teksten in de onderwijspraktijk aan leerlingen voorgelegd, om hun reacties en leespraktijk in kaart te brengen. De historische casus focust op de framing van Nederlandse criminelen in de Verlichting, die vergeleken wordt met de actuele beeldvorming over criminaliteit. De moderne casus draait om verzonnen autobiografische teksten en werpt vragen op over de media-presentatie (en –manipulatie) van hedendaagse auteurs.

Lees verder >>

Nascholing Nederlands Universiteit Leiden

Op donderdag 6 juni is er een nascholingsprogramma van de opleiding Nederlands in Leiden: een ochtendprogramma over Stilistiek in de neerlandistiek en een middagprogramma over Burgerschap en literatuur. Hieronder vindt u nadere informatie en conceptprogramma’s. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers een uitgebreider programma met achtergrondliteratuur en materialen die worden gebruikt.

Inschrijving kan voor beide delen afzonderlijk of voor de hele dag. Docenten die geregistreerd zijn bij het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) kunnen zich via die website aanmelden. Alle overige docenten kunnen zich aanmelden bij ondergetekende. Voor hen geldt dat deelname aan één programma €50,- kost, en aan beide €85,-, in alle gevallen inclusief lunch. Wie wil deelnemen, maar geen scholingsbudget heeft (studenten van het ICLON zijn ook zeer welkom, bijvoorbeeld): graag even contact opnemen met ondergetekende. Lees verder >>

Scholingsmogelijkheden Radboud Universiteit

Tweejarige educatieve master Nederlands

De Radboud Universiteit biedt tweejarige educatieve masters aan die vakinhoud en vakdidactiek integreren. Studenten lopen twee jaar stage en ontvangen kleinschalig onderwijs. Het resultaat? Uitstekende docenten van academisch niveau met een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. Wil je in september 2019 beginnen? Meld je dan snel aan, want de inschrijftermijn loopt tot 1 mei. Ga naar de website..

Nascholing docenten Nederlands

Wil je je lespraktijk en/of curriculum verrijken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten? De Radboud Universiteit biedt docenten met een eerstegraads bevoegdheid de mogelijkheid actuele mastercursussen te volgen op het terrein van de Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde en de taalbeheersing. Samen met studenten uit de tweejarige educatieve master Nederlands verdiep je je in recente vakinhoudelijke ontwikkelingen, en onderzoek je hoe deze zich verhouden tot het schoolvak Nederlands. Ga naar de website.

Laatste bijeenkomst Nascholingsreeks Grote Vragen van het Nederlands

Op dinsdag 9 april vindt de vierde en laatste bijeenkomst van de UU-nascholingsreeks Grote vragen van het Nederlands plaats. Deze reeks is bedoeld als bedoeld als inspiratiebron en nascholing voor docenten Nederlands en voor leerlingen met een interesse voor taal en lezen. Op 9 april is het de beurt aan Marjo van Koppen en Sterre Leufkens, die spreken over het thema ‘De Nederlandse taal: chaos of toch niet?’ Er zijn nog plekken beschikbaar, dus meld je aan! Lees verder >>

Januari-april 2019, Nijmegen: Postacademische cursus 2019

In januari 2019 gaat editie veertien van de postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde van start. Ook dit keer staat in elk van de acht colleges weer een spraakmakend, verrassend en soms zelfs gedurfd boek centraal, waarover een deskundige zijn of haar licht laat schijnen.

De cursus vindt plaats op woensdagavonden in de maanden januari tot en met april en is bestemd voor Neerlandici, leraren Nederlands, alumni en iedereen die van literatuur houdt.

De cursus wordt georganiseerd door de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees verder >>

Nascholingsreeks Grote Vragen van het Nederlands

In schooljaar 2018-2019 organiseert de Universiteit Utrecht voor het eerst de nascholingsreeks Grote vragen van het Nederlands. Het is een reeks van vier interdisciplinaire colleges, waarin universitair docenten laten zien hoe in Utrecht letterkunde, taalkunde en communicatiekunde worden gecombineerd in gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprojecten. De colleges zijn bedoeld als inspiratiebron en nascholing voor docenten Nederlands en voor leerlingen met een interesse voor taal en lezen: docenten krijgen ieder college een lesidee mee naar huis, leerlingen kunnen ideeën opdoen voor hun profielwerkstuk.

Dit zijn de vier lezingen van 2018-2019: Lees verder >>

Herinnering: Nascholing opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Leiden

De sturende kracht van taal – avondlezingen 17 en 31 mei 2017

Taal is nooit neutraal. We gebruiken taal voor onze communicatie, maar de interpretatie van uitingen wordt maar gedeeltelijk bepaald door de betekenis van de woorden die de spreker gebruikt. Een spreker bedoelt meer, en soms zelfs iets anders, dan hij letterlijk zegt en  schrijvers van verhalen en gedichten zetten talige, narratieve technieken doelbewust in om effect op lezers te sorteren.

In twee avonden belichten telkens twee Leidse neerlandici deze interactie tussen semantiek en pragmatiek vanuit hun eigen discipline: de taalkunde, taalbeheersing, moderne of oudere letterkunde. Op 17 mei zijn dat dr. Ronny Boogaart, auteur van Een sprinter is een stoptrein zonder wc. De sturende kracht van taal (AUP) en dr. Bram Ieven die zal vertellen over de online MA-class Mij maak je niks wijs. Een inleiding tot de representatiekritiek. Op 31 mei spreekt dr. Olga van Marion over de rol van taal en emotie in vroegmodern theater en dr. Henrike Jansen over de sturende kracht van taal in de argumentatie in politiek debat. Lees verder >>

Dag van de Literatuurkritiek

De eerste Dag van de Literatuurkritiek

Na de geslaagde studiedag in 2015 organiseert Vlaams-Nederlands Huis deBuren samen met literair-kritisch platform De Reactor de eerste Dag van de Literatuurkritiek: een nascholingsdag voor docenten in het middelbaar onderwijs. Aan de hand van straffe lezingen en inspirerende workshops bieden we docenten de kans om literatuurkritiek in te zetten in hun lessen. Verwacht sterke sprekers, prikkelende lesideeën en een flinke scheut literatuur. Presentator van dienst is Willem Bongers-Dek (deBuren).

Lezingen en workshops

Bas Jongenelen, docent Nederlands aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, spreekt de openingslezing uit. Hij publiceert regelmatig over literatuuronderwijs en bereidt een proefschrift voor over humor in de zestiende eeuw. In zijn openingslezing beantwoordt hij de vraag hoe je literatuurkritiek kunt gebruiken om historische literatuur voor leerlingen te ontsluiten. Lees verder >>

25 maart 2015: Nascholingsdag Neerlandistiek Universiteit Leiden

Programma
  • 10.00-10.45 Opening: Nieuwe benaderingen in de neerlandistiek (Dr. Esther Op de Beek)
  • 10.45-11.30 Literatuur en effect: Satire (Dr. Olga van Marion)
  • 11.30-11.45 koffie
  • 11.45-12.30: Taal en effect: De sturende kracht van taal (Dr. Ronny Boogaart)
  • 12.45-13.45 lunch in de Faculty Club
  • 14.00-14.45 Literatuur en globalisering: De Bewaker van Peter Terrin (Prof. dr. Yra van Dijk)
  • 14.45-15.30 Activerende didactiek: literatuur, taal en effect in de klas. (Dr. Ad van der Logt)
  • 15.30: afsluiting en borrel

In de diverse colleges wordt verwezen naar de volgende publicaties:

  • Boogaart, R., Een sprinter is een stoptrein zonder wc. De sturende kracht van taal. Amsterdam, AUP, 2015. (€9,95)
  • Essink, F., Franssen G. en J. Rock, Literatuur in de wereld. Handboek Moderne Letterkunde. Nijmegen, Vantilt, 2013. (€22,50)

Deelname bedraagt €75,-. De dag is gevalideerd door de registercommissie voor 6 registeruren.
Locatie, P.N. van Eyckhof 1- 3C, 2311 BV Leiden Aanmelden via: e.a.op.de.beek@hum.leidenuniv.nl