Tag: MOOC

MOOC Middelnederlands ontvangt jaarprijs Wetenschapscommunicatie

Door redactieteam MOOC Middelnederlands

Zowat een jaar geleden vierden we samen met u het emeritaat van professor Frank Willaert. Op die dag stelden we MOOC Middelnederlands aan u voor, een reeks online-colleges over de hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis. Het project heeft een vliegende start genomen: de colleges worden in Vlaanderen en Nederland veelvuldig bekeken en – vooral – op structurele wijze ingezet in het onderwijs. Sinds de lancering vonden zo’n 60.000 geïnteresseerden hun weg naar de website! Lees verder >>

Universiteit Antwerpen ontwikkelt online-cursus Middelnederlandse literatuur

Reinaert de vos en Karel ende Elegast nog nooit zo dichtbij

(Bericht Universiteit Antwerpen)

Vanaf 8 november 2017 staat MOOC Middelnederlands online. Deze Massive Open Online Course bevat educatieve filmpjes over de hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Reinaert de vos. De MOOC is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en is online vrij toegankelijk voor scholieren, leerkrachten, studenten en een breed publiek van geïnteresseerden.

Oude literatuur in een nieuw jasje

Het contrast kan niet groter zijn: onze oudste Nederlandstalige literatuur en de modernste onderwijstechnieken. Wouter Haverals, doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen, licht toe: “Deze online-lessenreeks brengt de middeleeuwse literatuur helemaal tot leven. In twaalf gefilmde colleges, die elk bestaan uit een reeks korte dynamische kennisclips, worden de belangrijkste onderwerpen uit de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis aangesneden.” Lees verder >>

Een pleidooi voor grondwettelijke universiteiten

Door Marc van Oostendorp

Soms is het nuttig wanneer iemand een mening verwoordt die je zelf eigenlijk al een tijdje koestert zonder dat je hem zelf al expliciet hebt gemaakt – omdat je dan ineens beseft wat er niet klopt aan die mening. Dat overkwam me eergisteren toen ik een lezing bijwoonde van de Britse wijsgeer David Carr die zijn publiek voorhield dat goede universitair docenten altijd óók de klassieke deugden zoals eerlijkheid en moed moeten voorhouden en voorleven aan hun studenten.

Ik was ik op een onnaspeurlijke wijze beland op een congres van Europese universitaire bestuurders, die me hadden uitgenodigd om iets te vertellen over mijn ervaringen met het maken van een MOOC. Maar ik mocht ook bij de andere lezingen zijn, die allemaal een of ander raakvlak hadden met onderwijs, al moet ik toegeven dat universitaire bestuurders zich op zulke hoge niveaus van abstractie begeven dat mij niet altijd precies duidelijk was wat het verband was.

Lees verder >>

Ondertitelaars gezocht

Door Marc van Oostendorp


Vandaag door omstandigheden – er is iets met de batterij van mijn camera – geen nieuw zondagochtendcollege! Wel heeft de Universiteit Leiden inmiddels alle video’s van onze Engelstalige inleiding taalwetenschap op YouTube gezet.

Ik heb contact met een leraar van een Leids gymnasium die wil proberen dit materiaal geschikt te maken voor middelbare scholen. Daarvoor zijn in ieder geval ondertitels nodig. Wie zich geroepen voelt om daarbij te helpen, melde zich! Dat geldt trouwens ook voor alle andere talen.

Met de hoed rond

Door Marc van Oostendorp


Ik heb een ideaal: dat iedereen op de hele wereld kan leren wat de taalwetenschap maakt. Dat is een reden dat ik hier iedere dag op dit digitale dorpsplein sta, de straatmuzikant van de Nederlandse taalkunde. Het is ook een reden om eerder dit jaar een online inleiding taalwetenschap te maken, een MOOC, voor de Universiteit Leiden.

Af en toe moet je met de hoed langs te gaan. Een blog als dit kost bijna niets, behalve werktijd. Voor zo’n cursus heb je meer geld nodig, en dat proberen we nu op te halen, bijvoorbeeld met het bovenstaande filmpje (waarin als kers op de taart nog collega-straatmuzikant Marten van der Meulen van het taalweblog Milfje te zien is).

We hebben nog maar wat euros te gaan. Jullie hebben onze MOOC misschien ook gedaan. Of je wil ons anders steunen in ons ideaal, bijvoorbeeld omdat je deze blog leest.

Hier is onze virtuele hoed.

Gratis online ‘Introduction to Dutch’


Sinds vorig jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen een zogenaamde massive open online course Nederlands ontwikkeld op het platform van FutureLearn. De ‘Introduction to Dutch’-cursus werd voor de eerste keer aangeboden in maart. Toen volgden wereldwijd meer dan 33.000 mensen deze cursus. De cursus is op 1 juni jl. weer van start gegaan. Op dit moment leren bijna 15.000 mensen de basisbeginselen van het Nederlands.
De leerders komen overal vandaan en maken in drie weken tijd kennis met de  Nederlandse taal en cultuur, leren de grammatica en krijgen een basiswoordenschat op weg naar A1. In de MOOC is er zowel aandacht voor lezen en luisteren als voor de productieve vaardigheden schrijven en spreken. Meedoen kan gedurende de drie weken dat de MOOC wordt aangeboden. Daarna blijft het cursusmateriaal beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.futurelearn.com/courses/dutch/
De universiteit heeft ook een video gemaakt over de MOOC. De video is hier te zien.

Een MOOC is een sociaal boek

Door Marc van Oostendorp


Maandag gaan de poorten dicht van de inleiding taalwetenschap die ik voor de Leidse Universiteit gegeven heb. We hadden niet 4 of 5 studenten, zoals meestal het geval is, maar 45.000: het betrof een zogeheten massive online open-access course, een MOOC. (Zoals ik het uitspreek, rijmt dat woord op boek, al zijn er ook mensen – ook Amerikanen die het laten rijmen op kook.)

Het was om te beginnen een overweldigende ervaring, veel intensiever dan ik van te voren dacht, want zo’n cursus is meer dan een serietje op video opgenomen hoorcolleges. We namen ook gesprekken op die ik voerde met twee studenten (Inge Otto en Marten van der Meulen), we hadden zes sprekers van zes verschillende talen uit zes verschillende taalfamilies die in iedere module lieten zien hoe het in taal eraan toegaat met medeklinkers en zinsbouw en woordbetekenis en beleefdheid, en Marten en Inge interviewden iedere week een taalkundige – van Barend Beekhuizen tot Noam Chomsky.

Maar dat was allemaal nog video. De studenten deden ook wekelijkste toetsen, en voerden zelf kleine veldwerkopdrachten uit, wat ze idealiter opnamen op filmpjes:
Lees verder >>

Gratis onderwijs voor iedereen

Door Marc van Oostendorp


Van rechts naar links: Inge Otto, Marten van der Meulen, Marc van Oostendorp

Dat inmiddels zo’n dertigduizend nieuwsgierigen zich hebben ingeschreven voor onze cursus, die vandaag over een week begint, is een vreemde gedachte. Natuurlijk, ook op dit blog komen soms wel tienduizenden mensen af, maar dat is dan altijd min of meer toevallig: wanneer ze beginnen te klagen, kan ik altijd zeggen dat ik deze stukjes maar in wat verloren minuten bij mekaar type. Dat mijn video’s spontaan ontstaan als ik van mijn werk naar huis wandel.

Die excuses heb ik nu niet. Het is maandenlang voorbereid, met een heel team van zeer deskundige mensen, de nieuwsgierigen zitten zich soms al weken zo niet maanden te verheugen, nu moeten we zien hoe ze gaan reageren.

Ik denk dat we jullie – ja jullie, op deze wereld – een interessant pakket te bieden hebben. De cursus duurt vijf weken en aan het eind heb je op zijn minst een soort inzicht in wat taalwetenschap is en waarom mensen dat doen.
Lees verder >>

Een gratis cursus taalwetenschap, in je luie stoel

Heel veel mensen lijken geinteresseerd te zijn in taal. Besproken proefschriften in de Volkskrant zorgen voor veel deining, anglicismen voor reuring, OnzeTaal heeft veel leden, om van Taalvoutjes nog maar te zwijgen. Maar “interesse in” is natuurlijk niet hetzelfde als “iets leren over”, laat staan “iets weten van”. Daarom presenteert de Universiteit Leiden nu de MOOC Miracles of Human Language: an Introduction to Linguistics. Een online inleiding taalwetenschap, gratis toegankelijk voor iedereen met internet. Als je dit bericht leest, ben je doelgroep: de cursus richt zich op iedereen die geinteresseerd is in taal. Meer lees je na de break.

Wat is een MOOC?

MOOC staat voor Massive Open Online Course. Het massieve heeft met aantallen te maken: onze cursus heeft bijvoorbeeld al 23.000 aanmeldingen. Open staat voor vrij beschikbaar. Je moet je wel aanmelden bij Coursera, de aanbieder van de cursus, maar daar zitten geen verplichtingen aan vast. Het online gedeelte spreekt voor zich, net als course, da’s dus Engels voor cursus.
Lees verder >>

Socrates geeft een weblecture

Door Marc van Oostendorp

Omdat ik binnenkort een presentatie moet geven over het inzetten van internetvideo’s voor het onderwijs, heb ik de afgelopen dagen een beetje gebladerd op sites zoals weblectures.nl. Ik ben geïnteresseerd in het onderwerp, maar ik word peilloos treurig als ik teveel zinnen moet lezen als ‘Een goed onderwijsontwerp, dus ook van weblectures, is ‘aligned’: er is een nauwe samenhang tussen beoogde leerdoelen, de leeractiviteiten waarmee die bereikt moeten worden en de feedback op en de toetsing van het leerproces.’ Net zoals ik het al snel heel benauwd krijg als ik naar figuren als de bovenstaande moet kijken (toelichting: ‘Deze infographic laat zien hoe een goede onderwijskundig ontwerp (het ondergrondse deel) vormgeeft aan verschillende vormen van weblectures (de plant).’)

Het probleem is: je hoort in dat soort zinnen niet het krijtje over het schoolbord gaan, je hoort de monotonie van de vergadertafel, het vertrouwen van deskundigen dat het allemaal goed komt als je maar een ‘model’ maakt en dit met een fijne infographic illustreert.

Lees verder >>