Tag: masterprogramma’s

Scholingsmogelijkheden Radboud Universiteit

Tweejarige educatieve master Nederlands

De Radboud Universiteit biedt tweejarige educatieve masters aan die vakinhoud en vakdidactiek integreren. Studenten lopen twee jaar stage en ontvangen kleinschalig onderwijs. Het resultaat? Uitstekende docenten van academisch niveau met een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. Wil je in september 2019 beginnen? Meld je dan snel aan, want de inschrijftermijn loopt tot 1 mei. Ga naar de website..

Nascholing docenten Nederlands

Wil je je lespraktijk en/of curriculum verrijken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten? De Radboud Universiteit biedt docenten met een eerstegraads bevoegdheid de mogelijkheid actuele mastercursussen te volgen op het terrein van de Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde en de taalbeheersing. Samen met studenten uit de tweejarige educatieve master Nederlands verdiep je je in recente vakinhoudelijke ontwikkelingen, en onderzoek je hoe deze zich verhouden tot het schoolvak Nederlands. Ga naar de website.

Vanaf volgend jaar: Master Nederlands als Tweede Taal in Nijmegen

In september 2018 begint aan de Radboud Universiteit Nijmegen een nieuwe master Nederlands als Tweede Taal. Elk jaar weer zijn er veel volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands die graag onze taal onder de knie willen krijgen. Of het nu gaat om een laagopgeleide Eritrese vluchteling die in Nederland een nieuw bestaan wil opbouwen, een Russische student die hier een master fiscale economie gaat volgen of een ICT’er uit India die voor een Nederlands bedrijf gaat werken: allemaal zijn ze op zoek naar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). En voor deze cursussen zijn hooggekwalificeerde docenten én experts nodig.

De behoefte aan wetenschappelijk geschoolde docenten NT2 is in Nederland groter dan ooit. Ook zit de samenleving te springen om experts die zich buigen over het leren van een tweede taal, de kennismaking met een nieuwe cultuur en allerlei daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Het mooie van deze masterspecialisatie is dat we je opleiden voor beide banen: docent én expert NT2. Zo verwerf je een uitstekende positie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie op de website van de Radboud Universiteit

Nieuwe Master Interdisciplinaire Neerlandistiek

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Niederländische Philologie

Vanaf oktober 2015 gaat aan het Institut für Niederländische Philologie in Münster een nieuwe Masteropleiding van start:  Interdisciplinaire Neerlandistiek. Deze opleiding biedt een interdisciplinair en flexibel programma waarin studenten hun studietraject naar eigen belangstelling kunnen aanpassen: óf een opleiding met Nederlandse taal, literatuur en cultuur óf met literair vertalen en cultuurtransfer als zwaartepunt. Binnen een externe module kunnen zij kiezen tussen een studiesemester aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, een langere stageperiode of/en colleges in andere vakdisciplines aan de WWU. 

Voor verdere infomatie zie