Tag: manifest

Manifest Nederlands op school
: Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat

Dit manifest is opgesteld namens de twee meesterschapsteams Nederlands (letterkunde en taalkunde/taalbeheersing) die zijn ingesteld door acht Nederlandse universitaire faculteiten Letteren en Geesteswetenschappen.

Het schoolvak Nederlands is een belangrijk vak, dat gericht is op de ontwikkeling van taalvaardigheid en geletterdheid. Veel docenten Nederlands geven heel inspirerend en bevlogen les, maar toch is niemand echt helemaal tevreden over het vak. Veel leerlingen vinden Nederlands saai en docenten lijden vaak onder zware werkdruk. Meer algemeen is de kritiek: het programma heeft te weinig inhoud, is niet uitdagend genoeg, en het sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid. Dat moet en kan beter.

In 2015 heeft diverse malen intensief overleg plaatsgehad tussen docenten, wetenschappers, didactici, onderwijsonderzoekers en allerlei bij het schoolvak Nederlands betrokken instanties. Uit de discussies bleek een grote eenstemmigheid over de richting waarin het vak verder ontwikkeld en verrijkt dient te worden: het moet meer gaan om bewuste taalvaardigheid en bewuste literaire competentie, kortom bewuste geletterdheid.

Het doel van bewuste geletterdheid is vertaald in een aantal stellingen, die onder docenten op een breed draagvlak lijken te mogen rekenen. In november 2015 schaarde 75% van de neerlandici zich erachter bij een peiling op de conferentie Het Schoolvak Nederlands.

Dit vraagt om een fundamentele herziening van het curriculum Nederlands, een herziening die docenten ondersteunt in hun streven naar betere resultaten en aantrekkelijk en betekenisvol taal- en literatuuronderwijs. 

Concept ‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

Door Anneke Neijt
De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden de beide meesterschapsteams Nederlands in Tilburg een conceptversie van ‘Bewust geletterd’ voor aan een stampvolle zaal op het congres Het Schoolvak Nederlands (HSN-29). Bij een peiling bleek 74% van de ruim 140 aanwezigen het hoofddoel bewuste geletterdheid te onderschrijven; 6% gaf aan het er (zeer) mee oneens te zijn; 20% had geen mening of stemde blanco. De andere stellingen over de actiepunten kregen eveneens veel bijval.

De brede steun onder aanwezige docenten is verheugend maar kwam niet geheel onverwacht, omdat het concept-manifest is ontwikkeld in samenspraak met docenten en andere betrokkenen bij het schoolvak. Er zijn inmiddels ook enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst bij onderdelen van het manifest. De meesterschapsteams staan nog tot 14 december open voor aanvullende inhoudelijke reacties (vakdidactiekGW@uu.nl o.v.v. ‘manifest’). Rond de jaarwisseling zal de definitieve versie van het manifest worden gepubliceerd. De complete uitslag van de enquête komt binnenkort op de website van Vakdidactiek Geesteswetenschappen beschikbaar. Daar is ook de concepttekst van het Manifest te vinden.