Tag: LitLab

Nieuw onderwijsmateriaal voor premasterstudenten Educatieve Master Nederlands: het Veldwerk

Update LitLab september 2019

Sinds deze zomer is het Veldwerk online, een online omgeving met opdrachten gericht op studenten die een premaster volgen ter voorbereiding op een Educatieve Master Nederlands. Met dit materiaal krijgen premasterstudenten inzicht in actuele thema’s binnen zowel de historische als de moderne Nederlandse letterkunde en ontwikkelen ze vaardigheden om academisch onderzoek te doen naar die thema’s.

Gebruik van het Veldwerk

Het Veldwerk biedt een inleiding tot het wetenschappelijke veld van de letterkunde. Op deze site verrichten studenten ‘Veldwerk’ in de Nederlandse literatuur via een reeks opdrachten die per ‘Veld’ gelijk staan aan een studiebelasting van ongeveer 20 uur, exclusief de tijd die nodig is voor een zelfstandig afsluitend onderzoek. Aan de hand van drie thematische velden, Emoties, Auteurschap en Toekomstliteratuur, leren ze onderzoek te doen op het terrein van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Stapsgewijs benaderen ze de verschillende thema’s en werken ze toe naar een zelfstandig kleinschalig onderzoek.

Lees verder >>

Nieuwe proef en 3 nieuwe leesclubs online op www.litlab.nl

Maandelijkse update LitLab, 24 december 2018

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Politiek en literatuur: 3 nieuwe leesclubs online

De wereld van vandaag staat bol van de politieke spanningen en literatuur is bij uitstek een medium waarop dergelijke spanningen verbeeld en becommentarieerd worden. Daarmee roept die literatuur allerlei vragen en discussie op over de relatie tussen politiek en literatuur. Deze maand werden drie nieuwe leesclubs gepubliceerd waarin leerlingen leren praten over (actuele) politieke thema’s en de literaire verbeelding, aan de hand van drie titels uit de afgelopen twee jaar: Lees verder >>

Nu ook leesclubs over poëzie op LitLab

Maandelijkse update LitLab, november 2018

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Nu ook leesclubs over poëzie: Celinspecties en Wij zijn evenwijdig

Sinds deze maand kun je in LitLab ook discussiëren over poëzie: er zijn nu twee leesclubs beschikbaar over de bundels Celinspecties (2012) van Ester Naomi Perquin en Wij zijn evenwijdig (2014) van Maud Vanhauwaert. Lees verder >>

De eerste LitLab-leesclubs staan online!

De LitLab leesclubs bieden een digitaal spelsysteem waarmee leerlingen in groepjes van 4 tot 6 kunnen discussiëren over een Nederlandstalige roman. Een virtueel kaartspel levert ze quiz- en discussievragen over de gelezen tekst. Leerlingen lezen de vragen van een smartphone of tablet. Momenteel zijn in samenspraak met docenten leesclubs opgericht voor zes recente romans, van Niña Weijers, Franca Treur, Hanna Bervoets, Koen Peeters, Murat Isik en Marjolijn van Heemstra. Dat aantal zal de komende maanden worden uitgebreid. Ook worden de leesclubs onderdeel van het lespakket dat voorbereidt op de Inktaap 2019. Lees verder >>

LitLab: twee nieuwe proeven

Op de site LitLab.nl staan sinds vandaag twee nieuwe proeven klaar over Gender en Digitale literatuur. LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek door middelbare scholieren. Beide nieuwe proeven hebben niveau 3, en zijn dus geschikt voor bovenbouw havo-vwo. In de Gender-proef (gemaakt door Luke Schouwenaars) onderzoeken leerlingen een historische tekst over een meisje dat als matroos verkleed de oorlog in trekt. Ze lichten die tekst door met behulp van de termen ‘gender’ en ‘performance’. De proef sluit aan bij actuele discussies over genderneutraliteit, en over de rol die (literaire) teksten kunnen spelen in het creëren van rollen voor mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij.

In de proef over Digitale literatuur (gemaakt door de LitLab redactie) onderzoeken leerlingen zowel het schrijven van literatuur door computers – zie het recente experiment met AsiBot en Giphart – als het lezen en beoordelen van digitale literatuur. In de proef worden de termen ‘memex’ en ‘cognitie’ gebruikt om digitale literatuur te analyseren. Het produceren en consumeren van niet-digitale literatuur heeft zowel schrijvers als lezers doen wennen aan bepaalde schrijf- en leesprocessen. Gaan die helemaal veranderen nu er zoiets als digitale literatuur begint te ontstaan? Lees verder >>