Tag: literatuuronderwijs

Vrijdag 7 oktober 2016 Lerarendag VU: ‘De canon in de klas? Literatuurgeschiedenis op school’

Folder-Lerarendag-Nederlands-VU-2016Locatie: Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Zaal: WN – M129

Met de woorden ‘Fuck de canon’ wist schrijver en columnist Christiaan Weijts begin 2016 de Nederlandse literaire gemoederen op te schrikken door in NRC Handelsblad van leer te trekken tegen de literatuurlijst op school. Hij schreef: ‘Altijd weer Max Havelaar, die afgrijselijke monumentale baksteen die een effectief moordwapen is voor élk sluimerend vonkje literaire interesse.’

Het effect van zijn column was duidelijk: velen klommen direct in de hoogste boom. Anti- en pro-canongeluiden vulden de kranten en de social media. Verontruste leraren schreven ingezonden brieven, schrijver Philip Huf was tegen een lijst, NRC Handelsblad meldde in het hoofdcommentaar juist dat het de taak van de leraar was de Max Havelaar te doen schitteren. Lees verder >>

Beatrijs: een middeleeuwse Lady Gaga?

Op 2 oktober 2013 woonde ik de ‘Dag van het Nederlands’ bij, georganiseerd door het Nascholingscentrum CNO van de Universiteit Antwerpen. Die dag was helemaal gewijd aan de literatuur. Eén van de sessies droeg als titel ‘Waarom zou (je) Beatrijs nog lezen?’. Waarom ‘je’ in deze titel tussen haakjes stond, heb ik nog altijd niet kunnen achterhalen. De sessie werd in de folder als volgt aangekondigd:

‘Vertrekkend van het Middelnederlandse werk zelf vragen we ons af welke waarde dit werk nog heeft/kan hebben anno 2013. We bekijken op een creatieve manier enkele fragmenten uit het werk en trekken dan parallellen naar de hedendaagse populaire cultuur. Via de muziek (Lady Gaga, Madonna…), tv-reeksen en films tonen we aan hoe de figuur van Beatrijs kan blijven inspireren. Daarbij belichten we ook het veranderende vrouwbeeld aan de hand van enkele (wetenschappelijke) artikelen en bijhorende opdrachten.’

Toen ik dit las, fronste ik natuurlijk meteen mijn kritische wenkbrauwen, maar een en ander wekte zodanig mijn nieuwsgierigheid op dat ik toch maar eens ben gaan luisteren.
Lees verder >>

Verbetering literaire competentie havo3-leerlingen

Door Jessica Kloet
Wanneer je de eindtermenLiteratuurhavo vergelijkt met die voor vwo, dan zouden twee zaken op moeten vallen: ten eerste de geringe verschillen en ten tweede de tijd die een leerling heeft om naar het literatuurexamen toe te werken. Hoewel het enigszins afhankelijk is van de periode waarin dit schoolexamen wordt afgenomen, hebben havoleerlingen ongeveer anderhalf jaar om naar het eindniveau toe te werken. Vwo-leerlingen hebben hiervoor bijna 3 jaar; bijna twee keer zo lang. Natuurlijk zou men kunnen stellen dat scholen zelf invulling kunnen geven aan de eindtermen en dat aan vwo-leerlingen dan zwaardere eisen gesteld kunnen worden. Jammer genoeg blijkt dit verschil tussen havo en vwo nauwelijks uit de eindtermen.