Tag: literatuur

Uitslag De De Avondenquiz

Door Roland de Bonth

avondenDrie dagen na het plaatsen van de De Avondenquiz ontving ik reeds de eerste antwoorden. Dat dit geen toeval was, bleek uit de toevoeging die de deelnemer achter zijn naam zette: ‘Avondenlezer sinds 1976’. Met slechts één foutje – en terechte kritische opmerkingen bij twee vragen – is Niek van den Elzen dan ook de terechte winnaar van deze quiz. Van harte gefeliciteerd. Het speelgoedkonijn komt zijn kant op.

De juiste antwoorden: Lees verder >>

Geen literatuur zonder auteur

Door Marc van Oostendorp

1000_1000_6083_9789087046002.pcovr.SchrijverstypenWie wil weten wat het is om een persoon te zijn, kan zich het best wenden tot de letterkunde. Bijvoorbeeld omdat een persoon in de literatuur (een zogeheten ‘schrijver’) over het algemeen een oeuvre nalaat van een heleboel gedrukte zinnen en omdat gedrukte zinnen nu eenmaal beter te bestuderen zijn dan de in een leven verkochte flessen melk van een persoon die melkboer is geworden of zelfs de schilderijen van een kunstenaar. Een schrijver is een persoon die een heleboel analyseerbaar materiaal heeft overgeleverd.

Een andere reden is dat het hele idee dat wij in het leven personen ontmoeten en wie weet zelf wel personen zijn, waarschijnlijk een literair idee is. Als je het sociaalwetenschappelijk onderzoekt, is er maar weinig consistentie in ’s mensen gedrag, en is de belangrijkste voorspeller voor wat iemand op zeker moment zal doen níet diens ‘karakter’ of ‘persoonlijkheid’ (dat wil niet zeggen niet een veronderstelde lijn in eerder gedrag), maar de omstandigheid waarin de persoon verkeert. Lees verder >>

Van Heinric tot Veldeke. Een geschiedenis van de literatuur in Limburg

Door Marc van Oostendorp

Geschiedenis-van-de-literatuur-in-Limburg_web-1024x874Op pagina 242 raakte ik overtuigd. Eerder twijfelde ik nog of het wel zin had, een Geschiedenis van de literatuur in Limburg. Waarom zou je op 768 pagina’s van alles en nog wat bij elkaar zetten over schrijvers en dichters van wisselend allooi die niet veel meer met elkaar gemeen hebben dan hun geboortegrond. Is een geschiedenis van de Nederlandse literatuur al niet beperkend genoeg?

Maar op pagina 242 staat er dan ineens iets waarvan mij zonder dat ik goed kan verklaren waarom de tranen in de ogen schoten:

Klei Zjengske had ’n roet gebroke, / väör aon de straot.
Had heer ’t sjerref ouch verstoke, / ’r wis geine raod!

Dit is natuurlijk alleen maar een vertaling, van Hiëronymus van Alphens onsterfelijke gedicht Het gebroken glas (‘Cornelis had een glas gebroken / Voor aan de straat // Schoon hij de stukken had verstoken / Hij wist geen raad’). Maar deze vertaling (van Laurent Polis, 1845-1915) maakt het allemaal net wat sterker: het Klei Zjengske dat niet alleen vanaf woord één duidelijk maakt dat het om een kind gaat, maar dat kind door het bijvoeglijk naamwoord klei(n) en de verkleinvorm -ske meteen helemaal alleen in de boze wereld plaatst waarin hij iets fout heeft gedaan en nu de grote mensen onder ogen moet komen. Lees verder >>

Albert Verweylezing 2016: Gastschrijver Frank Westerman over het waargebeurde verhaal

unnamedFrank Westerman (Emmen, 1964) is de huidige gastschrijver aan de Universiteit Leiden. Op donderdag 3 november a.s. houdt hij de 32eAlbert Verweylezing in Leiden, onder de titel: Te mooi om waar te zijn.

Repliek

‘Echt gebeurd is geen excuus’, betoogde Gerard Reve in 1985. Als eerste gastschrijver aan de Leidse universiteit formuleerde hij zijn wet van ‘de onbruikbaarheid van de werkelijkheid’. Frank Westerman, de 32e gastschrijver, pakt het anders aan: hij legt zich in zijn werk juist toe op het waargebeurde verhaal. In zijn Albert Verweylezing dient hij Reve van repliek. Aansluitend aan zijn lezing wordt Westerman geïnterviewd door Jaap de Jong (hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media). Lees verder >>

Toe-eigening: de casus Carl Friedman

Door Marc van Oostendorp

Nu Abdelkader Benali er gisteren een artikel over schreef op Tzum is de discussie over culturele toe-eigening pas goed losgebarsten. Mag je als, bijvoorbeeld, witte man wel schrijven over, bijvoorbeeld een Marokkaanse hoofdpersoon? Blijf je daarmee de discussie dan niet domineren? En als dat mag, waarom hebben, bijvoorbeeld Marokkaanse schrijvers dan niet dezelfde vrijheid om te schrijven over witte Nederlanders?

Mijn gedachten gaan bij deze hele discussie uit naar Carl Friedman, een auteur die aan het eind van de vorige eeuw opgeld maakte met geruchtmakende novellen als Tralievader en Twee koffers vol. Het zijn fraaie, geserreerd vertelde verhalen die zich afspeelden in een (orthodox) joods milieu en op een subtiele manier lieten zien hoe mensen met oorlogstrauma’s omgaan. Aan het begin van deze eeuw ontwikkelde Friedman zich tot een stem in het publieke debat over, onder meer, Israël.

Tot er in 2005 ineens naar buiten kwam dat Carolina Klop, degene die Friedmans boeken geschreven had, zelf uit een katholieke familie kwam. Sindsdien is zij verdwenen van het literaire toneel. Lees verder >>

Doodgewone liefde van een witte man voor een zwarte vrouw

Door Marc van Oostendorp

Processed with Snapseed.
Een toegeëigende sombrero.

De discussie die er de laatste weken wordt gevoerd over het begrip ‘culturele toeëigening’ komt mij bijzonder goed gelegen. Ik ben namelijk al een tijdje aan het nadenken over de vraag wat het precies betekent dat een verhaal altijd een verteller heeft. Dat lijkt op het eerste gezicht nogal een abstracte, ja, wereldvreemde vraag, maar deze discussie laat zien dat hij belangrijk is voor de samenleving.

Ze woelde al een tijdje, die kwestie van de toeëigening, maar het brandje werd hier in Nederland eigenaardig genoeg aangestoken door een Engels-Amerikaanse schrijfster met een lezing in Australië: Lionel Shriver vertelde op het Brisbane Festival dat ze genoeg had van wat zij beschouwde als al het politiek-correcte gedoe rond die toeëigening. Op sommige Amerikaanse campussen schijnen niet-Mexicanen geen sombrero’s te mogen dragen, vertelde ze, vanonder de eerste provocerende sombrero uit de geschiedenis der wereldliteratuur. En zo zouden blanke schrijvers inmiddels ook bekritiseerd worden omdat ze niet-blanke personen opvoerden in hun boeken.

Het is het soort reactie dat je vaak leest in dit soort discussies: de meest idiote uitwassen van de excentriekste representanten van een groep tegenstanders worden genomen om ook de redelijke opponent uit te schakelen. Lees verder >>

Alle artikelen over literatuur uit The Low Countries op een website

Ter gelegenheid van het Vlaams-Nederlandse gastlandschap in Frankfurt heeft de redactie van Ons Erfdeel alle artikelen over literatuur uit 23 edities van het jaarboek The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands verzameld op één website.

Een reisverhaal van Cees Nooteboom of Tommy Wieringa? Gedichten van Joke van Leeuwen? Een analyse van het oeuvre van Stefan Hertmans? Korte verhalen van Mensje van Keulen? Een bloemlezing van exilschrijvers in de Lage Landen? Dat en veel, véél meer staat te lezen op www.literaturefromthelowcountries.eu.

Het is daarmee een schat aan informatie voor niet-Nederlandstaligen die kennis willen maken met onze rijke literatuur. Alle teksten ‑ meer dan vierhonderd in totaal: gedichten, prozafragmenten, kritieken, oeuvrestukken, beschouwingen ‑ worden aangeboden in open access: ze zijn gratis én integraal te lezen. De website is goed doorzoekbaar en zal volgend jaar worden aangevuld met de artikelen uit de recentste editie van The Low Countries, die is gewijd aan de literatuur van de Lage Landen.

Themadag Avant-garde in de Nederlandse literatuur: ‘ik wil bloot zijn en beginnen’

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste bijeenkomst van Dada plaatsvond in Cabaret Voltaire in Zürich. Het dadaïsme werd een van de stromingen van de historische avant-garde, die net als andere -ismen- (futurisme, kubisme, expressionisme, surrealisme etc.) de burgerlijke maatschappij wilde vernietigen en er een nieuwe wereld en nieuwe mens voor in de plaats wilde stellen. De kunst moest herijkt worden en ‘visioenair’ zijn: woorden en vormen dienden te worden  bevrijd uit hun traditionele keurslijf.

Paul van Ostaijen is de meest bekende literaire vernieuwer uit deze periode. Zijn typografie  was vernieuwend, evenals zijn hartenkreten (‘ik wil bloot zijn en beginnen’) uit Feesten van angst en pijn.

Wat hebben deze radicale stromingen voor invloed gehad op maatschappij en kunsten? Is de literatuur van nu beïnvloed door de avant-gardistische ideeën van toen? Bestaat er nog steeds een avant-garde in de moderne literatuur? De kenner hiervan bij uitstek is Geert Buelens die onlangs een bloemlezing heeft samengesteld over avant-gardistische poëzie in de Lage Landen: Dan Dada doe uw werk! Lees verder >>

Literatuurfestival Woordnacht

ZATERDAG 8 OKTOBER 2016: 60 AUTEURS, 14 PODIA, 1 NACHT

Op zaterdag 8 oktober vindt voor de tweede keer literatuurfestival Woordnacht plaats op 14 podia in het stadshart van Rotterdam. Ruim zestig schrijvers, dichters en performers uit Nederland en Vlaanderen treden op tijdens één avond tot na middernacht: van publiekstrekkers tot  aanstormende talenten. Bezoekers hebben met een passe-partout toegang tot alle programma’s zoals talkshows, lezingen, performances, interviews, voorstellingen en debat.

De Vlaamse auteur Kristien Hemmerechts opent het festival officieel om 19.00 uur in Arminius met de eerste Anna Blamanlezing. Tot de verdere deelnemers behoren Armando, Abdelkader Benali, Charlotte Mutsaers, Ronald Giphart, Mensje van Keulen, Eva Gerlach, Özcan Akyol, Marcel Möring, Ernest van der Kwast, Nicolaas Matsier, K. Schippers, Maartje Wortel, Raoul de Jong, Kira Wuck, Daan en Thomas Heerma van Voss naast vele anderen.

Zie de website voor meer informatie

Nice, ouders, kinderen en het groene gefluister

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (18/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 18. <blendle>

nice
Het houdt nooit op. Overal lijken. Mensen die net nog onbekommerd aan het praten waren, – woorden uitspraken die niet bedoeld waren voor de eeuwigheid, maar voor nu, voor even, voor hun vrienden:  ze liggen dood op de grond omdat er iemand was die geloofde dat er een doel was dat hoger was dan hun leven. Ouders zoeken verdwaasd op internet naar nieuws over hun enige kind, kinderen buigen zich wanhopig over het lichaam van hun moeder.

Een roman die in de krant staat afgedrukt levert natuurlijk onwillekeurig ook commentaar op wat er verder in de krant staat. President Tsaar gaat over de terroristische aanslag op de MH17 van twee jaar geleden; maar vandaag gaat het ook over die in Nice.

Lees verder >>

15 – 26 september: Week van de Afrikaanse roman

Van 16 t/m 25 september 2016 wordt in Nederland en Vlaanderen voor de tweede keer de Week van de Afrikaanse roman gehouden, een leesbevorderingscampagne die aandacht wil vragen voor Afrikaanstalige romans in Nederlandse vertaling. Het doel van deze campagne is om in Nederland en Vlaanderen brede en duurzame aandacht te genereren voor de Afrikaanse roman.

Vijf Zuid-Afrikaanse schrijvers komen speciaal voor de Week van de Afrikaanse roman naar de Lage Landen: Simon Bruinders, Lien Botha, Marlene van Niekerk, Francois Smith en Marita van der Vyver. Lees verder >>

Personagebank online


Vanaf vandaag is de Personagebank online: een crowd-sourced database van personages uit Nederlandstalige romans, ontwikkeld door neerlandici aan de Universiteit Utrecht.
Via crowdsourcing verzamelt de Personagebank eigenschappen van romanpersonages uit Nederlandstalige romans. De ‘crowd’ levert informatie aan en kan actuele verhoudingen in de open database zien. Zo geven lezers antwoord op de vraag: ‘Hoe divers is de Nederlandstalige roman?’
De Personagebank werd ontwikkeld door studenten Nederlands aan de Universiteit Utrecht, o.l.v. dr. Saskia Pieterse.  Het project komt voort uit een onderzoek naar diversiteit en representatie in de Nederlandstalige roman en is een experiment met publieksparticipatie in letterkundig onderzoek.
Iedereen kan meedoen door gegevens van romanpersonages op te geven via dit formulier.

Zie: de Personagebank

Platform Literatuur en Samenleving (24/03)

Donderdag 24 maart 2016
Platform Literatuur en Samenleving
Vlaams-Nederlands Huis deBuren | Muntpunt (Brussel)
Leopoldstraat 6 | 1000 Brussel
Het is tijd voor actie, ook in het veld van de literatuur. Het belang van het geschreven woord hoeft niet meer te worden aangetoond. Het is er gewoon: als vermaak, als schoonheid, als kennis, als vorm van engagement of als nutzondernut. Maar wat verloren is gegaan is de natuurlijke band tussen het onderwijs, de literaire kritiek, de academische studie. Elk van die domeinen ging zijn eigen weg en mede daardoor dreigt de relevantie van literatuur niet langer als evident te worden ervaren.
Actie houdt in dat de domeinen aan elkaar tonen wat zij elkaar te bieden hebben. Het Platform Literatuur en Samenleving – een initiatief van het tijdschriftenverband FOLIO, het Fonds voor de Letteren en Vlaamse literatuurwetenschappers – wil enerzijds goede praktijken aanreiken en anderzijds voorstellen doen voor een nieuwe samenwerking tussen kritiek, onderwijs en universiteit. Dat gebeurt in de voor- en namiddag van 24 maart in DeBuren en Muntpunt samen met belangrijke vertegenwoordigers van het literaire en culturele veld. Kom, en denk mee!

Lees verder >>

Kom dwalen tussen schrijvers en verhalen

 
Het Letterkundig Museum en Huygens ING presenteren het online Literatuurmuseum.
Verdiep je in mooie en unieke verhalen over de Nederlandse literatuur. Schrijvers, thema’s en gebeurtenissen worden tot leven gebracht aan de hand van literaire schatten.
 
Het Literatuurmuseum is een snel groeiend online museum; er komen regelmatig verhalen bij. Ook verschijnen er wekelijks nieuwe artikelen, waarin schrijvers van nu vertellen over de collectie van het museum.

Lees verder >>

Romans schrijven en computers programmeren

Door Marc van Oostendorp

We should never forget that programmers live in a world of artefacts, a fact that distinguishes them from most other scientists. The programmer should not ask how applicable the techniques of sound programming are, he should create a world in which they are applicable; it is his only way of delivering a high-quality design.” (E.W.Dijkstra)

Dit weekeinde heb ik De chauffeur verveelt zich van Gerrit Krol weer eens herlezen, en meteen erachteraan dan maar het magistrale proefschrift van Ad Zuiderent over dat boek, die sinds enige tijd online staat: Een dartele geest. Je kunt die roman waarschijnlijk uit wel duizend perspectieven lezen, en Zuiderent kiest een paar aannemelijke uit. Doordat hij bovendien een groot aantal recensies van het boek bespreekt, komen er nog meer mogelijke manieren van kijken aan bod.

Maar er zijn er altijd nóg meer. Wat volgens mij in ieder geval nog ontbreekt in de Krol-studie is het perspectief van de programmeur. Dat pleegt men te mijden: te ver weg van dat van de alfa-onderzoeker.

Maar de schrijver Gerrit Krol heeft gewerkt als programmeur net als zijn hoofdpersoon in De chauffeur verveelt zich, Gerrit Krol, dus je kunt er eigenlijk niet omheen. Wat zijn de verschillen tussen het schrijven van een roman en het schrijven van een computerprogramma? Dat is een onderwerp waar in de roman een aantal keer aan geraakt wordt, maar waar Zuiderent en andere Krolianen tot nu toe helaas met een boogje omheen lopen.

Geraakt

Er zijn minstens twee dimensies aan de verschillen tussen programmeren en romans schrijven, tussen computertaal en natuurlijke taal.
Lees verder >>

Symposium Autonomie en/of barmhartigheid – Medische beslissingen rond het levenseinde in romans en films


Op donderdag 28 januari 2015 organiseren het VU medisch centrum en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit een symposium over medische beslissingen rond het levenseinde. Tijdens het symposium staat de wijze centraal waarop romans, speelfilms en andere vormen van kunst reflecteren op dit onderwerp.
In de ochtend zijn er plenaire lezingen van, onder anderen, Bert Keizer en Kristien Hemmerechts. ‘s Middags zijn er workshops over uiteenlopende thema’s als psychiatrie, levensmoeheid en het levenseinde bij kinderen. Alle workshops worden gegeven door een medicus en een bekende schrijver, onder wie Ronald Giphart en Abdelkader Benali.
Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over het symposium is te vinden in de folder (pdf). Inschrijven kan via de website van het VUmc

Geen Daden Maar Woorden Festival


Op zaterdagavond 7 en zondagmiddag 8 november 2015 vindt het vernieuwde Geen Daden Maar Woorden Festival plaats op tien locaties aan het Deliplein op Katendrecht, Rotterdam Op het Geen Daden Maar Woorden Festival staat het woord centraal. Het festival is een ontdekkingstocht langs verschillende programmaonderdelen en bestaat uit een mix van jong literair talent, internationale dichters en spoken word artiesten, singer-songwriters, film en muziek(theater). Het is mogelijk om een eigen route samen te stellen langs verschillende locaties, waarbij er ook een Engelstalig traject wordt aangeboden. 

Lees verder >>

Wit licht: een bont gebeuren

Door Marc van Oostendorp

“Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren’, dichtte Martinus Nijhoff, “Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. / Het leven breekt zich in het bont gebeuren, / En mijn ziel breekt zich als ze in woorden breekt.”

Het lijkt mij moeilijk om zo’n gedicht te lezen zonder er een religieuze dimensie in te zien – om als het ware om het woord God in de eerste regel heen te lezen –, maar volgens Jaap Goedegebuure wordt ‘driekwart van de neerlandistiek’ bevangen door ‘koudwatervrees zodra de verhouding tussen literatuur en religie ter sprake komt’. Wat die koudwatervrees precies omvat, en wat de bezwaren precies zijn, maakt hij helaas niet duidelijk. 
Wel is duidelijk dat hij zichzelf in dat kwart bevindt, en dat hij anderen ervan wil overtuigen dat het de moeite waard is om de religieuze, ja, de mystieke dimensie van literatuur te laten zien. Hij deed dat in eerder werk al, bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor Meister Eckhardt of dat van de postkatholieke schrijver Frans Kellendonk. Deze essaybundel moet misschien een sluitstuk vormen in dat streven.

Lees verder >>

Het Beste Boek – Welke hedendaagse werken verdienen het eeuwige lezen? (19/10)

Praktisch:
– Wanneer: maandag 19/10/2015, 19.30-21.30
– Waar: deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
– Gratis, reserveren aanbevolen via deze link

Welke boeken worden over honderd jaar nog gelezen? Voor de winter ons naar binnen jaagt, gaan we op zoek naar tien gouden leestips. Saskia de Coster, Annelies Verbeke, Katrijn Van Bouwel, Rodaan Al Galidi en Willem Frederik Daem vertellen over hun lievelingslectuur. De crème de la crème onder het leesvoer! En meteen ook de start van een grootscheepse campagne met Radio 1, Knack, de KANTL en deBuren.

Lees verder >>

Openbare vergadering Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (21/10)

Op woensdag 21 oktober 2015 houdt de KANTL haar openbare vergadering. In deze vergadering wordt de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL voor Poëzie uitgereikt aan Leonard Nolens. Elisabeth de Bruijn ontvangt de Vercoullieprijs Prijs voor Literatuurstudie 2015. Frits van Oostrom en Laurens Ham houden elk een lezing over canonvorming, aan de hand van de historische canon van Nederland en de literaire canon vanuit Vlaams perspectief.

Lees verder >>

Talkshow over literaire canon met Ellen Deckwitz

Op zondag  18 oktober presenteert Wintertuin, in samenwerking met de Vlaamse literatuurorganisatie deBuren, een speciale editie van de talkshow Autoloze Zondag over de wachtkamer van de literaire canon. In de talkshow staat de vraag centraal: ‘Welke hedendaagse werken verdienen het eeuwige lezen?’ In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) gaan o.a. dichters en schrijvers Ellen Deckwitz, Elvis Peeters, Paul Mennes en Martijn den Ouden hierover in gesprek.

Afgelopen zomer werd de dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur gepresenteerd. Van Hendrik van Veldeke tot J.C. Bloem en van Anna Bijns tot Hella Haasse. Maar wie zitten er eigenlijk in de wachtkamer van die canon? Welke literaire werken van nu leest men over honderd jaar nog?
 
Wintertuin en deBuren vragen zich dit hardop af tijdens een Vlaams-Nederlands programma in Nijmegen. In een informele, intieme setting gaan presentatoren Jaap Robben en Hanneke Hendrix met hun gasten de diepte in. Claustrofonie zorgt voor de strepen muziek. Aanstormend jong talent Jelko Arts maakt op het eind van het programma poëtisch de balans op.
Lees verder >>

Verschenen: De lichtheid van literatuur. Engagement in de multiculturele samenleving.

Zojuist verschenen: De lichtheid van literatuur. Engagement in de multiculturele samenleving.
Maria Boletsi, Sarah De Mul, Isabel Hoving en Liesbeth Minnaard.Met een voorwoord van Geert Buelens.

De lichtheid van literatuur is een warm pleidooi voor de maatschappelijke relevantie van literatuur. Het boek mengt zich in de eeuwenoude discussie over literatuur en sociaal engagement, die recent opgeflakkerd is in de Nederlandstalige letteren. De specifieke focus van dit boek is de functie van de literatuur in het debat over de multiculturele samenleving – een van de meest urgente thema’s in de Nederlandstalige maatschappij van vandaag.

Lees verder >>

Studiedag – Dag van de Literatuurkritiek (14/10)

Woensdag 14.10.15 | 13:00 – 18:00

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
Gratis, reserveren aanbevolen.

Vanaf 2016 is het een traditie: elk jaar zal dan halverwege oktober de Dag van de Literatuurkritiek plaatsvinden. deBuren en platform voor literaire kritiek De Reactor nemen een ruime aanloop en denken een jaar op voorhand na over de fundamentele kwesties. Wat is de rol van literatuur in de maatschappij? Hoe verhoudt literatuurkritiek zich tot de kritische lezer? Op welke wijze kunnen onderwijs en kritiek elkaar versterken?

13:00-14:00 gezamenlijke lunch met alle deelnemers
14:00-17:00 lezingen en discussies
17:00-18:00 borrel

De kwestie die we die middag ter discussie willen stellen, is met opzet erg breed: welke plek neemt de literatuur (nog) in in onze maatschappij en hoe verhoudt de literatuurkritiek zich daartoe? Volstaat het om boeken te beoordelen op hun literaire kwaliteiten (en wat zijn die dan?) of heeft de literatuurkritiek ondertussen ook de taak om zich breder uit te spreken, boeken in een context te plaatsen, leesplezier aan te zwengelen, een literaire gevoeligheid over te brengen? En op welke manier kan de literatuurkritiek ook het onderwijs bedienen?

In vier korte beschouwingen zwengelen vertegenwoordigers uit de literatuur, de kritiek, het onderwijs en de uitgeverij de discussie aan. Referenten uit de wereld van de didactiek en de media reageren hierop, waarna de discussie wordt geopend voor alle aanwezigen. Het doel van de middag is om tot een lijstje met punten te komen dat als een soort tussentijds verslag zal worden gepubliceerd op de websites van De Reactor en deBuren, en dat als uitgangspunt kan dienen voor de volgende Dag van de Literatuurkritiek.
Onze centrale gast is Jan Terlouw, schrijver, politicus en homme de lettres. Hij is als geen ander geplaatst om zijn licht te laten schijnen over de waarde van de literatuur in de bredere maatschappij.

Met als sprekers Jan Terlouw, Ronald Soetaert, Kris Latoir, Sarah Posman en Matthijs de Ridder.
Referent Sarah de Mul (overige referenten komen spoedig online).
Organisatie: deBuren en de Reactor, met steun van de Nederlandse Taalunie

Zie ook hier.