Tag: Limburg

Krimi’s en Karneval

Door Peter Winkels

De thriller Moorden in Maastricht, dat was een cadeautje. 

Dat klinkt raadselachtig, maar in de laatste fase van ons onderzoek was het de eerste politieroman van voor 1940 die we opspoorden. Jos van Cann en ik publiceerden verleden jaar Moord in het bronsgroen eikenhout, Lexicon misdaadliteratuur in Limburg (Leon van Dorp, Heerlen 2019). 

Lees verder >>

Retoriek aan de voet van de Cauberg, 30 juni 1889

door Lou Spronck

Bij de onthulling van het monument beschermden velen het hoofd met een paraplu tegen de hete zon

Op 30 juni 1889, een zonovergoten zondag, was er feest in Valkenburg. Op het Grendelplein, aan de voet van de Cauberg, werd een mergelstenen monument onthuld ter herinnering aan de ‘hereeniging’ in 1839 van het Hertogdom Limburg met het Koninkrijk der Nederlanden. Een initiatief van de in 1885 opgerichte ‘Vereeniging Het Geuldal’, de eerste Nederlandse VVV.

Lees verder >>

Literatuur en Carnaval (in Limburg)

Door Peter Winkels

Halfvasten stond op de kalender, afgelopen weekeinde. Tijdens de carnavalsdagen was er hoop en verwachting gegroeid in de het zuiden. Wat de storm had weggeblazen, kon nog worden ingehaald halverwege Pasen. Bij sommige Brabantse vierders was er helaas al een nieuwe windhoos in ontwikkeling: Prins Corona. Die regeert nu stevig, dus afgelopen zondag was er nergens een stoet. We lopen de polonaise in ons eentje, binnen. 

Lees verder >>

Meertaligheid in de Euregio Maas-Rijn

Door Leonie Cornips

Het gebeurt niet vaak dat een taalproject ook direct over de nationale grenzen inventariseert. Maar dat gebeurt wel in het Euregionale Terra Mosana project waarin gemeenten, erfgoedinstellingen, musea, universiteiten en burgers in de Maas-Rijn Euregio samenwerken. Het project is gefinancierd door EU Interreg met hulp van het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds. De Nederlandse provincie Limburg maakt deel uit van vier Euregio’s: Vlaanderen-Nederland, Maas-Rijn, Rijn-Waal en Rijn-Maas Noord. De Euregio Maas-Rijn die Terra Mosana financiert omvat 13 regio’s in België, Duitsland en Nederland en is daarmee een uitermate grensoverschrijdend samenwerkingsproject. Terra Mosana bestudeert de gemeenschappelijke geschiedenis van die Euregio (Maastricht, Luik, Aken, Beringen, Jülich, Leopoldsburg, Tongeren). Het doel van Terra Mosana is de beleving van een euregionale identiteit vorm te geven door digitale exploitatie van wat als cultureel erfgoed beschouwd wordt. Een overgroot deel van de bewoners van Nederlands Limburg voelt zich soms of vaak verbonden met de omringende regio’s in Duitsland en België en in die verbinding horen ook de talen van nu. De diverse dialecten zijn door de Euregio goed verstaanbaar, zo zeggen vooral de oudere dialectsprekers. 

Lees verder >>

1 november 2019, Venlo: Studiedag De schatten van Schillings

Persbericht Limburgs Museum

Een kostbare collectie van ruim zesduizend zeer bijzondere Limburgse boeken wordt op 1 november 2019 officieel overgedragen aan het Limburgs Museum.

We zijn ontzettend blij met zo een genereuze en belangrijke schenking. Ter gelegenheid hiervan organiseren we op vrijdag 1 november een studiedag met vele interessante lezingen. Ook presenteren we een uitgebreid en bijzonder boek over de collectie van Har Schillings, getiteld Limburgensia – De schatten van Schillings. Lees verder >>

Moord in het bronsgroen eikenhout

                                                                                                          Door Jos van Cann en Peter Winkels

Telefoon uit Maastricht is de titel van een detectiveroman uit 1955 van toenmalig televisiequizmaster Theo Eerdmans (1922-1977). Behalve in de herhaalde aankondiging van het gesprek, komt de Limburgse hoofdstad niet voor in dit boek. En ook de rest van de provincie niet. In onze speurtocht gingen we op zoek naar thrillers en detectives waarin dat wel het geval is. Dit overzicht belicht leven en werk van Limburgse auteurs en van schrijvers die in Limburg wonen, dan wel de provincie gebruiken als decor in hun werk. Maar ook misdaadromans van anderen die Limburg als achtergrond hebben. Daarnaast schenken we aandacht aan uitgeverijen en andere organisaties en personen die actief zijn of waren op het gebied van misdaadliteratuur. Bovendien bekijken we in dit kader ook het werk van ‘gevestigde’ literatoren op elementen uit de misdaadliteratuur.

Lees verder >>

Pas verschenen: Moord in het bronsgroen eikenhout. Lexicon Misdaadliteratuur in Limburg

Aanvulling De geschiedenis van de literatuur in Limburg

Moord in het bronsgroen eikenhout, Lexicon Misdaadliteratuur in Limburg verschijnt 25 oktober 2019 bij uitgeverij Leon van Dorp. Aanzet voor dit lexicon was de in 2016 onder auspiciën van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) verschenen De geschiedenis van de literatuur in Limburg (uitgeverij Van Tilt, Nijmegen).

De auteurs Jos van Cann en Peter Winkels besloten een aanvullend overzicht van thrillers en detectives samen te stellen waarbij de relatie met de provincie bepalend is. Ze beperken zich daarbij niet enkel tot auteurs met Limburgse wortels, maar kijken ook verder dan de grenzen van het genre. Dat levert verassende constateringen op, zoals werk van A. F. Th. Van der Heijden en Renate Dorrestein.   

Lees verder >>

Nederlandse letteren, vervagende grenzen – Literatuur in Limburg

Uit het recent verschenen werk Geschiedenis van de literatuur in Limburg blijkt dat in Limburg boeken vroeger in maar liefst 5 talen verschenen. Dat moest ook wel, want de regio was een belangrijk knooppunt voor Europa: omgeven door België, Duitsland én Nederland. Hoe heeft deze geografische positie literatuur uit Limburg beïnvloed? En hoeft heeft dit vervolgens de Limburger gevormd? We onderzoeken met verschillende schrijvers uit Limburg en andere plekken van de wereld de betekenis van plaats voor literatuur. Daarna zoomen we in op de plaats waar Nederland overgaat in Europa: Limburg. We onderzoeken wat we kunnen leren van dit unieke, verbindende gebied.

(Bekijk deze video op YouTube.)

In het eerste deel van de avond onderzoeken we met schrijvers Abdelkader Benali, Sasja Janssen, Joep Leerssen en Thomas Vaessens de betekenis van de plek. Wat betekent een woonplaats voor de manier van schrijven, voor het creatieve proces, en verschilt dat gevoel per stad, en misschien wel per schrijver? Lees verder >>

Geletterdheid van Limburgse basisschoolleerlingen

Door Romy Roumans

Als studente taalwetenschappen aan de Radboud Universiteit knoop ik vaak gesprekken aan met Limburgse leerkrachten en ouders over hun gebruik van het Limburgse dialect, waarbij ik soms de meest vreemde opmerkingen hoor. Zo kwam mij vorig jaar ter ore dat ouders hun kinderen bewust niet opvoeden met het Limburgs dialect, omdat hun kinderen dan slechter zouden gaan schrijven en lezen in de Nederlandse taal. Niet lang daarna kwam ik de volgende uitspraak tegen van een journalist in De Limburger:

“De combinatie van dialect spreken, achterstandssituatie en gebrek aan stimulering thuis om te gaan lezen kan ervoor zorgen dat laaggeletterdheid in Limburg een structureel karakter krijgt.”

Het spreken van een Limburgs dialect zou dus zelfs laaggeletterdheid kunnen veroorzaken. Lees verder >>

9 december 2017, Sittard: Symposium ‘Eén jaar ‘Geschiedenis van de literatuur in Limburg’

Op zondag 16 oktober 2016 presenteerde de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG in Maastricht de Geschiedenis van de literatuur in Limburg, een boek dat qua inhoud en omvang velen verraste. Het wilde naast een chronologische beschrijving van literaire werken en ontwikkelingen in de literatuur ook een toetssteen en een ijkpunt zijn. Als zodanig heeft het in het eerste jaar na verschijnen ook gefunctioneerd in signalementen, commentaren en recensies in de pers en in vaktijdschriften, maar ook in persoonlijke reacties aan de auteurs, rechtstreeks en via sociale media. Literatuur in Limburg heeft een gezicht gekregen, ze bestaat aanwijsbaar.

De publicatie kende een gedegen voorbereiding. Na intensief commissiewerk werd het literaire veld in augustus 2012 door middel van een symposium in Roermond geïnformeerd. Daarna verscheen in januari 2013 de brochure Geschiedenis van de literatuur in Limburg – Blauwdruk, waarin de plannen publiekelijk werden uiteengezet. Lees verder >>

25 november 2017: congres Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Lanaken

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, in samenwerking met de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula (K.G.O.S.S.U.) Lanaken en gemeentebestuur Lanaken, nodigt u uit tot haar 43e CONGRES.

Thema: Lanaken: lappendeken in taal en geschiedenis
Plaats: Cultureel Centrum, Cultuurcafé, Aan de Engelse Hof 2-10, 3620 Lanaken (B)
Tel. +32 (0)89 739 853 – (0)477 414 578
Datum: Zaterdag 25 november 2017 Lees verder >>