Tag: lezing

Lezing 15 mei 2014: Helden in jeugdboeken

De aandacht voor het historische jeugdboek heeft met de ‘Canon van Nederland’ ook een extra impuls gekregen. Reden te meer om het genre eens onder de loep te nemen. Aan de hand van jeugdboeken over drie perioden uit de vaderlandse geschiedenis geeft Helma van Lierop in deze lezing een beeld van Hollanse helden in verhalen voor de jeugd. Welke eigenschappen hebben helden in naoorlogse jeugdboeken zoals De Engelandvaarders van K. Norel (1945-1947), De val van de Vredeborch van Thea Beckman (1988) en Slavenhaler van Rob Ruggenberg (2007)?

Over de spreker:
Mede dankzij Helma van Lierop is het onderzoek naar jeugdliteratuur in de afgelopen decennia flink in de lift gekomen. In haar positie als hoogleraar aan de Universiteit Tilburg (sinds 2001) en als bijzonder hoogleraar in Leiden (de Annie M.G. Schmidt-leerstoel, van 2001-2013) heeft ze veel onderzoek kunnen doen en veel studenten kunnen lesgeven en begeleiden in het onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur. In recente publicaties scheef ze o.a. over de verfilming van De koning van Katoren en over Jacoba van Beieren in de jeugdliteratuur.

Lees verder >>

Lezingendag voor studenten met belangstelling voor (de Nederlandse) taal

Op donderdag 15 mei organiseert het Meertens Instituut een middag voor alle studieverenigingen en geïnteresseerde studenten, wier studie raakvlakken heeft met het onderzoeksgebied van de taalkundigen op het Meertens Instituut.

Het taalkundig onderzoek van het instituut beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie, de taalkundige factoren die daarbij een rol spelen en de buitentalige factoren (o.a. leeftijd, gender, etniciteit) die variatie in Nederland veroorzaken of beïnvloeden.

Lees verder >>

Tweede voorjaarslezing Ruusbroecgenootschap door Walter Simons

Op vrijdag 21 maart 2014 vindt de tweede lezing in een reeks van vier Voorjaarslezingen van het Ruusbroecgenootschap plaats. Deze lezing wordt gegeven door prof. dr. Walter Simons (Dartmouth College USA) en heeft als titel ‘Beguina: sociale perceptie en zelfperceptie van religieuze vrouwen in de Nederlanden bij het begin van de begijnenbeweging, 1200-1250’.
De lezing vormt een aanvulling bij Simons’ publicatie ‘Cities of Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200-1565’ (Philadelphia, 2001). Simons zal het onder meer hebben over de etymologie van de term ‘begijn’, de betekenis van het genderperspectief in de receptie van de eerste begijnen en de specifieke identiteit van begijnen en haar expressievormen. Meer informatie over de lezing kan worden aangetroffen op de website van het Ruusbroecgenootschap.
Praktische informatie:
Plaats: UAntwerpen – Stadscampus -Lokaal Annexe – Rodestraat 14 – 2000 Antwerpen.
Tijd: 21 maart 2014, 14 – 16 uur.
Wie deze lezing wil bijwonen wordt gevraagd zich voor vrijdag 14 maart 2014 in te schrijven bij Ingrid De Ruyte (ingrid.deruyte@uantwerpen.be of +32 3 265 57 80)

Geplaatst door Ine Kiekens

Vanavond: lezing over Jan Hendrik Leopold

Boekhandel Godert Walter organiseert zijn Boekenweek-lezing vanavond, dinsdag 11 maart, om 20.00 uur, met de biograaf van de dichter Jan Hendrik Leopold Dick van Halsema, die over de Groningse verbintenissen van de dichter zal spreken; nadien zal hij in gesprek met Bart Slijper, biograaf van Jacques Bloem en Willem Kloos, van gedachten wisselen over het schrijven van een biografie; reserveren is wenselijk via info@godertwalter.nl of 050 3 12 25 23.

Lezing Marc van Oostendorp in de KB: ‘On Passing Time’


Taalkundige (en Neder-L-redacteur) Marc van Oostendorp houdt op woensdag 15 januari 2014 een Engelstalige publiekslezing in de Koninklijke Bibliotheek. In de lezing presenteert hij de resultaten van het onderzoek naar ritme in Nederlandse teksten dat hij in de KB deed in het kader van zijn fellowship Digital Humanities.
De hartslag van het Nederlands
Als eerste fellow Digital Humanities probeerde Van Oostendorp de historische ontwikkeling van ritme in Nederlandstalige teksten in kaart te brengen. Met behulp van computerprogramma’s onderzocht hij in het najaar van 2013 grote hoeveelheden gedigitaliseerde tekstbestanden. Door vergelijking van uiteenlopende teksten als historische kranten en ANP-radiobulletins wist hij variaties in klemtoonpatronen in de Nederlandse taal bloot te leggen. Volgens Van Oostendorp vormt het ritme van een taal letterlijk ‘de hartslag’ ervan: een kind leert die als eerste en bewust of onbewust duikt de hartslag zelfs in geschreven teksten op. Met de hulp van een ICT-specialist van de KB heeft Van Oostendorp een computerprogramma ontwikkeld dat dit natuurlijke ritme aan de oppervlakte kan brengen.

Lees verder >>

Lezing Dick van Halsema over Leopold in Rotterdam op 30 oktober 2013

Woensdag 30 oktober: “tusschen de drommen, middenin – de dichter Leopold in Rotterdam”.
De dichter en classicus Jan Hendrik Leopold (1865-1925) woonde een groot deel van zijn leven in Rotterdam, waar hij klassieke talen doceerde aan het Erasmiaans Gymnasium. Als Leopold-onderzoeker bereidt Van Halsema een biografie voor van deze dichter die in 2015 zal verschijnen.
Wat was Leopolds positie in de geletterde Rotterdamse burgerij, zeg maar de wereld van het Erasmiaans Gymnasium? Met wie ging hij daar om? Naast het gangbare beeld van de “kluizenaar van de Van Oldenbarneveltstraat” bestond er toch ook een Leopold die na schooltijd wel graag zijn kopje thee dronk bij de betere Rotterdamse families en die deze families soms ook opzocht in hun vakantiehuizen.

Lees verder >>

Openbare vergadering KANTL (16 oktober 2013, Gent)


Op woensdag 16 oktober 2013 houdt de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een openbare vergadering.
Programma:
 1. Verwelkoming door Stefaan van den Bremt, voorzitter van de Academie.
 2. Staat van de Academie door Willy Vandeweghe, vast secretaris van de Academie
 3. ‘Digitale Geesteswetenschappen: middel of doel?’: lezing door Hans Bennis, buitenlands erelid van de Academie.
 4. Installatie van Leen van Dijck als werkend lid van de Academie.
  – Begroeting van Leen van Dijck door Marcel de Smedt, lid van de Academie.
  – Hulde door Leen van Dijck aan haar voorganger Ada Deprez.
 5. Uitreiking van de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL voor essay aan Eric de Kuyper voor Applaus.
  – Juryverslag en laudatio door Stefaan van den Bremt.
  – Dankwoord van de laureaat.
Na de feestzitting wordt een receptie aangeboden in de salons van de Academie.

Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent
Tijd: 15:00 uur
Aanmelden: per e-mail: secretariaat@kantl.beof telefonisch: +32 9/265 93 40

KANTL Najaarslezingen 2013: Louis Couperus‏


Het Couperusjaar is nog immer in volle gang. Ook de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) besloot, vanuit Vlaanderen, een bijdrage te leveren aan de gedenking van de honderdvijftigste geboortedag van Louis Couperus door haar reeks najaarslezingen in het teken te stellen van deze schrijver.
Programma
Woensdag 16/10 Patrick Lateur > Couperus en Italië
Woensdag 20/11 Anne Marie Musschoot > Couperus en Vlaanderen
Woensdag 18/12 Elsbeth Etty > Meesteres over eigen hemd, Couperus en seksuele emancipatie
Locatie:Academiegebouw van de KANTL, Vergaderzaal, Koningstraat 18, Gent
Tijd:  20.00 uur, gevolgd door een kleine drink in de salons omstreeks 21.30 uur
Toegang: Gratis; wel graag reserveren. Dit kan telefonisch (+32 9/265 93 40) of per e-mail: info@kantl.be

Lezingenmiddag over Louis Couperus


Op vrijdag 27 september 2013 houdt de Werkgroep Indische Letterenweer een lezingenmiddag in Leiden. Dit keer is de middag geheel gewijd aan Louis Couperus, naar aanleiding van zijn honderdvijftigste geboortedag.
Programma:
15.00 uur  opening
15.10 uur  Petra Teunissen-Nijsse: Couperus en Japan
15.40 uur  Olf Praamstra: Het vijandige Indië van Couperus
16.10 uur  theepauze
16.40 uur  Pamela Pattynama: Gevaarlijke geheimen. Interraciale seksualiteit in
                        De stille kracht.
17.10 uur  Jacqueline Bel: De Indische Couperus
17.40 uur  Discussie
18.00 uur  Sluiting
Locatie: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1, zaal 003.
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

‘Sur la langue nationale’ – Lezing over taal en taalpolitiek onder Willem I

Op zondagmiddag 29 september 2013 geven prof. dr. Guy Janssens (ULG) en dr. Rik Vosters (VUB) om 16 uur in de KANTL te Gent de vierde lezing van de reeks ‘Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden‘. Deze draagt de titel ‘Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België’. Dr. Janneke Weijermars zal optreden als moderator.
Praktische informatie
De toegang is gratis, gelieve u aan te melden via info@anv.nl. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De middag wordt besloten met een borrel.

De lezing zal als hoorcollege op cd verschijnen, samen met een publicatie over het thema van de lezing, bestemd voor een breed publiek. U kunt deze cd en het boekje vooraf bestellen door een mail te sturen naar info@anv.nl. 
Het adres van de KANTL is: Koningstraat 18 te Gent. 

Lees verder >>

Gastcollege van sociolinguïst Gregory Guy

Op vrijdag 5 juli 2013 verzorgt professor Gregory Guy (Department of Linguistics, New York University) een gastcollege op het Meertens Instituut over frequentie-effecten in taal. Centraal staat daarbij de vraag hoe de frequentie van individuele woorden, maar bijvoorbeeld ook spraakklanken, de patronen van taalvariatie mede bepalen. Zie de website van het Meertens Instituut.

Rubenianumlezing door Bert Watteeuw over het portret als literair motief (30 juni 2013 – Antwerpen)


Op zondagochtend 30 juni 2013 houdt drs. Bert Watteeuw een lezing in het Rubenianumin Antwerpen over ‘het dramatisch potentieel van het portretgenre’. In de lezing, onder de titel Het portret op de planken, brengt hij een bloemlezing uit de letteren van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Hierbij bespreekt hij geen concrete geschilderde portretten, maar stelt hij scherp op het portret als literair motief.
De lezing is een van de Rubenianum Lectures, die het Rubenianum – studiecentrum gespecialiseerd in de kunst van de late Middeleeuwen tot de achttiende eeuw, met de nadruk op de Nederlanden – regelmatig op zondagochtenden organiseert. In deze lezingenreeks komen thema’s rondom recent Rubensonderzoek aan bod.
Voor meer informatie over de lezing van Bert Watteeuw op 30 juni en over komende en vorige lezingen, zie de website.
Datum: zondag 30 juni 2013
Tijd: 11.00 uur – 11.50 uur
Toegang: de toegangsprijs is 4 euro, contant te betalen bij de start van de lezing. Een aperitief is inbegrepen. Voor Vrienden van het Rubenshuis en leden van het RubenianumFund is de toegang gratis.

Aanmelden: Gelieve uw komst te melden via e-mail: rubenianum@stad.antwerpen.be, met als onderwerp ‘Inschrijven Rubenianum Lecture’.

Lezingenmiddag Indische Letteren (7 juni, Universiteit Leiden)

Op 7 juni 2013organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Het programma is als volgt:

14.00 uur
Opening
14.10 uur
Nicolette Smabers: ‘Semarang’… mijn muze. Hoe fictie werkelijkheid werd.
14.40 uur
Julia Kemendi: Familie en Indische identiteit in de romans van Marion Bloem.
15:10 uur
Boekpresentatie: Op reis met een Javaanse edelman door de bezorgers Judith Bosnak en Frans Koot.
15.20 uur
Theepauze – verkoop van het boek Op reis met een Javaans edelman.
15.50 uur
Hans Straver: Christina Martha, een Molukse heldin in de historische verbeelding.
16.20 uur
Discussie
17.00 uur
Sluiting

Locatie: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1 (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg), zaal 011.

De toegang is gratis.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

http://ldolk.home.xs4all.nl/Indische_Letteren/IL_agenda.html

Lunchlezing Roel Zemel over literatuur en dichterschap in Van den Vos Reynaerde (VU Amsterdam, 16 mei 2013)


Op donderdag 16 mei houdt Roel Zemel, universitair docent oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een lunchlezing over zijn onderzoek naar Van den Vos Reynaerde. In de lezing, onder de titel De nieuwste visie op een middeleeuws meesterwerk! zal hij ingaan op de rol van literatuur en dichterschap in deze Middelnederlandse tekst.

Hoe schrijf je goede literatuur? Wanneer is iemand geslaagd als dichter? Waar moet een boek allemaal aan voldoen wil het tot de literatuur worden gerekend? In deze lunchlezing laat Roel Zemel zien dat deze vragen niet enkel in hedendaagse debatten thuishoren. Uit zijn onderzoek naar Van den Vos Reynaerde blijkt dat in deze roman al op de kwaliteit van literatuur en dichterschap gereflecteerd wordt.
Lees verder >>

Lezing door Frits van Oostrom over “Wereld in woorden”


Op maandag 8 april 2013 organiseert de KNAW een openbare lezing door Frits van Oostrom onder de titel ‘Wereld in woorden een academische reis naar de veertiende eeuw’.
Van Oostrom (hoogleraar Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen aan de Universiteit Utrecht en oud-KNAW-president) zal spreken over zijn pas verschenen boek Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
Datum: 8 april 2013
Tijd:17.00 uur – 17.45 uur, aansluitend borrel
Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
De toegang is gratis; men dient zich aan te melden via de website van de KNAW. Daar is ook meer informatie over de lezing te vinden.

Lezingenmiddag Indische Letteren – 5 april, Leiden


Op vrijdag 5 april 2013 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkundeeen lezingenmiddag aan de Universiteit Leiden.
Programma
14.00 uur: Opening.
14.10 uur: Chiara Beltrami: Nestbevuiler of realist? Onderzoek naar de romans Rubber en
                  Koelie van Madelon Székely-Lulofs.
14.40 uur: Rick Honings: Indië in de marge. Exotische ingrediënten in de Nederlandse
                  literatuur.
15.10 uur: Theepauze
15.40 uur  Adrienne Zuiderweg: De onvindbare Dichtlievende eerstelingen van Hendrik 
                  Josephe.
16.10 uur: Discussie
17.00 uur: Sluiting
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg), zaal 011.
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

http://ldolk.home.xs4all.nl/Indische_Letteren/IL_agenda.html

Lezingen Jelle Reumer


De Historische Uitgeverij maakt melding van twee lezingen van Jelle Reumer, directeur van het Natuurmuseum Rotterdam en auteur van De Mierenmens.
Zondag aanstaande, 24 februari 2013 van 11.00-12.00 uur houdt Jelle Reumer in Amsterdam de Vierde Paradisolezing, getiteld ‘De ontwikkeling van het leven’. De Paradisolezingen worden georganiseerd door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de VPRO, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en NEMO. Jelle Reumer is bijzonder hoogleraar vertebratenpaleontologie aan de Universiteit Utrecht.
Meer informatie.
Op dinsdag 12 maartis Jelle Reumer in het Natuurmuseum van Nijmegen te gast. Hij zal er een voordracht houden, getiteld ‘Bij de konijnen af’: aanvang 20.00 uur.
Meer informatie.

Lezing historicus Harold Cook – 16 januari in de KB Den Haag


Drs. J.S.M. Savenije, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, nodigt u van harte uit voor de lezing van historicus prof.dr. Harold Cook op woensdag 16 januari 2013, ter afsluiting van zijn fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences).

Harold Cook (Brown University) is een autoriteit op het gebied van de zeventiende-eeuwse medische en handelsgeschiedenis. In zijn lezing onder de titel: “Assessing the Truth. Correspondence and Information at the End of the Golden Age gaat hij in op de vermeende overeenkomsten tussen de zeventiende-eeuwse ‘Republiek der letteren’ en het moderne streven naar Open Access.


Lees verder >>

Albert Verweylezing door Willem Jan Otten op 25 oktober in Leiden


Op 25 oktober 2012 houdt Willem Jan Otten aan de Universiteit Leiden de Albert Verweylezing, met als titel: “De vormmachine. Literatuur als rite de passage”.
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie:
De lezing vindt plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden
Kaarten:
Kaarten à 5 euro zijn te bestellen via Gastschrijver@hum.leidenuniv.nl. U kunt alleen ter plekke (contant en zo mogelijk gepast) betalen.  

Lees verder >>

25ste Letterenlezing: Anna Enquist opent het Academisch Jaar van de Groningse letterenfaculteit

Op dinsdag 4 september 2012 zal Anna Enquist aan de Rijksuniversiteit Groningen de 25ste Letterenlezing uitspreken, getiteld: ‘Levens lezen. Het levensverhaal in psychotherapie en literatuur’. Met de Letterenlezing, waarin een bekende Nederlander zijn of haar mening geeft over het belang van de Letteren voor de maatschappij, opent de Faculteit der Letteren van de RUG haar academische jaar.
Anna Enquist, naast schrijver en dichter ook psychoanalytica en psychotherapeute, zal spreken over de (auto)biografie in de literatuur en daarbij een vergelijking maken met de rol van het begrip ‘levensverhaal’ in de psychotherapie. In haar lezing zal Enquist ingaan op vragen als: Zijn er raakvlakken tussen de benadering van het levensverhaal in psychotherapie en literatuurwetenschap? Wat zegt de autobiografie van de schrijver, al dan niet contrasterend met de biografie, over diens werk?
Datum en tijdstip
De Letterenlezing is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Tijd: 4 september 2012 om 16.00 uur
Locatie: Aula, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Meer informatie over de Letterenlezing is te vinden op www.rug.nl/let/letterenlezing2012.