Tag: letterkunde

Brusselmans en Lanoye terug naar de universiteit. Iedereen UGent!

Door Yves T’Sjoen

De media hebben de voorbije maanden uitgebreid bericht over de tweehonderdste verjaardag van de universiteiten van Gent en Luik. In het najaar van 1817, ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder het gezag van koning Willem I, ging in een beperkte bezetting met naar verluidt zestien professoren en 190 studenten aan de Gentse universiteit het eerste academiejaar van start. Als deel van de taalpolitiek van de Nederlandse vorst, bekend als “neerlandisatie”, is in Gent, Luik en Leuven de leerstoel Nederduitsche letterkunde en welsprekendheid opgericht. De eerste professor welsprekendheid, tegen wil en dank promotor van het Nederlands in Gent, was de Amsterdamse predikant J.M. Schrant. Nadat hij het rectorschap weigerde, is de Nederlandse arts Jean-Charles van Rotterdam aangesteld. Het is bekend dat in de tijd van Schrant in Vlaanderen nauwelijks Nederlands werd gesproken en het Latijn fungeerde als academische onderwijstaal aan de pas opgerichte Vlaamse universiteiten en in Leuven. De bekende dichter Johannes Kinker was overigens in Luik aangesteld voor hetzelfde vak. Op Community Day 2017, de officiële start van velerlei herdenkingsmomenten, presenteert historica Gita Deneckere haar lang verwachte boek Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent, waarin de oprichtingsgeschiedenis gedetailleerd beschreven staat.

Lees verder >>

6 oktober 2017: Letterkundig Symposium in het kader van de Week van de Afrikaanse Roman

De Week van de Afrikaanse Roman organiseert samen met Universiteit Gent (Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika) en de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns op vrijdag 6 oktober een letterkundig symposium. Het symposium vindt plats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), waar iedereen van harte welkom is in de grote vergaderzaal om 13 uur. Vanaf 17u30 kunnen de aanwezigen napraten op de receptie. De lezingen in het symposium zullen spelen met het thema ‘dubbeltalenten’. Dit omdat de aanwezige auteurs van alle markten thuis zijn veelschrijver, academicus of beeldend kunstenaar. De diversiteit van deze ‘dubbeltalenten’ staat garant voor boeiende gesprekken. Lees verder >>

In memoriam Willem van den Berg (1934-2017)

Door Peter van Zonneveld

Foto: Familie van den Berg, Rhenen

Gisteren hebben we afscheid moeten nemen van een aimabel mens: Willem van den Berg. Vanaf zijn landhuis, halverwege de helling van de Utrechtse heuvelrug bij Rhenen, volgden we hem, samen met zijn gezin dat hem zo dierbaar was, over de stille weg die naar zijn laatste rustplaats leidde. De paarden in de wei, waar hij aan verknocht was, keken verbaasd naar die stoet van zo’n zestig mensen achter een kist met een vijgentak erop. Het was stralend weer.

Willem van den Berg, emeritus-hoogleraar in de Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, was in 1934 te Rijswijk geboren. Hij was een boerenzoon en daar schaamde hij zich bepaald niet voor. Hij kon paarden beslaan en mennen, en was daarin zelfs gediplomeerd, hetgeen in ons vak niet gebruikelijk is. Hij was ijzersterk. Zijn jongere broer vertelde me gisteren dat hij twee boerenknechts, die hem een keer belaagden, met één zwaai in de sloot wierp. Lees verder >>

Openingslezing Master Letterkunde Nijmegen door Nina Polak

Vanaf september wordt schrijfster en journalist Nina Polak de nieuwe writer-in-residence aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Zij zal er doceren in de Master Letterkunde en geregeld in de stad en op de campus te zien zijn.

Met haar debuutroman We zullen niet te pletter slaan (2014) gooide Polak hoge ogen: ze zet in een prachtig strakke taal een eigentijdse familie op papier, met aandacht voor persoonlijke én maatschappelijke vragen. Die aandacht vind je ook terug in haar journalistieke werk voor De Correspondent. Daar analyseert ze cultuur in al haar verscheidenheid: van toerisme en sociale media tot jeugdliteratuur en televisie.

Op donderdag 31 augustus om 16:15 uur verzorgt Nina Polak de jaarlijkse openingslezing van de Master Letterkunde. Daarin laat ze haar licht schijnen op haar visie op de rol van literatuur en schrijven vandaag. De lezing is getiteld “Wat is wijsheid, of: wat we zoeken als we fictie schrijven”. Alle belangstellenden zijn welkom.

Meer informatie op de Facebookpagina van de Master Letterkunde in Nijmegen.

Verschenen: Journal of Dutch Literature 8.1

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Journal of Dutch Literature is verschenen. Het tijdschrift wordt open access uitgegeven: alle artikelen zijn gratis opvraagbaar.

Vol 8, No 1 (2017)

Table of Contents

Mocking the Mob of Middle-Class Tourists: Dutch Nineteenth-Century Novels Competing with Travel Guides
Fieke De Hartog, Rob Van de Schoor
PDF

Herta Müller and Hafid Bouazza. Two Supra-National Writers
Alexa Stoicescu
PDF

Die a Hero in Langemarck. Flanders in the Nazi Poetry of Heinrich Anacker
Anneleen Van Hertbruggen
PDF

‘My Very Own Citizen Kane’, Inspired by Godard and Fellini: Frans Weisz’s Adaptation of Remco Campert’s Het gangstermeisje
Peter Verstraten
PDF

Reviews

New Dutch Pathways in Literary Analysis: Vooys 33:2 (2015). Special theme issue on ‘The Fundamentals of Literary Theory’
Emiel Nachtegael
PDF

Lotte Jensen, ‘Celebrating Peace: The Emergence of Dutch Identity, 1648-1815’ and ‘The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815’
Feike Dietz, Carmen Verhoeven
PDF

7 september 2017: 26e Bert van Selm-lezing, Leiden

Op donderdag 7 september 2017 zal in Leiden de zesentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Mary Kemperink (Universiteit Groningen) onder de titel: ‘Literatuur als mede-uitvinder van de homoseksuele identiteit’.

Literatuur heeft het vermogen om ons te ontroeren en te amuseren. Veel lezers zullen dit onderschrijven. Iets anders is dat literatuur, vaak op een tamelijk onmerkbare manier, onze blik stuurt op de wereld buiten het boek: op onze (directe en minder directe) omgeving, op de mensen die we daarin tegenkomen en niet in de laatste plaats ook op onszelf. Welke thema’s een gedicht of verhaal ook mag bestrijken, en wat voor soort personages er ook in mogen optreden, literatuur gaat als puntje bij paaltje komt altijd over mensen. En zo worden we geconfronteerd met personages die gedragingen, gevoelens en soms zelfs complete persoonlijkheden laten zien waarvan we voorheen het bestaan niet of nauwelijks vermoedden, of die we juist verheugd als een tweede ik begroeten. Literatuur reikt ons daarbij denkschema’s aan die we bewust of onbewust in de wereld buiten het boek gaan toepassen. In deze lezing zal worden geïllustreerd hoe spectaculair dit kan gebeuren door de rol te belichten die literatuur in de periode 1885-1925 heeft gespeeld bij het medisch, juridisch en maatschappelijk op de kaart zetten van de homoseksueel als iemand met een specifieke, herkenbare lichamelijke en psychische identiteit. Lees verder >>

Nieuw: BookTube

Dringend nood aan een geschikt vakantieboek en je weet niet goed waar te zoeken? Dan is het nieuwe initiatief van de Universiteit Antwerpen iets voor jou. De studenten Nederlandse letterkunde zijn namelijk een eigen boekenprogramma begonnen. Niet op één of op Canvas, maar op YouTube.

De eerste drie afleveringen staan sinds gisteren online.

Aflevering 1, De Consequenties:

(Bekijk deze video op YouTube)
Lees verder >>

De keukenhandschoenen van Gerrit Kouwenaar

Door Marc van Oostendorp

Gerrit Kouwenaar genoot er aan het eind van zijn leven nog van als collega-dichters ruzie met hem maakten. In haar boek Een tuin in de winter beschrijft Anna Enquist hoe zij en de inmiddels wat dove en teruggetrokken Kouwenaar waren uitgenodigd bij Henk Bernlef thuis: “Vijf mensen aan tafel in een ruime kamer, dat moest akoestisch te doen zijn.”

Al snel kwam het gesprek op de poëzie. Kouwenaar zei “dat het gedicht over zichzelf ging, een ding was van taal, zonder enige verdere bedoeling.” Hij sprak, volgens Enquist, het woord troost uit “alsof het om iets heel ergs ging”. Terwijl Bernlef en Enquist erop wezen dat je je als dichter toch heus niet voor een beetje troost hoefde te schamen.  “Die avond” concludeert Enquist, “debatteerden we heftig over troost, niet beseffend dat we waarschijnlijk hartstochtelijk langs elkaar heen zaten te praten.”

Lees verder >>

Vriendenboekjes in de zestiende eeuw: veel beter dan Facebook

Door Marc van Oostendorp

Mooi onderzoek gaat vaak over nietigheden. Een goede onderzoeker is vaak iemand die iets neemt dat op het eerste gezicht onooglijk en klein is, en laat dan zien dat er een hele wereld in verstopt zit. Mooi onderzoek ontleent zijn glans niet aan de voor iedereen evidente kwaliteiten van het object van studie, maar aan het zichtbaar maken van de onzichtbare.

Zoals het vriendenboekje dat Rutghera van Eck, een adellijke jongedame uit Zutphen, in 1598 begon. Dat album heeft volgens de literatuurwetenschapper Sophie Reinders “tot nu toe een schaduwbestaan geleid”: Lees verder >>

Willem Frederik Hermans was een slecht filosoof. Nou en?

Door Marc van Oostendorp

Ik ben oud genoeg om even ‘oei!’ te denken als ik lees dat iemand beweert dat Willem Frederik Hermans iets ‘volstrekt verkeerd begrepen’ heeft. Als de meester het maar niet hoort! Tot ik besef dat de meester natuurlijk al enige tijd dood is en dat hij de schrijver van zulke krasse woorden niets meer kan maken.

Met een gerust hart kunnen we dus het essay lezen dat de Oostenrijkse neerlandicus, typograaf en filosoof Rainer Erich Scheichelbauer onlangs publiceerde met de eenvoudige titel Willem Frederik Hermans als filosoof. Er blijft in dat boekje niet veel over van de schrijver als denker. Hij blijkt te hooi en te gras bij een aantal wijsgeren wat ideeën te hebben opgedaan zonder ze echt goed begrepen te hebben en zonder dat de samenvoeging van die ideeën een coherent geheel opleverde.
Lees verder >>

Komrij op Kreta

Door Marc van Oostendorp

Arie Pos presenteerde deze week zijn reconstructie van de nooit eerder gepubliceerde eerste roman van Gerrit Komrij (1944-2012), ‘De lange oren van Midas’. Een gesprek in een rumoerige Rotterdamse Mauritsstraat.
(Excuses voor de geluidskwaliteit; ik heb een nieuwe camera – de beeldkwaliteit is daarom wel een stuk hoger, maar ik had die niet meteen in een drukke straat moeten gaan testen.)

Pas verschenen: Doing Double Dutch

The International Circulation of Literature from the Low Countries

Elke Brems, Orsolya Réthelyi and Ton van Kalmthout (eds)

The importance of a minor language in the field of world literature

Dutch literature is increasingly understood as a network of texts and poetics connected to other languages and literatures through translations and adaptations. In this book, a team of international researchers explores how Dutch literary texts cross linguistic, historical, geophysical, political, religious, and disciplinary borders, and reflects on a wide range of methods for studying these myriad border crossings. As a result, this volume provides insight into the international dissemination of Dutch literature and the position of a smaller, less-translated language within the field of world literature.

The title Doing Double Dutch evokes a popular rope-skipping game in which two people turn two long jump ropes in opposite directions while a third person jumps them. A fitting metaphor for how literature circulates internationally: two dynamic spheres, the source culture and the target culture, engage one another in a complex pattern of movement resulting in a new literary work, translation, or adaptation formed somewhere in the middle. Lees verder >>

Een teveel aan ontzag, gecombineerd met een forse wrok

Door Marc van Oostendorp

N.A. Donkersloot (1902-1965)

Nico Donkersloot (1902-1965) wilde zijn oratie als hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam graag beginnen met het woord dichten:  “laat dit het eerste woord zijn bij de aanvaarding eener taak, die, bemiddeld als zij is, slechts bij de gratie van het dichterschap gedacht kan worden.”

Donkersloot was voor hij hoogleraar vooral bekend als de dichter en criticus Anthonie Donker. Hij is een van de drie hoogleraren Nederlands die Marieke Winkler behandelt in haar onlangs verschenen proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876. De andere twee zijn Albert Verwey en Hans Gomperts.

Zij zijn op het eerste gezicht niet de meest opvallende geleerden die er ooit aan de Nederlandse universiteiten hebben rondgelopen. Lees verder >>

Een doveman met leeg notitieblok

Door Marc van Oostendorp

Wie door het nieuwste dubbeldikke nummer van De Parelduiker bladert, kan alleen maar onder de indruk raken van de persoonlijkheid en de werkkracht van Gerrit Komrij. Er wordt van alles uitgemeten: zijn werk als toneelschrijver, als Dichter des Vaderlands, als vertaler, als bloemlezer. En dan worden zijn belangrijkste kwaliteiten ook nog eens nauwelijks belicht: zijn columns en essays komen slechts zijdelings aan de orde, over zijn werk als dichter gaat eigenlijk alleen een bijdrage van Rob Schouten die eerder schrijft over de manier waarop hij zich aan Komrijs invloed ontworsteld heeft. En ook zijn romans worden maar nauwelijks behandeld.

Dat versterkt alleen maar het gevoel van grote gulzigheid dat het leven van de eerste Dichter des Vaderlands kenmerkte. Een gulzigheid dat zich vooral concentreerde op de taal. Je leest het aan elke zin die er van de meester wordt geciteerd. En je merkt het doordat er over van alles en nog wat harde noten worden gekraakt: over zijn gebrekkige kennis van het Engels als vertaler van Shakespeare en Wilde, over zijn vooral in de laatste edities van zijn bloemlezing misschien wel érg oekumenisch geworden smaak, over de kwaliteit van zijn toneelstukken.

Maar over zijn stijlgevoel kan niemand iets naars zeggen. Lees verder >>

Presentatie van vernieuwde database met honderden Europese schrijfsters

Naamloos-7

Met deze presentatie sluiten wij ook een belangrijk Europees onderzoeksproject af: HERA Travelling TexTs 1790-1914. Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe. Daarbinnen werd in vijf landen – het Verenigd Koninkrijk, Finland, Noorwegen, Slovenië en Nederland – de positie onderzocht van schrijfsters binnen het 19e-eeuwse Europese literaire veld. Voor Nederland werd het onderzoek uitgevoerd in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW). Het Huygens ING is ook verantwoordelijk voor de aanpassing en verdere ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur, waar de data worden opgeslagen. Lees verder >>

Dichter Alfred Schaffer nieuwe gastschrijver Universiteit Leiden

Dichter Alfred Schaffer is de nieuwe gastschrijver aan de Universiteit Leiden. Vanaf september zal hij met studenten poëzie schrijven, vertalen en herschrijven.

‘Op zijn best is het gedicht een cocktail van taalexperiment, fantasie, autobiografie, opinie en registratie,’ stelt Schaffer (Leidschendam, 1973). Hij zal de studenten leren over de onbegrensde mogelijkheden van de poëzie, over ‘het wilde experiment dat poëzie kán zijn.’ Schaffer is naast een gelauwerde dichter ook werkzaam aan de Universiteit Stellenbosch.

Tijdens zijn gastschrijverschap aan de Leidse universiteit zal Schaffer studenten laten zien hoe de experimentele vorm van poëzie kan worden ingezet om te spreken over politiek, en in het bijzonder de politiek in Zuid-Afrika. Voor Schaffer is engagement geen keuze van de auteur, maar een intrinsiek deel van de literaire tekst. ‘Schrijven is je engageren en dus is schrijven per definitie politiek.’ Lees verder >>

Vacature Assistent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de UGent

Aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is er een vacature voor een assistent moderne Nederlandse letterkunde. Het gaat om een voltijdse, tijdelijke aanstelling. Solliciteren kan tot 30 mei 2017 23:59 CEST.

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. Lees verder >>

Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876

Datum: Maandag 15 mei om 12.30 stipt
Locatie: Academiezaal Aula – Radboud Universiteit Nijmegen

De taakverdeling tussen de literaire criticus en de literatuurwetenschapper lijkt helder: de criticus beoordeelt het literaire werk op basis van persoonlijke en subjectieve maatstaven, de wetenschapper streeft juist een algemeen geldende analyse na en plaatst het werk in de cultuurhistorische context. Kijken we echter naar de praktijk van criticus en wetenschapper dan blijkt het onderscheid moeilijk houdbaar. Veel wetenschappers opereren als criticus, en hoe zit het met critici die een objectief oordeel nastreven?

In haar proefschrift traceert Marieke Winkler de wortels van het onderscheid tussen literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland. Zij stelt de literatuurbeschouwelijke praktijk centraal en brengt de conjunctuur van de begrippen ‘kritiek’ en ‘wetenschap’ als afwisselend ‘subjectief’ en ‘objectief’ in kaart vanaf het moment dat de literatuurstudie een zelfstandige academische discipline werd in 1876. Het onderzoek biedt inzicht in de ontwikkeling van de academische literatuurstudie in Nederland, het toont de verschuivende opvattingen rond de verhouding kritiek en wetenschap en hoe de didactische dimensie steeds meespeelt in het debat tussen critici en wetenschappers. Tot slot laat Marieke Winkler zien hoe er binnen én buiten de muren van de universiteit werd gedacht over de rol en de plaats van de academische literatuurstudie in de maatschappij en stelt zij de vraag hoe wij zouden willen dat een kritische literatuurwetenschap er in de toekomst uit moet zien.

Zie ook de website van de Radboud Universiteit.

Gezocht: slager die zoete broodjes bakt

Door Yves T’Sjoen

Het programma van de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep 2017 is samengesteld. Zoals vorig jaar organiseert de Universiteit Gent de specialisatiecursus annex Nederlands taalbad voor honderdtwintig buitenlandse studenten. De Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) zijn de initiatiefnemers van de jaarlijkse hoogmis voor het Nederlands. Vorig jaar is de Zomercursus in een nieuw jasje gestopt tot tevredenheid van alle betrokken organisatoren en stageverantwoordelijken, docenten en studenten, gastgezinnen en subsidiënten. Collega’s van het UCT en de Taalunie lieten weten welke enthousiaste reacties ze kregen van studenten uit China en India, Zuid-Afrika en Italië, Tsjechië en Kroatië, in totaal zo’n vijfentwintig landen. Voor de nieuwe editie die op 30 juli van start gaat en tot 12 augustus loopt, hebben departementen Nederlands buiten het moedertaalgebied weetgierige en veelbelovende studenten aangemoedigd en intensief voorbereid op een week workshops en colleges in Gent én een week van stages in Nederland en België. Studenten die het financieel moeilijk hebben, ontvangen een beurs. Nederlands is voor iedereen. Lees verder >>

Opheffing Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch

Door Elly Groenenboom-Draai
(secretaris Stichting Focquenbroch)

Het is bijna zeventien jaar geleden dat de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch werd opgericht door Karel Bostoen en Jan Helwig. In die jaren heeft deze Stichting door middel van symposia, het tijdschrift Fumus en een digitaal expertisecentrum een flinke impuls aan het Focquenbroch-onderzoek gegeven.

Het œuvre van Focquenbroch neemt een bijzondere plaats in binnen de zeventiende-eeuwse letteren. Het valt op door een soepele natuurlijke stijl en wordt gekenmerkt door een zeer eigen humor en spot waarmee hij zich van zijn tijdgenoten onderscheidt. Daarnaast geldt Focquenbroch als de eerste en zeker ook voornaamste vertegenwoordiger van het burleske genre in onze literatuur. Lees verder >>

Rappers van de Gouden Eeuw

Door Feike Dietz

‘Vergeet Mulisch, lees een raptekst van Zo Moeilijk’, riep de Volkskrant op 6 april. Aanleiding voor deze prikkelende kop was een onderzoek dat Alex Reuneker, Vivien Waszink en Ton van der Wouden op dit weblog hadden gepubliceerd. Geïnspireerd door een Amerikaanse studie naar het vocabulaire van hiphoppers en literaire auteurs, vergeleken zij de ‘lexicale diversiteit’ van Nederlandstalige rappers met die van romanschrijvers: welke groep gebruikt de meest gevarieerde woordenschat, ofwel het relatief grootste aantal unieke woorden? Concreet werden Mulisch’ De ontdekking van de hemel meegenomen, evenals  Ilja Leonard Pfeijffers Peachez, Couperus’ Eline Vere en Multatuli’s Max Havelaar. Zij namen het op tegen rappers als Opgezwolle, Ali B en Broederliefde. De rappers bleken vaak heel goed te scoren op lexicale diversiteit. Pfeiffers werk bevatte de meeste unieke woorden,  maar werd opgevolgd door de rapformatie Zo Moeilijk, nog vóór Mulisch, Couperus en Multatuli. Ook Opgezwolle en Brainpower bleken een opvallend gevarieerd vocabulaire te bezigen. Lees verder >>

De Baur die niet sterft

Herinnering aan een pionier van de moderne letterkundige neerlandistiek

Door Yves T’Sjoen

Op 20 april jongstleden was het dag op dag honderddertig jaar geleden dat de Gentse neerlandicus Frank Baur (1887-1969) is geboren. Zonder ‘Slowquiz’ op neerlandistiek.nl, onlangs geïnitieerd door Marc Beerens, was het geboortejaar mij eerlijk gezegd ontgaan. Opzet van het nieuwe initiatief is “verschillende neerlandici aan wie mensen nog persoonlijke herinneringen hebben, of van wie mensen nog anekdotes uit de eerste of tweede hand kennen” voor het voetlicht te brengen. Ik heb geen persoonlijke herinneringen aan professor Baur. Hij is in het roerige academiejaar 1968-1969 overleden, op het moment dat ik mijn eerste woordjes leerde en professor Antonin van Elslander als decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte poogde de verhitte studentengemoederen te bedaren.

Voor het Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek heeft professor Anne Marie Musschoot het lemma verzorgd over Frank Baur. Daarin kunnen we lezen dat de welbespraakte en bij studenten en collega’s geliefde hoogleraar een eminent Gezelliaan was én kenner van het werk van de flamingantische dichters Albrecht Rodenbach en René de Clercq. Later is de auteursgerichte onderzoekstraditie in Gent overigens voortgezet. Cyriel Buysse, Richard Minne, Maurice Gilliams, Karel van de Woestijne en ook de Vlaamse Vijftigers en ‘Vijfenvijftigers’ kregen de voorbije decennia uitgebreid aandacht. De negentiende eeuw en de (literaire) nalatenschap van cultuurflamingant Jan-Frans Willems genoten aan de UGent meer dan gewone belangstelling. Filologisch onderbouwde tekstuitgaven bezorgden en bezorgen de literaire productie van deze actoren een Nachleven en bekendheid bij generaties studenten. Lees verder >>

Postdocplaats Nederlandse Letterkunde, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg is op het instituut voor Neerlandistiek per 1 oktober 2017 een postdocplaats op het terrein van de Nederlandse letterkunde vacant. De baan zal in eerste instantie voor drie jaar worden bezet. Het is de bedoeling dat de postdoc een  Habilitation schrijft, regelmatig onderwijs geeft en andere werkzaamheden voor het instituut verricht. Sollicitaties inclusief een onderzoeksopzet kunnen tot 5 mei 2017 worden gestuurd aan ralf.gruettemeier@uni-oldenburg.de. Voor de advertentietekst zie: https://www.uni-oldenburg.de/stellen/?stelle=65365.