Tag: Letterenfonds

Letterenfonds: Nieuwe leden voor de Raad van advies gezocht

Met ingang van 2018 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies. Er is behoefte aan deskundigen hedendaagse Nederlandse literatuur (alle genres), een vertaaldeskundige Frans, een vertaaldeskundige Duits, een deskundige met productie-ervaring bij (literaire) festivals en/of culturele manifestaties, een deskundige met ervaring bij een literaire uitgeverij en brede kennis van de internationale literatuur, en aan twee deskundigen op het gebied van de geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur (met accent op tekst of beeld).

De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

De nieuwe leden voor de Raad van advies zullen met name gaan functioneren binnen de volgende commissies:

Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties (v/h werkbeurzen schrijvers) zoekt het Letterenfonds deskundigen in één of meer literaire genres (te weten poëzie, proza, kinder- en jeugdliteratuur en/of literaire non-fictie). De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst. Lees verder >>

Letterenfonds vraagt nieuwe leden voor de Raad van advies

Vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van verschillende adviseurs roept het fonds kandidaten op voor de Raad van advies. Er is met name behoefte aan een (vertaal)deskundige op het gebied van de Slavische letteren, aan een deskundige op het gebied van de Friese letterkunde en aan deskundige met specifieke ervaring in de boekhandel.
Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen.
Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om een reguliere (bezoldigde) functie.

Lees verder >>

Vreemde wezens

Door Bart FM Droog

Soms komt nieuws langs dat je doet afvragen wat voor wezens het nu zijn, die bij instanties als het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Taalunie bepalen waar subsidies voor digitale literaire projecten heengesluisd worden.

Zo berichtte het NRC Handelsblad op 23 juni dat het literaire tijdschrift De Revisor (oplage 200 ex., 80 abonnees), in het vervolg door De Bezige Bij wordt uitgegeven. Oké.  Maar dan: “de site heeft jaarlijks 14.000 bezoekers. Het blad kreeg subsidie van het Van Gennepfonds (4.500 euro per jaar) en het Letterenfonds (15.000 euro voor digitale projecten).”

Op de ongesubsidieerde literaire nieuwtjes- en roddelsite Tzum (jaarlijks ruim 300.000 unieke bezoekers) verbaasde men zich hogelijk over deze Letterenfonds-subsidie. De weinig bruisende Revisor-site, met circa 40 (!) bezoekers per dag, was al grotendeels een reclame-site. Dat mag, natuurlijk, maar om dat dan te subsidiëren is toch wel… vreemd.

Vacature: Junior projectmedewerker, Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam ondersteunt schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Samen met het Vlaams Fonds voor de Letteren in Antwerpen organiseert het Nederlands Letterenfonds het Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Voor de voorbereiding en organisatie hiervan richt het fonds momenteel een ‘Bureau F16’ in. Daarvoor zijn we op zoek naar een
Junior projectmedewerker
(m/v; 36 uur)
De tijdelijke aanstelling is voltijds, voor de periode van 1 augustus 2014 tot uiterlijk 31 december 2016.

Lees verder >>

Nederlands Letterenfonds vraagt nieuwe leden voor Raad van advies

Raad van advies
Het Nederlands Letterenfonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Het Letterenfonds is op zoek naar adviseurs op het terrein van de Nederlandse literatuur, internationale literatuur (in vertaling), jeugdliteratuur en literaire manifestaties. In totaal gaat het om zeven vacatures.