Tag: laaggeletterdheid

Lancering praktijkgids ‘Extra kansen voor laaggeletterde nieuwkomers’ (UAntwerpen)

Van maart tot juni 2018 liep aan de Universiteit Antwerpen het onderzoeksproject ‘Extra kansen voor laaggeletterde anderstalige jongeren’. Doel van dit project was om op basis van een literatuurstudie een praktijkgids te ontwikkelen voor leerkrachten. 
Uit een analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen bleek immers dat deze leerkrachten een dringende behoefte aan de nodige professionalisering hebben, in het bijzonder rond het onderwijs aan laaggeletterde adolescenten.

Lees verder >>

Judith Rispens: “Taalproblemen van vmbo’ers zijn voor de wetenschap minstens even interessant als het vwo-eindexamen”

Door Marc van Oostendorp

Judith Rispens. Foto: Jelle Zuidema

Voor VakTaal, het tijdschrift van de IVN, interviewde ik Judith Rispens, sinds begin dit jaar hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hieronder staat een sterk verkorte versie van dat interview. De langere versie kun je lezen in de nieuwe VakTaal (toch al erg de moeite waard).

”Toen ik in Groningen Nederlands ging studeren werd ik in eerste instantie vooral getrokken door de letterkunde, maar tijdens mijn opleiding ontdekte ik de taalkunde, en dan vooral de psycholinguïstiek. Wat verklaart dat sommige kinderen bepaalde aspecten van de taal gemakkelijker en sneller onder de knie krijgen van anderen? Wat voor rol spelen algemene cognitieve factoren? Is er bijvoorbeeld een relatie tussen dyslexie en het aanleren van de vormen van het Nederlandse verkleinwoord?”
Lees verder >>

Geletterdheid van Limburgse basisschoolleerlingen

Door Romy Roumans

Als studente taalwetenschappen aan de Radboud Universiteit knoop ik vaak gesprekken aan met Limburgse leerkrachten en ouders over hun gebruik van het Limburgse dialect, waarbij ik soms de meest vreemde opmerkingen hoor. Zo kwam mij vorig jaar ter ore dat ouders hun kinderen bewust niet opvoeden met het Limburgs dialect, omdat hun kinderen dan slechter zouden gaan schrijven en lezen in de Nederlandse taal. Niet lang daarna kwam ik de volgende uitspraak tegen van een journalist in De Limburger:

“De combinatie van dialect spreken, achterstandssituatie en gebrek aan stimulering thuis om te gaan lezen kan ervoor zorgen dat laaggeletterdheid in Limburg een structureel karakter krijgt.”

Het spreken van een Limburgs dialect zou dus zelfs laaggeletterdheid kunnen veroorzaken. Lees verder >>

Hoeveel laaggeletterden zijn er werkelijk in Nederland?

Door Felix van de Laar

Hoe weet Stichting Lezen & Schrijven (Trouw, 4 september) dat er 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland zijn – nog even buiten de analfabeten gerekend en de mensen met dyslexie? In ieder geval niet uit het onderzoek dat de stichting vandaag presenteert, want dat onderzoek gaat zelf al, zonder bronverwijzing, uit van dat enorme getal, dat ruwweg neerkomt op 20%, of één op de vijf Nederlanders van boven de 15 jaar. Hallo!? Val ik onder de definitie van laaggeletterdheid omdat ik moeite heb met het invullen van een formulier? Wil mijn buurman dan een bijdrage betalen om te zorgen dat ik op cursus kan om formulieren te leren invullen? Al jaren wordt met deze ongelofelijke aantallen laaggeletterden geschermd, een aantal jaren geleden waren het er nog maar 1,6 miljoen; maar kennelijk moet de lobby nóg meer cursussen geven en wil ze nóg meer geld voor haar werk hebben.

Lees verder >>