Tag: Kort nieuws

Neder-L op de sociale media

Niet iedereen weet het, maar je kunt Neder-L lezen op ons weblog, of ervoor kiezen om iedere dag alle berichten via e-mail te krijgen. Een abonnement kun je krijgen door je mailadres in te vullen in het juiste veld in de rechterkolom op het weblog.

Je kunt Neder-L ook volgen via Twitter en Facebook. Bovendien hebben we een YouTube-speellijst met voor neerlandici interessante video’s.

Dit alles wordt uit liefde voor de taal gemaakt en is geheel en al gratis.

IVN-mededelingen oktober

Sinds ongeveer een jaar maken Wim Klooster en Guido Leerdam voor de IVN een maandelijkse nieuwsbrief voor neerlandici, de IVN-mededelingen. Het archief staat hier.

De redactie zegt zelf ‘in het voetspoor van Neder-L‘ te treden, en er is ook wel enige overlap in de berichtgeving. Toch is de invalshoek van de IVN-mededelingen afwijkend genoeg om vanaf nu iedere maand het nieuwe nummer in Neder-L aan te kondigen. Hier is dat van oktober.

VPRO Boeken over Frans Kellendonk


Op 13 september 2015 zijn Oek de Jong en Jaap Goedegebuure te gast in VPRO Boeken, naar aanleiding van de door hen samengestelde en geannoteerde bundel De Brieven van Frans Kellendonk. Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat Frans Kellendonk op negenendertigjarige leeftijd overleed. Het onlangs verschenen De Brieven bevat een ruime keuze uit zijn correspondentie en geeft niet alleen een beeld van een zich ontwikkelend schrijverschap, maar ook van de vriend, minnaar en zoon die Kellendonk was. 
Uitzending: zondag 13 september om 11.20 uur NPO 1. Presentatie: Wim Brands.

Voor meer informatie: www.vpro.nl/boeken

Aankondiging: Kellendonkcongres


Op 18 en 19 juni 2015 vindt in de Universiteitsbibliotheek van Leiden het Kellendonkcongres plaats. Tijdens dit congres, dat in het teken staat van Frans Kellendonk en Andersheid, hoopt de organisatie Kellendonk-kenners en geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen. Het programma van het congres zal later bekend gemaakt worden.

Wetenschappelijke prijs KANTL 2015


Deadline nadert

In 2015 wordt de wetenschappelijke prijs van de KANTL uitgereikt voor een taalkundige studie met als thema “Semantisch-syntactische studie van voorzetsel- en achterzetselgroepen in de Nederlandse zin (historisch of synchronisch)”. De prijs bedraagt 1240 euro, deadline voor inzenden is 10 december 2014.
Meer informatie is te vinden op de KANTL-website:
http://www.kantl.be/index.php?pag=80voor de thema’s van de wetenschappelijke prijzen tot en met 2018
http://www.kantl.be/index.php?pag=139#hsVIIvoor het reglement.

Eredoctoraat Open Universiteit voor Frits van Oostrom


Frits van Oostrom, medioneerlandicus en Universiteitshoogleraar in Utrecht, krijgt op 26 september 2014 een eredoctoraat van de Open Universiteit. De OU reikt het eredoctoraat uit vanwege Van Oostroms belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.
Van Oostrom ontvangt het doctoraat met name ‘vanwege de wijze waarop hij zijn grote wetenschappelijk betekenis voor het onderzoek naar de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen op aansprekende wijze toegankelijk weet te maken voor een groot publiek.’

Lexicologen krijgen 7 ton voor Europees netwerk

Europese woordenschat als gemeenschappelijk cultureel erfgoed

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL, Leiden) en de Fryske Akademy (Leeuwarden) hebben samen met partners uit 28 andere Europese landen een bedrag van ruim 700.000 euro ontvangen van COST: een organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert. Het doel is het opzetten van een Europees netwerk voor lexicologen dat de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van de Europese nationale woordenboeken vergroot.
Hoe verschillend de landen en talen van Europa ook zijn, in de loop der tijd hebben ze elkaar allemaal beïnvloed. De beschrijving van onze talen is daarom een belangrijk onderdeel van ons gemeenschappelijke Europese culturele erfgoed, vastgelegd in een of meerdere nationale woordenboeken. Zo heeft Engeland de Oxford English Dictionary, Duitsland het Deutsches Wörterbuch, Friesland het Wurdboek fan de Fryske taal en Nederland het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Algemeen Nederlands Woordenboek. Buiten de wetenschap zijn deze naslagwerken vaak relatief onbekend.
Lees verder >>

Huub van den Bergh hoogleraar Vakdidactiek Nederlands aan UU


Per  1 oktober is Huub van den Bergh benoemd tot profileringshoogleraar ‘Vakdidactiek Nederlands’ bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Van den Bergh heeft een toegespitste leeropdracht in onderzoek.

De profileringsleerstoel ‘Vakdidactiek Nederlands’ zal wetenschappelijke onderbouwing en expertise geven aan de didactiek en toetsing van het onderwijs in de Nederlandse taalvaardigheid. Daarmee zal het bijdragen aan een versterking van de kwaliteit van de lerarenopleiding, en langs die weg ook aan een verhoging van de instroom.

Van den Bergh is ook sinds september 2005 bijzonder hoogleraar Didactiek en toetsing van het taalvaardigheidsonderwijs, vanwege de Vereniging van Leraren in Levende Talen.

Bijzondere Collecties UvA tonen Grunbergs ‘universum’ in 2014


Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam zal in het najaar van 2014 een tentoonstelling rondom schrijver Arnon Grunberg te zien zijn. De tentoonstelling, gemaakt door de Bijzondere Collecties, het Letterkundig Museum en het Nederlands Letterenfonds, wil een exclusieve kijk bieden in het ‘universum’ van een van de belangrijkste Nederlandse auteurs van nu.
Arnon Grunberg (1971) debuteerde in 1994 met de roman Blauwe maandagen en is sindsdien als romancier, essayist en columnist uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande auteurs in ons taalgebied.
Voor de tentoonstelling zal vooral geput worden uit het archief van Arnon Grunberg zelf. In 2011 kregen de Bijzondere Collecties dit ‘levend’ archief in bruikleen. Ook zal de tentoonstelling veel beeld- en geluidsopnames bevatten.

Documentaire over Henriëtte Roland Holst in Het Uur van de Wolf


Dinsdag 6 augustus 2013 zendt de NTR in Het Uur van de Wolf de documentaire Henriëtte Roland Holst – Droom en daad uit, geregisseerd door Annette Apon.
Wanneer Henriëtte Roland Holst (1869–1952) via Herman Gorter in contact komt met het werk van Karl Marx, wordt de reeds als talentvol erkende dichteres ook politiek actief. Ze maakt zich sterk in de opkomende arbeidersbeweging, maar binnen de verschillende socialistische partijen vindt een heftige richtingenstrijd plaats, waarin ze niet gemakkelijk haar plek vindt. Na een reis door de Sovjet Unie, waar ze spreekt met Lenin en Trotski, voelt ze zich bij geen enkele linkse partij meer thuis en wordt ze verscheurd tussen droom en daad.

Lees verder >>

Museum Meermanno opent speciale zaal voor bijzondere boekvormen


Museum Meermanno heeft een nieuwe tentoonstellingszaal geopend, speciaal voor bijzondere boekvormen. Belangrijk onderdeel hiervan is de Bibliotheca Thurkowiana Minor, een miniatuurbibliotheek met 1515 miniboekjes van Guus Thurkow (1942-2011), uitgegeven onder de naam ‘The Catharijne Press’, die vorig jaar werd verworven door het museum.

In de nieuwe zaal op de tweede verdieping van het museum zijn naast een selectie bijzondere uitgaven van de Catharijne Pers, enkele hele vroege voorbeelden van miniatuurboekjes te zien uit ca. 1800. Ook worden er boekjes getoond die in het teken staan van de tentoonstelling ‘Gewapend met kennis’, die t/m 15 september 2013 te zien is in het museum. Tot slot is er een vitrine ingericht met  bijzondere miniatuurkinderboekjes. In de toekomst zullen er steeds wisselende verzamelingen bijzondere boekvormen getoond worden in deze zaal.

Scriptieprijs Poëziecentrum


Het Poëziecentrum in Gent lanceert een jaarlijkse scriptieprijs om de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in Nederlandse vertaling te stimuleren.
Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in het voorgaande academisch jaar voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, om een graad als MA of licentiaat te behalen. Een deskundige jury, met als voorzitter de directeur van het Poëziecentrum, zal de scripties beoordelen op wetenschappelijke waarde en maatschappelijke relevantie.
Het Poëziecentrum stelt drie prijzen beschikbaar: de eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een jaar lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar. De winnaars worden bekend gemaakt op Gedichtendag 2014.
Meer informatie is te vinden in het volledige reglement (pdf). De uiterste inzenddatum voor de eerste Poëziecentrum Scriptieprijs is 30 september 2013.