Tag: komedie

19 March 2020, Amsterdam: The Miller + The King – Two classic plays as never seen before

VANWEGE HET CORONAVIRUS GAAT DEZE VOORSTELLING NIET DOOR. ZIE HIER

One Dutch, one English, one comic, one tragic – two classic 17th century plays in one outstanding evening

The renowned Theatergroep De Kale shares the stage with acclaimed English travelling company Oddbodies in an evening of physical ingenuity and visual flair. This unforgettable event, a historical first, is made possible by the collaboration of Stichting Bredero 2018, Princeton Institute for International and Regional Studies (PIIRS) and the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam.

Lees verder >>

Liefde in het gekkenhuis

Door Elly Groenenboom-Draai

Onlangs, op 28 januari, werd in Neerlandistiek de verschijning gemeld van een nieuwe editie met moderne prozahertaling van Willem van Focquenbrochs blijspel Min in ’t Lazarus-huys.

Enthousiast ging Marc van Oostendorp ermee aan de slag; in een videofilmpje kunnen we het resultaat daarvan bewonderen: na een korte bespreking van het thema van het stuk volgt een voordracht van een scène uit het derde bedrijf, waarbij hij beurtelings de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse tekst en de moderne vertaling declameert. De video is te zien op YouTube.

De Min in ’t Lazarus-huys is, ook voor de huidige lezer of toeschouwer, een levendig, geestig en humoristisch stuk, dat opvalt tussen veel ander zeventiende-eeuws toneelwerk dat zich nogal eens kenmerkt door een zekere mate van hoogdravendheid. Bij Focquenbroch ontbreekt die volledig, en dat komt de toegankelijkheid ten goede. Tot in de twintigste eeuw werd het stuk dan ook opgevoerd door grote toneelgezelschappen als de Haagse Comedie en het Rotterdams Toneel. Een voorstelling van dit laatste gezelschap, vanzelfsprekend in de oorspronkelijke taal, heb ik als scholier nog (met plezier) bijgewoond. Lees verder >>

15 oktober 2017: Spaanse Brabander in Nijmegen

Op zondagmiddag 15 oktober organiseert theatergroep De Kale een leesvoorstelling van Bredero’s Spaanse Brabander, een evergreen uit de Gouden Eeuw. Dit jaar is het vierhonderd jaar gelegen dat het toneelstuk voor de eerste keer op de planken werd gebracht. De voorstelling wordt omlijst met een inleiding van Alan Moss, promovendus Oudere Letterkunde aan de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit. Het nagesprek wordt verzorgd door René van Stipriaan. Voor meer informatie en voor kaartjes, zie de website van De Kale.

Ook 2018 zal in het teken staan van de Amsterdamse toneelschrijver. Tijdens het Brederojaar, het vierhonderdste sterfjaar van de auteur, worden verschillende toneelstukken opgevoerd.Voor meer informatie zie: de website van de organisatie van het Brederojaar.

Plautus in Leiden: Jupiter verwekt Hercules

Door Ton Harmsen

013DammeAmphitruo161749De Thebaanse koning Amphitruo laat zijn hoogzwangere vrouw Alcumena thuis achter als hij ten strijde trekt tegen de Theleboërs, niet wetend dat Jupiter verliefd op haar is:

.        Dees’ stadt sal Theben sijn, Amphitruo woont daer
.        De welck’ ghelaten is van Griecksche ouders naer.
.        Hy heeft sich tot een vrou Alcmenam corts becomen;
.        Die is nu opperste van heel volck aenghenomen:
.        Want het Thebaensche volck heeft in een corten tijt
.        Ghecreghen met een volck (de Theleboen) strijt.
.        Hy liet sijn vrouwe swaer eer dat hy is vertrocken:
.        Mijn Vader siende haer, liet door haer schoont sich locken
.        (Om dat sy hem seer wel beviel) tot hare min;
.        Ghelijck ghy al wel weet hoe dat hy is van sin.
.        Hy heeft haer lijf ghebruyckt, en haer oock swaer ghelaten. (vs. 71-81)

Zo vertaalt de negentienjarige Isaacus van Damme in 1617 de woorden van Mercurius in de proloog van Plautus’ komedie Amphitruo. De renaissance brengt ook de wedergeboorte van de humor.
Lees verder >>