Tag: KANTL

Installatie Wim Vandenbussche als werkend lid van de KANTL

Op woensdag 16 december wordt Wim Vandenbussche officiëel geïnstalleerd als academielid.

In deze vergadering wordt Wim Vandenbussche geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Luc Devoldere, lid van de Academie en hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel houdt een lezing over zijn boekproject “Langs de grenzen van het Imperium”.

Programma:
1. Opening van de vergadering door Erik Vlaminck, voorzitter van de Academie.
2. Brieven. Van een keizer en een scepticus, lezing door Luc Devoldere, lid van de Academie.
3. Installatie van Wim Vandenbussche als werkend lid van de Academie
Begroeting van Wim Vandenbussche door Roland Willemyns, lid van de Academie.
Hulde door Wim Vandenbussche aan zijn voorganger Jan Goossens.
Na de vergadering wordt een receptie aangeboden in de salons van de Academie.
Wie op deze uitnodiging wenst in te gaan, kan zich aanmelden tot dinsdag 15 december e.k. Dat kan telefonisch (+32 9 265 93 40) of per mail.

Verhuisbericht voor gebruikers van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)


Door Willem Kuiper

Voor wie nog niet eerder kennis maakte met het REMLT, het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten is een multimediale encyclopedie van eigennamen die voorkomen in Nederlandstalige literaire – dus niet in ambtelijke of wetenschappelijke (artes) – teksten, geschreven gedurende de late Middeleeuwen. De geschreven literatuur in de Nederlandse volkstaal begint ruwweg in de dertiende eeuw. Het REMLT hanteert als eindgrens circa 1600. Alles wat er in die periode geschreven is aan epiek (in verzen en proza), lyriek, drama en genres daartussenin zoals bijvoorbeeld strofische gedichten en refreinen, komt in aanmerking voor opname in het REMLT. Onder eigennamen wordt verstaan de individualiserende naam van een mens, een dier, een engel, een duivel, een reus, een dwerg, een fee, een man, een vrouw, een kind, een stad, een land, een burcht, een huis, een herberg, een wapen, een schip enzovoort.
     In de loop van 1992 werd op het (P.J.) Meertens Instituut KNAW te Amsterdam de kiel van dit project gelegd, dat op 1 januari 1993 officieel van start ging. Maar bij gebrek aan (snel) resultaat werd de op 5 jaar begrote onderneming na ruim 6 jaar gestaakt. Het onvoldragen casco werd vervolgens naar de Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA versleept om daar te worden afgebouwd.
Lees verder >>

Wetenschappelijke prijs KANTL 2015


Deadline nadert

In 2015 wordt de wetenschappelijke prijs van de KANTL uitgereikt voor een taalkundige studie met als thema “Semantisch-syntactische studie van voorzetsel- en achterzetselgroepen in de Nederlandse zin (historisch of synchronisch)”. De prijs bedraagt 1240 euro, deadline voor inzenden is 10 december 2014.
Meer informatie is te vinden op de KANTL-website:
http://www.kantl.be/index.php?pag=80voor de thema’s van de wetenschappelijke prijzen tot en met 2018
http://www.kantl.be/index.php?pag=139#hsVIIvoor het reglement.

Jozef Vercoullieprijs 2015


De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) looft de Jozef Vercouilleprijs uit voor literair-historische proefschriften:
De Jozef Vercoullieprijs werd gesticht in 1938 en bedraagt 500,- EUR. Hij kan om de vier jaar worden uitgeloofd ter bekroning van het beste academische proefschrift dat op het gebied van de wetenschappelijke studie der Nederlandse filologie aan een Belgische universiteit verdedigd werd. Afwisselend komt een literair-historisch en een taalkundig werk voor bekroning in aanmerking. Voor de Vercoullieprijs 2015 kunnen literair-historische proefschriften uit de afgelopen periode van 8 jaar (1 oktober 2006 – 30 september 2014) worden ingediend.

Lees verder >>

Herman Brinkman wint de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL

Herman Brinkman wint de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL voor de studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft haar Vijfjaarlijkse prijs voor de studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden 2014 toegekend aan medioneerlandicus Herman Brinkman (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, KNAW).
De prijs van 6250 euro wordt uitgereikt tijdens de Openbare Vergadering van de KANTL op woensdag 15 oktober 2014 in het Academiegebouw in Gent.

Sinds 2003 reikt de KANTL elk jaar één vijfjaarlijkse prijs uit, afwisselend voor studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden, poëzie, proza, podiumteksten en essay. Herman Brinkman is de derde laureaat van de Vijfjaarlijkse prijs voor de studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden. Eerdere laureaten zijn Louis Peter Grijp (2004) en Helmut Tervooren (2009).
Lees verder >>

Studiemiddag: Beelden van anderstalige poezie in de Nederlandse literatuur


Op donderdag 15 mei 2014 organiseren de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Poëziecentrum, AOG Literatuur in vertaling en Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Universiteit Gent) in Gent een studiemiddag onder de titel Poëziebemiddelaars. Beelden van anderstalige poëzie in de Nederlandse literatuur. Deze bijeenkomst richt de aandacht op de manieren waarop de buitenlandse poëzie met de Nederlandstalige poëzie interageert.

Lees verder >>

KANTL-conferenties voorjaar 2014


De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent organiseert conferenties waarin haar leden recent werk onder de aandacht brengen van een breed publiek. De KANTL-conferenties 2014 worden gehouden door Miriam Van hee, Marcel de Smedt, Monika van Paemel en Stefaan van den Bremt.
Als eerste is het de beurt aan dichteres en slaviste Miriam Van hee op woensdag 19 maart. Zij presenteert haar nieuwe bundel Ook daar valt het licht en draagt voor.
Verder staan dit voorjaar op het programma:
Woensdag 16 april
Marcel de Smedt
 
Briefwisseling Stijn Streuvels (1871-1969) – Ernest Claes (1885-1968)
Woensdag 21 mei
Monika van Paemel
 
Weduwenspek
Woensdag 18 juni
Stefaan van den Bremt
 
Blauw slik & De oude wereld moe

Lees verder >>