Tag: Jan van Parijs

Jan van Parijs gedigitaliseerd

Door Willem Kuiper

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 8 Fab. III, 2108, fol. A1r.

Volgens Edith Wickersheimer, die in 1923 Le roman de Jehan de Paris opnieuw uitgaf, werd deze tekst te Lyon geschreven tussen eind november 1494 en begin december 1495 door een anonieme hoveling van en vermoedelijk voor koning Charles VIII (1470-1498) en diens vrouw Anne de Bretagne (1477-1514). De auteur zelf noemt in de proloog zijn boek een “histoire joyeuse”, een plezierige geschiedenis, en dat is het ook.

Lees verder >>

Een schoone historie van Jan van Parijs cumulatief en als gratis e-book

Door Willem Kuiper

Als Jan van Parijs aan de vooravond van het huwelijk van de oude koning van Engeland met de jonge Spaanse kroonprinses haar met eigen ogen gezien heeft en weet dat zij niet alleen beeldschoon is maar hem ook zeer welgezind, laat hij zijn vermomming vallen en maakt hij zich bekend als de zoon en troonopvolger van de overleden koning van Frankrijk, en herinnert hij het Spaanse ouderpaar aan hun belofte aan zijn vader. Die weten niet hoe zij moeten kruipen om zich uit deze gênante situatie te redden. De koning van Engeland houdt het voor gezien en druipt af als een geslagen hond. En zo komt deze verkleedpartij tot een goed einde, en vangt Jan van Parijs de eend in de strik die zijn vader uitgezet had. Natuurlijk vond het Franse publiek het buitengewoon grappig dat de Engelse koning de naam-grap niet begreep en zij wel: De Spaanse koningsdochter heet Anne en het Franse woord voor een vrouwtjes eend is “can(n)e”. Ja, dat rijmt. Met wat goede wil en een beroep op het woordenboek van Godefroy kan Anne / Annette ook als eendje begrepen worden.

Onder deze link vindt u de cumulatieve tweetalige editie in pdf voor op uw tablet, en onder deze link vindt u een zip-bestand dat uitgepakt een epub-editie oplevert van enkel de tekst van Pauwels Stroobant, Antwerpen 1612, dus zonder de Franse brontekst, voor op uw e-reader.

Graag tot ziens bij het volgende feuilleton.

P.S. Voor andere e-boeken zie de rubriek: Gratis e-boeken van Neder-L

Een schoone historie van Jan van Parijs als feuilleton in Neder-L

Door Willem Kuiper

Naar men denkt werd Le roman de Jehan de Paris, roy de France geschreven voor de Franse koning Charles VIII (1470-1498). Er zijn twee zestiende-eeuwse handschriften bewaard gebleven, en vanaf 1534 zijn er gedrukte versies overgeleverd. Al die bronnen verschillen in détail van elkaar, maar vertellen allemaal hetzelfde verhaal. De Nederlandse vertaling gaat zo te zien terug op een niet bewaard gebleven Franse druk die sterk leek op die van de bekende Parijse boekdrukker Jehan Bonfons. Wie de Nederlandse vertaling gemaakt heeft, is zoals gewoonlijk onbekend. De oudste approbatie dateert van 10 april 1586 en is van “de hooch gheleerden Doctor inder Godtheyt H. Henricus Seben van Dunghen, licentiaet ende Canoninck van Antwerpen.”
     Jan van Parijs behoort met Valentijn ende Oursson en de Historie van Malegijs tot de longsellers van de middeleeuwse literatuur. Het boek werd gedrukt en herdrukt van de zestiende eeuw tot de vroege negentiende eeuw. Iedereen die zich bezighoudt met historische Nederlandse letterkunde ‘moet’ daarom deze roman lezen, want elke schrijver uit deze periode heeft hem gekend en kan erdoor beïnvloed zijn.
     Het verhaal laat zich als volgt samenvatten:
Lees verder >>