Tag: Jan Stroop

Die Muur, was dat ook een Taalmuur?

door Jan Stroop
Door alle aandacht die ’t 25-jarig jubileum van de Val van de Berlijnse  Muur krijgt, komt bij mij de herinnering boven aan ’t  Colloquium ‘Dialect and Standard Language’ dat in Amsterdam plaatsvond, aan de Vrije Universiteit, van 15-18 oktober 1990, dat wil zeggen nog geen jaar na de val van die muur.
Aan dat congres nam ook deel Professor Dr. Helmut Schönfeld,  lid van de Akademie der Wissenschaft der DDR. Die hield een voordracht over ‘Dialekt, Umgangssprache und Standardsprache auf dem Gebiet der ehemalige DDR im 20. Jahrhundert’. Het enige wat in zijn lezing herinnerde aan de actuele toestand was dat ‘ehemalige’ in de titel.

Lees verder >>

Jan Stroop geridderd

Namens het Neder-L collectief deel ik onze lezers mee dat het de majesteit behaagd heeft om ‘onze’ Jan Stroop op grond van zijn bijzondere taalkundige verdiensten voor de samenleving te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

foto Pieter Stroop

De bijbehorende ere-medaille is hem hedenochtend door burgemeester Geke Faber opgespeld in het stadhuis van de gemeente Zaanstad.