Tag: Jacob Campo Weyerman

21 september 2019, Scheveningen: Wat vond Jacob Campo Weyerman op Scheveningen?

Met de eenarmige bandiet Johan Hendrik baron Van Syberg wandelde Weyerman in de jaren ’30 van de achttiende eeuw op het Scheveninger strand, zij beraamden er samen snode plannen. Wat nog meer zocht Weyerman aan zee?

Op zaterdag 21 september bezoekt de Stichting Jacob Campo Weyerman Muzee Scheveningen om er in de schitterende Scheveningenzaal antwoord te krijgen op die vraag en andere (nog ongestelde) vragen.

Lees verder >>

Nieuwe Mededelingen Jacob Campo Weyerman

Zojuist verscheen het nieuwe nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, de eerste aflevering van jaargang 42. In de bijna honderd bladzijden komt de Amsterdamse horeca van Weyerman (‘Koninklijke gaarkeukens en driestuivers ordinarissen’) in een bijdrage van Maarten Hell aan de orde. In een klein artikeltje wordt het Amsterdams faillissement van Weyerman hernomen. Verder aandacht voor de Daltons van Elst, drie broers Van Santen die het Groene Hart teisterden met hun gewelddadige diefstallen. Lotte Jensen wijdt haar bijdrage aan gezangen over watersnoodrampen. Verrassend is verder de hervonden bijdrage van André Hanou over Feith, Van Hoogeveen (en Vreede) en de vrijmetselarij. Voorts nieuws over een pornografisch boekje, de ‘robe à la polonaise’ en asperges. Wie hierover meer wil weten of lezen, kan voor een luttel bedrag lid worden van de Stichting: post@weyerman.nl 

Nieuw nummer Mededelingen Weyerman

Zojuist verscheen een nieuw nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, met véél aandacht voor de literatuur van de achttiende eeuw en het leven dat daarin tintelt. Het nummer, het eerste van jaargang 41, opent met twee artikelen over werk van Weyerman. Kornee van der Haven betrapt Weyerman bij diens vertelpraktijk op ‘wanordelijke orde’. Daarbij baseert hij zich in zijn verrassend betoog op Weyermans gebruik van de anekdotische uitweiding. Over Piet fopt Jan (1737) schrijft Jac Fuchs en over de verhouding met het werk dat op Weyermans bureau lag. In de derde bijdrage richt Rietje van Vliet het vizier op de Amsterdamse boekverkoper Petzold en diens relaties met Weyerman. John Besseling besluit in dit nummer zijn vijfluik over Joan Jacob Mauricius, met aan het slot een kritische evaluatie van Mauricius’ verhouding tot de Verlichting. Bescheiden noemde Besseling zijn stukken ‘bouwstenen voor een biografie’, maar met die bouwstenen is intussen een heuse biografie ontstaan. Iets geheel anders biedt Anna de Haas’ artikel over de weduwe Vrombout, door Jan van Gijsen vereeuwigd als tandmeester. De lezer vindt in dit nummer behalve genoemde vijf artikelen nog kleinere bijdragen over pruikendragerportretjes, goudpoeder en kant, de gebruikelijke recensies en signaleringen en een overzicht van recent verschenen literatuur.

Jaarvergadering Jacob Campo Weyerman op 20 januari 2018 in Amsterdam

De januari-vergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman vindt andermaal plaats in Amsterdam, de stad waar hij zijn grootste faam verwierf en als een Bekende Schrijver zijn boeken in het openbaar (in De Brakke Grond) aan de man bracht.

De vergadering wordt gehouden op zaterdag 20 januari in Huis van de Wijk Lydia (Roelof Hartplein 2A, Amsterdam). Aanvang 13.30 uur. Vrije toegang (wel graag aanmelden via post@weyerman.nl ).

Op het programma staat een drietal lezingen: de Gentse hoogleraar Kornee van den Haven spreekt over ‘de wanordelijke orde van Weyermans vertelzuchtige vertogen’, de van eerdere biografieën bekende Roelof van Gelder maakt zijn lezers lekker met een schets van het leven de Amsterdamse dagen van John Gabriel Stedman, het slotwoord is aan de gelauwerde Annemieke Houben die het ‘zakboekje der liefhebbery’ uit 1781 onder het mom ‘Venus als lap’ nader aan ons zal voorstellen.

De lezingen zullen tot ongeveer 15.15 uur duren. Daarna worden de genootschappelijke zaken (geld, bestuur, notulen) voor de leden afgewikkeld.

Sinterklaas, de sterrenwichelaars en de potloodventers?

Nieuw nummer Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

 Zojuist verscheen een nieuwe aflevering van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Nummer 2 van de veertigste jaargang, honderd bladzijden vol van uitzonderlijke artikelen en geleerde liefde voor de eeuw van de Verlichting. In vijf artikelen bieden de Mededelingen (via Rietje van Vliet) zicht op Kerstemans verlenging van zijn literaire loopbaan – als medium van de intussen overleden sterrenwichelaar en piskijker Ludeman -, (via Bert Sliggers) een beschouwing van de Europese verzameldrift van de Haarlemmer Martinus van Marum, deel vier van Sjon Besselings biografisch feuilleton over Mauricius, voor- en achter de schermen een sleutelfiguur, Ton Jongenelens verrassende analyse van de taal van een joods geslacht van potloodventers (met een onrustbarend Nachleben over joodse taal in de twintigste eeuw) en tot slot een artikel van Frits Booy over het sinterklaasfeest in de achttiende-eeuwse kinder- en jeugdliteratuur. Lees verder >>