Tag: Jacob Bellaert

Bericht voor de lezers van Die vergaderinge der historien van Troyen

Door Willem Kuiper

Woensdag 23 maart j.l. begon ik met het publiceren van de Middelnederlandse vertaling van Le recoeil des histoires de Troyes van Raoul le Fevre, de schrijvende kapelaan van Philippe le Bon (1396-1467), hertog van Bourgondië, de Lage Landen incluis. De aanleiding was, zoals u kunt teruglezen in de ‘Ankeiler’, een collegiale vraag: waarom ik voor mijn editie van Die historie vanden stercken Hercules de roman Les proesses et vaillances du preux Hercules, zoals gedrukt door Michel le Noir, Parijs 1500 als brontekst gebruikt had en niet het origineel: Le recoeil des histoires de Troyes van Raoul le Fevre? Volgens de vakliteratuur zou de druk van Jan van Doesborch een kopie zijn van de Hercules-hoofdstukken in Die vergaderinge der historien van Troyen, dat is de Nederlandse vertaling van Le recoeil des histoires de Troyes, gedrukt door Jacob Bellaert, Haarlem 1485.

Mijn antwoord luidde dat ik op dat moment wél de beschikking had over de drukken van Jan van Doesborch en Michel le Noir maar (nog) niet over de druk van Jacob Bellaert en zijn Franse voorbeeld. Wel naar gezocht, maar niet gevonden Tot mijn verrassing en opluchting kon ik bij een volgend bezoek aan de website van de Lessing J. Rosenwald Collection van de Library of Congress, Washington USA de druk van Jacob Bellaert in kleur en in hoge resolutie als pdf downloaden. Op de website Gallica, de digitale arc de triomphe van de Franse literatuur, vond ik de vermoedelijke brontekst, eveneens in pdf, kleur en hoge resolutie, het Recoeil zoals gedrukt door Caxton / Mansion. Alvorens de beide Herculessen met elkaar te vergelijken ben ik eerst begonnen met het eerste boek van de trilogie die het Recoeil vormt. Met het verschijnen van hoofdstuk 31 is dat eerste boek af en begint het tweede boek over het leven en werken van Hercules. Lees verder >>

Column 108 : Voer voor filologen : een ‘Verschlimmbesserung’

Door Willem Kuiper

Perseus_Andormeda

Met alle respect voor moderne kunst, maar van een houtsnede als deze gaat mijn hart sneller kloppen. Linksonder ziet u de maagd Andromeda die ter dood veroordeeld is omdat haar moeder iets misdreven heeft. Zij is vastgeketend aan een rotsblok bij de oever van de zee. Op de achtergrond ziet u de stad Joppen in Sirië, het huidige Jaffa. Rechts ziet u een monster dat uit de zee is komen opduiken om Andromeda te verzwelgen.  En in het midden ziet u ridder Perseus, de zoon van Jupiter van Creten, die hij verwekte bij de koningsdochter Danes.

Lees verder >>

Die vergaderinge der historien van Troyen : Hoofdstuk 25

Die vergaderinge der historien van Troyen,

ghecompozeert ende vergadert vanden eerbaren man
meester Roelof die Smit,
priester ende cappelaen van mijn zeer geduchtighe here,
mijn here den hertoghe van Bourgongen, Philipus,
int jaer .M.CCCC. ende .LXIIIJ.

zoals gedrukt door Jacob Bellaert te Haarlem in 1485

Boek I, Hoofdstuk 25

Verantwoording

Die vergaderinge der historien van Troyen : Hoofdstuk 23

Die vergaderinge der historien van Troyen,

ghecompozeert ende vergadert vanden eerbaren man
meester Roelof die Smit,
priester ende cappelaen van mijn zeer geduchtighe here,
mijn here den hertoghe van Bourgongen, Philipus,
int jaer .M.CCCC. ende .LXIIIJ.

zoals gedrukt door Jacob Bellaert te Haarlem in 1485

Boek I, Hoofdstuk 23

Verantwoording