Tag: J.J. Slauerhoff

20 november 2019, Amsterdam: Dutch Masterpieces: on translating Multatuli and Slauerhoff

Wednesday November 20th, 7.30 PM award-winning translators Ina Rilke and David McKay discuss Multatuli’s Max Havelaar en J.J. Slauerhoffs Adrift in the Middle Kingdom (Het leven op aarde) at Athenaeum Bookstore, Spui 14-16. Kristen Gehrman is your moderator. Admission is free, but RSVP.

Aanmelden / sign up

Lees verder >>

Schrijvende dokters

Door Nico Keuning

Zaterdag 21 september vond er aan de VU in Amsterdam een symposium plaats onder de titel ‘Schrijvende dokters’. Literatuur en geneeskunde vormen een interessant verband onder schrijvende dokters (en psychiaters). Hierbij gaat het niet om publicerende, westerse schrijvende dokters, maar om literair erkende auteurs. Tachtig in totaal, volgens Arko Oderwald, bijzonder hoogleraar Literatuur en geneeskunde aan de Universiteit voor Humanistiek. Onder de Nederlandse psychiaters betreft het veelal dichters. Denk aan Vasalis, Rutger Kopland, Frank Koenegracht en Toon Tellegen.

 Anton Tsjechov, Alfred Döblin, Louis-Ferdinand Céline, Arthur Conan Doyle en de Amerikaanse dichter William Carlos Williams zijn enkele bekende buitenlandse namen, naast Nederlandse dokters als Cola Debrot, Belcampo, Simon Vestdijk en Willem Brakman. Een groot aantal van de schrijvende dokters – Vestdijk bijvoorbeeld – heeft al in een vroeg stadium de stethoscoop aan de wilgen gehangen om zich nader toe te leggen op het schrijven. Zij vallen in de categorie ‘Niet dokteren’. J. Slauerhoff heeft tot het eind van zijn korte leven ‘gedokterd’. En ook Céline hoort bij de groep ‘Wel dokteren’, als we afgaan op het bord ‘médecin des pauvres’, dat hij nog tot kort voor zijn dood in Meudon in de tuin had staan.

Lees verder >>

12 oktober 2018, Amsterdam: Een avond rond Slauerhoff

Presentatie Verzamelde gedichten

Uitvoering van Slauerhoffs eenakter Escale
M.m.v. Vic van de Reijt, Hein Aalders en Menno Voskuil, John de Jong, TGBlauwdruk e.a.Aanvang: 20:00 uur. De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44a.

Als rechtgeaarde Slauerhoff-fan mag u dit hartstochtelijk rendez-vous niet missen. Bekende, minder bekende en volstrekt onbekende verzen van Slauerhoff zullen vanavond te horen zijn, gesproken en gezongen.

Oud-Slauerhoff-uitgever Vic van de Reijt krijgt het eerste exemplaar overhandigd en spreekt over de taak van een uitgever van Slauerhoffs werk. Lees verder >>

De nieuwe Parelduiker: teruggevonden prozadebuut Slauerhoff

De nieuwe Parelduiker is er en komt met een primeur:

Prozadebuut Slauerhoff teruggevonden
Kan er nog iets nieuws verschijnen van Slauerhoff, die precies 120 jaar geleden in Leeuwarden geboren werd? De nieuwe editie van de Verzamelde gedichten bewijst het: ruim 80 niet eerder in het verzameld werk opgenomen gedichten en 13 überhaupt voor het eerst gepubliceerde verzen. En een bibliothecaris deed een gelukkige greep in de kelders van een Rotterdamse bibliotheek. Wie wat bewaart heeft wat. Het was bekend dat Slauerhoff in zijn studententijd een spotnovelle had gepubliceerd over het gezin waar hij op kamers woonde. De publicatie kwam echter nooit boven water maar is nu te lezen in De Parelduiker: een satirisch verhaal waarin hij zeer getrouw zijn oom en tante te kijk zet.

Verder in dit nummer o.a.: Lees verder >>

7 september 2018: Presentatie van drie boeken over Slauerhoff in de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

 Cultureel Podium Dorpskerk Huizum neemt deel aan het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (project ‘Under de Toer’) met een expositie, theatervoorstellingen en een boekpresentatie in september 2018, dit alles geïnspireerd door het beroemde herdenkingsgedicht ‘In Memoriam Patris’ van Jan Slauerhoff.  De expositie met werk van Nederlandse en Duitse kunstenaars is van 4 augustus t/m 6 oktober, de theatervoorstellingen zijn op 14, 15,16, 21, 22 en 23 september (zie verder: www.slauerhoff-2018.nl). Dit persbericht richt zich op een derde (literair) hoofdproject.

Vrijdag 7 september 2018 (14.00 uur) is de presentatie van drie bijzondere boeken over Slauerhoff.

Dit in aanwezigheid van landelijke prominenten. Naast het boek ‘Tienmaal In Memoriam Patris’ (zie hieronder) ook de geheel herziene Slauerhoffbiografie van Wim Hazeu, één van Nederlands meest bekende biografen en een geheel nieuwe en uitgebreidere uitgave van de Verzamelde Gedichten onder redactie van Hein Aalders en Menno Voskuil.   Lees verder >>

In ligstoelen luiert het schuim van de naties

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (145)
Het Nederlandse sonnet bestaat 452 jaar. Hoe is het de taal in die tijd vergaan?

Door Marc van Oostendorp

Illustratie: Susanne van der Kleij

Kust van Guinee

Zacht ruischt langs den scheepswand het schuim,
Langs de kim vloeit aanhoudend geflikker.
De kopra broeit in het ruim,
De kaptein wordt hoe langer hoe dikker.

De sterren beklimmen het ruim,
Hoog boven den mast – o, was ik er!
In ligstoelen luiert het schuim
Van de naties op dek, meest half sikker.

De zee is zoo goed en zoo groot,
Maar het schip zoo benauwd en zoo klein,
En het leven eentonig en schriel.

Men kan beter in Noordwijk, Deauville
In een strandstoel ’t zeeleven genieten,
Dan door werkelijk zeeman te zijn.

J.J. Slauerhoff (uit: Een eerlijk zeemansgraf)

Dat de Nederlandse woordenschat gevormd is door de zee, daarvan getuigt het werk van J.J. Slauerhoff. De zee zorgde voor contact met ander volk – omdat je nog eens ergens kwam, en omdat je nog eens iemand anders meenam in je bootje. Lees verder >>