Tag: IVN

Scholieren winnen prijs met werkstukken over dyslexie en de Camera Obscura

De winnaars van de profielwerkstukwedstrijd Nederlands 2020 van Levende Talen Nederlands en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek zijn bekend. Sam Lange en Kirsten de Wit uit 5havo wonnen met een werkstuk over een racebaanspel om dyslectische leerlingen te helpen. Suzanne Voets uit 6vwo analyseerde de Camera Obscura van Nicolaas Beets uit 1839 en schreef er een eigentijdse versie van. De winnaars laten met hun knappe werk zien hoe breed en boeiend het schoolvak Nederlands is. 

Lees verder >>

Een glas mineraalwater: het internationale landstaalbeleid van Nederland en Vlaanderen

Door Lars Bernaerts, Iris van Erve, Jan Konst, Henriette Louwerse, Jelica Novakovic, Els Stronks en Johan Vanparys
(Bestuur IVN)

Vierenhalve cent – wanneer je het uitschrijft lijkt het nog wat, maar het is natuurlijk bitter weinig. Wat kun je met € 0,045 doen? Wanneer vijftig mensen dit bedrag inleggen, kunnen ze op een terras in Amsterdam of Antwerpen samen een glas mineraalwater bestellen. Vierenhalve cent. Zo veel investeerden in 2018 de Nederlandse en de Vlaamse overheid gezamenlijk per hoofd van de bevolking in de universitaire studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied. Dat blijkt uit het rapport Talenbeleid in Europa dat de Taalunie een paar dagen geleden publiceerde. In een Europees perspectief is dit bedrag, dat in 2010 bovendien nog dubbel zo hoog was, extreem laag. Portugal bijvoorbeeld investeert het veertigvoudige, en Duitsland trekt zelfs zeventig keer zo veel uit voor het internationale landstaalbeleid. 

Lees verder >>

Nederlands in beweging. Een internationale toekomst voor de neerlandistiek

(Persbericht IVN)

Doemdenken over de Nederlandse taal en studie is niet nodig. Eind deze maand wordt deze stelling bewezen in Leuven. Hier komen ruim 300 internationale docenten Neerlandistiek uit circa veertig landen bij elkaar om over de Nederlandse taal en literatuur te praten.

Van 27 tot en met 31 augustus vindt voor de twintigste keer het Colloquium Neerlandicum plaats. Dit internationale congres wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) in samenwerking met de KU Leuven, die deze editie de locatie biedt. Het thema is ‘Nederlands in beweging’, met de blik gericht op de toekomst van het vakgebied. Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld? Op deze en andere vragen wordt in bijna 150 lezingen, panelgesprekken en posterpresentaties gereflecteerd. Lees verder >>

Vacature: stage Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)

Ben jij benieuwd hoe onderzoekers van over de hele wereld bezig zijn met de Neerlandistiek? En wil je bijdragen aan de organisatie van een groot congres? Dan is een stage bij de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek (IVN) misschien wat voor jou.

Iedere drie jaar organiseert de IVN het Colloquium Neerlandicum: het congres voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met de Neerlandistiek. Op dat congres komen vijf dagen lang honderden onderzoekers en docenten samen om ideeën over de Neerlandistiek uit te wisselen. Het congres vindt plaats in Leuven in augustus 2018.

De IVN kan wel wat hulp gebruiken bij de organisatie van het colloquium en is daarom op zoek naar stagiairs. Wil jij je organisatorische vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je ervaren hoe het is om de PR en communicatie van een groot evenement te doen? Of ben je meer geïnteresseerd in de cultuurprogrammering?

Lees hier de vacature

Oproep tot bijdragen: 20e Colloquium Neerlandicum van de IVN

20e Colloquium Neerlandicum
van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
27 t/m 31 augustus 2018
K.U. Leuven

Nederlands in beweging

Zelden is er zo publiekelijk nagedacht over de toekomst van de geesteswetenschappen in het algemeen en de toekomst van de neerlandistiek in het bijzonder. De vragen die we ons stellen, komen vooral voort uit een drang tot bewegen, of het gevoel te moeten bewegen om te overleven. Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld die tegelijkertijd hangt aan vertrouwde nationale verhalen en symbolen? Hoe manoeuvreren we tussen de roep om herkenbaarheid en het besef dat de culturele en talige neerlandistiek hoe langer hoe meer divers is en daardoor een herkenbare vorm lijkt te verliezen? En hoe houden we de idee van Bildung die de neerlandistiek kenmerkt overeind in een academisch klimaat dat steeds meer door het marktprincipe wordt gedicteerd? En wat is onze positie in een digitaliserende wereld waarin vertaling en meertaligheid een steeds grotere rol spelen en het Nederlands bij uitstek in beweging lijkt, ook al omdat zich tal van nieuwe tekstgenres en multimediale tekstvormen ontwikkelen? Lees verder >>

Uitnodiging tot deelname aan het veldonderzoek internationale neerlandistiek

Bent u als neerlandicus werkzaam buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname? De IVN wil graag meer weten over uw werk of studie als neerlandicus en daarnaast zouden we graag willen weten hoe de IVN hierbij ondersteuning kan bieden. Beter zicht op de activiteiten van internationale neerlandici helpt ons de belangen van de neerlandistiek wereldwijd nog beter te behartigen. In december 2017 verschijnt ten behoeve van die belangenbehartiging een rapport waarvoor deze enquête een belangrijke basis legt.

Het invullen van de enquête duurt 10-15 minuten en uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. U kunt de enquête invullen tot en met 30 april 2017.

Als u vragen hebt over de enquête, stuur dan een e-mail naar bureau@ivn.nu.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de enquête verder te verspreiden binnen uw netwerk? We stellen uw inzet zeer op prijs!

Start enquête

VakTaal 2017-1 verschenen

Inhoudsopgave

 • Helen de Hoop: Een hoop taal: Poep
 • Pim Lammers: Vermoeiende kinderen
 • Lisa van Dijke: ‘Dus jij wilt docent worden?’
 • Iris van Erve en Marc van Oostendorp: Goed onderwijs is geen wedstrijd
 • Peter-Arno Coppen: Niet elke wedstrijd kent verliezers
 • Siemon Reker: Rutte en een kerncompetentie in zijn vak: taal
 • Kasia Wiercinska: Een dag Nederlands studeren in Ponzan (Polen)
 • Lieke van Deinsen: Canon in crisistijd
 • Judit Gera: Les liaisons dangereuses tussen ‘ik’ en ‘wij’
 • Nina Geerdink: De kosten van de macht
 • Loulou Edelman: Afscheidscollege van dr. Ingrid van Alphen over taal en gender
 • Ronny Boogaart: Grammatica in het wild V: De golvende badmeester

Meer informatie: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (word lid!)

Onderzoeker gezocht voor internationale neerlandistiek

De Internationale Vereniging voor neerlandistiek (IVN) is op zoek naar een onderzoeker die een steentje wil bijdragen aan neerlandistiek in de wereld door het leiden van een omvangrijk veldonderzoek.

Veldonderzoek Nederlands en de wereld

De IVN is met een subsidie van het ministerie van OC en W een onderzoek gestart naar het imago en de identiteit van de neerlandistiek in de wereld. Het methodisch en analytisch onderzoek vindt bij voorkeur plaats onder leiding van een hoogleraar of ervaren docent-onderzoeker met een groot netwerk uit de wereld van de internationale neerlandistiek en behelst onder andere het aanleggen van een dataverzameling, gegevensinterpretatie en verslaglegging. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een redactie waarin o.a. docenten neerlandistiek extra muros zitting hebben. Lees verder >>

Stagiairs gezocht voor de internationale neerlandistiek

De Internationale Vereniging voor neerlandistiek (IVN) is op zoek naar stagiairs die hun steentje willen bijdragen aan neerlandistiek in de wereld, op onderzoeks- en productiegebied.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.

De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 15.000 studenten (bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Nederlandse Taalunie. Lees verder >>

Reactie bestuur Internatione Vereniging Neerlandistiek op visitatierapport over Taalunie

Door Henriette Louwerse
Voorzitter IVN

Zo vlak voor de zomer wil het bestuur van de IVN nog even kort reageren op het Taalunie visitatierapport ‘Meer samenwerken, minder toeteren’ en de beleidsreactie van het Comité van Ministers van afgelopen 7 juli.

Rapporten en beleidsreactie

De conclusies van het visitatierapport komen grotendeels overeen met die van het AFO-rapport: de communicatie van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie was vaak onhandig en soms ongevoelig; de rol van de Taalunie is onduidelijk (beleid adviseren, maken of uitvoeren?); de strategische en beleidsplannen zijn te weinig concreet; de financiële verslaglegging is niet transparant; de Taalunie is te veel met de eigen organisatie bezig en luistert te weinig naar het veld. Het visitatierapport stelt hard dat ‘het bij het Algemeen Secretariaat lijkt te ontbreken aan urgentie, daadkracht en prioritering’ (p. 19). Lees verder >>

Nieuw nummer VakTaal verschenen

De nieuwe VakTaal is verschenen. Een uiteenlopend nummer met veel aandacht voor de internationale neerlandistiek vanuit verschillende invalshoeken. Op allerlei manieren zijn neerlandici in de afgelopen decennia hun grenzen gaan verleggen. Dat komt in de eerste plaats door de specialisering: wie taalkunde doet, is ook geïnteresseerd in de vergelijking tussen het Nederlands en andere talen. Wie zich als mediëvist beschouwt, wil ook weten hoe het elders in Europa toeging in een tijd dat er nog geen grenzen van natiestaten waren.

Als u lid bent van de IVN, kunt u (nadat u bent ingelogd op de website) VakTaal hier bekijken. Nog geen lid van de vereniging? Bezoek dan de lidmaatschapspagina voor meer informatie over het lidmaatschap.

VakTaal nr 3, grotendeels gewijd aan muziek

VakTaal is het publieksblad van de IVN – de uitgave voor alle leden die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen in de neerlandistiek in brede zin. In een aantrekkelijke opmaak en in relatief korte, goed geschreven bijdragen wordt u een keer in het kwartaal bijgepraat. Bovendien probeert de redactie om in ieder nummer een breed palet aan genres te laten lezen: columns, reportages, mailwisselelingen, enzovoort. Het blad is daarom ook geschikt als leesmateriaal voor studenten, zowel extra muros als in het onderwijs binnen het taalgebied.

Het nieuwe nummer is grotendeels een themanummer, gewijd aan muziek. Zo vertellen Berit Janssen en Folgert Karsdorp iets over onderzoek naar culturele transmissie van verhalen en liederen en Marc van Oostendorp over de rol van klankkleur in poëzie en muziek. Maar er is ook aandacht voor de neerlandistiek in Midden-Europa door Folgert Karsdorp, een recensie van een boek van Salomon Kroonenberg door Sterre Leufkens, een discussie over muziek in de taalles door Janjaap de Vries, Helga van Loo en Henk Noorland en columns van Helen de Hoop en Ronny Boogaart!

Alleen als u lid bent van de IVN, kunt u – na inlog op de website – de verschenen exemplaren online bekijken. Bezoek voor meer informatie de pagina www.ivnnl.com/VakTaal.

Adviesgroep Financiële Openheid aan het werk

reacties welkom: AFO@schinkelshoek.nl

De Adviesgroep Financiële Openheid, de commissie die het financiële beleid van de Nederlandse Taalunie tegen het licht houdt, is met haar werk begonnen. Op 2 september, heeft de adviesgroep de eerste vergadering in Den Haag gehad.

Om te beginnen gaat de AFO alle financiële stukken van de Taalunie – uiteenlopend van begrotingen tot jaarrekeningen – over de afgelopen jaren bekijken. Na afronding van dat onderzoek wil ze, vermoedelijk in de loop van oktober, gesprekken voeren met hoofdrolspelers.

Brief aan Geert Joris, Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie

Er luwt nog niets!

Door Kirsten de Gelder

Universitair docente Nederlands, Kiev, Oekraïene

Geachte Geert Joris,

Sinds 15 april 2015 heb ik tal van vragen. Over mijn baan, mijn beroep, mijn vak en mijn toekomst. Ja, over mijn leven zelfs, en dat van vele anderen. U weet wie ik ben; kort voor de onverwachte aankondiging over de bezuinigingen stond mijn interview in Taalunie:Bericht, en sprak u in zijn column van diezelfde editie met steunende woorden over mijn werk hier in Kiev. Taal in tijden van oorlog, noemde u uw stuk.

Enfin, vragen werden beantwoord, andere vooruitgeschoven, terzijde gelegd. Door de steun van collega’s en studenten én de inzet van de IVN kon ik geduld opbrengen. Het is tenslotte niet niets, waar jullie over moeten beslissen. Het is me zelfs gelukt om begrip op te brengen voor de moeilijke situatie waarin wij ons allen bevinden.

Lees verder >>

Voorlopig compromis IVN – Taalunie

Door het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


Op 11 juni 2015 heeft het Bestuur van de IVN, in de persoon van de voorzitter, samen met  de Algemeen Secretaris van de Taalunie, een onderhoud gehad op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Deze brief doet verslag van deze bijeenkomst. De toon van de brief is wat zakelijker dan u van ons gewend bent. Dit komt omdat voor de inhoud ervan overleg is gevoerd met de Taalunie en de Nederlandse en de Vlaamse overheid.

Aan het begin van het onderhoud is het Witboek-IVN overhandigd. Dit Witboek is inmiddels digitaal beschikbaar op de IVN-site (www.ivnnl.com). Het Witboek, met als ondertitel Het cultureel kapitaal van de Lage Landen in mondiaal perspectief, ging vergezeld met de uitnodiging aan de Taalunie om intensiever samen te werken met het volgende perspectief:

1. De voorgestelde bezuinigingen in de huidige vorm gaan niet door.  
2. De Taalunie verschaft openheid over haar financiële situatie.
3. De Taalunie maakt samen met de IVN nieuw beleid met de daarbij behorende financiële kaders.

Lees verder >>

Gesprek over bezuinigingen

Bericht van het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Eerder heeft het bestuur gemeld op 15 juni informatie te kunnen verschaffen over het overleg met de Taalunie. Omdat tijdens het nader overleg in het afgelopen weekend afstemming nodig bleek met twee overheden, duurt het iets langer dan gehoopt. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal het bestuur u verder informeren.

IVN-Witboek met reacties op de bezuinigingen van de Taalunie

Door het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Nog nooit heeft een mededeling van de Taalunie zoveel reacties losgemaakt als de plotse bezuinigingen die medio april werden aangekondigd. Het IVN-bestuur besloot dan ook in een vroeg stadium om een Witboek aan te leggen van de reacties die wij van onze leden ontvingen, samen met de bijdragen voor een breder publiek die vooral op Neder-L zijn verschenen.

Dit Witboek bundelt de reacties en suggesties van ruim 400 personen en verenigingen die zich betrokken voelen bij de taal en de cultuur van Nederland, Vlaanderen en Suriname. Daarmee is dit Witboek het onomstotelijke bewijs dat de veronderstelling van de Taalunie dat er sprake zou zijn van ‘onrust bij vertegenwoordigers van een aantal belangrijke organisaties’ onjuist is. De boosheid en het onbegrip over de maatregelen is niet gebonden aan één plek, of één clubje.

Dit Witboek maakt naast bezorgdheid en onbegrip, ook de wereldwijde betrokkenheid bij de neerlandistiek zichtbaar. Bovendien bundelt het Witboek een veelheid aan ideeën en suggesties voor de toekomst.

Dit Witboek is eerder vandaag door onze voorzitter in het bijzijn van de Algemeen Secretaris van de NTU aangeboden tijdens een onderhoud op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag. Over het verloop van dat gesprek zullen wij onze leden op maandag 15 juni inlichten.

Vacature IVN-directeur (12 uur per week)

Per 1 september 2015 is de positie van IVN-directeur vacant.


De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) zoekt een nieuwe directeur, voor een à twee dagen per week. De aanstelling geschiedt op basis van detachering of op zzp-basis. Het salaris is passend bij de functie, afhankelijk van opleiding en ervaring, overeenkomstig salariëring in schaal 10/11 van het systeem van Universitair Functieordenen (UFO). U kunt een profielschets aanvragen via het bureau van de IVN (bureau@ivnnl.com). Het kernbestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) dat formeel als werkgever optreedt, vindt de volgende kwalificaties van belang:

 • Kennis van de (internationale) neerlandistiek
 • Aantoonbare ervaring in integraal management
 • Deskundigheid in financieel beheer
 • Goede contacten met belendende organisaties in het veld
 • Inzicht in Nederlandse en Vlaamse subsidienetwerken
 • Inzicht in ontwikkelingen rond tijdschriftpublicaties
 • Inzicht in webbeheer en inzet sociale media
 • Bereidheid tot flexibele werkinzet
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge Nederlandse taalvaardigheid

U kunt uw sollicitatiebrief voorzien van CV en een visie op de IVN en uw werkzaamheden tot uiterlijk 27 mei richten aan prof. dr. Jan Renkema via bureau@ivnnl.com.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit het dagelijks bestuur. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van het bestuur en de interim-directeur. Selectiegesprekken zijn voorzien op 9 juni in Tilburg.

De aanstelling vindt bij voorkeur plaats met ingang van 1 september 2015. In de maanden na 1 september is de huidige interim-directeur nog beschikbaar voor overdracht en inwerken.