Tag: internationale neerlandistiek

DBNL-dag 2021

Altijd al eens achter de schermen willen kijken bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren? Of heeft u een prangende vraag over de DBNL? Op 1 april 2021 vindt de DBNL-dag plaats, ditmaal volledig digitaal én internationaal!

Op deze digitale DBNL-dag wordt een reeks filmpjes gelanceerd waarmee u meer te weten komt over de collectie en de didactische mogelijkheden van de DBNL. Ook maakt u kennis met studenten van over de hele wereld die zich verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast beantwoorden experts van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken uw vragen over de DBNL.

Heeft u een vraag over de DBNL? Stuur die dan vóór 12 februari naar dbnldag@kb.nl en wie weet komt uw vraag voorbij in een van de filmpjes.

Nederlands in beweging. Een internationale toekomst voor de neerlandistiek

(Persbericht IVN)

Doemdenken over de Nederlandse taal en studie is niet nodig. Eind deze maand wordt deze stelling bewezen in Leuven. Hier komen ruim 300 internationale docenten Neerlandistiek uit circa veertig landen bij elkaar om over de Nederlandse taal en literatuur te praten.

Van 27 tot en met 31 augustus vindt voor de twintigste keer het Colloquium Neerlandicum plaats. Dit internationale congres wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) in samenwerking met de KU Leuven, die deze editie de locatie biedt. Het thema is ‘Nederlands in beweging’, met de blik gericht op de toekomst van het vakgebied. Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld? Op deze en andere vragen wordt in bijna 150 lezingen, panelgesprekken en posterpresentaties gereflecteerd. Lees verder >>

(Inter)continentale perspectieven voor Neerlandistiek in Gent

(Persbericht Universiteit Gent)

Het Nederlands wordt gesproken in een beperkt aantal landen in de wereld. Toch wordt het als internationale taal wereldwijd bestudeerd en onderwezen. De onderzoeksgroep neerlandistiek van de UGent draagt hier met de hulp van de Directie Internationalisering van de universiteit haar steentje toe bij. Een eerste voorbeeld is India. Na een lange voorbereidingsfase hebben EFLU (English and Foreign Languages University) in Hyderabad, de Nederlandse-Taalunie en UGent in 2016 een samenwerkingscontract gesloten. Voortaan biedt EFLU in het curriculum naast andere Europese talen het Nederlands aan. Dit betekent dat sinds het verdwijnen van de opleiding Nederlands aan de universiteit van New Delhi met steun van de Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) opnieuw een opleiding Nederlandse taalverwerving, literatuur en cultuur wordt aangeboden in India.

De afgelopen weken wordt intensief werk gemaakt van een bilateraal raamakkoord tussen ELTE (Eötvös Loránd) in Boedapest en UGent. Het contract voorziet in docenten- en studentenmobiliteit en samenwerking op het gebied van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de neerlandistiek. Hongaarse studenten Nederlands zullen in overleg met de collega’s in Boedapest aan de UGent in het Nederlands op bachelor- en masterniveau cursussen volgen op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Met de Károli-universiteit in Boedapest bestaat al langer een samenwerkingsovereenkomst. Lees verder >>

Investeer in Nederlands buiten de landsgrenzen

Sinds Emmanuel Macron aan de macht is, is het aantal studenten Frans wereldwijd verdubbeld. Kunnen Mark Rutte en Geert Bourgeois hetzelfde bereiken voor Nederland en Vlaanderen?

Uit het net uitgekomen rapport De staat van het Nederlands in de wereld van de IVN blijkt dat er de afgelopen jaren steeds minder geïnvesteerd is in de neerlandistiek over de grens. En dat is te merken. Wereldwijd, en vooral in Europa, hebben studenten en hun docenten te lijden onder de afnemende diplomatieke en financiële steun van de politiek. Er zijn elk jaar 13.000 studenten die voor een studie Nederlands kiezen buiten de grenzen van Nederland en Vlaanderen, zo’n 600 universitair docent-onderzoekers verzorgen hun opleiding. Dit potentieel wordt door Nederland en Vlaanderen niet optimaal benut.   Lees verder >>

In memoriam Henk Meter (1932-2017)

Door Ton Harmsen

Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden van Jan Hendrik Meter (Gouda 29 februari 1932 – Albano Laziale 3 mei 2017).

Jan Hendrik Meter was emeritus hoogleraar aan de Università degli Studi di Roma La Sapienza, waar hij in 1981 werd benoemd tot hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde. Daarvoor was hij vanaf 1959 werkzaam als lector aan het Istituto Universitario Orientale in Napels, en tegelijkertijd verzorgde hij het onderwijs in het Nederlands aan de universiteit van Perugia. Als redactielid van de AION (Annali dell’Istituto Orientale di Napoli) zorgde hij ervoor dat de sectie Nederlands in dit jaarboek een prominente plaats innam met artikelen en recensies. In Rome gaf hij aan een grote groep studenten college over alle perioden van de Nederlandse letterkunde: veel gaststudenten kwamen naar Nederland om onderzoek te doen naar dichters en schrijvers van de middeleeuwen tot heden. Lees verder >>

Op reis naar Wrocław … in het Nederlands

Door Frieda Steurs

Zoals Yves T’Sjoen hier al meldde, hield het Midden-Europese neerlandistiekplatform Comenius van 24 tot 27 mei zijn tweejaarlijkse congres in Wrocław. Het Regionaal Colloquium Neerlandicum wordt al sinds 1995 georganiseerd en brengt neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bij elkaar aan een universiteit in Centraal-Europa. Los van dit colloquium zijn er nog tal van andere workshops en seminars over het Nederlands in deze regio.

Als directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) nam ik deel aan dit congres. Het is altijd opnieuw een heerlijke en wonderbaarlijke ervaring om in het buitenland omringd te worden door bevlogen en zeer getalenteerde collega’s die volledig op het Nederlands georiënteerd zijn en met groot enthousiasme de liefde voor die taal overdragen op hun studenten. Ik ken trouwens heel wat collega’s die Nederlands doceren in het buitenland al van vroeger, toen ik af en toe colleges gaf in onder meer Boedapest, Belgrado en Zagreb. Lees verder >>

Discussieforum van de internationale neerlandistiek in Midden-Europa

Door Yves T’Sjoen

De voorbije dagen hield het Midden-Europese neerlandistiekplatform Comenius zijn tweejaarlijkse congres in Wrocław (24-27 mei). Het Regionaal Colloquium Neerlandicum wordt al sinds 1995 georganiseerd en brengt neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bij elkaar op volstrekt gelijke voet aan een universiteit in Centraal-Europa. Het alles overkoepelende thema ‘Op reis!’ verenigde dit jaar taal- en letterkundige onderzoekers uit de regio die met soms ongeziene felheid en hardnekkigheid met elkaar discussieerden over onderzoeksprojecten, methodologische en theoretische uitgangspunten.

Lees verder >>

Vacature native Dutch speaking professor aan de Hankuk University of Foreign Studies, Zuid-Korea

VACANCY

SEOUL, SOUTH KOREA
(deadline 24 April 2017)

NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/associate) professor
of Department of Dutch
Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, South Korea

Email: hufs.nederland@hufs.ac.kr TEL: 82 (0)2 2173 2288

1. Position: NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/ associate) professor

in Dutch Language / conversation (Language Faculty)

Lees verder >>

Uitnodiging tot deelname aan het veldonderzoek internationale neerlandistiek

Bent u als neerlandicus werkzaam buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname? De IVN wil graag meer weten over uw werk of studie als neerlandicus en daarnaast zouden we graag willen weten hoe de IVN hierbij ondersteuning kan bieden. Beter zicht op de activiteiten van internationale neerlandici helpt ons de belangen van de neerlandistiek wereldwijd nog beter te behartigen. In december 2017 verschijnt ten behoeve van die belangenbehartiging een rapport waarvoor deze enquête een belangrijke basis legt.

Het invullen van de enquête duurt 10-15 minuten en uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. U kunt de enquête invullen tot en met 30 april 2017.

Als u vragen hebt over de enquête, stuur dan een e-mail naar bureau@ivn.nu.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de enquête verder te verspreiden binnen uw netwerk? We stellen uw inzet zeer op prijs!

Start enquête

Verschenen: juninummer Internationale Neerlandistiek

Deze week verscheen het juninummer van het wetenschappelijke tijdschrift Internationale Neerlandistiek online, met artikelen over het onpersoonlijke passief in het Nederlands en het Zweeds, over jojoën tussen u en je en over taal- en communicatieonderwijs in beweging, en boekbesprekingen. Alle artikelen kunnen gratis worden geraadpleegd via de website van het tijdschrift.

De Taalunie belazert de boel

Door Arie Pos

Een analyse van het cijferwerk in het rapport van de Adviesgroep Financiële Openheid (AFO) laat zien dat de Taalunie de onderzoeksopdracht van het Comité van Ministers en het AFO-onderzoek heeft gemanipuleerd. Het focus op de bezuinigingen in de jaren 2010-2014 leidt af van de ware impact van de geplande bezuinigingen op de ‘Internationale neerlandistiek’ over de jaren 2015-2020. Daarnaast onttrekt een ondoorzichtige presentatie van begrotingsposten en -cijfers aan het oog waarom het was begonnen: de onevenredige korting op het universitaire onderwijs in het buitenland.

In gewone mensentaal: de Taalunie belazert de boel en het Comité van Ministers belazert mee of is te weinig geïnteresseerd of te slecht geïnformeerd om weerwerk te bieden.

Lees een volledige analyse van de huidige financiële situatie van de Taalunie, en de problemen met het AFO-rapport, alsmede de reactie van het Comité van Ministers, als pdf-bestand.

Nieuwe MA Neerlandistiek in Utrecht over de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur


In september 2016 opent aan de Universiteit Utrecht een nieuwe MA Neerlandistiek over de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. Die positie bestuderen we vanuit taalkundig, letterkundig en taalbeheersingsperspectief. Uitgangspunt is de gedachte dat de Nederlandse taal en cultuur zich door globalisering, digitalisering en commercialisering steeds meer in de context van andere talen en culturen ontwikkelt: in Nederland zelf, maar ook buiten het Nederlands taalgebied. Dat levert tal van vragen op die in deze MA centraal staan. Welke aspecten van de Nederlandse cultuur zijn in beeld bij buitenlandse media? Wat is binnen Nederland het beleid op het gebied van taal, bijvoorbeeld waar het gaat om taalvariatie en meertaligheid? Hoe wordt overal ter wereld Nederlands geleerd, en door wie? Hoe communiceren Nederlandse bedrijven als Philips, KLM en Shell met hun internationale klanten, en wat is daar Nederlands of juist internationaal aan? Welke Nederlandse literatuur kan iedereen ter wereld digitaal lezen, wie bepaalt dat en welke rol speelt commercie hierin?

Lees verder >>

Nederlands en de viscultuur


“De dichter is een koe”. Deze bekende dichtregel van Gerrit Achterberg is door Hugo Brems gebruikt als de titel van een met de Belgische staatsprijs bekroond essay over poëzie. U kent vast en zeker het gedicht met de beginregels: “Gras… en voorbij het grazen/lig ik bij mijn vier poten/mijn ogen te verbazen […]”. De tekst is opgenomen in de DBNL. Op het achterplat van De dichter is een koe(1991) wordt de vergelijking van dichter en koe of de identificatie van de dichter met een zelf reflecterende en zich bezinnende koe niet alleen toegeschreven aan Achterberg. De dierenmetafoor refereert volgens dezelfde flaptekst ook aan de debuutbundel van de Nederlandse dadaïstische dichter K. Schippers De waarheid als De koe (1963). Voor mijn pleitrede hanteer ik als uitgangspunt de stelling dat de dichter niet zozeer een koe is maar wellicht méér een vis. Het gegeven dat (literaire) teksten en dichters in ‘vreemde’ wateren zwemmen, laat me denken aan de vis in K. Schippers’ Een vis zwemt uit zijn taalgebied(1976). Er is zelfs een metonymische relatie die in het titelgedicht tussen de vis en de taal wordt gesuggereerd. De volgende regels van Schippers zijn me steeds bijgebleven en kunnen van toepassing zijn voor mijn verhaal.

Lees verder >>