Tag: interculturaliteit

22 november 2017: CROSS-OVER te gast bij CARAN

Dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’
Oranjestad 22 november 2017

Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse literatuur
Transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit

Oproep voor bijdragen

Cross Over, het tweejaarlijkse platform voor de interdisciplinaire en transculturele letterkundige neerlandistiek, overschreed in 2015 na colloquia afwisselend in Nederland en België voor het eerst de Nederlandse taalgrens. Nadat de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands) de conferentie onder haar hoede nam (2013), trad dat jaar Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen (Departement Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies in Poznań) op als organisator. In het najaar van 2017 onderneemt Cross Over een nog grotere overzeese stap. Dit jaar heeft Cross Over in Oranjestad (Aruba) plaats als deel van de dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’.

De samenwerking met de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) leidt hopelijk bij de intra- en extramurale neerlandici niet alleen tot meer belangstelling voor de meertalige, interculturele en literaire situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname maar ook tot de uitwisseling van ervaringen tussen neerlandici uit diverse regio’s. Lees verder >>

21 en 22 april: Conferentie Interculturele Communicatie in Utrecht

Ter gelegenheid van het 12.5 jarig bestaan organiseert het Center for the Humanities in samenwerking met de master Interculturele Communicatie (Universiteit Utrecht) een tweedaagse conferentie. Vrijdag 21 april presenteren medewerkers hun onderzoek naar talige en culturele diversiteit. De toekomst ligt in interdisciplinair en maatschappelijk gericht onderzoek. Zaterdag 22 april is gericht op ICC alumni en geïnteresseerden in Interculturele Communicatie met workshops, lezingen en netwerksessies. Centraal zal staan: wat zijn de strategieën voor succesvolle interculturele communicatie?

Wat: Crossing borders: challenging linguistic and cultural diversity (zgn ‘ICC opfriscursus’)
Voor wie: onderzoekers, docenten, alumni en studenten
Wanneer: Vrijdag 21 april 2017, 09:30 – 16:30 uur (aansluitend borrel)
Waar: Drift 27 (ingang Universiteitsbibliotheek) Lees verder >>

Waarom is het voor Russen zo fijn om Russisch te praten?

Door Marc van Oostendorp


Hoe verhouden taal en cultuur zich tot elkaar? Over die kwestie is nu eindelijk een heus  handboek verschenen, het Routledge Handbook of Language and Culture. Wat is bijvoorbeeld de relatie van de Nederlandse taal tot de Nederlandse cultuur? Wij schelden bijvoorbeeld in vergelijking met anderen veel met namen die naar ziektes verwijzen. Je kunt dan zeggen: in het Nederlands, maar niet in het Engels, is kanker een negatief voorvoegsel – een eigenschap van de taal.

Je kunt ook zeggen: Nederlanders hebben een eigenaardige obsessie voor ziektes, die veroorzaakt wordt door de calvinistische predestinatieleer (ik zeg maar wat). Maar wordt nu onze taal beïnvloed door onze cultuur? Of is die taal zelf eigenlijk neutraal met betrekking tot ziektes en zou je er op zich ook wel in kunnen schelden door bijvoorbeeld iemands voorouders te beledigen?

Lees verder >>

18/11/13 • Wetenschappelijke prijs van de KANTL voor cultuurstudie 2014

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde reikt elk jaar een wetenschappelijke prijs uit met betrekking tot een van de onderzoeksgebieden die tot haar bevoegdheid behoren.

Met de wetenschappelijke prijs van de KANTL voor cultuurstudie wordt in 2014  een wetenschappeijke studie bekroond over het thema

‘Nederlandse literatuur en interculturaliteit’.

De prijs bedraagt 1240 euro.
De uiterste datum van inzending is 11 december 2013. Zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde studies komen in aanmerking. De inzendingen moeten in drie exemplaren bezorgd worden aan het secretariaat van de KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent.
Op de website van de KANTL vindt u een overzichtvan de thema’s van de wetenschappelijke prijzen van de Academie tot 2018.