Tag: instroom

Over de actualiteit en zin van ons vak

Door Jan Konst

Omdat ook in Duitsland de studentenaantallen speciaal op master-niveau teruglopen, participeren wij als neerlandici aan de Freie Universität Berlin in zogenaamde brede opleidingen. Vanaf volgende week ga ik voor het eerst college geven binnen een studieprogramma dat aan de ene kant het actuele literaire veld centraal stelt en aan de andere kant exclusief aan hedendaagse literatuur gewijd is. Het is een samenwerkingsverband van de letterkundedocenten uit alle literaturen (dus: interdisciplinair en transnationaal) en een aanzienlijk deel van colleges wordt aangeboden door mensen uit onder meer de literatuurhuizen, de cultuurredacties van de grote kranten en uitgeverijen (dus: een praktijkgerichte opleiding). Deze master – by the way, de onderwijstaal is het Duits – stuit op veel belangstelling en we hadden bijna drie keer zo veel aanmeldingen als studieplaatsen. Lees verder >>

Nationaal platform in actie voor de toekomst van de talenstudies

Door Romy Veul

Dat de opleiding Nederlands kampt met dalende studentenaantallen is niet onopgemerkt gebleven. De meest alarmerende koppen hebben de revue gepasseerd. Er is behoefte aan actie, en wel nu. Precies daarom is het Nationaal Platform voor de Talen eerder dit jaar in het leven geroepen.

De handen ineenslaan

Uit de berichtgeving van de afgelopen tijd blijkt dat het niet ontbreekt aan strijdlustigen die zich willen hardmaken voor Nederlands en de andere taalstudies. In Nederland zijn in de loop der tijd verschillende initiatieven opgezet voor vernieuwing van de taalcurricula of om de bekendheid van talenstudies te vergroten. De drive is er, maar het ontbreekt nog aan een allesomvattend plan waarin de verschillende initiatieven samenkomen. Samenwerking is namelijk essentieel, juist nu. Lees verder >>