Tag: INL

Programma Open Dag INT, 12 oktober 2016

Matthias de Vrieshof 2 en 3 te Leiden

Als u deze middag ons instituut wilt bezoeken, meld u dan aan bij secretariaat@ivdnt.org

Presentaties

Zaal 104, eerste verdieping Matthias de Vrieshof 3

14.15–14.30: Frieda Steurs over het Instituut voor de Nederlandse Taal
14.30–14.45: Vivien Waszink over Yurigate, sjoemelstaal en krokodel: nieuwe woorden zijn er altijd.
14.45–15.00: Rob Tempelaars en Carole Tiberius over Wat corpora ons vertellen …
15.00–15.15: Dirk Kinable over Historische woordenboeken op het INL: wetenschap in alfabetische vorm?
15.15–15.30: Katrien Depuydt over het Diachroon Semantisch Lexicon van de Nederlandse Taal.

15.30–16.00: PAUZE Lees verder >>

Vacature directeur-bestuurder Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft besloten het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden om te vormen tot een breder Instituut voor de Nederlandse  Taal (INT). Het INT zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.

Uitgebreidere advertentietekst: www.inl.nl/vacatureINT
Meer informatie: Hans Bennis e-mail hans.bennis@meertens.knaw.nl / telefoon 020 4628 523; Martin Everaert e-mail m.b.h.everaert@uu.nl/ telefoon 0630738016.

Profielschets: secretariaat@inl.nl/m.b.h.everaert@uu.nl

Sociaal persoon die…


De Weg-met-dat-woord!-verkiezing van het INL is eigenlijk niks voor mij. Ik erger me aan geen één woord. Wat is er mis met het genomineerde ‘chillen’? Is het woord ‘mensenmens’ echt overbodig omdat iedereen het is? En hoe kun je het woordpaar ‘zeg maar’ nou bannen? Als er íets vaak wordt gezegd. Nee, woorden en uitdrukkingen die mensen zat zijn, horen niet zwart gemaakt te worden. Foutieve woorden en constructies daarentegen…

Verkiezing Weg met dat woord! 2015

Illustratie: Frank Landsbergen

Welk woord moeten we volgens Nederlanders en Vlamingen achterlaten in 2015 en waarom? Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) organiseert dit jaar voor de derde keer de verkiezing ‘Weg met dat woord!’


Vorige verkiezingen 

Eind 2014 stemden Vlamingen en Nederlanders het woord ‘oudjes’ weg: denigrerend en negatief volgens de deelnemers. Een pleidooi van hoogleraar Ouderengeneeskunde Andrea Maier in De Wereld Draait Door zorgde ervoor dat dit woord als verliezer uit de bus kwam. Het jaar ervoor werd ‘kids’ weggestemd met als belangrijkste motivering dat het overbodig is en nutteloos hip.

Stemmen

Van 23 tot en met 30 november 2015 kunnen Nederlanders en Vlamingen een week lang woorden nomineren op wegmetdatwoord.nl / wegmetdatwoord.be. Op basis van de inzendingen wordt een shortlist samengesteld waar u vanaf 1 december woorden van kunt ‘wegstemmen’. Op dinsdag 8 december maakt het INL de verliezer bekend.

Reorganisatie van het INL en omvorming tot een INT

Gezamelijk persbericht INL en Nederlandse Taalunie

Eind 2014 heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie beslist vanaf dit jaar € 400.000 te bezuinigen op het Nederlands-Vlaamse Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Tegelijkertijd werd besloten te onderzoeken of het instituut op termijn omgevormd kan worden tot een breder Instituut voor Nederlandse Taal (INT). Op dit moment wordt aan de bezuiniging invulling gegeven door een reorganisatie. De komende weken worden gesprekken gevoerd om de omvorming tot een breder INT mogelijk te maken. Hierover zijn de afgelopen week afspraken gemaakt tussen het INL, de Taalunie en de Nederlandse en Vlaamse overheden.